Друштво књижевника Војводине
 
 


Бендер Пал Print E-mail

Пал Бендер (Böndör Pál), песник, писац, уредник, рођен је 1947 године у Новом Саду. Ту је похађао основну школу, гимназију, а затим је студирао на  Катедри за мађарски језик и књижевност Филозофског факултета.

Десет година је радио као програмер, после чега је прешао у Радио Нови Сад, где је двадесет година био драматург; а од престанка рада редакције радио је у мађарској редакцији као уредник књижевних емисија.

Објављене књиге: Eső lesz (Биће кише), песме, 1970; Karszt (Крас), песме, 1974; Vérkép (Крвна слика), песме, 1978; Versek - Песме (изабране песме), двојезично издање, прев.  Árpád Vicko, 1976; Vígeposz (Комични еп), песма, 1982; Jégverés (Град), песме, 1985; A krupié kiosztja önmagát (Крупије је изделио себе), песме, 1986; Ebihalak (Пуноглавци), роман, 1987 ; A gázló (Газиште), песме, 1989; Örökhatbé (Вечито шесто бе), дечије песме, 1992; Tegnap egyszerűbb volt (Јуче је било једноставније), песме, 1993 ; Eleai tanítvány (Елејски ученик), изабране и нове песме, 1997; A változásom könyve (Књига промена мојих), песме, 1999; Kóros elváltozások (Лезије), песме, 2003. године.

Превођен је на више језика. Најзначајнија му је књига изабраних песама објављена у Народној књизи, под називом Песме,  Београд, 1976. године, у преводу Вицка Арпада.

Заступљен је у свим битнијим антологијама мађарске поезије у Војводини, као и у антологијама песништва у Војводини.

Важније награде: Награда Шинко Ервин, 1973; Хидова награда (књига године) 1993, 1999; Награда Конц Иштван ДКВ-а, 2004. године.

Од 1979. године живи у Темерину.


 
DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 
Најчитаније

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

Насловна   |   Фестивал   |   Златна греда   |   ДКВ   |   Фото галерија   |   Контакт   |   Login

Ауторска права © 2008 - 2014. Друштво књижевника Војводине. Сва права задржана.
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон / Факс: 021 654 2432