СЕЋАЊЕ - Анђелко Ердељанин (1941 - 2017)

САТИРИЧАР НАШЕГ ВРЕМЕНА
 1
Један од најистакнутијих савремених сатричара Анђелко Ердељанин  умро је  15. септембра у Новом Саду. Почео је као писац афоризама и сатирично епиграмских стихова 1970. године у Новом Саду са књигом Памет против ума, потписаном псеудонимом А. Камен. О тог времена, које је обележавала Трибина младих као повлашћено место многих уметника и интелектуалаца различитих усмерења, Ередељанин је био изузетно присутан скоро пет деценија у културној јавности Новог Сада и Србије са својим особеним прилозима објављиваним на страницама штампе; од часописа Поља до листова Дневник и Политика, тако и на таласима радија, посебно радија Новог Сада.
Писао је афоризме, сатиричне кратке приче, поезију, књижевност за децу, радио драме  а у новије време чешће се оглашавао на страницама часописа као критичар савремене позије. Написао је и исцрпну монографију посвећену свом родном месту Војка.
Критика је у њему виделу једну врсту актуализације домановићевског начина размишљања. Неспорно је да је Ердељанин би упућен на савремни тренутак, бавећи се различити феноменима друштвеног живота, па и неким општим премисама који се тичу човека уоште, његове култре и друштва. Ередељанин је поштовао и изграђивао своју интерпретацију форме, како њених могућности у изражавању парадокса и ироничних двосмислица, тако и усавршавања стиха или посебних облика сатиричне нарације.
Анђелко Ерељанин је рођен 1941. године. Школовао се у Војки, Старој Пазови и Новом Саду (дипломирао југословенску књижевност на Филозофском факултету). Радио је у Сремским новинама, Радио Новом Саду  и у још неким медијским кућама. Писао је песме, причу, афоризме, књиге за децу, радио-драме, књижевну критику.
Објавио је следеће књиге: Памет против ума (1970, сатира; под псеудомином А. Камен); Полутешке белешке (1976, афоризми); Заврзламе (1977, песме за децу); Лаке песме (1979, сатирична поезија);За интимну негу (1985, сатира); Свет је мали (1985, песме за децу); Нешто слатко (1994, песме за децу); Кокоштркља (1996, роман за децу); Војка (1997, хроника); Српски афоризми (1997); Бездушна опасност (1999, афоризми); Смешне песме (2002); Ником ништа (2004, афоризми); Ситне зверке и барабе (2004, сатирична поезија); А мени непријатно (2005, афоризми); Размишљатор (2005, афоризми за децу); Највећи коњ у Србији (2008, афоризми) итд.    
Написао је већи број радио драма које су извођене на Радио Новом Саду, Радио Загребу, Радио Љубљани, Букурешту итд.    
Заступљен је у многим домаћим антологијама, панорамама и зборницима афоризма, сатире и хумора и у светској Антологији мудрости (Вече, Москва, 2005, 2007).
Ередељанин је добитник многих награда за сатиру.
Био је члан Друштва књижевника Војводине.