Друштво књижевника Војводине
 
 


Записници УО
XVII СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА

седница уо

Седамнаеста седница Управног одбора одржана је 28. децембра 2012. године, са почетком у 12 часова.
Седници су присуствовали Никола Страјнић, Јован Зивлак, Јанош Бањаји, Гордана Ђилас, Ђорђе Писарев, Владимир Гвозден, Корнелија Фараго и Недељко Терзић. Одсутни су били Павел Гатајанцу, Петко Војнић Пурчар, Ахнета Бућко, Весна Кораћ, Зоран Ђерић, Михаил Ђуга.

Председник УО ДКВ Никола Страјнић је за седницу предложио следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице /налази се на сајту ДКВ/
2. Извештај о програмским активностима /Караван, Салон, Греда, Зборник о Змају/
3. Финансијска ситуација, питања трошкова закупа
4. Припрема скупштине, рад жирији, комисије за пријем, чланарина
5. План делатност за наредну годину
6. Питања статуса ДКВ, националне пензије, статус самосталних уметника
7. Разно

1. Усвојен је записник са претходне XVI седнице Управног одбора (постављен је на сајту ДКВ www.dkv.org.rs)

2. Зивлак је нагласио, поводом активности између две седнице, да је Књижевни караван одржан и ове године. На њему је учествовало више од десет књижевника ДКВ, углавном песника, у Бачкој Паланци, Сремској Митровици и Сомбору, током 27. и 28. децембра. Додао је и то да су поједини чланови ДКВ изразили незадовољство с обзиром да нису уврштени у програм, али је истакао да се програм креира са великом пажњом, и да у њему истовремено не могу да учествују сви и да се улаже велики труд да актуелни аутори не буду запостављени.
Додао је да је 26. децембра одржан и традиционални Књижевни салон који је у Клубу ДКВ окупио око 40 чланова, који су поред читања и афирмисања своје поезије или прозе имали могућност да се међусобно друже и разговарају о битним стварима књижевности и нашег Друштва. Поводом Златне греде, рекао је да су недавно изашла два фестивалска броја, и да ће до краја године изаћи још један редован двоброј.
Додао је да убрзо излази и зборник радова са Симпозијума о Јовану Јовановићу Змају, који је одржан 12. јула у Позоришту младих.
Зивлак је на крају нагласио да је постојала лоша воља градских власти да се програми ДКВ реализују, али да упркос томе, захваљујући и Покрајинском секретаријату за културу, уз велике напоре чланова УО, Програмског одбора и бројних сарадника, многи програми су реализованиу, посебно Фестивал који је широко прихваћен и који је Друштву омогућио озбиљну међународну сарадњу, и  перспективу за још већу афирмацију ДКВ. Када се узме у обзир и излажење Златне греде, Караван писаца, Салон, међународна сарадња, награде ДКВ, симпозијуми и издавачка делатност, националне пензије, промоција самосталних уметника чланова ДКВ, може се рећи да је текућа година била изузетно плодна за наше удружење.

3. Зивлак је рекао да је ДКВ захваљујући разумевању Покрајинскг секретаријата за културу за Фестивал добило још нужних милион динара за покриће трошкова. Председника ДКВ Николе Страјнића, је учинио много да се ова субвенција реализује и она ће бити утрошена на неисплаћени хонорар за директора фестивала Јована Зивлака, на фестивалски каталог, на неисплаћене хонораре појединим преводиоцима, на две фестивалске Греде, а 400.000,00 је пребачено на рачун ДКВ као враћање позајмице са других позиција, што је намењено за покриће режијских и других трошкова. Подсетио је да се новим прописима корисницима буџета налаже отварање подрачуна за сваки програм или пројекат засебно, што ће у значајној мери отежати ионако тешко извођење активности ДКВ, уколико динамика уплата буде неусаглашена, као досад.
Додао је да је исплаћен део закупа за просторија ДКВ, и да је сада дуг делимично смањен, као и дугови за информатику и чистоћу.
Истакао је потребу да се купи нови фотокопир, с обзиром да стари скоро не функционише, а ускоро ће бити потребан око припрема за Скупштину, што је једногласно усвојено.

4. Зивлак је рекао да годишња чланарина још увек 1.000,00 динара. Датум и место скупштине још увек нису познати, рекао је, али одржаће се у Новом Саду, у јануару или фебруару. Подсетио је да до тада треба донети и одлуке о наградама и новим члановима ДКВ.
Корнелија Фараго је подсетила  да је прошле године Калман Јодал конкурисао за чланство у ДКВ, и да он има све услове да буде примљен. Предложено је да се Калман Јодал контактира око формалности  и да након тога буде примљен, што је је једногласно прихваћено.

5. Фестивал представља главну манифестацију ДКВ у 2012. години, нагласио је Зивлак, рекавши да ће на осмом Фестивалу гости бити румунски песници. Поред тога, додао је, важан догађај представља и додељивање Бранкове награде, сада 53. по реду. Рекао је да ове године треба тражити више средстава за Златну греду, за барем 10 бројева, иако је ове године изашло само 6 свезака двоброја овог листа. Такође, рекао је, треба инсистирати и на средствима за књижевне трибине. Рекао је да  би било нужно да Корнелија Фараго за Греду направи избор из новије књижевности писаца мађарског језика у Војводини. То је врло важно, због чињенице да већ дужи период није представљана књижевна сцена мађарског језика, ни у Греди, ни било где другде. Такође, Стеван Брадић је задужен да за Греду и  трибину ДКВ организује представљање новије генерације српских песника у Војводини.

6. Потребно је упутити апел Министарству културе Србије да у Комисији за националне пензије буде и члан из уметничких удружења у Војводини, због објективности, рекао је Зивлак.
Затим је предложио да се напише отворено писмо о проблематици националних пензија, истакнутих уметника и правилника који се тичу вредновања рада уметника поводом стицања права на плаћање доприноса. Скренуо је пажњу на врло негативно и непродуктивно мишљење Душка Паунковића, изражено у интервју у Политици, који као члан Националног савета за културу (НСК), без консултовања писаца и без разумевања рада у књижевности заступа врло штетна становишта по културу и позицију писаца уопште, а поводом рада на изменама и допунама Закона о култури из 2009. године. Предлог је једногласно усвојен.

7. Под тачком разно, предложено је да чланови Комисије за попис опреме, обавеза и потрепштина са стањем на 31. децембру 2012. године буду Весна Кораћ, Павел гатајанцу и Даниел Мандић.

седница уо

Седница је завршена у 13 часова.

 
XVI СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА


Шеснаеста седница Управног одбора одржана је у четвртак 25. септембра 2012. године, са почетком у 10 часова.
Седници су присуствовали Никола Страјнић, Јован Зивлак, Владимир Гвозден,  Павел Гатајанцу, Ђорђе Писарев, Гордана Ђилас, Давид Кецман и Недељко Терзић. Одсутни су били Весна Кораћ, Петко Војнић Пурчар, Јанош Бањаји, Зоран Ђерић, Корнелија Фараго, Ахнета Бућко и Михал Ђуга.

УО 16

Председник УО ДКВ Никола Страјнић је за седницу предложио следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице /налази се на сајту ДКВ/
2. Извештај о реализацији Фестивала
3. Финансијска ситуација,  хонорари за организацију Фестивала, питања трошкова закупа
4. Активности између две седнице /часопис,  припрема зборника о Змају/
5. Припрема скупштине, жирији, комисија за пријем
6. Разно

1. Записник са претходне XIV седнице Управног одбора  биће усвоје накнадно (биће постављен на сајт ДКВ www.dkv.org.rs)

2. Страјнић је започео седницу позивајући Јована Зивлака да поднесе извештај о Фестивалу, као његов директор.
Зивлак је рекао да су сва четири фестивалска дана била медијски изванредно испраћена („Дневник“, „Новосадске новине“, „Новосадска ТВ“, „РТВ Војводине“...), током којих је учествовало преко 100 уметника (домаћи и страни писци, , преводиоци, слемери, музичари...), од којих је око 20 песника из иностранства.
Програм је ове године био разноврснији него иначе, и поред традиционалног места на Тргу младенаца, у Позоришту младих, Клубу ДКВ и кафеу Бистро, одвијао се и на балкону кафеа Абсолут и у Градској књижари. Поред тога, одржане су и екскурзије на Фрушку Гору, Сомбор, Сремску Митровицу, а у Сремским Карловцима је као и до сада додељена Бранкова награда. Процењује се да је укупна посета била најмање око 2.000 људи.
Поред изузетног представљања пољске поезије, објављивања антологије са дванест песника у преводу Гжегожа Латушињског, битан догађај је био симпозијум посвећен романтизму. Посебно места на Фестивалу имали су доделе награде Нови Сад и Бранкове награде, као и слем такмичење.
Зивлак је нагласио важност и демократичности отворених простора, које Фестивал промовишу, и сматра га једним од битних европских фестивала који има признања од учесника, као и од књижевних листова и часописа у Русији, Румунији, Пољској, Бугарској итд. Фестивал је битно утиче на развијање сарадње са писцима Петербурга, Румуније, Бугарске и многим другим књижевним институцијама у Европи.

3. Зивлак је истакао да је исплаћено око 1.700.000,00 динара за трошкове Фестивала, иако неки битни трошкови, попут хонорара организаторима и неким преводиоцима  и ставке за штампу, још увек нису исплаћени. Нагласио је да су ове године неки трошкови били нешто мањи – пре свих трошкови хотелског смештаја, али и трошкови превоза. Хонорари су досад исплаћени  у висини од 605.000,00 динара, укључујући хонораре страних писаца, учесника симпозијума, домаћих писаца, преводилаца, музичара и др.
Никола Страјнић је предложио да хонорар директора 7. Фестивала буде 150.000,00 динара, на нивоу прошле године, што је једногласно усвојено.
Страјнић је затим подсетио на још увек нерешен велики проблем ДКВ са трошковима закупа код ЈКП „Пословни простор“, и нагласио да је само промена становишта власти о култури у граду може побољшати положај Друштва.
Зивлак је подсетио на проблем ДКВ са чланаринама, јер велики број чланова не плаћа ионако ниске чланарине, што је  поражавајуће у односу на слична удружења из Београда, која део свог буџета озбиљно попуњавају баш на овај начин.
4. Зивлак рекао да се очекују две фестивалске Греде, а до краја године још два броја, као и зборник о Змају. Изразио је наду да ће Друштву до краја 2012. бити исплаћено још 100.000,00 динара од Града за Бранкову награду и 1.000.000,00 од Покрајине за покриће трошкова Фестивала и да ће Република уплатити барем део трошкова на основу статуса репрезентативности ДКВ. То би омогућило да се измире и трошкови за закуп и за многе друге обавезе нужне за функционисање ДКВ.

5. Зивлак је предложио да се уведе нова пракса за избор за књигу године, према којој би у жирију за доделу те награде била максимално два члана Управног одбора УО. Предлог је једногласно усвојен.
Зивлак је додао да ове, као ни годинама раније, ДКВ није у могућности да исплати новчани део Награде за књигу године, и да не постоје решења за тај проблем, с обзиром да све институције ту одговорност пребацују на Друштво.
Наглашено је да треба инсистирати да комисије и жирији обаве свој посао до Скупштине до донесу одлуке о наградама за књигу године, превод године, пријем нових чланова и да се припреме извештаји о раду. Скупштина би требало да се одржи у јануару или фебруару.
Предлози су једногласно усвојени.
Једногласно је усвојен предлог председника ДКВ Николе Страјнића да се у Друштво по позиву прими Стеван Брадић, вишегодишњи активни сарадник редакције Златне греде, Међународног фестивала, Слем такмичења, есејиста, критичар, преводилац и др, а на предлог Павела Гатајанцуа исто је прихваћено за Вирџинију Поповић, сарадницу часописа на румунском језику Europaе.

6. Зивлак је подсетио на вест о смењивању Зорана Ђерића, драгоценог човека културе овог града, непартијске личности,  члана ДКВ и његовог Управног одбора, са места директора Позоришта младих, чиме се још једном  наглашава непримерен однос политике према култури. Ђерић је професор на Академији за позориште и филм у Бања Луци, аутор већег броја стручних књига о позоришту, учесник многих симпозијума код нас и у свету, члан позоришних жирија и др. Између осталог, Ђерић је истакнути песник, критичар и есејиста и књижевни историчар и преводилац импозантног броја књига са руског, чешког, пољског, белоруског и украјинског. Зивлак је рекао да култура мора бити аутономна у односу на политику, и да представници и лидери институција, у складу са Законом о култури, морају бити стручњаци а не представници политичких партија.
Владимир Гвозден је додао да чланови УО у вези са овим питањем морају иступити заједно.

Седница је завршена у 11 и 30.

УО 16

 
XV СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА


Петнаеста седница Управног одбора одржана је у четвртак 26. јула 2012. године, са почетком у 11 часова.
Седници су присуствовали Никола Страјнић, Јован Зивлак, Јанош Бањаји, Павел Гатајанцу, Ђорђе Писарев, Весна Кораћ, Гордана Ђилас, Зоран Ђерић, Корнелија Фараго, Михал Ђуга, Давид Кецман и Недељко Терзић. Одсутни су били Петко Војнић Пурчар, Ахнета Бућко и Владимир Гвозден.

УО 15


1. Усвојен је записник са претходне XIV седнице Управног одбора (постављен је на сајту ДКВ www.dkv.org.rs)

2. Председник ДКВ Никола Страјнић је започео седницу подсећањем на успешно одржан симпозијум о Јовану Јовановићу Змају, 12. јула у Позоришту младих, и изнео очекивање да ће до Фестивала (27-30.08) изађе још један двоброј Златне греде (број 127/128).
Зивлак је изразио незадовољство односом градске власти према Друштву књижевника Војводине – на несхватљив третман важних манифестација ДКВ, Фестивалу, Златној греди, што највише произилази из лоше воље оних који заступају културу у Граду и због приватних предрасуда појединих политичких актера, па и неких наших колега у власти. Нагласио је да је Скупштина ДКВ у складу са Законом усвојила одлуку  и статутарно  потврдила плаћање чланарина као обавезу чланова. Неумесно да се око тога полемише. То је, уосталом, услов у свим удружењима.
На последњем разговору са секретаром за културу о финасирању ДКВ, нашим колегом песником то је посебно дошло до изражаја. Осим што је био арогантан поводом ДКВ и његовог чланства, он је припретио да ће основати ново удружење, уколико ДКВ не повуче одлуку о плаћању чланарине и уколико не укине став о чланарини као услову за учешће у раду органа ДКВ. Не само да ниједна политичка личност нема права на овакве неовлашћење захтеве и уцене, као и на суспендовање  Статута и правилника ДКВ, него је то чин политичке ароганције и изражавање недемократског карактера не само поменуте особе, него и многих личности који се промовишу као политички људи. Ваља рећи да се поменути колега једнако понаша и према другим актерима књижевности и уметности.

3. Страјнић је нагласио да се ДКВ налази у незапамћено тешкој финансијској ситуацији, и да је криза велика, тим више што Фестивал као један од најзначајнијих догађаја нашег Друштва тек долази. Подсетио је да су у АП Војводине од секретара за културу добијена сва обећања у вези са финансијском помоћи, пријемом учесника Фестивала, значајном техничком подршком – од чега још увек нема ништа.
Подсетио је да је пропао и договор са ЈКП :“Пословни простор“, у чему је требало да посредује градоначелник града лично. Додао је да ипак постоји нада да ће  се договор постићи, јер је уговорен састанак са новим директором Пословног простора.
Зивлак  је подсетио да је до сада одобрено 800.000 за Фестивал, што једва покрива трошкове хотела и награде, додавши да је „обећана озбиљна подршка“, али да до сада ништа није испуњено, а да је од 800.000 које је обећао секретар добијено само 80.000, иако се ради о једном од најзначајнијих фестивала у земљи и региону. О томе сведочи и, истакао је,  одзив пратилаца фејсбук-странице Фестивала. Зивлак је нагласио да се нада да ће, ипак, доћи до позитивног разрешења ситуације око Фестивала, јер је Покрајина наш најозбиљнији финасијер и досад је показивала озбиљно разумевање наших активности.
Закључено је да ће се конкурисати за нових 200.000 за Фестивал, и да ће Страјнић поново разговарати са председником Владе, а Зивлак са секретаром Ђурићем, као и да ће се тражити спонзорство од неких предузећа као што су „Електровојводина“, „НИС“ и „Србијагас“, а да ће се јавна предузећа „избегавати“ јер су под контролом градских власти.
Зивлак је додао да ће новина ове године бити издавање и програмског каталога, по угледу на велике светске фестивале, чија ће израда коштати од 25 до 40.000 динара, као и израда антологије савремене поезије посвећене пољским песницима, чија ће поезија ове године бити у фокусу. Фестивал ће представити седам пољских песника и једног критичара, у чему је помогло и Министарство културе Републике Пољске.

4. Зивлак је рекао да ДКВ одговорно испуњава своје обавезе које је у надлежност дао статус репрезентативног удружења. За статус самосталног уметника до сада је конкурисало једанаесторо чланова ДКВ– деветоро из Новог Сада и двоје из Бачке Паланке. Ипак, постоје бројне нејасноће и нелогичности са новим правилником који утврђује услове за стицање права на статус самосталног уметника. Највећи проблем је у томе што је врло тешко одредити   вредност неког писца на основу квантитативних и готово математичких категорија које прописује нови правилник, такође, проблем је и у томе што не постоји добро објашњење појединих  књижевних жанрова. У неким случајевима захтеви које подразумевају правилници просто не могу бити испуњени, јер не постоје општи услови за то. Нпр. број преведених или оргиналних страница или књига које писац треба да објави за годину дана.
Писарев је додао да велики проблем настаје када су у питању писци припадници националних мањина, јер не постоји довољно простора за објављивање дела на језицима националних мањина. На крају, поставило се очигледно питање да ли ико од писаца овог спорног правилника заиста има искуства са писањем књижевно-теоријских текстова.
Такође је постоје велики пропусти и у квалификовању писаца који конкуришу за националне пензије и за статус истакнутог уметника, подсетио је Зивлак. Писац добија значејне атрибуте ако је добитник наводно важних награда у Србији. Међутим на списку награда нема многих значајних награда, међу њима награда ДКВ, Виталове награде, Бранкове награде, награде Душан Васиљев, Лаза Костић –, а има награде Баиљана Јовановић, нпр или Стеван Сремац и других - чиме су ова итекако значајна и угледна признања аутоматски дискредитована.
Давид Кецман изнео је мишљење да је ионако превелик број награда које се правилником захтевају, и да би требало свакако извршити њихову ревизију јер многе од њих заправо немају велики културни значај.
Закључено је да је потребно написати примедбу, а Зивлак је предложио да се успостави сарадња са другим књижевним удружењима, и да један представник, са јасним примедбама и предлозима разговара са представницима Министарства културе или појединих комисија задужених за правилнике.
Предлог је једногласно усвојен.

Седница је завршена у 11 и 45.

УО 15

 
XIV СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА

XIV sednica UO

Четрнаеста седница Управног одбора одржана је у уторак 5. јуна 2012. године, са почетком у 11,00 часова.
Седници су присуствовали Никола Страјнић, Јован Зивлак, Павел Гатајанцу, Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Давид Кецман, Гордана Ђилас и Петко Војнић Пурчар. Одсутни су били Јанош Бањаји, Ђорђе Писарев, Корнелија Фараго, Ахнета Бућко, Михал Ђуга, Недељко Терзић и Весна Кораћ.

Председник УО ДКВ Никола Страјнић за седницу предложио је следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице (налази се на сајту ДКВ)
2. Активности између две седнице (часопис, самостални уметници, чланарина, књижевне трибине, Русија, Румунија)
3. Финансијска ситуација и питања трошкова закупа
4. Припреме за Симпозијум о Јовану Јовановићу Змају
5. Припреме за Фестивал – финансијска ситуација и реализација програма Фестивала
6. Разно

1. Усвојен је записник са претходне 13. седнице Управног одбора (постављен је на сајту ДКВ www.dkv.org.rs)

2. Зивлак је рекао да ускоро излази двоброј Златне греде бр. 125-126, и да се нада да ће ове године уместо шест изаћи осам бројева овог часописа. Истакао је да је Друштво за Греду од Града добило нешто више новца него прошле године, али и да је Фестивал добио мање. Ипак, додао је да се очекују ванредна средства из буџета Покрајине. Подсетио је да се због тешке финансијске ситуације поезија, проза и есеј домаћих аутора не плаћају.
Рекао је да је у току други квартал за исплату ПИО и ЗО члановима ДКВ са статусом самосталних уметника, којих је тренутно осам, а којих ће од следећег квартала – од 1. јула до 30. септембра – бити десет. У вези са тим, нагласио је да је један од тих самосталних уметника становник Бачке Паланке, са чијом је општинском управом Друштво књижевника Војводине потписало уговор, како би се поменутом књижевнику, и с обзиром да не живи на територији града, омогућила уплата доприноса. Изразио је потребу да се после конституисања власти на локалним нивоима таква сарадња оствари и са другим градовима у Војводини.
Додао је да је чланарину ове године платило нешто више чланова, иако она износи мање него у другим сличним удружењима у Србији. Нагласио је да одлуком УО они који не плаћају чланарину не могу да учествују у управљању Друштвом, али да нису искључени из осталих активности.
Подсетио је на одржани Светски дан поезије, манифестацију која се 21. марта одржава у значајнијим културним центрима света. Иако без средстава, Друштво је успело успешно да организује овај догађај на платоу испред просторија ДКВ, где је учествовало петнаестак песника, изведена је музичка нумера и приређен је коктел.
Такође, у свечаној сали школе за основно и средње образовање Др Милан Петровић из Новог Сада наступала је друга група песника ДКВ пред више од стотину ученика.
Пренео је члановима Управног одбора изванредне утиске Драгиње Рамадански и Милана Ненадића из Санкт Петербурга, где су од 26. до 29. априла били гости тамошњег одељења Савеза писаца Русије и учествовали поред осталог на округлом столу са темом Словенско књижевно братство. Такође, додао је да је одржано поетско вече у част Милана Ненадића.
Од 10. до 13. маја у бањи Херкулес у Темишвару одржан је дванаести Међународни сусрет писаца, у организацији жупанијског савета Караш-Северин и часописа Рефлекс, који излази у Решици у сарадњи са Савезом писаца Румуније и Савезом Срба у Румунији, на коме су учествовали чланови ДКВ Милош Латиновић, Зоран Ђерић и Јован Зивлак. Сусрет је био посвећен теми „Балкан и балканизам“, представљени су часописи, између осталих и Златна греда, и учесници су у посебном програму читали своје текстове. Прилози са овог скупа биће у целини објављени у часопису Рефлекс, и делимично у листу румунских Срба Књижевни живот. Посебно је најављена антологија српског песништва која ће се ускоро појавити у Букурешту, у коју је уврштено 39 песника, а захвата период од појаве Васка Попе до данас.
Извештај је једногласно усвојен.

3. Зивлак је рекао да се у вези са репрезентативним статусом, који је ДКВ прошле године добило, осим статуса самосталних уметника до сада није ништа битно променило, али да ово признање омогућава да се за режијска средства конкурише и код Републике и у Граду Новом Саду, а не само код Покрајине. У вези са тим је још једном нагласио врло лош финасијски положај у ком се Друштво налази, и подсетио да друга оваква удружења имају стално запослене, што ДКВ себи не може да приушти, па ангажује само хонорарце.
Никола Страјнић је нагласио да су највећа дуговања према „Информатици“ и „Пословном простору“, и да се већ више од шест месеци ради на томе да се Друштву, као непрофитном удружењу грађана, уступи простор на бесплатно или финансијски повољније коришћење – али да због разних проблема и неразумевањ у овој ствари још нема помака. Страјнић је додао да, упркос предлозима за решење овог проблема и залагању једног броја званичника, још нема решења проблема.
Зивлак је подсетио да би Град на основуо Закону о култури могао и требао да партиципира за трошкове пословања са двадесет одсто, посебно зато што ДКВ ради изузетно квалитетно и доприноси културној клими Града.

4. Зивлак је најавио симпозијум о Јовану Јовановићу Змају који ће се 12. јула одржати у просторијама ДКВ. Нагласио је да је позив упућен следећим писцима: др Милош Ковачевић, др Драган Проле, др Никола Страјнић, др Никола Грдинић, др Дамир Смиљанић, др Мирослав Егерић, др Милан Мицић, др Бојан Јовановић, др Горана Раичевић, др Миливоје Ненин, др Зорица Хаџић, др Зоран Ђерић, др Јован Љуштановић, др Богдан Косановић, мр Сaња Париповић, мр Михаило Олејников,
Јелена Станојев и др; истакао је да је већина прихватила позив, и изразио је наду да ће симпозијум бити успешан. Рекао је да ће се Симпозијум бавити различитим аспектима Змајевог дела, од поезије, сатире, књижевности за децу, Змајевом културном и емаципаторском улогом, политичким идејама и односом према историје, односом критике његовог доба према њему, болешћу као детерминантом која конструише карактер уметности, тј. књижевности и др. У распону између побуне против друштва и жртве друштва, лирског као утопије, егзотизама, увођења нових врста стиха, сензибилитета за ноћно, између секуларизма побуне и религиозности, љубави и лирског осећања света, настојања да се нађу модуси епског у романтизму итд, можемо препознати основу књижевног деловања једног од најзначајнијих српских писаца деветнаестог века.
Гвозден је додао да је зборник о Лази Костићу, који је ДКВ издао прошле године, конзистентан и да је за разлику од других хрестоматија то прави зборник са иновативним читањима – и изразио очекивање да такав зборник  буде и овај посвећен Змају.
Зивлак је подсетио да је зборник о Ђури Јакшића у завршној фази и да ће из штампе изаћи ускоро, и додао да се после тога припрема зборник о српском романтизму.

5. Зивлак је рекао да ће 7. Међународни новосадски фестивал ове године окупити око 100 учесника. Трајаће четири дана, почеће 27. а завршити се 30. Августа, са финалним делом слем такмичења. Ове године у центру ће бити пољска поезија.
На Фестивалу ће између осталих учествовати Кшиштоф Карасек, Адриана Шимањска, Пјотр Мативјецки, Јан Сохоњ, Ана Јанко, Војцех Калишевски, Гжегож Латушињски из Пољске, Жан Портан, Линда Марија Барос из Француске, Ен Фројд и Тим Каминг из Енглеске, Владимир Сергејевич Шимаков и Јуриј Лебедев из Русије, Данац Пер Аге Бранд, Јоанес Ниелсен са Фарских острва, Улф Штолтерфохт, Михаел Ханс Шпајер из Немачке, Италијанка Елиса Бјађини, Василе Дан и Славомир Гвозденовић из Румуније, Залан Тибор из Мађарске, Ефтим Клетников из Македоније, а из Србије Угљеша Шајтинац, Сава Дамјанов, Адам Пуслојић, Марија Шимоковић, Никола Вујчић. Зоран Костић, Зоран Петровић, Срђан Тешин, Иштван Беседеш, Павел Гатајанцу и др.
Места на којима ће се песници обраћати све бројнијој публици четири вечери биће Трг младенаца, на коме ће читати преко 30 песника из земље и иностранства, и где ће 30. августа бити уручена Међународна награда Нови Сад; затим у Магистрату у Сремским Карловцима, где ће бити уручена 52. Бранкова награда; у малој сали Позоришта младих публици ће бити представљена пољска поезија. По први пут поводом госта сусрета биће објављена антологија новије поезије, у коју ће бити укључено десет репрезентативних песника (са белешкама и поговором), што ће подићи квалитет међународне рецепције и афирмације поезије. У кафеу Бистро биће одржано такмичење у слем-поезији, а током раних вечерњих часова у Змај Јовиној улици ће се изводити читање поезије са балкона.
Трећег дана фестивала у просторијама ДКВ биће организован симпозијум на тему „Романтизам, савремена књижевност и култура – митови, политика, спектакл, слава, иронија“, на који су позвани др Јанош Бањаи, др Душан Пајин, др Владимир Гвозден, др Алпар Лошонц, др Драган Проле, др Никола Страјнић, др Сава Дамјанов, др Дивна Вуксановић, др Никола Грдинић, др Корнелија Фараго, др Горана Раичевић, др Света Јованов, др Дамир Смиљанић, др Зоран Ђерић, др Бојан Јовановић, др Слободан Владушић, др Радослав Ераковић, др Бошко Томашевић, Златко Јелисавац, Ненад Даковић и др.
На почетку Фестивала биће представљене две песничке књиге преведене на стране језике: Антологија српске поезије (ускоро излази у Букурешту; у њу је укључено 39 аутора) и изабране песме Милоша Црњанског преведене на пољски.
Давид Кецман Дако је сматрао да ДКВ са оправданим захтевима мора да се критички односи према властима, због тога што у многим аспектима неоправдано запоставља ДКВ и књижевност, и књижевнике уопште.
Јован Зивлак и Никола Страјнић су у циљу подмлађивања уредништва Златне греде и његово ангажованијег односа према новијој књижевности и теорији предложили Стевана Брадића у његов састав. Стеван Брадић ( 1982), на докторским студијама је на Компаративној књижевности у Новом Саду. Аутор је једне књижевно критичке књиге о поезији, и коаутор песничке. Дугогодишњи је сарадник Греде и као писац и као преводилац. Преводи са енглеског и пише, познаје немачки и словеначки, био је више пута на студијским боравцима у иностранству и изузетан је зналац новије књижевности и теоријске литературе. Сарадник је Ммеђународног новосадског књижевног фестивала.
Предлог је једногласно усвојен.

6. Управни одбор је упознат са писмом Архива Војводине, од 06. марта 2012. године, којим се Друштву књижевника Војводине даје рок до 15. јула текуће године да среди архивску грађу од 1991. до 2011. године.
Управни одбор је са жаљењем констатовао да ДКВ до сада није било у финансијској могућности да архивску грађу среди, јер нема квалификовано лице за тај посао, као ни финансијске могућности да такво стручно лице ангажује.
Нјаважније је да се нагласи, додао је Зивлак, финансијски недостатак  средстава од одговарајућих државних институција (Министарство културе Републике Србије, Секретаријат за културу Војводине и Града Новог Сада). Чим накнадни трошкови за вођење архиве буду омогућени, ДКВ ће приступити њеном уредном вођењу у складу са налозима.

XIV sednica UO

Седница је завршена у 12 часова.

 
XIII СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА

 

XIII СЕДНИЦА УО

Тринаеста седница Управног одбора одржана је у уторак 6. марта 2012. године, са почетком у 10 часова.
Седници су присуствовали Никола Страјнић, Јован Зивлак, Јанош Бањаји, Павел Гатајанцу, Ђорђе Писарев, Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Корнелија Фараго, Ахнета Бућко, Михал Ђуга, Петко Војнич Пурчар и Недељко Терзић. Одсутни су били Небојша Деветак, Милица Мићић Димовска и Весна Кораћ.

Председник УО ДКВ Никола Страјнић за седницу предложио је следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице Управног одбора (записник се налази на сајту ДКВ)
2. Усвајање предлога Извештаја о раду за 2011. годину и Плана делатности за 2012.
3. Усвајање предлога Завршног рачуна за 2011. годину
4. Усвајање одлука жирија (Књига године, Превод године и Награда „Иштван Конц“) и предлог Комисије за пријем нових чланова
5. Усвајање предлога дневног реда Редовне скупштине ДКВ
6. Кадровска питања, однос према УО, органима, комисијама и жиријима ДКВ
7. Наредни задаци (штампање Златне греде, обележавање Светског дана поезије, организација Међународног фестивала, добијање статуса слободног уметника и др)
8. Разно

1. Усвојен је записник са претходне 12. седнице Управног одбора
(постављен је  на сајту ДКВ www.dkv.org.rs)

2. Председник ДКВ Никола Страјнић истакао је низ проблема везаних за рад и активности удружења, посебно обавезе плаћања закупа које ДКВ не може да изврши, а о чему је, као и финансирању рада ДКВ, разговарано са председником Војвођанске владе Бојаном Пајтићем и покрајинским секретаром за културу Милорадом Ђурићем. Обавестио је чланове да је принудна наплата закупа одгођена, и поднео је кратак извештај о догађајима који су обележили делатност ДКВ у прошлој години.
Јован Зивлак је нагласио да је ДКВ одлуком Министарства културе Србије и Владе Србије постало репрезентативно удружење које је сада у могућности да самостално решава статус слободних уметника и да је већ то решено за шест чланова ДКВ.
Зивлак је рекао да је прошле године одржан изузетно успешан Међународни фестивал, да је изашло 12 бројева Златне греде у шест свезака, где су свој допринос укупној делатности дали и чланови Управног одбора и чланови комисија и  жирија.
Према његовим оценама одржане су и значајне манифестације: Светски дан поезије, Караван писаца Војводине са учешћем писаца свих националности и са циљем упознавања стваралаштва на другим језицима, укупно је одржано око осамдесет разних програма током године.
Поводом додељивања националних пензија, закључено је да ДКВ не може бити задовољно актуалним радом комисије Министарства и предложено је да се сачини протесно писмо са захтевом да у комисији буде и представника ДКВ.
Предложено је, такође, да се поводом врло лоших услова за рад ДКВ у постојећим просторијама и неадекватног финансирања текућих трошкова пледира код надлежних да се обезбеде бољи услови за рад ДКВ.
Закључено је да се мора обезбедити примеренији однос чланова према обавези плаћања чланарине. УО је изузетно пажљив према члановима старијим од 75 година и оним испод минималних примања, али то не значи да се плаћање чланарине може елиминисати. То је статутарна обавеза и она се као став према активностима ДКВ не сме потцењивати. Постоје вишегодишњи дужници према којима се односимо са великом дозом толеранције, али то се питање мора решити.
Зоран Ђерић се заложио да у извештаје о раду треба да уђу и сви награђени чланови ДКВ у току прошле године.
Јован Зивлак је обавестио Управни одбор да је између две Скупштине умрло нешто више од  10 чланова ДКВ.
Корнелија Фараго се заложила за ревизију списка чланова друштва, јер је већи број писаца напустио земљу, један број је умро, а неки су прешли у друга удружења.
Јован Зивлак је презентовао имена награђених писаца и оних који су гостовали на међународним књижевним манифестацијама.
Петко Војнић Пурчар је предложио да се на Скупштини на посебним местима истакну најзначајније активности и резултати ДКВ, као и на  видео-бимовима.
Ђорђе Писарев је подсетио да је неопходно одржавање књижевних трибина које су прилика за афирмацију рада ДКВ и његових чланова појединачно.

3. Предочени су и усвојени предлози жирија о наградама ДКВ. Одлучено је да награду за књигу године добије Владимир Гвозден, награду за превод године Игор Цвијановић, награду „Иштван Конц“ Габор Вираг.
Председник Комисије за пријем нових чланова Зоран Ђерић дао је образложење о пријему 13 нових чланова у ДКВ. Пријем је извршен на основу три критеријума: прелазак из других удружења, на основу конкурса и по позиву. За пријем су предложени: Љубица Вуков-Давчик из Петроварадина, Јован Михајило из Петроварадина, Татјана Тадић из Вршца, Јелена Зарубица из Куле, Гордана Шарчевић из Новог Сада, Дубравка Миленковић из Кикинде, Срето Батрановић из Новог Сада, Хаџи Зоран Лазин из Новог Сада, Горан Ибрајтер из Новог Сада; по позиву су примљени Горана Раичевић из Новог Сада, Драган Проле из Новог Сада, Дамир Смиљанић из Новог Сада и Игор Цвијановић из Новог Сада.
Зоран Ђерић је задужен да одлуку са кратким биографијама саопшти на  Скупштини. Предлог је једногласно усвојен.

4. Ласло Ремели је презентовао завршни рачун за 2011. годину са приходима од 4.664.000,00 и расходима у висини од 5.719.000,00 динара. Приходи су у односу на претходну 2010. годину нижи за милион динара. Трошкови су у том износу остали непокривени, посебно трошкови закупа, хонорари и трошкови годишњих награда. Извештај је усвојен.
Речено је да председник Никола Страјнић води разговоре да се трошкови закупа покрију или донацијом или компензацијом.

5. Усвојен је и предлог дневног реда за одржавање Скупштине ДКВ:
    1. Избор Радног председништва
    2. Одавање поште преминулим члановима између две скупштине
    3. Избор Верификационе комисије, записничара и Комисије за оверу записника
    4. Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године, Награда за превод године, Награда Иштван Конц)
    5. Саопштење о пријему нових чланова
    6.Извештај о раду и финансијски извештај  ДКВ  за 2011. годину и План делатности за 2012. годину
    7. Дискусија и текућа питања
    Kоктел у част награђених и новопримљених чланова ДКВ
Предложени су, такође, следећи органи Скупштине - Радно председништво: Никола Страјнић, Јанош Бањаји и Јован Зивлак - Верификациона комисија: Александар Павић, Рајица Драгићевић и Михал Ђуга - записничар Даниел Мандић и оверачи записника Корнелија Фараго и Владимир Гвозден.
Скупштина је заказана за 11. март са почетком у 10 часова у Свечаној сали Електровојводине. Изражена је посебна захвалност челним људима ове организације која је Друштву књижевника Војводине са разумевањем бесплатно уступила своју салу за овај важан скуп.

6. Поводом рада, активности и неактивности у Управном одбору (и његовим телима) предложено је да се, због неоправданих изостанака, чланови Небојша Деветак и Милица Мићић Димовска замене новим члановима. Предложени су Гордана Ђилас и Давид Кецман Дако. Њихово чланство у Управном одбору биће предложено за верификацију на Скупштини.
Предлог је једногласно усвојен.
У Комисију за признавање статуса самосталних уметника именовани су: Јован Зивлак, Гордана Ђилас и Фрања Петриновић.

7. Јован Зивлак је нагласио да Златна греда као угледан књижевни часопис, који је стекао завидан рејтинг, мора наставити са излажењем, и планирани су нови бројеви. Саопштио је да ће на наредном Међународном новосадско књижевном фестивалу главни гости биће књижевници Пољске.
Наступајући Светски дан поезије треба да се одржи на отвореном простору уколико временске приликике буду то омогућавале, или у сали Позоришта младих.
Програм би требало да сачине Зоран Ђерић, Јован Зивлак и Никола Страјнић.

8. Под тачком разно није било питања и примедби.

Седница је завршена у 11 и 45.

 
XII СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА

 

XII седница Управног одбора ДКВ

Дванаеста седница Управног одбора одржана је у уторак 20.09.2011. у 10 часова. Седници су присуствовали: Никола Страјнић, Јанош Бањаи, Јован Зивлак, Петко Војнић-Пурчар, Ахнета Бућко, Павел Гатајанцу, Михал Ђуга, Недељко Терзић, Владимир Гвозден и Зоран Ђерић.
Одсутни: Ђорђе Писарев, Милица Мићић-Димовска, Весна Кораћ, Корнелија Фараго и Небојша Деветак.
За седницу je предлoжен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице УО (Записник се налази на сајту ДКВ)
2. Извештај о реализацији Шестог међународног новосадског књижевног фестивала (финансије, број учесника, представљање савремене немачке поезије, превод књиге Васка Попе на пољски, Симпозијум, Слем, Бранкова награда, Међународна награда и др)
3. Финансијска ситуација  и однос према питањима закупа просторија ДКВ
4. Јавни позив Министарства културе Србије за подношење предлога за доделу Признања члановима ДКВ за врхунски допринос националноj култури, односно култури националних мањина
5. Кадровска питања, однос према  УО, органима, комисијама и жиријима ДКВ
6. Наредни задаци (Златна греда, Зборник о Ђ. Јакшићу, тематски разговор о поезији В. Деспотова, Караван писаца и др)
7. Разно

XII седница Управног одбора

1. Председник ДКВ Никола Страјнић позвао је присутне да се изјасне о записнику (налази се на сајту ДКВ) са претходног Управног одбора и о Дневном реду.
Записник и дневни ред једногласно су усвојени.

 2. Председник ДКВ Никола Страјнић позвао је Јована Зивлака, директора Међународног новосадског књижевног фестивала, да чланове Управног одбора извести о недавно одржаном 6. фестивалу.
Зивлак је нагласио да је Фестивал окупио око 100 учесника, око 25 писаца из иностранства, 36 писца из Србије, 14 преводилаца и око 20 музичара. У организацији Фестивала учествовало је преко 15 сарадника. Фестивал је имао око 15 програмских садржаја. Програми су били посећени и поред публике, са високом пажњом Фестивал су пратили и медији: поред главних новосадских медија ТВ Нови Сад и Дневик, као и већине других градских медија, Фестивал су пратили и Вечерње новости, Политика, Блиц и Данас. Велики број радио станица из читаве земље је пратио манифестацију, а прилози о Фестивалу су изашли у штампи у Русији, Немачкој, Словачкој, Румунији и Енглеској. У целини Фестивал је реализован  без пропуста и проблема, и додао је да су гости са задовољством високо оценили квалитет и организацију овог јединственог догађаја.
Као најзначајније програмске активности Фестивала, Зивлак је навео Немачку књижевност у фокусу, која је окупила петоро значајних писаца из Немачке, заједно са књижевном критичарком часописа Die Zeit, међу којима и Катрин Шмид, лауреаткињу награде Нови Сад, затим је нагласио значај програма који се одвио у атријуму Музеја Војводине, где је представљен превод књиге поезије Васка Попе на пољски језик, затим симпозијум на ком се окупило дванаест еминентних стручњака који су дискутовали о крају критичке књижевности, доделу 51. Бранкове награде у Сремским Карловцима, али и излет на Фрушку Гору и обилазак манастира. Истакао је и успешност реализације такмичења у слем поезији, које је трајало два дана и које је било такође изванредно посећено, као и то да су у оквиру тог програмског дела додељене две новчане награде публике и жирија. Додао је и то да су реализована и три спољна програма: посета француских писаца Сремској Митровици, посета Дане Продацке Матици словачкој у Бачком Петровцу, и сусрет руских писаца са руском  колонијом пословних људи који раде у Новом Саду. Процена је да је фестивалске програме у четири дана пратило око 2.000 посетилаца. Наравно, на друге начине Фестивал је пратио значајно већи број поштовалаца високе културе и поезије.
Нагласио је да су отказивања гостију била минимална, а да су мањи проблеми у реализацији били везани за транспорт гостију до аеродрома.
Зивлак је саопштио да је договорено да ће гости следеће године бити песници из Пољске.
Петко Војнић Пурчар изнео је своје задовољство што МНКФ, за разлику од других фестивала у региону, ствара своју оригиналну концепцију – посебно када прави селекцију истакнутих песника  из иностранства - који се не „циркулишу“ међу фестивалима у околини. Тиме се, додаје он, потврђује аутентичност ове манифестације.
Зивлак је затим изнео планове да се у оквиру Фестивала оформи нова секција која би окупљала младе награђиване европске песнике, што би додало и „нови сјај“ Бранковој награди, која важи за најзначајнију домаћу награду за прву песничку збирку на српском језику до 29 година. Тај део фестивала би трајао један дан, укључујући заједнички наступ, разговоре и доделу Бранкове награде. У овај програм би било укључено око десет аутора из Европе.
Зивлак је подсетио  чланове Одбора да је Фестивал ове године располагао са око 1.000.000,00 динара мање него прошле године. Средства од 2.300.000 била су оквир  унутар кога је реализован фестивал, и додељена су од Покрајине, Републике и Града.
На путне трошкове утрошено је 484.000, а на смештај 364.000 динара. За хонораре је исплаћено 8-12.000 динара писцима - учесницима Фестивала, затим по 6.000 учесницима Симпозијума, дневнице за слемере износиле су 1.000 по дану, а укупан хонорар за преводиоце, који су поред осталог превели око 250 песама, изнео је 120.000 динара. За израду застава и транспарента утрошено је 40.000, на мајице 28.000, на плакате 18.000, на систем за симултано превођење око 40.000, на путне трошкове и превоз гостију 22.000, на материјалне трошкове 42.000, а на израду два фестивалска броја Златне греде биће утрошено 200.000 динара. Такође, нагласио је Зивлак са жаљењем, хонорари за чланове жирија за награду Нови Сад, Бранкову награду и награду за Најбољег слемера у Србији због
финансијске ситуације били су минимални.
Фестивал је реализован уз пуну пажњу у оквиру средстава која су му наменски додељена.
Извештај је једногласно усвојен.

3. На питање о финансијској ситуацији Друштва, Зивлак је истакао да је она још увек изузетно тешка, и додао да се на рачун Фестивала од Града очекује још 200.000, а од Покрајине за текуће трошкове још 360.000 динара. На жиро рачуну налази се још око 400.000 динара за програме и текуће трошкове. Са тим буџетом, подсећа Зивлак, мораће да се организује неколико програмских активности Друштва, као и да се исплате хонорари за четири месеца за хонорарно ангажоване у ДКВ.
Никола Страјнић је предложио да се Јовану Зивлаку за организацију и целокупан рад на Фестивалу исплати износ од 150.000 динара.
За ангажовање у раду канцеларије ДКВ, вођење Златне греде, реализацију административних послова, припрему планова рада, анализа, извештаја о активностима, припрему скупштине, уређивање сајта ДКВ и свих других свакодневних послова, Никола Страјнић је предложио да се месечни хонорар Зивлаку повећа са 25.000 на 30.000 динара.
Предлози су једногласно усвојени.
Никола Страјнић је рекао да питање закупа просторија ДКВ још увек није решено, да месечни рачун износи 29.000, а да се дуг повећао до ризичне висине. Додао је да је комисија за то питање ступила у контакт са могућим спонзорима који би помогли у решавању овог проблема, али да је разрешење проблема још увек прилично неизвесно.
На Седници је споменуто да су у европским земљама трајно решени проблеми простора, да су просторије таквих удружења репрезентативне и да поред тога државе, регије и градови на различите начине, врло одговорно, финансирају многе делатности уметника. Нажалост, у Новом Саду ниједан писац нема социјалну ни пензиону подршку ни Града ни Покрајине, а почетком ове године уведене су обавезе плаћања закупа, што отежава ионако тежак положај уметничких удружења.

4. Зивлак је рекао да је на овогодишњем конкурсу Министарства културе РС за стицање права на националну пензију ДКВ конкурисало са седморо чланова ДКВ: Петко Војнић Пурчар, Томислав Кетиг, Геролд Ласло, Недељко Терзић, Вјера Бенкова, Благоје Баковић и Анђелко Ердељанин. Досијеи са текстовима предлога биће припремљени, и, одмах после Седнице, послани у Министарство.

5. Никола Страјнић је навео како је један од проблема у раду УО то што један део чланова Одбора нередовно долазе на састанке, и који имају значајан број изостанака. Страјнић је поставио питање заинтересованости тих чланова за рад Управног одбора и, самим тим ,такође, за рад Друштва књижевника Војводине.
Владимир Гвозден подсетио је да је Управни одбор радно а не титуларно тела, и да би због тога, у циљу његовог бољег рада, чланове који нередовно долазе требало заменити.
Зивлак је подсетио на Правилник Управног одбора према коме се после три узастопна изостанка са састанка члан може искључити из рада Одбора.
Страјнић је навео три члана УО чији су изостанци проблематични: Милица Мићић-Димовска, Ђорђе Писарев, Небојша Деветак.
Донет је закључак да се са овим члановима поразговара и да се види да ли они могу и да ли желе да наставе рад у Управном одбору ДКВ.
Због неприсутвовања седницама жирија током читаве процедуре за овогодишњу Бранкову награду, уместо Момчила Бакрача у жири награде изабран је Владимир Гвозден, а у  Комисију за пријем нових чланова, изабран је прошлогодишњи добитник Бранкове награде Бранислав Живановић.
Предлози су једногласно усвојени.

6. Говорећи о наредним задацима које ДКВ има обавезу да реализује, Зивлак је истакао да ће се  до краја године организовати мањи симпозијум о стваралаштву Војислава Деспотова, са четири учесника, да ће се издати два броја Златне греде,осим фестивалских. Такође, пред завршетком је зборник о Ђури Јакшићу, као последица симпозијума у Српској Црњи, на коме је учествовало четрнаест писаца. За зборник ДКВ ће тражити средства од Покрајиског секретаријата за културу.
Такође, до краја године у оквиру Каравана писаца, ДКВ ће организовати најмање четири гостовања у градовима Војводине.

7. Под тачком разно није било питања.

Седница је закључена у пола дванаест.

 
XI СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА

 XI СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА


Једанаеста седница Управног одбора одржана је у уторак 19.07.2011. у 11 часова. Седници су присуствовали: Никола Страјнић, Јанош Бањаи, Јован Зивлак, Павел Гатајанцу, Весна Кораћ, Недељко Терзић, Корнелија Фараго и Зоран Ђерић.
Одсутни: Ђорђе Писарев, Владимир Гвозден, Ахнета Бућко, Петко Војнић-Пурчар, Михал Ђуга, Милица Мићић-Димовска и Небојша Деветак.

За седницу је предлажен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице УО (Записник се налази на сајту ДКВ).
2. Делатност између две седнице (Златна греда, Симпозијум о Ђури Јакшићу у Српској Црњи и др.)
3. Извештај о припремама Шестог међународног новосадског књижевног фестивала
(финансије, број учесника, представљање савремене немачке поезије, превод књиге Васка Попе на пољски, Симпозијум, Слем, Бранкова награда, Међународна награда и др)
4. Финансијска ситуација  и однос према питањима закупа просторија ДКВ
5. Састав жирија Бранкове награде и Награде за књигу године ДКВ
6. Разно


1. Председник ДКВ Никола Страјнић позвао је присутне да се изјасне о записнику (налази се на сајту ДКВ) са претходног Управног одбора и о Дневном реду.
Записник и дневни ред једногласно су усвојени.

2. Председник ДКВ Никола Страјнић истакао је да је између последње две седнице изашао један број часописа Златна греда и да се одржао симпозијум у Српској Црњи посвећен песничком стваралаштву и раду Ђуре Јакшића.
Јовану Зивлаку је рекао да је у припреми нови двоброј Греде и да би требао да буде објављен за десетак дана, и нагласио је тешку материјалну ситуацију са којом се часопис.
Обавестио је чланове Управног одбора о симпозијуму о Ђури Јакшићу, који је одржан 21. јуна у Српској Црњи, рекавши да је протекао успешно и да је на њему учествовало петнаестак књижевника из Београда, Новог Сада и Кикинде. Такође је нагласио потребу расправе о класичним писцима, као и то да овај симпозијум није био литерарне већ научне природе, због чега су учествовали само књижевно-научни стручњаци. Додао је да ће се припремити и зборник радова са симпозијума, и да је већ више од половине радова завршено.
Напоменуо је и могућност организовања симпозијума посвећеног значајним ауторима мањинских књижевности, за који би требало припремити одговарајуће  елаборате до октобра.

3. Зивлак је подсетио чланове УО да ће се овогодишњи Фестивал по плану одржати од 29. августа до 2. септембра, и да се на Фестивалу први пут установљује Гост сусрета са намером да се потпуније представи савремена поезија једне од земаља. Ове године то ће бити Немачка са престижним  ауторима који ће говорити своју поезију на Фестивалу: Михаел Кригер, Улф Штолтерфохт, Герхард Фалкнер, Уљана Волф, Фолкер Зилаф и Катрин Шмид. О њима ће на посебној вечери говорити Ирис Радич, критичарка угледног листа Цајт.
Зивлак је изразио мишљење да би Фестивал требало, између осталог, да открива нове, мање заступљене писце и књижевности, и на тај начин задржи не само оригиналност већ и значај. У раду Фестивала учествоваће 15 преводилаца, 20 младих песника за награду најбољег слемера, и око 30 музичара. Између осталих учешће је потврдио велики број писаца: Роди Ламсден и Зои Скоулдинг из Британије; Андреј Родоски и Анатолиј Козлов, Русија; Марк Алин и Лионел Реј, Француска; Ноа Салема, Француска, Либан; Јануш Дежувицки и Гжегож Латушињски, Пољска; Раду Ванку и Марин Хондрари, Румунија; Улф Петер Халберг, Шведска; Јан Мишкин, Белгија; Дана Подрачка, Словачка; Иван Матанов, Бугарска; Атила Балаж, Мађарска; Милован Данојлић, Слободан Тишма, Владан Матијевић, Бошко Томашевић, Звонко Карановић, Давид Кецман Дако, Срђан Срдић, Србија, и др, а постоји и могућност доласка и Ајнара Маура Гудмунсона са Исланда и Лева Рубинштајна из Русије. Укупно, реч је о ауторима, додао је Зивлак, који су добитници значајних националних награда за поезију и за књижевност укупно, као и међународних награда.
Подсетио је и на одржавање такмичења у слем поезији, које ће се у оквиру Фестивала одржати четврти пут, где ће као и до сада у кафеу Бистро учествовати углавном млађи писци. Слем такмичење изазива велику пажњу, а у две вечери говорењу поезије  присуствује око 500 посетилаца. У полуфиналној вечери учествоваће 12 песника, а у финалној 6. Овогодишња новина је да ће бити додељене две награде: Награда публике и Награда стручног жирија.
Представио је и програм Фестивала:

29. 08, понедељак, 17,00 сати
МУЗЕЈ ВОЈВОДIНЕ, Дунавска 35 – 37
18,00 сати
Српска поезија у свету
Изабране песме Васка Попе на пољском
Говоре: Гжегож Латушињски (преводилац), Јануш Дежувицки, Марила Сивковска-Латушињска и  Вук Стамболовић

 21,00 сат
ПЛАТО НА ТРГУ МЛАДЕНАЦА
Свечано отварање
учествују:
Михаел Кригер (Немачка), Лионел Реј (Француска), Зои Скоулдинг (Енглеска), Милован Данојлић (Србија), Улф Петер Халберг (Шведска), Андреј Родоски (Русија), Дана Подрачка (Словачка), Марин Хондрари (Румунија)

30. 08, уторак, 10.0,00 сати
Полазак аутобуса испред биоскопа Арена са учесницима Фестивала за Сремске Карловце

СВЕЧАНА САЛА МАГИСТРАТА
12,00 сати
Додела 51. Бранкове награде за поезију на српском  језику за аутора прве књиге до 29 година. Свечено уручење се организује у сарадњи са Општином Сремски Карловци.
Гост свечаности добитник Међународне награде Нови Сад

ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ
Мала сала
Игњата Павласа 1
18,00 сати
Савремена немачка поезија у фокусу
Михаел Кригер, Катарин Шмид, Улф Штолтерфохт, Герхард Фалкнер, Уљана Волф и Фолкер Зилаф. Говори Ирис Радич, критичарка  листа  Цајт.
Поезију на српском чита  глумац Позоришта младих Емил Курцинак
Обезбеђен симултани превод.

ПЛАТО НА ТРГУ МЛАДЕНАЦА
21,00 сат
Улф Штолтерфохт ( Немачка),  Раду Ванку (Румунија), Уљана Волф  ( Немачка), Слободан Тишма  (Србија), Ноа Саламе  (Француска, Либан), Анатолиј Козлов (Русија), Срђан Срдић (Србија), добитник Бранкове награде за 2011.

31. 08, среда
КЛУБ ДКВ, Браће Рибникар 5
од 10,00  до 13,00 и од  15,30 до 18,00 сати

СИМПОЗИЈУМ
Књижевност и нове идеологије - крај критичке књижевности
Алпар Лошонц, Слободан Владушић, Драган Проле, Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Корнелија Фараго, Милена Владић Јованов, Бојан Јовановић, Младен Шукало, Дамир Смиљанић, Бранко Ристић, Никола Страјнић...
ТРГ МЛАДЕНАЦА
20,30 сати
Герхард Фалкнер (Немачка), Иван Матанов (Бугарска), Бошко Томашевић (Србија), Катарин Шмид (Немачка), Гжегож Латушињски (Пољска), Звонко Карановић (Србија)
22,00 сат
Додела Међународне  награде Нови Сад

КАФЕ БИСТРО
23,00 сати
Такмичење за најбољег слем песника Србије - полуфинале
Гост вечери Роди Ламсден (Енглеска)

01. 09, четвртак
10,00, Биоскоп Арена
Полазак аутобуса према Фрушкој гори, посета манастирима

ПЛАТО НА ТРГУ МЛАДЕНАЦА
21,00 сат
Марк Алин (Француска), Роди Ламсден (Енглеска), Јануш Дежувицки (Пољска), Јан Мишкин (Белгија), Давид Кецман Дако (Србија), Атила Балаж (Мађарска), Владан Матијевић (Србија), Фолкер Зилаф  (Немачка)

23,00 сати
КАФЕ БИСТРО
Такмичење за најбољег слем песника Србије – финале
Гост вечери  Зои Скоулдинг

Зивлак је на крају подсетио да тренутни буџет Фестивала чини укупно 2.000.000 динара, као и то да је он за 700.000 динара мањи него 2010. године.

4. Председник ДКВ Никола Страјнић обавестио је остале чланове Одбора да је ЈП „Пословни простор“ одбио молбу ДКВ се ослободи обавезе плаћања закупнине, у складу са Одлуком о условима и поступку давања у закуп пословног простора, којом није предвиђено да се закупци могу ослободити ових трошкова. Дуг ДКВ на дан примања одговора из „Пословног простора“, 30. јуна, износио је 252.422,49 динара.
Страјнић је, међутим, нагласио да би се до компромиса могло доћи, али не новим апелима и молбама упућеним ЈП „Пословни простор“, већ у разговору са градоначелником Новог Сада.

5. На предлог председника и потпредседника ДКВ, предложено је да нови члан жирија за Бранкову награду уместо Саше Радојчића буде прошлогодишњи добитник ове награде Бранислав Живановић, запажени песник и критичар.
Такође је предложено да нови члан жирија за књигу године ДКВ уместо Фрање Петриновића до буде Недељко Терзић.
Оба предлога једногласно су усвојена, а жири за Бранкову награду чине Момчило Бакрач, Зоран Ђерић и Бранислав Живановић, а жири за књигу године ДКВ Никола Страјнић, Милош Латиновић и Недељко Терзић.

6. Под тачком Разно, Зивлак је обавестио чланове Управног одбора да ће Друштво, одлуком Републичког министарства за културу, највероватније, добити статус репреезентативног удружења, чиме ће се омогућити отварање радног места на буџету Републике и запошљавање стручњака за посао секретара.
Такође је подсетио да ће се после Фестивала озбиљно приступити изради статута и расписивањем конкурса за Фонд за солидарност, којим ће ДКВ моћи финансијски да помогне својим материјално најугроженијим члановима.

Седница је закључена у 12 часова.

XI СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА

 
X СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
X седница УО

Десета седница Управног одбора одржана је у четвртак 2.06.2011. у 12 часова. Седници су присуствовали: Никола Страјнић, Јанош Бањаи, Јован Зивлак, Павел Гатајанцу, Ђорђе Писарев, Владимир Гвозден, Весна Кораћ, Недељко Терзић, Ахнета Бућко, Петко Војнић-Пурчар и Зоран Ђерић.
Одсутни: Корнелија Фараго, Михал Ђуга, Милица Мићић-Димовска и Небојша Деветак.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице УО (Записник се налази на сајту ДКВ).
2. Делатност у наредном периоду (издавање Златне греде, припрема Симпозијум о Ђури Јакшићу у Српској Црњи и др.)
3. Извештај о припремама Шестог међународног новосадског књижевног фестивала
4. Информација о међународној сарадња са Русијом, тј. са организацијом писаца из Петрограда; извештај о излажењу Греде, књижевним програмима и др.
5. Информације о конкурсима код Министарства Републике и секретаријатима Покрајине и Града и о текућој финансијској ситуацији
6. Питање трошкова закупа за просторије у Браће Рибникар 5, које користи ДКВ и захтев да се Друштво ослободи плаћања или да се трошкови компензују од стране Града (писмо Управи за културу)
7. Оснивање Фонда солидарности за помоћ члановима ДКВ
8. Разно

X седница УО

1. Председник ДКВ Никола Страјнић позвао је присутне да се изјасне о записнику (налази се на сајту ДКВ) са претходног Управног одбора и о Ддневном реду.
Записник и дневни ред једногласно су усвојени.

2. Потпредседник ДКВ Јован Зивлак и истакао да се часопис Златна греда већ дуго налази у финансијски тешком положају, будући да не наилази на одговарајућу подршку код финансијера, и да због таквих околности не исплаћује хонораре за сараднике и до даљњег ни неће моћи да их исплаћује, али да и упркос томе Друштво мора инсистирати и наставити издавање тог часописа. Греда је изузетно важна и за афирмацију  стваралачких потенцијала ДКВ и за његову укупну културну и моралну улогу. Угрожавање редовног изласка тог значајног часописа ствара озбиљне проблеме, а  неплаћање хонорара сарадницима је угрожавање и часописа и статуса сарадника. Морају се предузети кораци да се то промени. Греда је утицајан часопис и најчитанији у земљи, формално се разграби читав тираж, и она најпродуктивније афирмише књижевност.
Поводом симпозијума о Ђури Јакшићу, који ће се одржати у оквиру 50. Ђуриних дана, 21. јуна у Српској Црњи, Зивлак је рекао да се одазвало око 15 учесника и да ће њихова стручност обезбезбедити квалитетан рад и добре резултате. На Симпозијуму ће се говорити о Ђуриним песничким, прозним и драмским делима, његовом животу, преписци и заоставштини, а учествоваће др Зоран Ђерић, др Бојан Јовановић, др Драган Проле, др Никола Страјнић, др Мирослав Егерић, др Миливоје Ненин, др Зорица Хаџић, мр Милан Мицић, др Милена Владић Јованов, др Горана Кркљуш, др Спасоје Граховац, др Бранко Ристић, мр Соња Париповић, мр Михаило Олејников и др. Симпозијум ће бити пропраћен и израдом зборника од 180-200 страна  са прилозима – чије ће издавање због финансијских проблема такође бити отежано.

3. Зивлак је обавестио чланове УО да ће се овогодишњи Фестивал одржати од 29. августа до 2. септембра, да ће у његовом средишту бити савремена немачка поезија, где ће бити представљено седам значајних савремених песника из Немачке, као и Ирис Радиш из Берлина, књижевни критичар у листу Die Zeit. На Фестивалу ће укупно учествовати око 100 писаца, од тога преко 25 из иностранства.
Симпозијум ће бити посвећен теми Књижевност и нове идеологије - крај критичке књижевности. Учесници су критичари и писци који су у највећој мери актери савремене ситуације у српској књижевности.
 У оквиру 6. Међународног новосадског фестивала поезије одржаће се четврто такмичење у слем поезији, а новина ће бити и награда жирија – поред досадашње награде публике – а жири ће сачињавати познаваоци те области, махом млађи.
У оквиру представљања српске поезије у свету, на Фестивалу ће ове године бити промовисан нови превод поезије Васка Попе на пољски језик.
Такође, у оквиру Фестивала биће додељена Међународна књижевна награда Нови Сад и 51. Бранкова награда.
Зивлак је обавестио УО да ће се манифестација ове године одржати у просторијама ДКВ, у кафеу Бистро, у Магистрату Сремских Карловаца, у Позоришту младих, а главни програм ће се традиционално одржавати на Тргу младенаца. Због честих проблема са кишом, косји су до сада често ометали Фестивал, ове године ће на Тргу најверованије бити постављен шатор одговарајућих димензија, што ће евентуалне проблеме и предупредити.
Зивлак је изложио тренутни буџет Фестивала:
1.400.000 динара од АПВ, 400.000 ог Града Новог Сада, и 200.000 од Републике –укупно 2.000.000 динара, што је за 700.000 мање него 2010. године.
Извештај је усвојен.

4. Зоран Ђерић је обавестио је УО о реализацији програма сарадње са  Савезом писаца Сан Петербурга. Председник Друштва Никола Страјнић и Зоран Ђерић гостовали су на 6. Међународном књижевном салону, од 21. до 24. априла у Сан Петербургу, на позив Савеза писаца Русије. Појединости о овој размени могу се наћи у Ђерићевом допису из Петрограда, који је објављен на сајту ДКВ, али поред тога истакао је да се током сусрета писаца разговарало о српско-руским књижевним везама и о продубљивању сарадње између наших фестивалa и часописа Сан Петербурга и Златне греде.
Извештај је усвојен.

5. Рачуновођа Друштва књижевника Војводине Ремели Ласло саопштио је текућу финансијску ситуацију ДКВ:
ДКВ је закључило  већи број уговора и требало би да добије следеће износе у току године: 1.100.000 динара за материјалне трошкове (од АПВ); 2.000.000 за 6 МНСКФ (1.400.000 динара од АПВ, 400.000 од Града Новог Сада и 200.000 од Републике) ; 690.000 за Златну греду (90.000 од АПВ, 200.000 од Града Новог Сада и 400.000 од Републике); 200.000 за Бранкову награду (по 100.000 од АПВ и Републике) ; 100.000 од АПВ за симпозијум о Ђури Јакшићу и 100.000 од Града Новог Сада за симпозијум о Војиславу Деспотову, обележавање Светског дана поезије и књижевне програме, и 60.000 од АПВ за међународну сарадњу са Русијом. Укупно 4. 250.000 динара – за 1.400.000 мање него у 2010. години.
Извештај је усвојен.
Зивлак је поводом изнесених података нагласио како је неопходно да ДКВ створи могућности да повећа укупни буџет, јер неће моћи да реализује не само своје програмске намере него ће ући и у врло озбиљну кризу, почев од статуса Златне греде, опстанка Фестивала, и проблема са текућим трошковима.

6. Поменуто је да због финансијски тешке ситуације Друштва у овој години није било могуће да се плате трошкови закупа просторија. Укупан финансијски статус ДКВ је врло неповољан. Постоје велике обавезе према хонорарно ангажованима, без њих ДКВ не може да функционише ни свакодневно ни током важних манифестација, према сарадницима Греде, према трошковима закупа, струје, телефона, канцеларијског материјала, текућег одржавања, трошкова транспорта, поштарине и сл.
Због предочене ситуације предложено је да председник Никола Страјнић, Јанош Бањаи и Зоран Ђерић разговарају са надлежнима у Граду и са Пословним простором, ради решавања постојећих тешкоћа.
Предлог је усвојен.

7. Зивлак је предложио да се због укупног стања, због тешког материјалног положаја или новчаних проблема појединих чланова Друштва, оформи Фонд солидарности којим би се они помагали. Програм и делатност Фонда били би дефинисани правилником, а буџет би се формирао од прилога чланова ДКВ, добровољним прилозима грађана и спонзорствима. Средства би се би делила путем конкурса и то у виду бесповратне помоћи или давањем бескаматног кредита; омоћ на годишњем нивоу била би лимитирана и конкурс би био расписиван два пута годишње или по потреби, док би имена корисника Фонда била позната само његовој комисији.
Зивлак је предложио да се правилник усвоји до септембра и да од тог тренутка Фонд почне да функционише.
Педлог је једногласно усвојен.

8. Под тачком Разно није било питања.

Седница је закључена у 13 часова.

X седница УО

 
IX СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА

IX седница УО


Девета седница Управног одбора одржана је четвртак 31.03.2011. у 11,00 часова. Седници су присуствовали: Никола Страјнић, Јанош Бањаи, Јован Зивлак, Павел Гатајанцу, Корнелија Фараго, Ахнета Бућко, Михал Ђуга и Петко Војнић-Пурчар. Одсутни: Весна Кораћ, Милица Мићић-Димовска, Недељко Терзић, Небојша Деветак, Ђорђе Писарев, Владимир Гвозден и Фрања Петриновић.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице УО
2. Анализа рада редовне Скупштине ДКВ
3. Светски дан поезије и Златна греда
4. Финансијска ситуација (однос Града према ДКВ)
5. Актуална  ситуација у култури и кампања за смену управника ГБНС Драгана Којића
6. Разно

IX седница УО

1. Председник ДКВ Никола Страјнић позвао је присутне да се изјасне о записнику ( налази се на сајту ДКВ) са претходног Управног одбора и о дневном реду.
Записник и дневни ред су једногласно усвојени.

2. Председник ДКВ Никола Страјнић истакао је да је последња Скупштина била репрезентативна због великог броја истакнутих писаца и због озбиљности са којом је радила и усвајала одлуке.
Зивлак је истакао да је ДКВ организација која служи повећању утицаја писаца. Истовремено, ДКВ ће свој положај побољшати не само сталним садржајним деловањем, него и са побољшањем односа чланова према својим обавезама. Један од проблема у тој равни је чланарина. Због конфорног односа према тој обавези, Скупштина је пре годину дана Статутом увела две категорије чланова – активну и пасивну. Активни чланови имају сва права, а пасивни су искључени из сфере управљања, али не из осталих домена деловања друштва. Надамо се да ће ова ј поступак донети користи нашем Друштву и учинити ствари јаснијим и ефикаснијим.
Писци у ДКВ подељени су према својим интересима у сфери књижевности и то је легитимно. Међутим, једна група писаца делује из поља политике и с презиром гледа на књижевност. Они својим деловањем, често, наносе штету ДКВ и интересима писаца. То је видљиво и када се посматра колико ДКВ добија средстава за своје делатности – као и за укупно побољшање положаја писаца и књижевности. Многи немају храбрости да подрже ДКВ у борби против хипокризије и против политичких манипулација оних којима је ближа моћ него књижевност.
Поводом Скупштине, Зивлак је рекао да је тај догађај добро организован, али да треба још уложити напора да има снажнији одјек у јавности.
Јанош Бањаи је нагласио да је Скупштина била успешна и репрезентативна.

3. Никола Страјнић је истакао да је киша која је падала у време Светског дана поезије, 21. марта, отежала одржавање манифестације која је уместо на платоу испред кафеа The Pub и Jamaica Bara морала да се премести у Позориште младих. Али упркос томе, додао је председник, око 50 посетилаца присуствовало је догађају који је прошао без проблема и у врло доброј атмосфери.
Зивлак је предложио да се убудуће организација и програм Светског дана поезије побољшају његовим обележавањем и у другим градовима Војводине, као и да се одржавају у школама.
Гатајанцу је предложио да на тај дан писци посећују и основне школе чиме би се повећала едукација најмлађих.
Предлози су једногласно усвојени.

4. Зивлак је обавестио присутне да су фестивали „Егзит“ и „Синема сити“ и ове године добили највише новца од Покрајинског секретаријата за културу, 29,6 односно 15,7 милиона динара, за разлику од других институција међу којима је и ДКВ, које је добило само 1,4 милиона за Међународни новосадски књижевни фестивал.
Зивлак је додао и то да нам је упркос томе преостало да се ослонимо на Покрајину, јер нам је Град одобрио само 200.000,00 динара за Златну греду, што је непримерено. Међународни новосадски књижевни фестивал од Града није добио ни динара, иако је најквалитетнија књижевна манифестација у Покрајини, па и у Србији. Несхватљиво је да су о томе у Граду необавештени. Не зна се ко тамо организује инфомације и вреднује програме, али је очигледно да постоји или незнање или зла воља која има политичке и моралне конотације. Ако се ствари у међувремену не поправе, ДКВ ће у текућој години имати буџет нижи за милион до милион и по динара.
Предложено је да се  поводом актуелне ситуације око Фестивала и финансирања текућих трошкова ДКВ од стране Града затраже пријем и разговор у Градском секретаријату за културу. Уколико се разговор одбије, ДКВ ће бити приморан да се послужи другим средствима.
Предлози су једногласно усвојени.

5. На седници УО усвојено је протесно писмо поводом кампање за смену директора Градске библиотеке у Новом Саду Драгана Којића, коју воде политички кругови, мотивисани страначким интересима.
Зивлак је истакао да ће Библиотеци и Граду бити нанета непоправљива штета смењивањем  Драгана Којића. Између осталог, поменута смена је незаконита и Скупштина града није за то надлежна. То је озбиљна ситуација где се крше добри обичаји и неколико закона.

6. Корнелија Фараго је предложила два нова члана за чланство ДКВ: Јодал Калман и Золтан Дањи.
Закључено је да Комисија размотри поднете предлоге што хитније.
Страјнић је навео да је члан Управног одбора Фрања Петриновић поднео неопозиву оставку на све своје своје функције у УО и ДКВ. Председник је навео да је разговарао са Петриновићем о повлачењу оставке, али међутим да није успео да промени ситуацију.
Оставка је усвојена једногласно.
Кооптиран је у састав УО Зоран Ђерић, на предлог председника, на основу Статута, до редовне скупштине, истакнути књижевник, песник, критичар, професор универзитета и директор Позоришта младих. Истакнуто је да је Ђерић и члан редакције Златне греде, члан жирија Бранкове награде и ангажовани члан Друштва који је својим деловањем у великој мери допринео његовом угледу.
Предлог је једногласно усвојен.

Седница је закључена у 12,00 часова.

 
VIII СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА

VIII седница УО

Осма седница Управног одбора одржана је среду 23.02.2011. године у 11,00 часова. Седници су присуствовали: Никола Страјнић, Јован Зивлак, Весна Кораћ, Милица Мићић-Димовска, Павел Гатајанцу, Недељко Терзић, Небојша Деветак и Петко Војнић-Пурчар. Одсутни: Јанош Бањаи, Ђорђе Писарев, Владимир Гвозден, Корнелија Фараго, Ахнета Бућко, Михал Ђуга и Фрања Петриновић.

За Седницу je предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са VII седнице УО (Записник је постављен на сајту ДКВ: www.dkv.org.rs)
2. Активности између две седнице УО (награде и др)
3. Конкурс Покрајинског секретаријата за културу
4. Утврђивање дневног реда за редовну седницу Скупштине ДКВ
5. Усвајање текста апела о здравственом и пензионом осигурању
самосталних уметника
6. Разно

VIII sednica UO

1. Председник ДКВ Никола Страјнић позвао је присутне да се изјасне о записнику са претходног Управног одбора и о дневном реду. Записник и дневни ред су једногласно усвојени.
2. Председник ДКВ Никола Страјнић истакао је да су донесени предлози о две значајне награде ДКВ: Награда за књигу године, и Награда за превод године, као и то да су због велике конкуренције жирији неколико пута заседали пре доношења коначне одлуке.
Никола Страјнић, председник жирија за Награду за књигу године, обавестио је УО да је за истоимену награду предложен прозни писац и публициста из Кикинде Срђан В. Тешин, збирком прича Испод црте.
Павел Гатајанцу, председник Жирија за превод године, обавестио је чланове Одбора да су за  награду равноправно предложени песникиња и преводилац Илеана Урсу за превод романа Болница румунског писца Георге Шварца, и песник, преводилац и уредник књижевног часописа Поља Ален Бешић, за превод романа америчке списатељице Џојс Керол Оутс Лепотица.
Предлози жирија једногласно су прихваћени.
Гатајанцу је предложио да се на следећој Скупштини ДКВ, заказаној за 6. март 2011. године у Бачкој Паланци, додели постхумно признање за неговање румунско-српских књижевних веза Јовану Пејанову, преводиоцу и прозном писцу из Темишвара.
Јован Зивлак је истакао подршку предлогу, уз образложење да је Пејанов са изузетним успехом превео преко 35 књига српских писаца на румунски језик, међу којима су Васко Попа, Миодраг Павловић, Милош Црњански, Данило Киш и други. Зивлак је рекао да је  преводилачка делатност Пејанова имала немерљив значај не само за афирмацију српске књижевности у Румунији него и за сарадњу између румунских и српских књижевних часописа, за коју се Пејанов безрезервно залагао и успео да је оствари. Пејанов је добитник многих награда за преводилаштво у Румунији, а једна од најзначајнијих је за превод Кишове прозе.
Предлог је једногласно усвојен.

3. Никола Страјнић је обавестио чланове УО о пројектима за које је ДКВ у последњих месец дана конкурисало на конкурсима за суфинансирање активности од културног значаја у 2011 (у Републици, Покрајини и Граду Новом Саду): часопис Златна греда, 6. Међународни новосадски књижевни фестивал, Караван писаца, Светски дан поезије, Књижевни салон, симпозијум о Војиславу Деспотову, симпозијум о Ђури Јакшићу, размена писаца са Москвом и са Подгорицом, редовна годишња Скупштина, Бранкова награду и награде ДКВ.
Такође је инсистирано на томе да се обнове књижевне трибине  ДКВ у Клубу ДКВ, које би се одржавале једном недељно, у циљу афирмације војвођанских писаца.

4. Предложен је дневни ред за редовну седницу Скупштине ДКВ, заказану за 6. март 2011. у Бачкој Паланци:
    1. Избор Радног председништва
    2.Одавање поште преминулим члановима између две скупштине
    3.Избор Верификационе комисије, записничара и Комисије за оверу записника
    4. Беседа
    5.Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године, Награда за превод године, Награде Илија Округић Сријемац и Признање Јовану Радину Пејанову за допринос развијању српско-румунских књижевних веза
    6. Саопштење о пријему нових чланова
    7.Апел Скупштине ДКВ за решавање статуса самосталних уметника у Војводини и проблема закупа
    Кратка пауза
    8. Извештај о раду и финансијски извештај  ДКВ  за 2010. годину и План делатности за 2011. годину
    9. Дискусија и текућа питања
    Kоктел у част награђених и новопримљених чланова ДКВ.
Једногласно је усвојен предлог да песничку беседу саопшти Пал Бендер.
Никола Страјнић, као председник ДКВа, истовремено и председавајући на основу Статута, предложио је да чланови радног председништва буду Корнелија Фараго и Јован Зивлак. За састав Верификационе комисије предложио је Весну Кораћ, Давида Кецмана Даку и  Михаила Ђугу. За Комисију за оверу записника предложени су Спасенија Сладојев, Рајица
Драгићевић и Александар Павић. За записничара предложен је Даниел Мандић, технички секретар  ДКВ.
Предлози су једногласно усвојени.
Председник ДКВ је подсетио да верификациона комисија утврђује кворум, тј. услове за рад Скупштине. Подсетио је да на основу члана 16. Статута и члана 11. Пословника о раду Скупштине, Скупштина ради пуноважно уколико је присутно више од половине активних чланова, или уколико тај услов није испуњен, Скупштина ради са присутним бројем активних чланова, пола сата након заказаног почека. Страјнић је додао да ће на Скупштину бити позвани само активни чланови, према постојећем списку, тј. они који су испунили своје статутарне обавезе. Активни чланови су, такође, старији од 75 година, они који не могу због материјалних околности да плаћају чланарину и ангажовани чланови који раде у органима и комисијама ДКВ. Остали чланови могу присуствовати Скупштини, али без права да учествују у њеном раду.
Позив о заказивању Скупштине ће бити, такође, постављен на сајт ДКВ.

5. На седници УО усвојен је текст апела о здравственом и пензионом осигурању самосталних  уметника, који ће бити прочитан на Скупштини ДКВ, где ће се указати на неповољан положај уметника у Новом Саду и Покрајини, и посебно у односу на Београд где је тај проблем  решен повољније.
Такође је усвојено писмо  градоначелнику Новог Сада Игору Павличићу, у ком се од  Града
Новог Сада тражи да са 45% средстава суфинансира режијске трошкова ДКВ – организације од неоспорног културног значаја. Такође се тражи решење и за обавезу плаћања закупа за радне просторије, која је ступила на снагу прошле године.  Таква могућност се налази у постојећем Закону о култури.
Поводом проблема архиве ДКВ, чије сређивање и уредно вођење захтева Закон, али за шта Друштво нема материјалних могућности, речено је да се мора наћи одговарајуће решење.

6. Под тачком Разно није било питања.

Седница је закључена у 12 часова.

 
<<  1 2 3 4 5 6 7 8  >  >>

Резултати 41 - 50 од 71

DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 
Најчитаније

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

Насловна   |   Фестивал   |   Златна греда   |   ДКВ   |   Фото галерија   |   Контакт   |   Login

Ауторска права © 2008 - 2014. Друштво књижевника Војводине. Сва права задржана.
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон / Факс: 021 654 2432