Društvo književnika Vojvodine
 
 


Drutvo knjievnika Vojvodine Print E-mail
DKV je asocijacija vojvoanskih pisaca koji stvaraju na svim  zvaninim jezicima Vojvodine. Trenutno broji preko 490 lanova, od ega su oko osamdeset knjievni prevodioci. Društvo je je formirano prvo kao sekcija  Udruenja knjievnika Srbije 1966. godine, a kao samostalna organizacija 1976. godine sa imenom Društvo knjievnika i knjievnih prevodilaca Vojvodine. Sedište  Društva je u ulici Brae Ribnikar br. 5, Novi Sad.
Najviši organ DKV je Skupština, koja se odrava jednom godišnje. U periodu izmeu dve Skupštine, radom DKV upravlja Upravni odbor, odnosno predsednik DKV, koji se biraju na mandat od etiri godine. Aktuelni predsednik DKV je Nikola Strajni, univerzitetski profesor i esejista.
DKV je organizator znaajnih knjievnih manifestacija: knjievni karavani, kolonije, promocije, Kongresa pisaca Jugoslavije, meunarodne razmene, pokreta je i izdava ili suizdava višejezinih knjievnih publikacija, kao i povremenih glasila.
DKV od 1980. godine dodeljuje svoje godišnje nagrade (za ivotno delo, za knjigu i za prevod godine, kao i za dela pisana na jezicima nacionalnih manjina - maarskom, slovakom, rumunskom, rusinskom...), iji su nosioci najznaajnija knjievna imena ovog podneblja (Boško Petrovi, Aleksandar Tišma, Imre Bori, Oto Tolnai, Miroslav Egeri, Mihalj Kova, uro Papharhaji, Paljo Bohuš, Slavko Almaan, Milica Mii Dimovski, Jovan Zivlak, Miro Vuksanovi, ore Pisarev,Vladimir Tasi...). Društvo periodino, od dve do etiri godine, dodeljuje nagrade za najbolju knjigu na jezicima nacionalnih manjina ( nagrade: Ištvan Konc, V. V. Popa, Paljo Bohuš,...), a od osnivanja DKV dodeljuje i Brankovu nagradu za najbolju prvu pesniku knjigu autora do 29 godina, koja je najprestinija knjievna nagrada za mlade pesnike, prvo za srpskohrvatski u bivšoj Jugoslaviji, a potom za srpski jezik u Srbiji. Prvi dobitnik nagrade je Vasko Popa, a meu dobitnicima su i Aleksandar Tišma, Pavle Ugrinov, Borislav Radovi, Miroslav Maksimovi, Rajko Petrov Nogo, Dragan Jovanovi Danilov, Branimir Boji...
Društvo knjievnika Vojvodine je 2001. pokrenulo asopis "Zlatna greda", sada prestini i ugledni, kome je u januaru ove godine izašao jubilarni 100. broj. Zlatna greda se bavi knjievnošu, umetnošu i knjievnom teorijom. Glavni i odgovorni urednik je Jovan Zivlak.
DKV svake nedelje organizuje tribine u okviru kojih se promovišu knjige uglednijih lanova i pisaca iz zemlje i inostranstva. Na tribini se predstavljaju i izdanja na jezicima narodnosti, rad knjievnih zajednica sa teritorije Vojvodine, kao i izdavai i  knjievni asopisi.
Društvo je osnovalo Meunarodni novosadski knjievni festival. Festival okuplja oko 50 uglednih pisaca iz zemlje i inostranstva. Traje šest dana, krajem avgusta i poetkom septembra, i središnji dogaaji odravaju se uvee na Trgu Mladenaca.
U okviru festivala se dodeljuje Meunarodna nagrada ѕa knjievnost Novi Sad. Društvo na Festivalu takoe dodeljuje i Brankovu nagradu, za prvu knjigu pesama pesicima mlaim od 29 godina. Ova nagrada ima znaajnu tradiciju i ove godine se dodeljuje jubilarni 50. put. U okviru Festivala se organizuje i simpozijum o aktualnim i teorijskim temama, razgovori o nacionalnim knjievnostima, kao i slem takmienje. Društvo realizuje i meunarodnu saradnju, naroito je razvijena sa organizacijama pisaca Bugarske, Rumunije i Maarske.
 
DKV logo
Međunarodni novosadski književni festival
 
List Zlatna greda
 
Najcitanije

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

Naslovna   |   Festival   |   Zlatna greda   |   DKV   |   Foto galerija   |   Kontakt   |   Login

Autorska prava © 2008 - 2010. Društvo književnika Vojvodine. Sva prava zadržana.
Braće Ribnikara 5, 21000 Novi Sad, Srbija
Telefon / Faks: 021 654 2432