Белеслијин Драгана
   Белеслијин Драгана (1975, Нови Сад), докторирала је на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду.
   Критичке и књижевноисторијске текстове објављује у периодици. Објавила је студију: Стеријине пародије: искушење (пост)модерног читања (2009), као и књиге изабраних књижевних критика и есеја: Дан, контекст, брзина ветра (2011) И Писати даље (2012).
   Живи у Новом Саду.