Друштво књижевника Војводине
 
 


САОПШТЕЊЕ О ДОБИТНИКУ НАГРАДЕ ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ ЗА КЊИГУ ГОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Print E-mail


На другој седници Жирија ДКВ за књигу године, одржаној 29. марта 2018, у 11 часова, разматране су књиге које су ушле у ужи избор за награду:

1.    Стеван Брадић. На земљи, Трећи трг
2.    Нада Душанић, Цена страха, Културни центар „Лаза Костић“ Сомбор
3.    Душан Радак, Одувек сам волео воду: трактат о радости, Банатски културни центар
4.    Драгица Стојановић, Од(а)бране песме, Граматик
5.    Угљеша Шајтинац, Жена из Хуареза, Архипелаг


Жири је једногласно донео одлуку да се награда Друштва књижевника Војводине за књигу године за 2017. додели књизи
Жена из Хуареза Угљеше Шајтинца.


Угљеша Шајтинац (1971, Зрењанин) је драмски писац, приповедач, романсијер.
Дипломирао на Факултету драмских уметности у Београду, на одсеку Драматургија, 1999. године. Од 2005. предаје драматургију на Академији уметности у Новом Саду.  
Објавио је романе Чуда природе (1993), Нада станује на крају града (2002), Вок он! (2007) и Сасвим скромни дарови (2011), романе за децу Ветрушкина ледина (2006), Чарна и Несвет (2013) и Банда нежељених љубимаца (2017), књиге прича Чемер (1997), Банаторијум и ина проза (2014) и Жена из Хуареза (2017), као и драме Реквизитер (1999), Право на Руса (2001), Говорите ли аустралијски? (2002), Худерсфилд (2005), Банат (2007), Ветрушкина ледина (2008), Лепет мојих плућних крила (2009) и Четири комада (2014, избор драма: Анималс, Банат, Худерсфилд и Оригијанке), те радио драме У бунару (1998) и Ђакон Богородичне цркве (драматизација романа Исидоре Секулић, 1999).  
Представе по драмама Угљеше Шајтинца, осим у српским, игране су и у британским и америчким позориштима, а по драми Худерсфилд настао је истоимени играни филм (2007). За ту драму добио је Стеријину награду за најбољи савремени драмски текст на Стеријином позорју 2005.  
За роман Вок он! добио је Награду „Биљана Јовановић“ за књигу године. За роман Сасвим скромни дарови добио је Европску награду за књижевност, Виталову награду за најбољу књигу године и Награду „Бора Станковић“. Збирка прича Банаторијум и ина проза добила је „Андрићеву награду“.  
Живи у Зрењанину.


Збирка прича Жена из Хуареза природан је наставак романа Сасвим скромни дарови и збирке Банаторијум и ина проза на тематском, поетичком, композиционом и идејном плану, али она интертекстуално кореспондира са целoкупним опусом Угљеше Шајтинца, све до драме Худерсфилд и романа Вок он!. Може се рећи да се у средишту ових прича налази истовремено сублимат списатељског искуства, али и иновације које аутор уводи.
Шајтинац коментарише непосредну стварност, критички се поставља према чиниоцима нашег доба и беспоштедно проговара о негативним аспектима савременог тренутка. У свету ових прича, прошлост је увек доминантан фактор који одређује садашњицу и оно што наступа након ње, те је јасно зашто се Шајтинчеви јунаци често осврћу, анализирају своје поступке и покушавају да растумаче туђе. Они су на сваком могућем нивоу блиски читаоцима, обликовани на непосредан и питорескан начин, а њихова карактеризација зависи колико од пажње коју им аутор посвећује, толико и од напора коју улажу за присуство у тексту. Говор којим се обраћају читаоцу баштини традицију ауторовог драмског рада и стога својом разумљивошћу и упечатљивошћу одскаче од неретко неразвијених и неубедљивих дијалошких секвенци које доноси наша савремена прозна продукција.
Седам прича збирке Жена из Хуареза читаоца воде на конкретна путовања од европских метропола до афричких пустиња, али и на имагинарне, унутрашње авантуре којима се увиђа способност менталног и емотивног капацитета модерног човека. Угљеша Шајтинац својом новом књигом прича одржао је квалитет свог прозног писања и промишљеност на обради исечака стварности, повезујући у јасно артикулисан став сав позитивитет и негативитет који се збива око и унутар његових јунака и читалаца.


Жири награде:
Драган Бабић (председник)
Бранислав Живановић
Валентина Чизмар


У Новом Саду,
29.03.2018.

 
DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 
Најчитаније

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

Насловна   |   Фестивал   |   Златна греда   |   ДКВ   |   Фото галерија   |   Контакт   |   Login

Ауторска права © 2008 - 2014. Друштво књижевника Војводине. Сва права задржана.
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон / Факс: 021 654 2432