Лист "Златна греда"

Златна греда је лист за књижевност, уметност, културу и мишљење.

  111 1

Издавач: Друштво књижевника Војводине, Нови Сад, Браће Рибникар 5
Главни и одговорни уредник: Јован Зивлак
Редакција: Владимир Гвозден (заменик главног уредника), Зоран Ђерић, Алпар Лошонц, Стеван Брадић

Лектура и коректура: Јованка Николић
Десигн: Colight
Припрема: Car@jova&co.
Стални сарадници: Бранко Анђић, Милорад Беланчић, Владимир Тасић, Душан Пајин, Дамир Смиљанић, Јеша Денегри, Михал Ђуга, Драгиња Рамадански, Нина Живанчевић, Корнелија Фараго, Јанош Бањаи, Ивана Веља, Наташа Пралица

Телефон редакције: 021 / 654 2432

Интернет: www.dkv.org.rs
Е-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Рукописи се примају до 20-тог у месецу за наредни број. Пожељно је да се доставе на дискети или е-маил у формату програма Word for Windows, фонт Тимес Цирил.
Рукописи се не враћају.

© Прештампавање,фотокопирање, у деловима или у целини, репродуковање или јавно коришћење објављених текстова без сагласности листа и аутора подлеже закону о ауторском праву и праву интелектуалне својине.

Лист је ослобођен пореза на промет мишљењем Министарства културе Републике Србије број 413-00-1553/2001-04 од 16. новембра 2001. године.

Лист је бесплатан.

Жиро рачун: 340-2030-48, Ерсте банка

Диструбуција: Соларис, Сутјеска 2, Нови Сад; Лагуна, Краља Александра 3, Нови Сад; Мост, Змај Јовина 22, Нови Сад; Изба, Железничка 4, Нови Сад; Љубитељи књиге, Змај Јовина 4, Нови Сад; Великошколска, Стевана Мусића 24, Нови Сад; Орфелин, Гимназијска 2, Нови Сад; Плато, Академски плато 1, Београд; Плато II, Дом омладине, Кнез Михаилова 48, Београд; Геца Кон, Кнез Михаилова 12, Београд; Zepter Book World, Краља Петра I 32, Београд; Стубови културе, Трг Републике 5, Београд; Салон књига-клуб читалаца “Књига и ми“, Цетињска 6, Београд; Делфи, Вождова 4, Ниш.

Штампа: МБМ плас, Нови Сад

Део средстава за објављивање листа обезбедио је Покрајински Секретеријат за образовање, културу и науку АП Војводине, Градско веће града Новог Сада и Министарство културе Републике Србије.

Лист је уписан у регистар јавних гласила Решењем Министарства правде и локалне самоуправе Републике Србије број 651-01-244/2001-09 од 22.8.2001. године.
ИССН 1451-0715