Društvo književnika Vojvodine
 
 


Hamzi Emsura Print E-mail
Emsura Hamzi   roena je 12.10.1958. godine u gradu Sveti Nikole.  U Sarajevu je završila osnovnu školu, gimnaziju i Filozofski fakultet, gdje je diplomirala na grupi za jugoslovensku knjievnost i sh/hs jezik 1981.godine.
Do sada je objavila osam  knjiga,  od ega  etiri knjige pjesama, dvije knjige pripovijedaka, jednu djeiju knjigu pria i pjesama i jedan roman.
1988.godine objavljuje u  sarajevskoj “Svjetlosti” knjigu pjesama  “Ugljevlje”, 1999.godine u novosadskim “Svetovima” “Tajna vrata”,(najui izbor za Vitalovu nagradu), u beogradskoj “Prosveti” 2002.godine “Boja straha”, te 2008.god. u “Orfeusu” iz Novog Sada, knjigu  pjesama “Semiramidin vrt”(nagrada Peat varoši sremskokarlovake, Brankovog kola).
 Objavila je 1995.god. i knjigu pjesama i pria za djecu “Kua za dugu”u izdanju “Slova” iz  Vrbasa, i dvije knjige kratkih pria: “Jerihonska rua”1989.godine ,“Svjetlost”,Sarajevo,(najui izbor za Andrievu nagradu za 1990.god.), a 2005.godine “Narodna knjiga” iz Beograda objavila je knjigu pria “Veeri na Nilu”.Ova knjiga  se našla u više najuih izbora za prestine nagrade kakve su “ensko pero” Politike Bazar, Nagrada Društva knjievnika Vojvodine za najbolju knjigu, Nagrada “Karolj Sirmai” za najbolju knjigu pria…
Roman “JABANA”, objavljen  u dva izdanja, kod bosansko-njemakog izdavaa “Bosanska rije” iz Tuzle i Vupertala, te u izdanju “Narodne knjige” iz Beograda, 2007.godine,  takoe je naišao na izvanredan prijem i italaca i kritike.
I ova knjiga se našla u najuem izboru za ensko pero, Politike Bazar,
te u najuem izboru za nagradu “Meša Selimovi” koja se dodjeljuje u Tuzli za najbolji roman objavljen na prostorima BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, i u širem izboru za Ninovu nagradu.
Dobitnik je više nagrada za poeziju i prozu, meu kojima Medjunarodne nagrade za kreativno ukrštanje kultura, “Peata varoši sremskokarlovake“, Brankovog kola, za najbolju knjigu pjesama objavljenu 2008.godine...
Uvrštena je u više antologija poezije i proze.
Prevoena je na više jezika.
lan je Društva knjievnika Vojvodine i Društva pisaca BiH.
ivi u Novom Sadu i Sarajevu.

OBJAVLJENA  DJELA:

Knjige pjesama:
1.”Ugljevlje”, “Svjetlost”, Sarajevo, 1988.god.
2.”Tajna vrata”, “Svetovi”, Novi Sad, 1999.god.
3.”Boja straha”, “Prosveta”, Beograd, 2002.god.
4.”Semiramidin vrt”, “Orpheus”, Novi Sad, 2008.god.

Knjiga djeijih pria i pjesama:
5.“Kua za dugu“, „Slovo“, Vrbas, 1995.god.

Knjige pripovijedaka:
6.“Jerihonska rua“, „Svjetlost“, Sarajevo, 1989.god.
7.“Veeri na Nilu“, „Narodna knjiga“, Beograd, 2005.god.

Romani:
8.“Jabana“, „Bosanska rije“, Tuzla, 2007.god.
8.“Jabana“, „Narodna knjiga“, Beograd, 2007.god.

NAGRADE:
1.Meunarodna nagrada za kreativno ukrštanje kultura
2.Peat varoši sremskokarlovake, Brankovog kola
 
DKV logo
Međunarodni novosadski književni festival
 
List Zlatna greda
 
Najcitanije

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

Naslovna   |   Festival   |   Zlatna greda   |   DKV   |   Foto galerija   |   Kontakt   |   Login

Autorska prava © 2008 - 2010. Društvo književnika Vojvodine. Sva prava zadržana.
Braće Ribnikara 5, 21000 Novi Sad, Srbija
Telefon / Faks: 021 654 2432