183-184

""
: ،Ō
        4

( )        9
(. / )
        11

ӀŌ 11 / ӀŌ 16 / ӀŌ 8 ()        15

ȣ?    16

Ŏ / ()        20

– ()        21

()        23

()        24

ӎ ()        25

()        27

()        29

()        31


        32

/ Ō / ()        39

/ ()        39

ȣ
Ȏ        40

()        42

()        43

ΊΣ
Ŏ         44

/ ()        46
~
/ ()        49

ȣ ̀        51

()        51

ȣ        53


̊        59
.
        60

        61
.
        63

ȣ         64

        65
. |
ȣ        66
        69
        80