СЕЋАЊЕ: Оливера Шијачки (1938-2014)

 olivera
Оливера Шијачки ( 1938- 2014, Нови Сад), дипломирала на Филозофском  факултету  у Новом Саду, где је радила и живела. Дуго је била секретар у часопису Поља, радила је у издавачкој кући Форум, сарађивала је са Змајевим дечијим играма, са листом Невен, као  и  са многим часописима за децу у бившој Југославији.         
Писала је песме и кратке приче за децу.     
Учествовала на многим смотрама, манифестацијама и књижевним сусретима у Сомбору,Суботици, Новом Саду...     
Преводила је текстове и књиге са руског и македонског.    
Објављене књиге:  Концерт за пословне људе, 1978;  Il tempo si specchis nelle pupille  (У женама време се огледа), 1983; Песме за ноћ и флауту, 1985; Погледај лево, па десно, 1985; Седам небеских кола (коауторка), 1988; Закаснићу на распуст, 1996; Ко ће ми објаснити, 1997;  Место за приче, 2000;  Кој се сака тој се кара (Ко се воли тај се свађа) македонски, 2001;  Путем културе у нови миленијум  (српски, немачки зборник), 2002;  Погледај лево, па десно, 2004;  Крилато време (српски, немачки, заједничка збирка), 2006;  Трилогија  посебности (заједничка збирка), 2007;  Кораци (заједничка збирка), 2011.
Аутор је антологије женских песникиња Војводине, Очи равнице, 2012.