Друштво књижевника Војводине
 
 


Дамјанов Сава Print E-mail

Сава Дамјанов

Сава Дамјанов (Нови Сад, 1956), школовао се у родном месту. Дипломирао је на Филозофском факултету, на групи за југословенске књижевности и српскохрватски језик, на истом факултету је магистрирао и докторирао. Његова научна истраживања усмерена су ка фантастичкој књижевности, еротским и језичко-експерименталним слојевима у српској традицији, теорији рецепције, постмодернизму, као и ка компаративистици.
Пише прозу, књижевнокритичке и књижевноисторијске радове.
Објавио је следеће књиге:
Истраживање Савршенства, роман (1983); Граждански еротикон, антологија (1987); Корени модерне српске фантастике, студија (1988); Kолачи, Обмане, Нонсенси, приче (1989); Шта то беше млада српска проза? есеји и критике (1990); Причке, проза (1994); Постмодерна српска фантастика, антологија (1994); Кодер: историја једне рецепције, студија (1997); Повести различне: лирске, епске, но највише неизрециве, приче (1997); Глосолалија, приче (2001); Ново читање традиције, књижевноисторијски огледи (2002); Нови Сад-земљи рај, хрестоматија, у коауторству са Л. Мустеданагићем (2003); Нови Сад-земљи рај I-II, хрестоматија, у коауторству са Л. Мустеданагићем (2004); Антологија сербској постмодерној фантастики (на украјинском) (2004); Постмодерна српска фантастика, антологија (2004); Граждански еротикон, антологија - друго, допуњено и илустровано издање (2005); Ремек-делца, приче (2005); Ерос и По(р)нос, есеји, прикази, мистификације (2006); Историја као Апокриф, роман (2008); Апокрифна историја српске (пост)модерне, есеји (2008); Порно-литургија Архиепископа Саве, приче (2010); Вртови нестварног – Огледи о српској фантастици, студија (2010).
Објављивао је у већем броју домаћих и страних часописа.
Приређивао је за штампу текстове српских писаца 18, 19. и 20. века.
Заступљен је у антологијама савремене српске прозе.
Током деведесетих година уређивао је часопис за светску књижевност Писмо и Свети Дунав - магазин посвећен средњоевропској култури. Уредник је Библиотеке српске фантастике, едиције Новосадски манускрипт (издавач Градска библиотеке Новог Сада, саиздавач Орфеус), као и антологијске библиотеке Десет векова српске књижевности код Матице српске.
Преводилац са више језика.
Текстови су му превођени на енглески, француски, немачки, руски, пољски, чешки, мађарски, словачки, русински, украјински, бугарски, словеначки и македонски језик.
Добитник је више књижевних награда: Захарије Орфелин, Награда за најбољу прозну књигу године Друштва књижевника Војводине, награда Лаза Костић, Госпођин вир.
Предавао је на више европских универзитета.
Био је учесник многих међународних књижевних и научних симпозијума у земљи и иностранству.
Редовни је  професор на Одсеку за српску књижевност: предаје Српску књижевност 19. века и Креативно писање, а на докторским студијама Културу постмодернизма.
Живи у Новом Саду. Члан је Друштва књижевника Војводине и Српског књижевног друштва.

 
DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 
Најчитаније

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

Насловна   |   Фестивал   |   Златна греда   |   ДКВ   |   Фото галерија   |   Контакт   |   Login

Ауторска права © 2008 - 2014. Друштво књижевника Војводине. Сва права задржана.
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон / Факс: 021 654 2432