Друштво књижевника Војводине
 
 


Бошко Томашевић Print E-mail
Бошко ТомашевићТомашевић, Бошко, рођен је 1947, у Бечеју, Србија. Између 1977. и 1988. године ствара поетику битног песништва на темељу Хајдегерове философије. Суму поетичких радова објављује, почев од 1990, Из искуства битка и певања. Нацрт за једну онтологију песништва (1990); Бесконачна замена. Фундаментална онтологија као теорија поезије (1997); Поезија и мишљење бића (1998); Песништво, књижевна теорија, егзистенција (2003); Битно песништво (2004). Паралелно са поетиком поезије као онтологије настајале су следеће песничке књиге: Чувар времена са циклусима: Тумачење Хелдерлина и Спомен на Мартина Хајдегера (1990); Светлост за ископ (1992); Преиспитивање извора са циклусима песама Тo гaр аутo ноeин, Бег у логои и Преиспитивање извора (1995); Чистина и присутност са циклусом песама Пут пре времена (2000); Аппендиx са циклусом песама Још једна повест метафизике (2001); Пустиње језика са истоименим циклусом из збирке (2001). Са процесом настанка песама у оквиру поетике битног песништва између 1983/4. и 1994/5. настајало је његово песништво окренуто разговору песништва са делимa других аутора, као и разговору песништва са делима мислилацa (Целан, Тракл, Дерида, Хајдегер, Делез, Витгенштајн, Бланшо, Шар, Борхес, Жабес, Пастернак и други). У оквирима наведене поетике написане су и објављене следеће књиге: Картезијански пролаз (1989); Целан-студије и друге песме (1991); Понављање и разлика са циклусима Метафора понављања и Понављање и разлика (1993); Coll Memories (1994); Предео са Витгенштајном и друге рушевине (1995); Чистина и присутност са циклусима Песме разлике и песме понављања и Рубови писања (2000). Између 1994. и 2009. настајала је нова песничка матрица, тзв. “песништво искуства”, а на темељу ауторовог разумевања да је песништво извесно показивање тога како стоји ствар са самим човековим свакидашњим пребивањем на земљи. Иако су многе песме иза којих стоји оваква поетика настале још у годинамa између 1986. и 1994. (на пример песме за збирку Видело жишка, (1992) као и песме за збирку Угарци (1992), ипак, главнина песничких књига у чијем средишту стоји наведено разумевање поезије обелодањено је тек сa песничком збирком План повратка (1996) иза које су следиле песничке књиге и циклуси: Сезона без Господа (1998); циклус песама Градја за зиму (у збирци Аппендиx, 2001); циклус песама Доба приближавања (у збирци Нигде, 2002); Плодови похода. Conquistador (2008); Песме од липовог и багремовог дрвета (2009) те у поемама: Студија тестамента (1999); Курелук мога незадовољства (2004); Археологија прага (2008). На немачком језику су 2010 и 2011 године објављене четири Томашевићеве књиге песама: Вежбе у сумњи / Ubungen im Zweifel (Хамбург, 2010), Плодови похода / Fruchte der Heimsuchung (Leipzig, 2011), Берлинске песме / Берлинер Гедицхте (Берлин, 2011) и Најновија узалудност / Allerneueste Vergeblichkeit (Ludwigsburg, 2011). Избор из Томашевићеве поезије Архив објављен је у Новом Саду 2009. године. 1999. године настао је роман Закаснели извештај једној Академији (обј. 2000. на немачком а 2005. на српском језику). Аутор се поред књижевног стваралаштва бави и књижевном теоријом, односно науком о књижевности, теоријом интерпретације и херменеутиком. У оквиру тих делатности објавио је дестак књига. Томашевић је члан аустријског и француског ПЕН-а, Societe des Gens de Lettres de France, Европске Академије наука и уметности (Париз, Беч), те аустријског Друштва писаца. Од 1998 живи у Инсбруку. Аустријски је држављанин.
 
DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 
Најчитаније

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

Насловна   |   Фестивал   |   Златна греда   |   ДКВ   |   Фото галерија   |   Контакт   |   Login

Ауторска права © 2008 - 2014. Друштво књижевника Војводине. Сва права задржана.
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон / Факс: 021 654 2432