Друштво књижевника Војводине
 
 


XXIV седница Управног одбора Print E-mail
Двадесетчетврта седница Управног одбора одржана је 20. 02. 2009. године у 11,00 сати. Седници су присуствовали: председник Јован Зивлак, Зоран Ђерић, Фрања Петриновић, Корнелија Фараго, Михал Ђуга, Владимир Кочиш, Владимир Гвозден, Славко Алмажан, Никола Страјнић, Весна Кораћ и Недељко Терзић. Одсутни су били: Петко Војнић-Пурчар, Милица Мићић-Димовска, Јанош Бањаи  и Ђорђе Писарев.    За седницу је предложен следећи дневни ред:    

1. Активности после скупштине (Златна греда, Конкурси за пројекте: Република, Покрајина, Град)    
2. Разматрање Завршног рачуна и Пописа инвентара за 2008. годину    
3. Финансијска ситуација и наредни задаци (Гжегож Латушињски, Књижевни фестивал у Печују, Светски дан поезије)    
4. Конкурс за посебна признања Министарства културе Србије    
5. Информација о коришћењу просторија ДКВ    
6. Текућа питања    

1. Председник Јован Зивлак је обавестио да је одржано свега неколико књижевних вечери у периоду од Скупштине до сада, због недостатка финансијских средстава. Средства с којима располажемо довољна су само за текуће трошкове, што је разлог због којег ДКВ још није исплатило награде, хонораре за Греду и неке ситније рачуне. За разлику од претходних година, ништа од прошлогодишњег буџета није уштеђено јер су издаци за Фестивал били веома високи.    
Поднета је сва потребна документација за конкурсе Републике, Града и Покрајине. Истакнуто је да се могу очекивати тешкоће које ДКВ може имати на конкурсима као последицу партијског устројства комисија и жирија који одлучују о додели средстава. Наглашено је да у нашем друштву  ниједна власт досад није имала демократских капацитета за уважавање и разговоре са људима из домена књижевности и културе, и да је проблем у недостатку моралне слободе да се о култури разговара рационално, слободно и разложно. ДКВ заслужује бољи третман и због својих културних капацитета и због значаја и квалитета својих активности.    
Објављен је двоброј Златне греде за новембар и децембар 2008. године, а у завршној фази припрема је и број за јануар. Трошкови штампе за претходни број су само делимично плаћени.    
У току је припрема броја Златне греде који ће бити објављен на бугарском и енглеском у обиму 250 до 300 шлајфни, чиме ће бити обухваћено 10 прозних текстова различитих аутора, 10-12 песника, 10 критика, неколико општих текстова. Зивлак истиче да осим једног општијег текста о савременој поезији, нема сличних текстова који нуде преглед новије српске књижевности. У ове бројеве биће укључени и текстови истакнутијих писаца који пишу на језицима националних мањина. На страницама Греде ће бити представљена савремена бугарска књижевност у сличном обиму као и српска у Бугарској.    
2. Извршен је попис инвентара. Ситни инвентар је 100% амортизован, а крупни више од 80%.     
Представљени су приходи и расходи у садржају Завршног рачуна за 2008. годину. Приходи су у односу на 2007. годину повећани за 151,9% (скоро 2.000.000,00 динара), што се у потпуности поклапа са повећањем расхода. Највећи трошкови су за Међународни фестивал, близу 3. 000 000,00 и за Златну греду око 1. 500 000,00 динара.    
Приметно је да су се средства из Града у односу на 2007. годину смањила за 20% и изражена је забринутост да ће се средства из Града још више смањити. Друштво књижевника је удружење грађана и више од 80% активности Друштва се одвија на територији Новог Сада, тако да примедба да је Друштво искључиво покрајинска институција не стоји. Град Нови Сад би требало да се понаша према ДКВ у складу са његовим значајем и културним доприносима.    
Владимир Гвозден је изјавио да град има дужност да финансира институције које је основао, али да проблем настаје јер људи из тих институција одлучују о расподели средстава другим институцијама, те тако треба сачекати резултате конкурса а онда реаговати.    
Зивлак сматра да је Друштво претходне године пословало рационалано и у складу са планом и уговорима са финансијерима, као и да је својим активностима дало значајан допринос култури.    
Завршни рачун  и Попис инвентара су  једногласно усвојени.    
3.Чланове Управног одбора је председник обавестио о преводу изабраних песама Стевана Раичковића на пољски језик, и информисао их о преводиоцу Гжегожу Латушињском, који је прошле године превео и приредио антологију савременог српског песништва у два тома, око 1000 страница. Заслуге Латушињског за српску књижевност су за сваку врсту поштовања. Зивлак сматра да је издавање ове књиге значајно због афирмације наше књижевности и да због тога  треба да конкуришемо за средства код Републике за репрезентативно  књижевно вече које је заказано за 5.мај 2009.године.    
С обзиром да је ове године 100-годишњица од издавања сабраних песама Лазе Костића и песме Santa Maria della Salute предложено је да манифестација поводом Светског дана поезије 21.марта буде томе посвећена. Планира се да се прослава организује као и прошле године испред просторија Друштва, а Зоран Ђерић је као алтернативу понудио малу салу Позоришта младих у случају лошег времена.
У одбор за припрему Светског дана поезије изабрани су: Зоран Ђерић, Никола Страјнић, Недељко Терзић и Михал Ђуга. У току програма ће се се  емитовати аудио записи поезије Црњанског и Лазе Костића. Корнелија Фараго је предложила да се с обзиром на стогодишњицу од рођења Миклоша Раднотија део програма посвети и овом песнику.    
Предлози су усвојени.    
Друштво књижевника је успоставило односе са фестивалом у Печују, који се одржава  17. и 18. априла, на који ће ове године ићи четири писца: Фрања Петриновић, Иван Негришорац, Милош Латиновић и Маја Солар.    
Корнелија Фараго је информисала чланове УО о значају фестивала, који ће се делом одржати и у Будимпешти и да ће наши писци имати добар програмски статус.    
Зивлак је изразио задовољство чињеницом да је ДКВ поново успоставило међународно сарадњу и да ћемо и ми на нашем фестивалу бити домаћини делегацији од четири мађарска писца.    
4. Објављен је конкурс Министарства републике Србије за доделу посебних признања за врхунски допринос култури Србије. Конкурс ће бити постављен на сајту ДКВ и у просторијама Друштва, са позивом члановима да конкуришу. Последњи рок за конкурс је 10. март.    
Постављено је питање о томе да ли Друштво књижевника треба да направи листу приоритета.
После дискусије је донета одлука да Друштво као и претходних година треба да подржи све своје кандидате, пошто се уз пријаву на конкурс свакако прилажу и биографија и библиографија које треба да фактографски посведоче о заслугама сваког кандидата.    
Недељко Терзић је био мишљења да су писци из Војводине оштећени што се тиче заступљености у укупном броју писаца којима се додељује национална пензија.    
Зивлак је истакао да је позиција сваког писца посредована политиком и да треба деловати еманципацијом културних вредности Војводине; снажнијим деловањем ДКВ, бољим статусом часописа и културног живота и свакако захтевима да средства информисања посвете већу и квалитенију пажњу књижевности, посебно ТВ Нови Сад и лист Дневник.    
5. Од почетка  године, за разлику од претходних, Друштво добија од ЈППП рачуне за плаћање закупа просторија које користи. Нејасно је да ли ће град компензирети трошкове закупа и какве реперкусије може имати тај моменат по укупну делатност ДКВ. Неспорно је да се трошкови повећавају а, засад, нема никаквих наговештаја да ће град  тај проблем решавати на било који начин.      
6.Као један од проблема је истакнута и неразумљив однос једног дела чланства  према питању чланарине, коју плаћа само 150 чланова, што је неспорна статутрна обавеза. То није новија појава, него дугогодишња. Чланови би морали бити свесни да неке трошкове морају сами да плаћају и да нам држава неће финансирати трошкове саме ораганизације, канцеларије, седница УО, скупштине итд. Неплаћање чланарине према Статуту ДКВ претпоставља искључење из организације. Али, УО не жели да повлачи радикалне потезе, он жели да скрене пажњу да је акт плаћања чланарине изражавање слободне воље да неко жели да буде члан, а неплаћање чланарине значи супротно.      
Недељко Терзић је предложио да члановима који нису платили чланарину буду ускраћена права, као што су учешће у раду жирија, редакција ДКВ, конкурисање за награде ДКВ, учешће на манифестацијама ДКВ, учешће у раду органа ДКВ  и сл.    
Чланови УО, чланови жирија, комисија и сл. нису дужни да плаћају чланарину, јер не добијају никакву компензацију за свој рад. Ако неко у таквим случајевима жели да плаћа чланарину, то је његова морална одлука и то треба поштовати.    
Предлог је једногласно усвојен.    
Седница је закључена у 12,00 сати.
 
DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 
Најчитаније

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

Насловна   |   Фестивал   |   Златна греда   |   ДКВ   |   Фото галерија   |   Контакт   |   Login

Ауторска права © 2008 - 2014. Друштво књижевника Војводине. Сва права задржана.
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон / Факс: 021 654 2432