Друштво књижевника Војводине
 
 


Хроњец Вићазослав Print E-mail

ВИЋАЗОСЛАВ ХРОЊЕЦ (VÍŤAZOSLAV HRONEC), рођен 7. августа 1944. године у Пивницама. Гимназију је завршио у Земуну (1963) а медицински факултет апсолвирао у Београду (1968).

Од 1970. године ради у издавачком презузећу „Obzor“ (касније „Obzor-Tvorba“, „Култуrа“ и Словачки издавачки центаr), пrво као новинаr, касније (1972-1983, 1990-1993) као уrедник књижевних издања и књижевног часописа „Нови живот“ (главни уrедник 1982-1989 и 1998-2004). Од 1993. године rади као главни и одговоrни уредник књижевних издања.

Био је председник председништва Друштва књижевника Војводине (1981-1982).

На словачком је објавио следеће збирке поезије: Звезде, обала (Hviezdy, pobrežie, 1969), Со, али песак (Soľ, ale piesok, 1971), Граница (Hranica, 1981), Ракурс (Uhol posunu, 1987) и Празна среда (Prázdna streda, 2001), а на српском једну: Стрма раван (1993). Избори песама на словачком: Између две ватре (Medzi dvoma ohňami, 1977), Острва (Ostrovy, 1982), Удео у јабуци (Podiel na jablku, Братислава, 1990), Almagest (1999). Преводи на српски: Со, али песак (1972), Млин за кафу (1984) и Модели симетрије (1990). Превод на мађарски: Час јахања (Hodina jazdy – Egyórás portya, 1977). Превод на румунски: Јавни челик (Oţelul public, 1988) и Ломача (Руг, Румунија, 2002).

Збирке приповедака на словачком: Стаклени ветар (1976, преведена на српски и русински) и Господар ваздуха и краљев син (Pán vzduchu a kráľov syn, Братислава, 1993, преведена на српски). Роман на словачком: Дубоки утон (Plný ponor, Братислава, 1999).

Књиге књижевне критике и есејистике: За поетиком (Za poetikou, 1979), Свет песничке слике (Svet basnického obrazu, 1988), Генерација у властитој сенци (Generácia vo vlastnom tieni, 1990), Сусрет са Минотауром (Stretnutie s Minotaurom, 1997), Алгол (2001), Нобелова деца (Nobelove deti, 2002), Небо над Хелеспонтом (Nebo nad Helespontom, 2003), Искушење светог жанра (Pokušenie svätého žánru (Братислава, 2004) и Послови и дани (Práce a dni, 2004). Публицистика: Ваздух за сутрашњи дан (Povetrie nazajtra, 2007). Саставио је 9 антологија, између осталог (на словачком) и Антологију словачке поезије 20. века (1986) и Антологију словачке војвођанске поезије (2007).

У годинама 1999-2007 је објављено шест томова његових Изабраних дела.

Превео је (самостално или с другим преводиоцима) са словачког на српски књиге Паља Бохуша и Јана Ондруша, а са српског на словачки књиге Душана Радовића, Недељка Терзића, Ане Дудаш и Јована Зивлака.

О његовој поезији на словачком објавио је књигу Адам Светлик: Поетика пресезања (Poetika presahu, 1997). О његовом делу је организован семинар на Филозофском факултету у Њитри у Словачкој (2001).

Добио је Награду „Стражилова“ (1976), Октобарску награду града Новог Сада (1976), Награду СИЗа културе Војводине (1986), Награду издавачке куће „Obzor“ (1992), Премију Асоцијације удружења писаца Словачке (1993), Награду Друштва словакиста Војводине (1994), награду „Паљо Бохуш“ Друштва књижевника Војводине, Награду министра културе Словачке републике (2004) и Медаљу министра иностраних послова Словачке републике (2005).

 
DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 
Најчитаније

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

Насловна   |   Фестивал   |   Златна греда   |   ДКВ   |   Фото галерија   |   Контакт   |   Login

Ауторска права © 2008 - 2014. Друштво књижевника Војводине. Сва права задржана.
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон / Факс: 021 654 2432