Друштво књижевника Војводине
 
 


Скупштина
ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ ДКВ

ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ ДКВ

 

У суботу, 14. априла 2018. године, са почетком у 10,30 часова, у сали Скупштине општине Сремска Митровица, Светог Димитрија 13, одржана је ванредна скупштина Друштва књижевника Војводине. Потпредседник ДКВ Јован Зивлак је предложио дневни ред усвојен  на XXV седници Управног одбора:

1.Избор Радног председништва

2. Одавање поште преминулим члановима између две скупштине

3. Избор Верификационе комисије, записничара, Комисије за оверу записника и Надзорне комисије

4. Саопштење о пријему нових чланова

5.Дамир Смиљанић: Ривалство и завист и књижевном животу

6. Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године, Награда за превод године, Награда за животно дело)

Пауза 10 минута.

7. Извештај о раду, Финансијски извештај ДКВ за 2017. годину и План делатности за 2018. год.

8. Дискусија и текућа питања 

9. Избор председника ДКВ

 Image

Скупштина је једногласно усвојила дневни ред.

1. Након поздрављања присутних и изражавања захвалности Скупштини општине Сремска Митровица на гостопримству због омогућавања оптималних услова за рад Скупштине ДКВ, Зивлак је предложио Радно председништво. Поред предлога председавајућег Јована Зивлака, на основу Статута члана 21, предложени су у председништво Михал Ђуга, Мирјана Марковић, и Дако Кецман. Предлог је једногласно усвојен.

2. На почетку рада Скупштина је одала пошту преминулим члановима између две скупштине: Петко Војнић Пурчар (1939- 2017),  Јан Лабат (1926 – 2018), Небојша Деветак (1955- 2017), Недељко Радловић (1946- 2018), Светлана Гајинов Ного (1960-2017), Анђелко Ердељанин (1941-2017).

3. Председавајући је предложио састав Верификационе комисије, записничара, Комисије за оверу записника и Надзорног одбора. За Верификациону комисију предложени су Љубица Давчек, Бранко Ристић и Недељко Терзић; за Комисију за оверу записника – Милена Летић, Валентина Чизмар и Стојан Бербер; за Надзорни одбор – Владимир Кочиш, Рајица Драгићевић, и Мирјана Штефаницки Антонић. За записничара је предложена Андреа Шукара. Сви предлози с уједногласно усвојени.

На осно­ву чла­на 16. Ста­ту­та и чла­на 11. По­слов­ни­ка о ра­ду Скуп­шти­не, Скуп­шти­на мо­же да ра­ди пу­но­ва­жно уко­ли­ко је при­сут­но ви­ше од по­ло­ви­не ак­тив­них чла­но­ва, или, уко­ли­ко тај услов ни­је ис­пу­њен, Скуп­шти­на ра­ди са при­сут­ним бро­јем ак­тив­них чла­но­ва, 15 ми­ну­та на­кон за­ка­за­ног по­чет­ка. Верификациона комисија Љубица Давчек, Бранко Ристић и Недељко Терзић је констатовала да Скупштина може пуноважно да ради и одлучује  са 45 присутних активних чланова ДКВ.

4. Представник Комисије за пријем нових чланова ДКВ Владимир Кочиш саопштио је да је ове године на конкурс пристигао 21 захтев, те да је након одржана три састанка комисија донела следећи предлог, прихваћен на седници Управног одбора одржаној 11.04.2018. године: по позиву у ДКВ примају се Ђорђе Нешић (Сомбор, 1957), Драган Јаковљевић (Будимпешта, 1965), и Ранко Павловић (Бања Лука, 1943); а остали примљени кандидати су: Даниел Пихиадес (Кисач, Канада, 1931), Саша Сабадош (Сомбор, 1989), Љиљана Малетин Војводић (Нови Сад, 1966), Десанка Ристић (Кикинда, 1965), Душан Војводић (Нови Сад, 1948), Добривоје Бата Марковић (Нови Сад, 1967), Станка Ћаласан (Нови Сад, 1947), Бојана Чупић (Нови Сад, Канада, 1975), Милорад Куљић (Нови Сад, Стари Лединци, 1956), Зорица Тијанић (Нови Београд, 1971), Татјана Петровић (Нови Сад, 1966), Зорица Мишић ( Нови Сад, 1966).

Кочиш је изразио наду да ће новопримљени чланови активно доприносити раду и угледу Друштва.

 Image

5. Др Дамир Смиљанић је одржао беседу о Ривалитету и зависти у књижевности, говорећи о овом битном културном и психолошком феномену који утиче на књижевност и њене ствараоце.Смиљанић је између осталог навео да ривалитет представља, насупрот устаљеним ставовима, позитиван феномен уколико култура може да има користи од њега. Подстицајни ривалитет се развија у сложеним формама тамо где најмање два појединца имају заједнички интерес и теже остваривању сличних циљева, за шта се могу изнаћи бројни примери из историје уметничког стваралаштва. У сваком ривалском односу могуће је препознати известан степен блискости, чак интиме, али то нипошто не значи да је феномен ривалитета сводив на психички односно психолошки узрок, нарочито не у негативном облику зависти, љубоморе и слично: потребно је, наиме, поред свих осталих разноврсних фактора да постоји одређена жудња за стварањем, стваралачки порив. Смиљанић је закључио да би без ривалитета свет можда био бољи у моралном смислу, али уједно и сиромашнији у естетском, где се нужно намеће питање којој од ове две области људског делања треба дати примат.

 

6. У свечаном делу Скупштине уручене су годишње награде ДКВ.

Жири за књигу године, у саставу Драган Бабић (председник), Бранислав Живановић и Валентина Чизмар, на другој седници жирија за књигу године, 29.03.2018. године у 11 часова, разматрао је следеће наслове који су ушли у ужи избор: Стеван Брадић. На земљи, Трећи трг; Нада Душанић, Цена страха, Културни центар „Лаза Костић“ Сомбор; Душан Радак, Одувек сам волео воду: трактат о радости, Банатски културни центар; Драгица Стојановић, Од(а)бране песме, Граматик; Угљеша Шајтинац, Жена из Хуареза, Архипелаг. Жири је једногласно донео одлуку да се награда Друштва књижевника Војводине за књигу године за 2017. Додели књизиЖена из Хуареза УгљешеШајтинца.

Саопштење је прочитала и награду уручила др Валентина Чизмар.

Угљеша Шајтинац (1971, Зрењанин) је драмски писац, приповедач, романсијер. Дипломирао на Факултету драмских уметности у Београду, на одсеку Драматургија, 1999. године. Од 2005. предаје драматургију на Академији уметности у Новом Саду.  Објавио је романе Чуда природе (1993), Нада станује на крају града (2002), Вок он! (2007) и Сасвим скромни дарови (2011), романе за децу Ветрушкина ледина (2006), Чарна и Несвет (2013) и Банда нежељених љубимаца (2017), књиге прича Чемер (1997), Банаторијум и ина проза (2014) и Жена из Хуареза (2017), као и драме Реквизитер (1999), Право на Руса (2001), Говорите ли аустралијски? (2002), Худерсфилд (2005), Банат (2007), Ветрушкина ледина (2008), Лепет мојих плућних крила (2009) и Четири комада (2014, избор драма: Анималс,Банат, Худерсфилд и Оригијанке, те радио драме У бунару (1998) и Ђакон Богородичне цркве (драматизација романа Исидоре Секулић, 1999). 

 Image

Збирка прича Жена из Хуареза интертекстуално кореспондира са целoкупним опусом Угљеше Шајтинца. Може се рећи да се у средишту ових прича налази истовремено сублимат списатељског искуства, али и иновације које аутор уводи. Шајтинац коментарише непосредну стварност, критички се поставља према чиниоцима нашег доба и беспоштедно проговара о негативним аспектима савременог тренутка. У свету ових прича, прошлост је увек доминантан фактор који одређује садашњицу и оно што наступа након ње, те је јасно зашто се Шајтинчеви јунаци често осврћу, анализирају своје поступке и покушавају да растумаче туђе. Они су на сваком могућем нивоу блиски читаоцима, обликовани на непосредан и питорескан начин, а њихова карактеризација зависи колико од пажње коју им аутор посвећује, толико и од напора коју улажу за присуство у тексту.

Жири за превод године ДКВ, у саставу Зоран Ђерић (председник), Владимир Гвозден, Корнелија Фараго и Илеана Урсу, донео је одлуку да се Награда за превод године за 2017. годину додели Душки Радивојевић за превод са шпанског језика романа Хавијера Маријаса Занесености,оба у издању „Чаробне књиге“, Београд 2017. године.

Саопштење је прочитао и награду уручио др Зоран Ђерић.

Хавијер Маријас је један од најистакнутијих представника савремене шпанске прозе, бави се превођењем и пише колумну. Родио се у Мадриду 1951. године. Досад је написао шеснаест романа. Добитник је бројних књижевних награда, а за роман Занесености добио је Националну Нобелову награду 2012. године. Та књига је била у ужем избору за National Book Critics Circle Award 2014. године. Његова проза је окарактерисана као бриљантна и чудесна. Роман Занесености посвећен је стању заљубљености, која се готово без изузетка сматра позитивном и понекад искупљујућом, у мери да се њоме оправдава скоро све: племенити и несебични поступци, али и највеће крајности и подлости. Занесености су и књига о томе како злочини остају некажњени и како чињенице имају снагу, како би било незгодно када би се мртви враћали, колико год да их оплакујемо, иако се наизлед ништа не жели као њихов повратак, о немогућности да се истина икада спозна у целости, укључујући и истину сопствених мисли, које су увек у осцилацијама и променама.

Душка Радивојевић је истакнути преводилац са шпанског језика. Поезију, прозу и драмске текстове и театролошке студије преводила и објављивала у периодици, као и у посебним публикацијама: “Шпанска књижевност за децу”, Змајеве дечје игре, Нови Сад 1988; “Педро Парамо”, Хуана Рулфа, “Рубикон”, Нови Сад 2004; за “Чаробну књигу” из Београда превела је, поред “Занесености” Хавијера Маријаса, објавила је преводе и следећих романа: “Заточеник небеса”, Карлоса Руиса Сафона (2012), као и његов двотомни роман “Лавиринт духова” (I, 2016, II, 2017). У свом досадашњем преводилачком раду показала је студиозност, тачност и поузданост, добро познавање, како језика са кога преводи, тако и књижевности коју преводи.

Жири за доделу награде за животно дело, у саставу Радомир Миљојковић (председник), Давид Кецман Дако, Зоран Ђерић, Владимир Гвозден и Радмила Гикић, једногласно је донео одлуку да се Награда уручи др Стојану Берберу (1942), лекару, књижевнику, професору и медицинском академику.

 

 Image

Саопштење је прочитао и награду уручио Дако Кецман.

Стојан Бербер је заговорник песме–приче. Након лирског првенца „Бела јутра”, уследила је збирка «Горки вилајет» (1978). Берберова упитност, као и сажимање искуства у творењу песме–приче, изразитија је у наредним књигама песама, «Дажд» (1983), поема «Раванград» (1982) и збирка «Који ме прате» (1982). «Дажд» је збирка љубавне лирике с последњим назнакама романтичног, али и са касним спознајама вредности изгубљених илузија младалачких сања. «Раванград» је поема о граду Сомбору сва од питања «ко дође у овај град». Оријентири на вечним размеђима између епоха у које је Стојан Бербер својом песмом–причом загледан и на страницама збирке „Који ме прате“ (1982), јесу људи овога, сомборског поднебља, песници, сликари и револуционари. Методи градње песме–приче у поетском концепту овог аутора развијају се и добијају ново обличје објављивањем књиге „Не сан“ (1982). Делом провејава велико, исконско питање: како зло долази у људе, шта од њих чини, какво би то зверства требало још да се догоде да би их људски род једном и заувек схватио као коначну,  а трајну опомену. У знаку радикалнијег преображаја, готова и раскида са традицијом у певању о љубави су и Берберова књиге са мотивима из света еротике. Реч је о збирци  „Пукотина“ и „Љуб“ (1984). У овим песмама има далеко више стишане присности, благости и топлине, дубинског и рационалнијег поимања тајновитих нити еротског.Књига песама „Русалке“ (1985) представља одређено заокружење преображаја лирског концепта овог песника. У инат очитим разликама у поступку при градњи песме са садржајем из народне митологије, заокружење је постигнуто сажимањем митског и свакодневног и брисањем видљиве границе међу њима... Магичне песме, минијатуре, у којима је доиста речима тесно а мислима широко. Особена поезија у нашем (све)времену. При сваком иоле озбиљнијем погледу уназад, у развој поетског концепта Стојана Бербера лако се стиже до сазнања у каквом је обиму и са каквом стваралачком енергијом овај песник током дугог низа година био заокупљен драматичним садржајима из времена буна и ратова, понајвише мотивима из народно-ослободилачког рата. Такво обележје има и поетска драма „Вера“, инспирисана животописом револуционарке Вере Гуцуње, као и збирка песама „Небеска скела“ (1988). Подстакнут драматичним судбинама револуционара, партизана и црвеноармејаца, див-људи са Батинске битке, Стојан Бербер је написао по много чему занимљиву поетско-документарну збирку. Озбиљније пажње достојна је и књига песама „Коб“ (1989). Ова збирка означава и извесну прекретницу, и те како битну за Берберов креативни рукопис омеђен наумом поетског осветљавања мотива “пронађених” како на страницама историје, тако и у колективном памћењу. Збирка песама са истоветном тематиком „Слово о Расцији“ (1992) извесно је и проширење, али и тематско продубљивање у трагању за оним што би ваљало да представља плодно пространство за налажење спознаја трајнијег значења. У богатом књижевном опусу овог писца широког спектра стваралачког деловања, током последњих двадесетак година догодио се радикалан преображај таквог садржаја и значења да на његово књижевно стварање баца потпуно ново светло. Најпре причама на страницама књиге „Вера и друге приче“, која је претходила тротомном роману «Трифунеја» (сага о породици Трифуна Вучковића), овенчаног наградом «Милош Црњански»), потом и романом «Зебња», Стојан Бербер обелодањује кобни удес Срба из далматинске Буковице који су после првог светског рата, на зов и обећања краља и отаџбине похрлили у Јужну Србију. Са више од педесет наслова, књигама поезије, прозе, са неколико антологија, књигама дневничке, одсносно мемоарске прозе, чему се последњих године највише посвећује, књигама  „Раванградски записи“, „Сведок времена“, „Дневник са Добрицом Ћосићем“ и „Венац Лазе Костића“, Стојан Бербер је и обимом и квалитетом својих дела потврдио и меру и смисаоност властите посвећености лепој и мудрој, истраживачкој и осветљивачкој књижевној речи.

Стојан Бербер је поводом награде одржао беседу.

 

У дугом делу Скупштине председавао је Дако Кецман.

7. Јован Зивлак се, говорећи о извештајима о раду и финансирању ДКВ за 2017. годину, као и Плану делатности за 2018. годину, осврнуо на константно неповољну и неугледну позицију ДКВ код државних институција односно финансијера, закључивши да судећи по њиховом односу према ДКВ књижевност, култура и уметност у нашој локалном заједници не завређују углед, поштовање и третман који им у основи припада. Средства у великој мери недостају како за административне послове ДКВ, тако нарочито за Међународни новосадски књижевни фестивал, који је и поред тога један од најбољих фестивала ове врсте у Европи. Прошле године ситуација са МНКФ је прошла унеколико боље, понајвише услед сарадње са скандинавским земљама које имају изузетне фондове за књижевност и уметност и залагању председника владе АП Војводине Игора Мировића. Ове године, међутим, помоћ страних фондова ће изостати,те ће једини финансијери бити Република, Покрајина и Град.

Што се тиче часописа Златна греда, највише финансијских средстава отићи ће, као и до сада, на преводе и књижевну критику. Не смеју се заборавити ни извесни дугови ДКВ према писцима или према локалним установама, мање или више смислени и регуларни, нити пак обиље бирократских проблема са којима се суочавамо свакодневно, нагласио је Зивлак. Конфликт око пословног простора, који је привремено решен, надамо се ускоро ће бити стављен ad acta. Да би се превазишли ови елементарни услови ваљаног функционисања ДКВ (режијски трошкови, рачуноводство, књиговодство, канцеларијски материјал, секретарски послови итд.) потребно нам је 1 700 000 динара.

Смисао рада у ДКВ је борба за заједничке интересе, затим борба за бољи статус књижевничке асоцијације како би била на услузи писцима, као и повећање обима  финасијских средстава за издаваштво, за књигу и часописе, за стимулацију писаца преко ствралачких стипендија, проширења сарадње са иностранством и комуникација са многобројним писцима и сличним Удружењима у свету, закључио је Зивлак.

Извештај о раду,  Финасијски извештај за 2017.  као и План делатности за 2018. годину једногласно су усвојени.

8. Дакo Кецман изјавио је да чланови ДКВ не могу очекивати да други за њих учине више него што они могу сами за себе. Однос власти према ДКВ уистину није коректан, међутим то важи и за све остале: наиме, друга Удружења су нестала, и ту се не може много учинити, али оно што ми можемо учинити је да не узимамо овај проблематичан однос власти према ДКВ као изговор за властиту пасивност. Часописи нестају, старији писци су незаинтесовани, а млађих нема у јавности. Нама је часопис са квалитетним садржајима пресудан у томе да би били препознати као писци, да би наш рад имао смисла. Веома је важно, уколико већ нисмо поштовани са других страна, да се ми као писци међусобно поштујемо, подржавамо, долазимо редовно на књижевне вечери и остале релевантне догађаје, али пре свега да постоји слога међу нама, нагласио је Кецман.

Image 

9. Поводом предлога за председника  ДКВ, Дако Кецман је навео да је на XXVседници УО, 4. априла 2018. године, једногласно  усвојено да се на Скупштини за председника Друштва књижевника Војводине на четворогодишњи мандат, на основу  Статута ДКВ, члан 13, 16,17 и 21,  предложи  Јован Зивлак (1947) из Новог Сада.  Избором Јована Зивлака, Фрушкогорска 37, Нови Сад, ЈМБГ 0503948800022 за заступника, брише се Ђезе Бордаш, из Новог Сада, улица Булевар Ослобођења 28,  као заступник ДКВа.

Ђезе Бордаш је дао оставкуУправном одбору на место предедника ДКВ усмено на XXIII седници УО,  17.01.2018. Оставка је једногласно усвојена и Радомир Миљојковић је предложен за ВД председника на основу члана 13. Статута ДКВ, до заказивања  ванредне изборне скупштине.

Кецман је објаснио да су на овом плану већ неко време постојале одређене потешкоће: у данашње време, бити на функцији председника значи мукотрпан рад и сарадњу са људима који те не поштују у довољној мери, услед чега се јављају бројне непријатности, уз неизоставне финсијске проблеме који се гомилају. Јован Зивлак целокупним својим књижевним радом и ангажманом у ДКВ, као и у издавачкој и часописној сфери, представља посебну и изузетну појаву у нашој савременој културној реалности.

Скупштина је једногласно усвојила предлог акламацијом, јавним гласањем.

 Image

Јован Зивлак захвалио се присутнима на указаној подршци, те предложио следеће чланове Управног одбора: Габор Вираг,  1973, Нови Сад; Дако Кецман, 1947, Сомбор; Михал Ђуга, 1951,Бачка Паланка; Корнелиа Фараго, 1956, Темерин;Зоран Ђерић, 1960, Нови Сад; Владимир Кочиш, 1949, Ђурђево; Илеана Урсу, 1954, Нови Сад; Милена Летић, Нови Сад; Радомир Миљојковић, 1959, Жабаљ; Владимир Гвозден,1972, Нови Сад;Валентина Чизмар, 1979, Врбас; Бранислав Живановић, 1984,  Нови Сад; Мирјана Марковић, 1965, Сремска Митровица; Виктор Радун, 1965,Нови Сад. Предлог је усвојен акламацијом, јавним гласањем.

Јован Зивлак је предложио да се Дако Кецман из Сомбора улица ЈНА 5 Ц 12, ЈМБГ 2809947800031 на основу члановаСтатута  4 и 21, у скла­ду са за­ко­ном, по­ред пред­сед­ни­ка ДКВ, овла­сти да  буде званични потписник докумената ДКВ.  Предлог је једногласно усвојен.

 

Заседање Скупштине се завршило у 13,30 часова.

14.04.2018. Сремска Митровица

 

Записник водила

 

Андреа Шукара

 

 

Комисија за оверу записника

 

Милена Летић

 

 

Др Валентина Чизмар

 

Др Стојан Бербер

 

Председавајући Скупштине

 

Јован Зивлак

 

 

Дако Кецман

 
Извештај о скупштини ДКВ

Ванредна  скупштина ДКВ одржана у Сремској Митровици

Јован Зивлак изабран за председника ДКВ

Угљеши Шајтинцу уручена награда за књигу године

   

 

У суботу, 14. априла, у сали Скупштине општине Сремска Митровица, одржана је ванредна скупштина Друштва књижевника Војводине.

На почетку рада Скупштина је одала пошту преминулим члановима између две скупштине: Петко Војнић Пурчар (1939- 2017),  Јан Лабат (1926 – 2018), Небојша Деветак (1955- 2017), Недељко Радловић (1946- 2018), Светлана Гајинов Ного (1960-2017), Анђелко Ердељанин (1941-2017).

    Скупштини је саопштена одлука Управног одбора о пријему нових чланова Друштва; примљени су по позиву:Ђорђе Нешић (Сомбор,1957), Драган Јаковљевић( Будимпешта, 1965) и Ранко Павловић ( Бања Лука,1943) а на основу конкурса: Даниел Пихиадес (Кисач, Канада,1931), Саша Сабадош(Сомбор,1989), Љиљана Малетин Војводић(Нови Сад,1966), Десанка Ристић (Кикинда,1965), Душан Војводић (Нови Сад,1948), Добривоје Бата Марковић (Нови Сад, 1967), Станка Ћаласан (Нови Сад,1947), Бојана Чупић (Нови Сад, Канада,1975), Милорад Куљић (Нови Сад, Стари Лединци,1956),Зорица Тијанић (Нови Београд,1971), Татјана Петровић (Нови Сад,1966), Зорица Мишић( Нови Сад,1966).

Др Дамир Смиљанић је одржао беседу о Раивалитету и зависти у књижевности, говорећи о овом битном културном и психолошком феномену који утиче на књижевност и њене ствараоце.

  

У свечаном делу Скупштине уручене су годишње награде ДКВ. Награда за књигу године уручена је Угљеши Шајтинцу за књигу Жена из Хуареза( Архипелаг, 2017). Угљеша Шајтинац (1971, Зрењанин) је драмски писац, приповедач, романсијер. Дипломирао на Факултету драмских уметности у Београду, 1999. године. Од 2005. предаје драматургију на Академији уметности у Новом Саду.  Члан жирија Валентина Чизмар је  у образложењу рекла да  приче збирке Жена из Хуареза читаоца воде на конкретна путовања од европских метропола до афричких пустиња, али и на имагинарне, унутрашње авантуре којима се увиђа способност менталног и емотивног капацитета модерног човека. Угљеша Шајтинац својом новом књигом прича одржао је квалитет свог прозног писања и промишљеност на обради исечака стварности, повезујући у јасно артикулисан став сав позитивитет и негативитет који се збива око и унутар његових јунака и читалаца.

  

 

Награда за превод године уручена је Душки Радивојевић (1959) за превод романа савременог шпанског писца Хавијара Маријаса ( Чаробна књига, 2017). Зоран Ђерић je у образложењу рекао: Хавијер Маријас (1951) је један од најистакнутијих представника савремене шпанске прозе. Његова проза је окарактерисана као бриљантна и чудесна. Роман “Занесености” посвећен је стању заљубљености, која се готово без изузетка сматра позитивном и понекад искупљујућом, у мери да се њоме оправдава скоро све. Душка Радивојевић је истакнути преводилац са шпанског језика. Поезију, прозу и драмске текстове и театролошке студије преводила и објављивала у периодици, као и у посебним публикацијама: у свом досадашњем преводилачком раду показала је студиозност, тачност и поузданост, добро познавање, како језика са кога преводи, тако и књижевности коју преводи.

Награду за животно дело добио је др Стојан Бербер ( Сомбор, 1942). У образложењу награде Давид Кецман Дако је истакао да је Стојан Бербер са више од педесет наслова, књигама поезије, прозе, са неколико антологија, књигама дневничке, односно мемоарске прозе, чему се последњих године највише посвећује, књигама  „Раванградски записи“, „Сведок времена“, „Дневник са Добрицом Ћосићем“ и „Венац Лазе Костића“,  обимом и квалитеттом својих дела потврдио и меру и смисаоност властите посвећености лепој и мудрој, истраживачкој и осветљивачкој књижевној речи.   

   

У радном делу Скупштине, Јован Зивлак је поднео Извештај о раду, финасијски извештај  и План рада за текућу годину наглашавајући како је ДКВ остварило запажене резултате. Посебно када је у питању Међународни новосадски фестивала, часопис Златна греда и међународна сарадња са писцима Петрограда и  савезима  румунских и бугарских писаца. Проблеми су  нерешено питање финансирања текућих трошкова  и дуг за закуп Управи за имовину града Новог Сада. Ови моменти у највећој мери оптерећују односе Града и нашег Друштва. С друге стране, писци очекују да се њихова реч у стварању актуалне културне политике више уважава и да се већа пажња посвећује књизи, часописима и књижевности уопште.

 Јован Зивлак је нагласио да ДКВ у последњем периоду има најзначајније активности и резултате, почев од Фестивала, часописа Златна греда, међународне сарадње, самосталних уметника и појединачних резулатата чланова на пољу широке афирмације књижевности. Иако своје основне проблеме у сфери стваралаштва писци морају да решавају сами, колективни субјективитет Друштва је битна претпоставка да се побољшају општи услови за деловање и афирмацију и писаца и књижевности. Једна од потешкоћа је садржана  у чињеници, иако ДКВ има предикат репрезентативности, непримереног и арбитраног процењивање и финансирања пројеката нашег удружења што ствара ствара често нерзумевање између писаца и финасијера. Услов нашег успешнијег деловања је снажније заступање интереса писаца у амбијенту опадању важности уметничке књижевности и улоге писца у јавном животу. 

Најављен је предстојећи тринаести по реду Међународни новосадски књижевни фестивал, од 27. до 30. августа,  на коме ће учествовати 100 писаца, како страних, тако и домаћих. Гост Фестивала ће бити репрезентативни шпански песници, а поводом њиховог гостовања биће обајављена Антологија савремене шпанске поезије.

  

На предлог Управног одбора Скупштина је једногласно изабрала Јована Зивлака (1947) за председникa ДКВ у наредном четворогодишњем мандатном периоду. Давид Кецман Дако је у образложењу истакао Зивлакову посвећеност  стварима Друштва књижевника и његове велике заслуге у афирмацији удружења, успешном вођењу Мећународног фестивала, часописа  Златне греда и разумевањи проблема књижевности и писаца у актуалном времену. Кецман је такође истакао Зивлакову велику стваралачку афирмацију у сфери савремене књижевности у земљи и иностранству.

Скупштина је такође усвојила предлог председника да се  у складу са Статутом за право заступања поред председника ДКВ овлашћујe и потпредседник Давид Кецман Дако.

 
ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ ДКВ
Наставак текста...
 
СКУПШТИНА ДКВ 2017

У суботу, 8. априла 2017. , у препуној сали Мађарсоа у згради Форума одржана је ванредна изборна скупштина Друштва књижевника Војводине. Оту Толнаиу, Селимиру Радуловићу и Рељи Дражићу уручене награде Друштва књижевника Војводине.
111

 Након што је поздравио присутне и захвалио се у име Друштва књижевника Војводине Форуму на уступању простора за годишњу Скупштину, председавајући Скупштине, Ђезе Бордаш, предложио је Радно председништво. Поред председавајућег по функцији, на основу Статута члана 21, предложени су Илеана Урсу, Владимир Гвозден и Јован Зивлак. Предлог је једногласно усвојен.

Скупштина је минутом ћутања одала пошту преминулим члановима између две Скупштине: Светозар Кољевић (1930–2016), Флорика Штефан (1930–2016), Илија Марковић (1940–2016), Ласло Геролд (1940–2016), Калман Фехер (1940–2017), Љиљана Каспар Јокић (1951–2016), Лазар Мерковић (1926–2016), Мирослав Егерић (1934 – 2016), Јованка Николић Зивлак (1952–2017).

Председник комисије за пријем нових чланова, Фрања Петриновић, саопштио је Скупштини да је на конкурс за пријем у ДКВ пристигло 23 молбе. УО је усвојио предлог Комисије и проширио листи предлога са предлозима чланова по позиву. Уо је закључио да се  у чланство ДКВ приме: Деана Саиловић (1971), Сремски Карловци; Нада Ђурђевић (1954), Нови Сад; Горан Јовић (1962), Бачка Паланка; Аница Гарић (1974), Српска Црња;  Милутин Ивановић, (1948), Нови Сад; Љиљана Фијат (1959), Нови Сад;  Снежана Алексић Станојловић (1962), Нови Сад; Ана Берта (1948), Инђија;  Драгутин Бег (1953), Бачка Паланка; Жељко Ј. Цеснак (1968), Пландиште;  Лидија Ћирић (1974), Београд; Милосава Павловић (1958), Пландиште;  Љубиша Ж. Војиновић Мајсторовски (1964), Петроварадин;  Наташа Бундало Микић (1983), Нови Сад;  Моника Чик (1978), Суботица;  Шандор Золтан (1973), Суботица;  Кристина Оровец (1984), Нови Сад;  Харгита Хорват Футо (1974), Србобран;  Никола Оравец (1984), Петроварадин;  Ана Терек (1984), Будимпешта;  Оршоља Бенчик (1985), Бачка Топола; Душан Вејновић (1981), Нови Сад;  Милош К. Илић (1987), Панчево; Милан Ковачевић (1987), Нови Сад;  Силвиа Дражић, Нови Сад;  Реља Дражић (1954), Нови Сад;  Душка Радивојевић (1959), Тител;  Катарина Моснак Багљаш (1984), Бачки Петровац;  Михал Бабјак (1961), Словачка;  Мирослава Дудкова, Футог;  Срђан Малешевић (1971), Шид;  Горан Сегединац (1984), Нови Сад;  Милена Алексић (1960), Нови Сад; Агнеш Озер (1955), Нови Сад.

Поводом пријема почасних чланова из иностранства Зивлак је истакао да је на последњој седници УО усвојио списак да се као почасни чланови приме у ДКВ, будући да су допринели афирмацији Друштва књижевника Војводине, а посебно Међународног новосадског књижевног фестивала, у свету: Жан Портант (Луксембург); Ханс Михаел Шпајер (Немачка); Василиј Соколов (Русија); Рајнер Кунце (Немачка) и Гжегож Латушињски (Пољска). Почасним члановима ће биту уручене почасне књићице ДКВ.  Поред тога, нагласио је Зивлак, УО је предлoжио да се због доприноса и афирмацији ДКВ, посебно Међународног новосадског књижевног фестивала, почасне дипломе доделе следећим новинарима и јавним радницима: Драгану Којићу, директору Библиотеке града Новог Сада; Јованки Симић, новинарки  Вечерњих новости; Нади Зорић, новинарки РТВ Војводине; Радмили Лотини, новинарки дневног листа „Дневник“ и Борису Павлову, новинару ТВ Нови Сад.         

  У свечаном делу Скупштине уручене су годишње награде ДКВ:   

111

     Жири за доделу награде за животно дело Друштва ДКВ у саставу Јован Зивлак, Зоран Ђерић, Владимир Гвозден, Зденка Валент Белић и Ђезе Бордаш (председник) на основу Правилника о додели награде донео је одлуку да се награда додели књижевнику Ото Толнаију.
Ото Толнаи је рођен је у Кањижи 1940. године. Студирао је мађарски језик и књижевност у Новом Саду и филозофију у Загребу. Песник, приповедач, драмски писац, есејиста. Превођен је на српски, немачки, пољски, енглески, холандски, словачки, француски, италијански језик. Ото Толнаи је најплоднији и најсвестранији стварлац у књижевности војвођанских Мађара. Окушао се у свим уметничким формама живећи у метаморфозама, од песме до есеја, од експерименталног романа до драме. Добитник најзначајнијих књижевних награда у бившој Југославији - два пута Хидове награде (1974, 1978), Сирмаијеве награде (1988), награде Тодор Манојловић (2007) и у Мађарској - награде Attila József (1991), Endre Ady (1995), Tibor Déry (1995) Milan Füst (1997), Sándor Weöres (1999), Miklós Radnóti (2000). За члана Мађарске академије књижевности и уметности изабран је 1998. године. Највеће мађарско државно признање, Кошутову награду, добио је 2007. године.
Аутор је двадесетак песничких збирки, два романа, три збирке новела, више збирки есеја, од којих се нарочито издвајају есеји о ствараоцима и изложбама ликовних уметника. Писац је више драма које су извођене првенствено у Новосадском позоришту – Újvidéki Szinház-u.
Почео је као сарадник Ифјушага и Уј Симпозиона, као његов значајни уредник шездесетих и седамдесетих година, доприносећи новом модерном духу мађарске књижевности у Војводини. Толнаи је остао веран духу експеримента, неоавангадистичким иновацијама и особеној рефлексивости у продубљивању важних питања која су се тицала савремне књижевности, културе и судбине човека. Поред Ласла Вегела и Иштвана Домонкоша, Толнаи је остао један од најзначајних аутора мађарске књижевности у Војводини у другој половини двадесетог века и један од најбитнијих заступника обнове књижевности и њене моћи да буде важан моменат људске културе и друштвености уопште.
Ото Толнаи је поводом награде одржао беседу.

Жири за књигу године, коју додељује Друштво књижевника Војводине, ове године радио је у саставу: Фрања Петриновић (председник), Драгана В. Тодоресков и Бранислав Живановић (чланови). На последњој седници, одржаној 28. фебруара 2017. године, у ужи избор жири је уврстио следеће наслове: књигу прича Живе слике Давида Кецмана-Дака (), збирку песама Сенка осмог еона Селимира Радуловића (Културни центар Новог Сада), књигу прича Без граница Милорада Грујића (Културни центар Новог Сада) и роман Бапа Радована Влаховића (Банатски културни центар, Ново Милошево). Жири је једногласно изабрао песничку књигу Селимира Радуловића Сенка осмог еона за најбољу књигу објављену у 2016. години.
Сенка осмог еона, поред Пролошке и Епилошке песме, садржи четири поемичне целине: Исповест тумача Царевог сна, Сенка осмог еона, Девет душа Јоосифа Исихасте и Слово о неухватљивом. Можемо рећи да Селимир Радуловић својом осмом књигом наставља лирски дијалог са хришћанством и Светим писмом, који започиње збирком У сјенку улазим, оче (1995). Низом цитата из библијског контекста (како Старог тако и Новог Завета), али и сведеним дијалогом са контекстом европског песништва, понајпре Хелдерлина, Радуловић развија дискурзивно сложене стихове, који често поседују известан степен драмске динамике. Важно је напоменути да је и сам стил (алегоризација, поређења, фигуре понављања, градације, употреба архаичних глаголских облика, аориста и имперфекта, инверзија именице и придева) у функцији опонашања библијског дискурса. Радуловићева поезија већ је окарактерисана као традиционалнија у тематско-мотивском смислу, али и провокативна у погледу порука које даје савременом читаоцу и савременом свету.
Селимир Радуловић (1953, Цетиње) је објавио осам песничких књига: Последњи дани (1986), Сан о празнини (1993), У сјенку улазим, оче (1995), О тајни ризничара свих суза (2005), Снови светог путника (2009), Под кишом суза с Патмоса (2012),  О пастиру и камену са седам очију (2015), Сенка осмог еона (2016), књиге изабраних песама: По лицу ноћи (1996,1997), Књига очева (2004),  Где Богу се надах (2006), Извештај из земље живих (2009), Светло из очеве колибе (2011) и књиге изабраних и нових песама:  С виса сунчаног, страшног (1999), Као мирни и светли весник (2008), Песма с острва сирочади (2010). Пре три године, у издању Српске књижевне задруге и Православне речи, објављена су му Изабрана дела у пет томова. Поводом његовог песничког дела објављена су два зборника радова – Песник ноктурна (1995) и Светло из очеве колибе (2015). Аутор је пет антологија/хрестоматија, књиге књижевно-критичких текстова Повој и чланци (1987) и књиге огледа Светло из очеве колибе (2015). За свој књижевни рад добио је Новембарску повељу Новог Сада, Искру културе, Печат вароши сремско-карловачке, Кочићево перо, Награду Прољетног сајма у Бањалуци, Награду Теодор Павловић, Вукову награду, Награду Миодраг Ђукић, Награду Симо Матавуљ и Повељу Мораве. Био је секретар Покрајинског фонда културе (1990-1992), директор Културног центра Новог Сада (1992-1997), председник Друштва књижевника Војводине (1997-2000), главни и одговорни уредник издавачке куће Орфеус (2001-2012), директор Стеријиног позорја (2012-2014). Сада је управник Библиотеке Матице српске. Потпредседник је Удружења књижевника Србије. Живи у Новом Саду.
Селимир Радуловић је поводом награде одржао беседу.

Жири за превод године Друштва књижевника Војводине, који је радио у саставу: Зоран Ђерић (председник), Владимир Гвозден, Валентина Чизмар, Корнелија Фараго и Илеана Урсу, донео је одлуку да се Награда за превод године за 2016. годину додели Рељи Дражићу за преводе са немачког језика два романа Едена фон Хорвата, Омладина без бога и Дете нашег доба, оба у издању новосадског издавача „Нојзац“, из 2016. године.
Еден фон Хорват је један од најзначајнијих аустријских писаца. Рођен у Ријеци, 1901. године, од 1902. до 1908. године је живео у Београду. Потом је живео у Будимпешти, па у Братислави, у Бечу, Берлину, Мурнау, Хендорфу код Салцбурга. Погинуо је у Паризу, 1938. године, на Јелисејским пољима, од гране која се откинула током невремена и пала на њега. Писао је поезију, прославио се драмама, које су врло брзо забрањене за извођење у Немачкој, баш као и његови романи који су објављени у егзилантској издавачкој кући у Амстердаму, 1937. и 1938. године, у време надирућег фашизма, пошто се баве управо том тематиком, а изразито су антиратни и антифашистички.
Преводилац је зналачки превео ове романе који у себи носе експресионистички и песнички набој, тако да српски читалац може да несметано прати судбине јунака Едена фон Хорвата. У роману Омладина без Бога реч је о трагедији генерације рођене после Првог светског рата, која одраста без поштовања према Богу и свему што је било свето претходним генерацијама. Радња се одвија у нацистичкој Немачкој, где се ученици једне гимназије васпитавају за фанатизам. Овај роман о омладини без оријентације, без става, без грађанске храбрости, није изгубио актуелност ни данас.
Роман Деца нашег доба објављен је постхумно. И он је писан у форми исповести, из инсајдерске позиције човека у националсоцијалистичкој држави. Због преране, трагичне смрти аутора, остао је недовршен, па су уз основни текст, како у оригиналу, тако и у преводу, додате и припремне, радне верзије, што указује на недоумице писца, али и даје шансу преводиоцу за истраживања и бравуре, у формалним и садржајним решењима, које нису изостале.
Преводилац Реља Дражић рођен у Богојеву, 1954. године. Завршио је гимназију у Новом Саду и Филозофски факултет у Београду, смер филозофија. Радио је као средњошколски професор и једно време као асистент на Филозофском факултету у Новом Саду. 1990. основао је издавачку радионицу „Футура публикације“, коју и данас води. Превођењем с немачког језика почео је да се бави већ осамдесетих година прошлог века. Као филозоф, преводио је махом филозофију и филозофији блиску литературу, Шелинг (Увод у филозофију митологије, Фројд (Технички списи I и II), Ландгребе (Феноменологија и повест), Велмер (Прилог дијалектици модерне и постмодерне). Почетком деведесетих, почео је да се  бави се издаваштвом и штампарским пословима. Од 2003. се враћа превођењу и уредничком послу у оквиру едиције НОЈЗАЦ. Повремено преводи и за друге издавачке куће. 2014. појавио се његов превод „тестаментарног“ романа Томаса Бернхарда Брисање, код издавачке куће ЛОМ из Београда. Дражић је превео преко двадесет књижевних дела са немачког језика.
Реља Дражић  је поводом награде одржао беседу.

Наставак текста...
 
ДНЕВНИ РЕД РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ 2017.

1. Избор Радног председништва
2. Одавање поште преминулим члановима између две скупштине
3. Избор Верификационе комисије, записничара, Комисије за оверу  записника и Надзорне комисије
4. Саопштење о пријему нових чланова
5.Владимир Гвозден: Писање и свет робног капитализма
6. Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године, Награда за превод године, Награда
За животно дело)
Пауза 10 минута.
7. Извештај о раду, Финансијски извештај ДКВ за 2016. годину и План делатности за 2017. год.
8. Дискусија и текућа питања 
9. Избор председника ДКВ и управног одбора
 
ПЛАН ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ДКВ у 2017. години
Наставак текста...
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДКВ У 2016. ГОДИНИ
Наставак текста...
 
ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ ДКВ 27.04.2016.
Наставак текста...
 
СКУПШТИНА ДКВ 2016

Редовна скупштина ДКВ одржана у новосадском Форуму
Недељку Терзићу, Зденки Валент-Белић и Ирини Харди Ковачевић уручене награде Друштва књижевника Војводине
У среду, 27. априла, у препуној сали Мађарсоа у згради Форума одржана је редовна годишња скупштина Друштва књижевника Војводине.

1237

89
На почетку рада Скупштине скупштине одата је пошта преминулим члановима између две скупштине: Др Јанош Бањаи (1936 – 2016), др Младен Деажетин (1931- 2014), Јанош Борбељ (1929- 2014), Самуел Болдоцки ( 1943 – 2015).
О академику  Јанош Бањију, једном од најистакнутијих књижевених критичара и књижевних историчара новијег доба мађарског језика у Војводини говорио је Ћезе Бордаш.
    Скупштини је саопштена одлука Управног одбора о пријему нових чланова Друштва, примљени су:),Сања Тиркаило (1964, Шид), Гавра Влашкалин (1958, Зрењанин), Владимир Рајковић (Земун), Марија Васић Каначки (Вршац), Гордана Влајић (1959, Панчево), Иванка Радмановић(1958, Панчево), академик Радомир Ивановић (1937, Нови Београд), Коста Рошу (1947, Бегејци), Милена Тепавчевић (1948, Нови Сад), Виктор Шкорић (1991, Ново Милошево) и  Флоријан Копчеу (1952,Турн Северин) као члан из иностранства.
*
Фрања Петриновић је  одржао беседу о савременом писцу и условима под којима он опстаје, заступајући мишљење да је улога књижевности у новолибералном добу промења а друштвена улога изгубљена.
У свечаном делу Скупштине уручене су годишње награде ДКВ. Жири за књигу године Друштва књижевника Војводине, донео је одлуку да се награда за књигу године у 2016. години додели књизи ГЛАД И ГЛЕЂ песника Недељка Терзића
          Недељко Терзић, рођен 1949. године, живи u Сремској Митровици - Србија, аутор је књига поезије, прозе и драмских текстова. Прве стихове објавио је 1967. године. Са поезијом и прозом заступљен је у више од 80 антологија и значајнијих избора књижевног стваралаштва код нас и иностранству и добитник је преко 50 награда и признања за књижевно стваралаштво у Србији и иностранству.   Књига песама ГЛАД И ГЛЕЂ резултат је ауторовог дугог и стрпљивог, готово петогодишњег писања, као и великог песничког искуства те представља неку врсту стваралачког сабирања њеног аутора, посебне бриге о сопственом делу, као и минуциозног рада и посвећености свакој слици, сваком стиху, свакој песми.
Жири за превод године Друштва књижевника Војводине, донео је одлуку да се награда за  2016. годину додели Зденки Валент-Белић за превод са словачког језика романа "Догодило се првог септембра (или неког другог дана)", словачког писца Павола Ранкова.Издавач: Sezam Book, Београд 2015.
 Зденке Валент Белић( 1975) је актуални  главни уредник словачког часописа Нови живот, афирмисани је преводилац са словачког на српски и са српског на словачки. Павол Ранков (1964) је писац прозе, есејиста, новинар, научник и универзитетски педагог. Добитник је Европске награде за књижевност. Живи у Братислави.
Жири награде Мирослав Стрибер  Друштва књижевника Војводине, донео је одлуку
да се награда за  додели Ирини Харди Ковачевић за књигу НЕБО НАД КРСТУРОМ,
бајковите приче и легенде, коју је објавила НИУ „Руске слово“ из Новог Сада,
2012. године. Реч је о књизи предања, тј. приповедака. Етнолошки елементи присутни
у причама сугеришу да је време догађања крај деветнаестог века, почетак двадесетог,
а локалитет је Руски Крстур. Жири сматра да књига Ирине Харди Ковачевић битно
доприноси упознавању културних представа и вредности  русинске заједнице.
Скупштина је такође усвојила предлог УО да се чланови 4 и 21, у складу са законом, допуне где се за право заступања поред председника ДКВ овлашћују и потпредседници.
У радном делу Скупштине, председник ДКВ др Никола Страјнић  је поднео извештај о раду наглашавајући како је ДКВ остварило запажене резултате. Посебно када је у питању Међународни новосадски фестивала, часопис Златна греда и међународна сарадња са писцима Петрограда и  савезима  румунских и бугарских писаца. Проблеми су били нерешено питање финансирања текућих трошкова  и дуг за закуп Пословном простору. Проблем нееодговарајућег финасирања текућих трошкова уидружења уметника  довод нас пред понижавајући положжај да  стално стрепимо од деложације и да у таквим условима обављамо свеоје редовне делатности.
Јован Зивлак је нагласио да ДКВ у последњем периоду има најзначајније активности и резултате, почев од Фестивала, часописа Златна греда, међународне сарадње, самосталних уметника и појединачних резулатата чланова на пољу широке афирмације књижевности. Иако своје основне проблеме у сфери стваралаштва писци морају да решавају сами, колективни субјективитет Друштва је битна претпоставка да се побољшају општи услови за деловање и афирмацију и писаца и књижевности. Једна од потешкоћа је садржана  у чињеници, иако ДКВ има предикат репрезентативности, често арбитрано процењивање и финансирање, пројеката нашег удружења. Услов нашег успешнијег деловања је снажније заступање интереса писаца у амбијенту опадању важности уметничке књижевности и улоге писца у јавном животу.  
Најављен је предстојећи, једанаести по реду, Међународни новосадски књижевни фестивал, на коме ће учествовати 100 писаца, како страних, тако и домаћих. Гост Фестивала ће бити репрезентативни дански песници, а поводом њиховог гостовања биће обајављена Антологија савремене данске поезије.
456
Скупштина усвојила закључак против још једне непримерене претње Пословног простора о деложацији
Скупштина је усвојила закључак да енергично протествује против још једне непримерене претње Пословног простора о деложацији и блокади финансијских средстава Друштва књижевника Воојводине. Актуална претња Пословног простора дешава се у тренутку преноса власти, и интерегнума кад није могуће тражити решење са градским властима, што је неприхватљиво и као метод испод сваког моралног нивоа. Дуг за закуп за пословни простор настао је због   нерешавања питања радног простора ДКВ од стране  градских власти и Републичког министарства у складу са Законом о кулури, и неприхватљивеих и испод сваког осећања части увећаних камата од стране Пословног простора. Такво понашање угрожава рад ДКВ, држећи га стално у статусу опсадног стања због непримерених претњи полицијским и судским прогоном, унижавајући ДКВ као репрезентатвно удружење, а угледене представнике савремене  књижевности сводећи на ниво сувишних људи. Неприхватљиво је да најзначајније писци Новог Сада и Војводине  немају одговарајући радни простор и  статус у складу са Законом о култури који би показао да Нови Сад и Војводине, као и Република Србија уважавају потребу постајања књижевности у нашем друштву.

 
ДНЕВНИ РЕД РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ 2016.


Наставак текста...
 
<<  1 2 3 4  >  >>

Резултати 1 - 10 од 32

DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 
Најчитаније

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

Насловна   |   Фестивал   |   Златна греда   |   ДКВ   |   Фото галерија   |   Контакт   |   Login

Ауторска права © 2008 - 2014. Друштво књижевника Војводине. Сва права задржана.
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон / Факс: 021 654 2432