Друштво књижевника Војводине
 
 


Записници УО
ЗАПИСНИК СА XIII СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

XIII седница УО ДКВ одржана је 10.05.2016.  у 11,05 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5. Седници је председавао председник ДКВ проф. др Никола Страјнић, а присуствовали су: Илеана Урсу, Драгана В.Тодоресков, Ђезе Бордаш, Фрања Петриновић, Јован Зивлак, Давид Кецман, Недељко Терзић . Одсутни су били: Маја Фамилић, Зоран Ђерић, Корнелија Фараго, Бранислав Живановић, Михал Ђуга и Владимир Гвозден.
После констатовања кворума, председавајући Страјнић предложио је следећи

ДНЕВНИ РЕД XIII СЕДНИЦЕ УО ДКВ

1. Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника УО, Усвајања Записника са Редовне скупштине ДКВ
3. Извештаји о активностима између две седнице /финансијска ситуација
4. Судски налог за принудно за исељење ДКВ из постојећих просторија због дугова – актуелна ситуација
5. Извештај о састанку са преддставницима уметничких удружења Војводине  
6 .Разно

1.Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Једногласно је усвојен Записник УО са XII седнице и Записник са редовне годишње Скупштине ДКВ.
Илеана Урсу је константовала да је редовна годишња Скупштина ДКВ била изузетно успела и да су све дискусије биле конструктивне и разложне.
Ђезе Бордаш је истекао да су и садржаји били примерени и да је председник Страјнић водио Скупштину на изванредан начин.
Зивлак је истакао да се може рећи да скоро да није било оваквог одзива чланства ДКВ (више од 70 присутних чланова) за учестововање на Скупштини. Иако је број чланова ДКВ већи од 500, мора се узети у обзир да само један мањи део, максимално до 150, представља активно чланство, то јест писце који активно учествују у активностима ДКВ  и у књижевном животу.

3. У вези са финансирањем, Зивлак је рекао да је готово нервероватно да се сваки пут дешава да ДКВ никада не може да добије средства пре марта. Рачунају нам се камате, ангазовани писци  не добијају хонораре, нисмо у могућности да плаћамо обавезе, а држава нам уредно рачуна камате иако сама не испуњава своје обавезе за финансирање.
Илеана Урсу је рекла да слична ситуација и читавој култури, због лоше устројених прописа о финансирању којих је и сама држава свесна. Када средимо најважнија питања, као што су просторије,  ДКВ би требало да се избори за примерен модел финансирања који би био ефикаснији.

4. У вези са новим налогом за принудно исељење, проф. Страјнић је рекао да је добио информацију да се из Министарства чуде како општина не учествује у финансирању ДКВ, као и да су Зивлакови интервјуи поводом понављања критичне ситуације са Пословним простором изазвали пажњу.
Зивлак је рекао да је књиговођа Ласло Ремели уложио званичну жалбу, где је истакнут и неправилан и нелегалан начин бодовања од стране Пословног простора, те смо са тим спречили моменталну блокаду рачуна и средстава, али ситуација је и даље критична и биће таква док се тај проблем системски не реши.
Илеана Урсу је предложила да се, уколико ниједан други потез не уроди плодом, иде на обраћање директно вишим инстанцама у инстуцијама и држави, јер је врло могуће да би они били зачуђени ситуацијом у којој се налазе удружења као што је ДКВ.
Зивлак је рекао да би то могла да буде добра идеја, али да је потребно претходно исцрпети неке друге могућности. Такође, није јасно зашто се упорно не поштује члан 71. Закона о култури, који помиње могућности да Република и Град плаћају текуће трошкове, као и хонораре ангажаваних. Упркос томе, ми не само да не добијамо ништа, већ и скромни износ који добијамо од Покрајине за текуће трошкове стално се умањује: прошле године добили смо милион динара, са којима смо једва изашли на крај, а ове године средства су умањена чак 40%. Због свега тога, настао је поново и проблем са Пословним простором, као што имамо проблем и са хонорарима за књиговођу и секретара, који имају хонораре испод минимума и још их не добијају редовно. Упркос таквој ситуацији, ми све остале текуће трошкове редовно измирујемо.
Проф. Страјнић је рекао да треба променити чланове закона који коче системско решење проблема у култури, посебно сада када се Нови Сад кандидује за Европску престоницу културе.
Зивлак је рекао да је у Београду тај проблем решен тако што су удружења ослобођена плаћања текућих трошкова и још добијају средства.
5. Поводом састанка представника репрезентативних удружења из културе у просторијама ДКВ, Зивлак је рекао да је он присуствовао састанку и да су договорена начела будуће заједничке платформе са којом би се наступало у смислу решења проблема који су нам свима заједнички: пре свега, одговарајући функционални простор и финансирање. Зивлак је обавестио УО да ће се разговори и активности на заједничком наступу наставити. Илеана Урсу је рекла је у Новом Саду има простора који би могли бити одговарајући и функционални за сва репрезентативна удружења (на пример, зграда у којој је била смештена Музичка омладина у центру града) тј.  решење да сва репрезентативна удружења буду у једној згради.
Зивлак је рекао да би управо и у закључак требало ставити да тражимо да се нађе јединствено решење за сва репрезентативна удружења. Предлог је једногласно усвојен.

6. Под тачком разно није било дискусије.

Седница је завршена у 11,45 часова.
 
ЗАПИСНИК СА XII СЕДНИЦЕ УО ДКВ


XII седница УО ДКВ одржала се у среду, 27. априла 2016. у 14,00 сати у просторијама ДКВ, први спрат, Браће Рибникар 5.
Присутни су били Зоран Ђерић, Фрања Петриновић, Недељко Терзић, Никола Страјнић, Владимир Гвозден, Јован Зивлак, Давид Кеацман, Ђезе Бордаш, Владимир Кочиш
Одсутни: Корнелија Фараго, Драгана Тодоресков, Илеана Урсу, Бранислав Живановић, Маја Фамилић, Михал Ђуга.

После констатовања кворума, председавајући Страјниц Никола предложио је следећи
Дневни ред:
1. Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника са претходне седнице
3. Извештаји о активностима између две седнице /финансијска ситуација, извештаји и захтеви за финансирање/
4. Припреме за одржавање  Скупштине
5.Коначно усвајање докумената припремљених за Скупштину/ Извештај о активностима у 2015, План рада за 2016, Финансијски извештај и др/
6.Разно
1.    Дневни ред је једногласно усвојен.
2.    Записникса XI седнице  је једногласно усвојен
3.    Што се тиче финансирања, Зивлак је рекао да смо свим надлежним инстанцама поднели захтеве за финансирање Греде, Фестивала, Бранкове награде и режијских трошкова (Покрајини). За све пројекте направљени су извештаји, на којима су радили  Зивлак и књиговођа Ласло Ремели. Зивлак је рекао да је то захтеван и мукотрпан посао, који тражи пуно времена. Такође, постоји несклад између сталног захтевања извештавања и правдања са оним што ми као удружење од репрезенативног значаја добијамо. Финансијска ситуација је и даље лоша и имамо новца да плаћамо само основне потрепштине, како не бисмо дошли у ситуацију да останемо без струје или интернета. Лоша вест је да опет постоји проблем са Пословним простором, због дуга од 459.000 (са каматама). Зивлак је рекао да је са оваквим понашањем  Пословни простор неморална институција, која у тренутку вакума због смене власти и предпразнике, шаље овакве дописе и прети да ће нам блокирати рачун на који би требало да нам стигну средства за пројекте. Зивлак је предложио да се због оваквог поступка оштро и енергично реагује на Скупштини. На Зивлаков предлог, усвојен је следећи текст саопштења:
’’Скупштина ДКВ је енергично протествује против перманетног угрожавања рада ДКВ од стране Пословног простора, због претњи деложацијом и нерешавањем питања радног простора ДКВ од стране  градских власти и Републичког министарства за културу. Неприхватљиво је да ДКВ као репрезентатвно удружење нема одговарајући радни простор и  статус у складу са Законом о култури који би га ослободио осећања опсадног стања и прогона од полиције и судских извршитеља.
Страјнић је рекао да је разговорао са Вањом Вученовићем, чланом Градског већа задуженим за културу, али да није наишао на заинтересованост за овај проблем. Договорено је да се предузму конкретне мере како би се о свему овоме обавестила јавност али и реаговало код надлежних.’’
Давид Кецман и Владимир Гвозден предложили су да се и ово саопштење, као и наредна, обавезно представе медијима, како би и шира јавност била упозната са ситуацијом у којој се по ко зна који пут налази ДКВ, као и понашањем Пословног простора.
4.    Констатовано је да су све припреме за редовну годишњу Скупштину ДКВ обавељене на време и успешно, као и да је све спремно за њено данашње одржавање. Зивлак је предложио да се посебна пажња и поштовање укажу Форуму, који ће ове године бити домаћин Скупштине, као најзначајнијем месту мађарске културе у Војводини.
5.    Констатовано је да је сва документација спремна за данашњу Скупштину, као и да је доступна чланству и члановима УО. Финансијски извештај, који је сачинио Ласло Ремели дат је на увид Надзорној комисији (Корнелија Фараго ,Недељко Терзић и Владимир Кочиш), која је констатовала да нема неправилности. Управни одбор је усвојио План рада за 2016. као и Извештај о активностима, који су такође објављени на сајту Друштва књижевника Војводине.
6.    Под тачком разно није било дискусије, па је са обзиром на данашњу предстојећу Скупштину, УО завршио са радом.

Седница је завршења у 14,36 часова.

 

uo12 uo12

 
ЗАПИСНИК СА XI СЕДНИЦЕ УО ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ
XI седница УО ДКВ одржана је 14. априла 2016. у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5, са почетком у 11,00 часова. Седници је председавао председник ДКВ проф. др Никола Страјнић. Присутни чланови УО били су: Јован Зивлак, потпредседник, Драгана В. Тодоресков, Илеана Урсу, Корнелија Фараго, Недељко Терзић, Фрања Петриновић, Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Владимир Кочиш, Михал Ђуга, Ђезе Бордаш, потпредседник и Давид Кецман. Одсутни због обавеза били су Маја Фамилић и Бранислав Живановић.
Седницу је отворио проф. Страјнић констатовањем кворума. Предложио је следећи
Дневни ред:

1. Усвајање Дневног реда
2.Усвајање Записника са X седнице
3. Извештаји о активностима између две седнице /Фестивал, Греда, Извештаји и Захтеви за финансирање/
4.Финансијска ситуација
5. Припреме за Скупштину
6.Усвајање резултата и одлука комисија и  жирија/ Комисија за пријем, Жири за књигу године, Жири за превод године, Награда Мирослав Стрибер/
7. Разно

1.    Дневни ред је усвојен, уз предлог Зивлака да се тачка 6. разматра као тачка 5. и обрнуто. Предлог је усвојен.
2.    Записник са X седнице УО ДКВ усвојен је једногласно.
3.    Јован Зивлак је известио УО о активностима између две седнице. Што се МНКФ тиче, 90% је завршено. Дански песници ће бити овогодишњи гости и очекује се висок квалитет који ће издвојити XИ МНКФ. Неки од гостију биће Мишел Деги, један од најзначајнијих француских песника;Морис Риродан, уредник Поетри Лондон, а очекује се још гостију из Француске, Шпаније, Јужне Америке. Зивлак је рекао да се већ четири месеца бави препискама и плановима везаним за МНКФ и да су ДКВ сада потребна материјална средстава како би почели да реализујемо остале активности. У вези са тим, Зивлак је истакао да је ситуација у односу на Град драматична и да је потребно раѕумно говорити о стварима које немају своје утемељење ни оправдање.
Греда и даље нема новца за други двоброј који је већ требало да се припреми. Иако је прошло 4 месеца од последњег броја, средства нисмо добили а постоје дуговања за штампу и хонораре. Покрајина и Град непрестано траже извештаје, допуне извештаја (на пример, тачан списак гостију, уговоре са добитницима награда, одлуке жирија о наградама…) и изводе, упркос изванредно урађеном послу и сталном смањењу средстава (25%). ДКВ је за Град удружење грађана и ми немамо службу за то. Само од Покрајине добијамо, и то нередовно, нешто средстава за плате књиговође, тех. секретара и уредника Греде, а Град захтева од нас да правдамо сваку бројку, без обзира на то што имају што већина извештаја нема смисла и пртедставља бирократску тиранију. Заједно са књиговођом и секретаром, четири месеца се бавимо писањем и допуњавањем извештаја и то се претвара у непродуктиван и жалостан посао.
Такође, предати су на време (осим Конкурса за издаваштво у Покрајини, који још није обављен) и захтеви за финансирање Граду, Покрајини и Републици за све предвиђене програме ДКВ - Греда, МНКФ, Бранкова награда.
Илеана Урсу је констатовала је да Скупштина АПВ начинила грешку када је одобрила смањење давања за културу за 25%. Такође, Секретаријат за културу је остао оснивач медијских кућа на језицима мањина, те је и то мало средстава које му је остало морао да да тим кућама (иако је су и њима средстава смањена, што је констатовао Ђезе Бордаш). Те грешке су се већ одразиле и тек ће се одразити на финансије удружење из области културе, укључујући и ДКВ, закључила је Урсу.
Зивлак је нагласио проблем текућих трошкова, који представљају извор непрестаних проблема за Друштво. За текуће трошкове средстава би требало да добијемо од  Покрајине, Града, Републике,сви дају минимално и  али велико је питање да ли наша очекивања могу бити услишена. Зивлак је предложио да закључак буде управо констатовање ситуације да ДКВ не добија довољно средстава за своје главне активности – Греда, Фестивал, симпозијуми – као и да је питање решавања текућих трошкова и даље отворено.
Предлог закључка је једногласно усвојен.
4.    Књиговођа Ласло Ремели поднео је извештај о финансијској ситуацији. Он је рекао да нам се средства стално смањују и да је због тога све теже да финансирамо програмске активности као и текуће трошкове. Претрпели смо губитак средстава у износу од 765.000 динара у односу на 2014. Од АПВ прошле године добили смо 2.200.00 динара, а ове 1.995.000. Република нам је прошле године дала средства у износу од 880.000 а ове године 650.000 динара, док смо од Града прошле године добили 2.400,000 динара а ове 2.100,000. Реални губитак је још већи, јер постоје дугови Топлани, Чистоћи, Пословном простору, директору МНКФ Јовану Зивлаку, као и за плате књиговођи, уреднику Греде и тех. секретару.
Финансијски извештај је усвојен. Он ће бити презентован и на предстојећој Скупштини ДКВ.
Зивлак је рекао како је ДКВ и пре није никад био у комфрном положју у односу на финансијере, али је тренутна ситуација далеко најгора икад,  између осталог и јер Град и Република показује врло мало воље за разговор.
Са тим у вези, председник ДКВ Никола Страјнић известио је УО да је разговарао са представницима градских власти, Весном Срданов и Вањом Вученовићем који су му обећали да ће се изнаћи трајно решење. Скоро истовремено, у одвојеном разговору са Пословним простором, саопштено му је да ће Пословни простор морати да пошаље ДКВ неку врсту забране. Од тада до сада није успео да ступи у контакт ни са једним представником градске власти. Проф. Страјнић је изнео и предлог који му је неформално изнет, о евентуалном измештању просторија ДКВ у просторије Архива на Тврђави.
Зивлак је рекао да би требало имати озбиљну кампању у комуникацији са властима и предложио Ђезе Бордаша као члана делегације за преговоре. Предложио је да УО протествује против нерегуларних и неморалних активности као што су деложације уметничких удружења упркос томе што немерљиво доприносе култури Србије. Некоректно је и неполитично је да  репрезентативна удружења имају тако  неприхватљив статус, како финансијски тако и етички. Зивлак је предложио да се на Скупштини то формулише као закључак и предочи јавности.
Давид Кецман је подржао овај предлог и рекао да је у питању својеврсна пошаст према институцијама уметности и навео примере Дома културе у Сомбору. Предложио је и да се уметничка удружења удруже, сама нешто предузму и тако и на тај начин буду огледало друштва.
Недељко Терзић је рекао да би требало имати на уму са ким преговарамо као и да је Друштво книжевника Војводине институција од изузетног значаја, која заслужује адекватан третман. Он је предложио да се одмах после избора крене, са јасно осмишљеном платформом у преговоре и да УО, сходно томе, формира преговарачку групу у којој ће обавезно бити и представници ДКВ и из других градова.
Давид Кецман је упоредио ову ситуацију са околностима у којима се ДКВ већ налазио, док је седиште било у Лазе Телечког, те да се мудрошћу и упорношћу онда као што ће и сад пронашао начин за достојанствени опстанак ДКВ.
Зивлаков и Кецманов предлог су усвојени.
5.Председници комисија ДКВ образложили су одлуке комисија.
Зоран Ђерић је поднео извештај о раду Комисије за пријем нових чланова. Од многобројних пријава, у чланств ДКВ примљени су: Сања Тиркаило (1964, Шид), Гавра Влашкалин (1958, Зрењанин), Владимир Рајковић (Земун), Марија Васић Каначки (Вршац), Гордана Влајић (1959, Панчево), Иванка Радмановић(1958, Панчево), академик Радомир Ивановић (1937, Нови Београд), Коста Рошу (1947, Бегејци), Ференц Контра ( 1958, Нови Сад), Милена Тепавчевић (1948, Нови Сад) и  Флоријан Копчеу (1952,Турн Северин), као члан из иностранства. Од новопристиглих пријава, које су такође уважене, примљен је , Виктор Шкорић (1991, Ново Милошево).
Проф. Никола Страјнић образложио је одлуку да се Награда ДКВ за књигу године додели Недељку Терзићу за књигу ‘’Глад и глеђ’’.
Илеана Урсу образложила је одлуку да се Награда ДКВ за превод године додели Зденки Валент-Белић за превод са словачког језика романа "Догодило се првог септембра (или неког другог дана)", словачког писца Павола Ранкова.Издавач: Сезам Боок, Београд 2015.
Владимир Кочиш образложио је одлуку да се Награда ДКВ ‘’Мирослав Стрибер’’ додели Ирини Харди Ковачевић за књигу ‘’Небо над Крстуром’’, бајковите приче и легенде, коју је објавила НИУ „Руске слово“ из Новог Сада, 2012. године.
Образложења су усвојена и биће детаљно саопштена на редовној Скупштини ДКВ, као и објављена на сајту ДКВ.
6.У вези са припрема за редовну годишњу Скупштину ДКВ, УО је усвојио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор Радног председништва
2. Избор Верификационе комисије, записничара, Комисије за оверу записника и Надзорне комисије
3. Одавање поште преминулим члановима између две скупштине
4. Реч о Јаношу Бањаију (1939 - 2016), Тибор Варади
5. Саопштење о пријему нових чланова
6.Фрања Петриновић: О положају писца и његовом месту у друштву
7. Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године, Награда за превод године, Награда Мирослав Стрибер)

Пауза 10 минута.

8. Извештај о раду ДКВ за 2015, Финансијски извештај ДКВ за 2015. годину и План делатности за 2015. Годину
9 Одлука о допуни о праву заступања у складу са члановима 4. и 21. Статута и у складу са  законом
10. Дискусија и текућа питања

Предложено је да се Скупштина закаже, са обзиром на предстојеће празнике и изборе, за 27. април 2016. и то у послеподне, јер је радни дан у питању – предложено је 16,00 часова као време почетка.
 Зивлак је предложио да се Скупштина ипак одржи у Новом Саду.
Ђезе Бордаш преузео је на себе да разговора са надлежним у ИП ‘’Форум’’. То решење би било идеално, како због финансијске ситуације ДКВ, тако и због тога што ‘’Форум’’ поседује одличну салу за такву прилику.
УО је једногласно усвојио предлоге активности за одржавање редовне годишње Скупштине ДКВ.
7.Под овом тачком, Јован Зивлак је изнео искуство које је имао са Ђорђем Сладојем, који протествао  што, наводно, није изабран у селекцију писаца чланова Друштва, који су читали на Књижевном салону на Сајму књига. Неетично је и неприхватљиво да писац заступа себе на арогантан, агресиван и некултивисан начин и да свог колегу вређа обраћајући ми се на кућни телефон. Писци би требало да разговарају на достојанствен начин и да сва евентуална неслагања или разлике решавају у духу етичности и међусобног поштовања.
Проф. Страјнић је такође изнео непријатну ситуацију у којој је на Сајму књига био изложен вербалном нападу, заинтересованог издавача из Зрењанина, у вези са уметничким критеријумима које је заступао као члан комисије за издавачке пројекте у Управи за културу града.
УО је једногласно подржао Зивлака и проф. Страјнића и осудио све врсте комуникације чланова Друштва које нису примерена етичким одредбама Статута ДКВ.

XI седница УО ДКВ завршена је у 12,32 часова.
 
ЗАПИСНИК СА Х СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДКВ


X седница Управног одбора Друштва књижевника Војводине одржана је у четвртак, 11. фебруара 2016. у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5, са почетком у 11,00 часова.
Седници су присуствовали: Никола Страјнић (председник ДКВ), Јован Зивлак (потпредседник ДКВ), Корнелија Фараго, Илеана Урсу, Драгана В. Тодоресков, Фрања Петриновић, Владимир Кочиш, Михал Ђуга, Ђезе Бордаш, Зоран Ђерић и Недељко Терзић. Спречени да присуствују седници били су Бранислав Живановић, Владимир Гвозден и Давид Кецман.
После констатовања кворума, председавајући Страјнић предложио је следећи дневни ред:
1.    Усвајање записника са X седнице УО
2.    Извештај о активностима између две седнице
3.    Финансијска ситуација и проблеми са закупом за просторије ДКВ У Браће Рибникара
4.    Конкурси за пројекте и годишњи извештаји
5.    Формирање комисија и жирија ДКВ
6.    Припрема редовне годишње скупштине ДКВ
7.    Разно
Предлог дневног реда једногласно је усвојен.
1. У поводом тачке 3. записника са X седнице УО, Зивлак је предложио да његова новчана позајмица Друштву (1500 евра за Награду Нови Сад) буде констатована као део записника, са обзиром да су договорена средства од Покрајине (обично исплаћивана у јулу/августу) прошле године изостала.
Исто тако Зивлак је замолио да се констатује да се он, због неодговарајуће финасијске партиципације од стране Покрајинског секретаријата, која је умањена за 25%, иако је претходно обелдањена одлука да ће ДКВ добити 1000.000,00, одрекао свог целокупног годишњег хонорара за организацију  Фестивала од 200.000,00 динара, да би се могао исплатити део хонорара учесницима МНКФ.  
Предлог као и записник са X седнице УО једногласно су усвојени.
2. Никола Страјнић замолио је Зивлака да извести УО о активностима између две седнице. Зивлак се прво осврнуо  број 167/168 Златне греде, посвећен симпозијуму ’’Поезија и рат’’, слем песницима и осталим важним активностима у вези са МНКФ. Нагласио је да се сваки број Греде, за разлику од осталих издања тог формата, уредно шаље сарадницима, библиотекама, књижарама и институцијама. Затим, објављен је озбиљан, аналитичан, књижевно и критички зборник радова ’’Душан Васиљев, песник рата’’  који спада у ред квалитетнијих подухвата тог типа у земљи. Задњи број Греде (169/170) треба да изађе ових дана, са чиме ће бити завршен посао за прошлу годину што се тиче часописа.
Илеана Урсу је истакла како је издавање зборника радова о Душану Васиљеву, таквог квалитета и у периоду од шест месеци изузетна ствар.
Проф. Страјнић је такође истакао да ДКВ може да буде поносно на резултате које је остварило између две седнице УО, упркос тешким материјалним околностима и бројним проблемима са којима се суочава.
Зивлаков извештај и ове констатације једногласно су усвојене.

3. Поводом финасијске ситуације и проблемима са којима се суочава ДКВ, Зивлак је истакао да је је она и даље веома тешка – добили смо 25% мање средстава од оног што нам је на конкурсу одобрено. Такође и даље немамо никакве привилегије као буџетски корисници, упркос статусу репрезентативног удружења, значају и улози ДКВ, већ смо пре свега везани за конкурсе и  и често изозетно непримерена средства која добијамо на њима. Зивлак је информисао чланове УО да према његовим сазнањима, нови Закон о култури може да стври повољнији амбијент за рад ДКВ.
Поред враћања писцима националних пензија, репрезентативна удружења би требало да почну да добијају средства за текуће трошкове од Републике и од Града. Са тим средстима (за запослене у администрацији ДКВ, закуп, канцеларијски материјал, воду, струју, смеће...) ДКВ се више не би налазило у проблематичној ситуацији са сталним дуговањима и недостатком материјалних средстава за свакодневно функционисање, програме и активности, који су се доказали вредним статуса репрезентативног удружења. Са таквим решењем, као и од Града обећаним решењем за функционалније и боље просторије ДКВ, где би се и чланство ДКВ окупљало у већем броју, Друштво би могло да ради неупроредиво лакше и успешније.
ДКВ тренутно дугује неколико скромних хонорара секретару и рачуновођи, хонораре неким сарадницима Греде док се Зивлак се одрекао свог хонорара као директор МНКФ. Постоје и стални дугови Пословном простору који се увећавају због камата које ДКВ није у стању да исплаћује. До сада, упркос бројним покушајима, Друштво није наишло на одговарајуће разумевање у инстутицијама Града. Такође, промењена је и ситуација што се тиче спонзора. За разлику од Београда и услед партијских притисака у Новом Саду, ДКВ није наишло на одзив по том питању, упркос карактеру  и значају својих програма.
Никола Страјнић је известио УО о ситуацији са Пословним простором, која је тренутке била и драматична због инсистирања, па и судским путем, да ДКВ плати закупе и затезне камате за које нема средстава. Тренутно су у току су разговори са инстанцама у Граду за који, ако се и не може рећи да имају сигуран и повољан исход за ДКВ, на тренутке пружају умерени оптимизам да ће ипак бити слуха и разумевања за Друштво књижевника Војводине.
Илеана Урсу је изразила дубоку забринутост са судбину свих програма из области културе суфинансираних од АПВ, са обзиром на значајно смањивање буџета (само 2 милиона динара за комплетну издавачку делатност у Војводини).
Зивлак је истакао и важност плаћања чланарине ДКВ, која је добровољан чин али која значи да ако неко заиста жели да буде члан Друштва она мора плаћати чланарину. Неплаћање чланарине је десолидаризација са Друштвом и угрожавање његовог рада. Не може се стварати отпор према чланарини и то питање се у будућности мора решити. Писци који испуњавају услову, у оквиру ДКВ могу да добију статус самосталних уметника. Такође, ДКВ непрестано ангажује своје чланове у оквиру МНКФ као и у бројим другим активностима и програмима. Све то је довољан разлог да писци схвате да плаћањем чланарине заправо подржавају своју сопствену организацију.
Књиговођа Ласло Ремели известио је да су до Х седнице УО чланарину платило 40 чланова, не рачунајући оне које су по члану 8. Правилинка о чланству ослобођени од плаћања чланарине (чланови чија су месечна примања нижа од минималног износа зараде на територији Републике Србије, чланови старији од 75. године и чланови који су ангажовани у органима ДКВ).
Сви чланови УО су се сагласили са наведеним извештајима и закључцима.
4. У вези са предстојећим конкурсима Града, Покрајине и Републике, Зивлак је рекао да ћемо их, као и увек до сада, пратити и конкурисати са квалитетним и садржајним програмима. У току је и рад на извештајима за добијена средства из Републике, Града и Покрајине. Сва средства су наменски утрошена али је потребно приложити детаљну документацију и прорачуне.
Илеана Урсу је изразила дубоку забринутост са судбину свих програма из области културе суфинансираних од АПВ, са обзиром на значајно смањивање буџета (само 2 милиона динара за комплетну издавачку делатност у Војводини). Владимир Кочиш је илустровао последице смањења буџета на примеру гласила на русинском језику ’’Руске слово’’.
5. На предлоге Николе Страјнића и Јована Зивлака, као и уз сугестије и предлоге осталих чланова  формирани су следећи жирији и комисије:
Жири награде за књигу године: Никола Страјнић (председник), Драган Проле, Бранислав Живановић
Жири награде за превод године: Илеана Урсу (председник), Корнелија Фараго, Владимир Гвозден, Вићазослав Хроњец и Зоран Ђерић.
Жири награде ’’Иштван Конц’’: Вираг Габор, Пал Бендер, Алпар Лошонц
Комисија за награду Василе Васко Попа: Илеана Урсу, Валентин Ник и Вирђинија Поповић
Комисија за пријем нових чланова: Зоран Ђерић (председник), Михал Ђуга, Ђезе Бордаш, Јон Баба, Драгана В. Тодоресков, Владимир Кочиш, Мирјана Марковић и Бранислав Живановић.
Жири за Бранкову награду: Драгана В. Тодоресков, Стеван Брадић и Владимир Гвозден.
Жири награде за слем поезију: Бранислав Живановић, Драган Бабић, Милан Мијатовић.
Жири награде за животно дело: Зоран Ђерић, Никола Страјнић и Корнелија Фараго.
Жири награде ’’Мирослав Стрибер’’: Владимир Кочиш, Никола Цап, Никола Шанта (председник ће бити изабран на првој седници)
Програмски одбор МНКФ: Јован Зивлак (председник), Никола Страјнић, Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Алпар Лошонц, Михал Ђуга, Ђезе Бордаш, Илеана Урсу, Бранислав Живановић, Драгана В. Тодоресков, Стеван Брадић и Драган Бабић.
Зивлак је предложио да се Награда за животно дело ДКВ додељује по прилици и само у одређеним околностима и личностима које у потпуности задовољавају критеријуме година живота (75) као и уметничког стваралаштва.
УО је једногласно усвојио саставе жирија и комисија ДКВ.
6. У вези са предстојећем редовном Скупштином ДКВ, Зивлак је нагласио да је једина легитимна скупштина она која се обраћа чланству са легитимним финсијским годишњим извештајем о утрошеним средствима. То оставља март односно почетак априла 2016. као могуће термине. Књиговођа Ласло Ремели известио је да ће годишњи финансијски извештај бити готов крајем фебруара, када ћемо добити и одговор од Републике. Тек када то буде готово, могуће је заказати Скупштину.
Зивлак је указао на традицију ДКВ да Скупштину одржава у различитим местима у Војводини. Чланови УО су подржали тај систем, са обзиром на мултинационални карактер Друштва као и његову тертиторијалну одредницу.
Владимир Кочиш предложио је да се размотри одржавање Скупштине у Колу српских сестара. Илеана Урсу предложила је да се, са обзиром на постојеће добре контакте, узме у обзир Зрењанин, јер се Скупштина до сада није одржавала у Банату а и Градска кућа у Зрењанину представља добар простор за ту намену.
Договорено и усвојено да се предузму контакти у овом и осталим правцима  и да се крајња одлука о месту одржавања Скупштине донесе на следећој седници УО ДКВ.
7. Није било дискусије под овом тачком.
X седница УО ДКВ завршена је у 12,10 часова.

uo10     uo10

 
ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДКВ


Девета седница Упавног одбора ДКВ одржана је 04.децембра 2015. године  са почетком у 10,30 сати у просторијама ДКВ.
Присутни су били: Никола Страјнић, председник ДКВ, Јован Зивлак, Драгана В. Тодоресков, Бранислав Живановић, Недељко Терзић, Владимир Кочиш, Владимир Гвозден, Маја Фамилић, Ђезе Бордаш, Корнелија Фараго, Фрања Петриновић, Илеана Урсу Ненадић.
Седници су присуствовали и књижевници Драган Проле, Душан Радак и Драгомир Шошкић.
Председник ДКВ Никола Страјнић је констатовао кворум и изнео је оправдање за изостанак чланова УО Зорана Ђерића, Давида Кецмана и Михаља  Ђуга.
Усвојен је следећи дневни ред:
1.Усвајање дневног реда
2.Усвајање записника са 8. седнице УО
3.Извештаји о активностима између две седнице /финансијска ситуација, часопис Златна греда, Зборник о Душану Васиљеву, извештаји и захтеви за финансирање/
4.Судски налог за принудно исељење ДКВ из постојећих просторија заказано за 8.децембар због дугова  према Пословном простору
5.Припреме за одржавање Књижевног салона за 15.12.2015. у 18,00 сати у просторијама ДКВ
6.Читање поезије као гест солидарности са палестинским песником Ашрафом Фаyадом /35 година/ 14.01.2016. у 17,00 који живи у Саудијској Арабији, који је осуђен на смрт због злочина отпадништва. Читање се организује у сарадњи са Међународним берлинским књижевним фестивалом
7.Чланарине за 2016 годину
8.Разно

1.УО је донео закључак о  усвајању дневног реда
2.УО је донео закључак о освајању записника са 8. седнице УО
3.Јован Зивлак је истакао да је финансијска ситуација веома драматична. Одржали смо изанредно успешан и квалитетан  Фестивал а  трошкови нису покривени због нерешених односа између Републике и Покрајине, како смо обавештени, која је усвојила ребаланс буџета неповаљан за културу уопште и за нас а ми смо  у таквој ситуацији приморани да потпишемо Уговор о умањењу средстава за 25% у односу на средства која су нам  по конкурсу била одобрена. Ситуација је врло деликатна због тога  што смо  кренули са једном пројекцијом средстава а потом смо обавештени да ће нам одобрена  средства бити умањена  за 250.000 динара у тренутку када је Фестивал завршен. Озбиљан износ хонорара нећемо моћи да исплатимо а неке хонараре учесника и сарадника ћемо морати смањити. Осим тога, очекивали смо и скромна додатна средстава од Покрајине, која су, такође, изостала.
Покрајина средства одобрена за Фестивал, која је уобичајено исплаћивала пред почетак Фестивала, у јулу или августу, још није исплатила.  Због свега тога имамо напетих и  непријатних ситуација и ја настојим да нашим сарадницима објасним проблеме и да их замолим за стрпљење.  Имамо проблем са камерманом који неће да нам уступи  снимљени материјал са Фестивала  да користимо поједине сквенце за припрему Златне греда. Он инсистира да му претходно платимо за обављени посао. Нажалост, то сада нисмо у могућности, јер Покрајина није извршила своје обавезе. Надамо се да ће средства стићи ускоро и да ћемо делимично успети да платимо неке основне трошкове: хотел, Бранкову награду, трошкове транспорта, закуп озвучења и расвете, трошкове штампе, хонораре преводиоцима, хонораре за симпозијум и др.
Мени је као директору МНКФ УО одобрио хонорар за једногодишињи рад у припреми, организацији и реализацији Фестивала у износу од  150.000,00. Због настале ситуације у којој ће многима бити смањени хонорари а некима прети да остану неисплаћени ја се одричем мога хонорара, са надом да ће то делимично ублажити  настале потешкоће. Имајући на уму нашу врло неповољно ситуацију, молим УО да се сагласи са мојом одлуком.
УО је усовјио предлог. Такође, услед тога што тога што Друштво није добило у јулу/августу пун износ средстава од Покрајине, Зивлак је, на личну иницијативу, позајмио ДКВ износ од 1500 евра за Награду Нови Сад.

Греда је припремљена и урађен је прелом, сви радови су пристигли. Последња Греда ће у већем делу бити посвећена Симпозијуму о Душану Васиљеву а изаћи ће и Зборник радова о Душану Васиљеву.
Такође, Зивлак је  обавестио УО да је почео са шрипремом годишњих извештаја и конкурсних захтева за пројекте  ДКВ за 2016. годину. Захтеви ће бити урађени у складу са програмском оријентацијом ДКВ и захтевима конкурса а тичу се пројеката за Фестивал, Бранкову награду, часопис Греду, годишње награде ДКВ, међународну размену, књижевни караван, књижевни салон, Светски дан позије, симпозијуме...
Молим УО да се, такође,  направи закључак о следећем: да стављамо примедбу на начин формулисању Уговора  о суфинасирању наших пројеката, једнако са Покрајином, Републиком и Градом, где се захтева да се фиксирају износи појединачних трошкова, који су у великој мери неизвесни и ми као корисници средстава долазимо у незавидну ситуацију  приликом правдања и исплате хонорара, за  авионске карате за госте из иностранства и других трошкова који су променљиви и који зависе од дана резервације и  који се не могу планирати као фиксни трошкова режије који су унапред предвиљиви. Фиксно уговарање за такву врсту трошкова је контрапродуктивно и доводи нас у ситуацију да због виших реалних  трошкова не можемо рационално да планирамо.
Никола Страјнић се захвалио Јовану Зивлаку на исцрпном излагању речима: отварам расправу о извештају о активностима.
Илеана Урсу се сложила Зивлаковим предлозима и изразила бојазан да ми  ни благим ни оштрим закључцима нећемо постићи ништа а чињеница је да ће нам у 2016. години бити много горе зато што се Покрајински буџет смањује, а у оквиру Секретаријата за културу ми са Фестивалом нећемо имати приоритет, јер бавимо се нечим што је изнад тих малих прорачуна, због тога што о великом броју ствари  одлучују људи који су прочитали мало књига и не дотиче их то о чему ми разговарамо, зато мислим да је крајње време да изађемо из овог дела који се зове леп и отмен разговор са институцијама и да почнемо јавно да говоримо медијима о томе шта се дешава без злобе, мржње и горчине, са чињеницом да ми јесмо посебни – репрезентативно удружење, које заслужује много већу одговорност и бригу.
Владимир Кочиш је предложио да се у закључку захтева од институција да нам одмах на почетку године појектују колико ћемо добити  средстава и да нам што пре одговоре да ли ће они реализовати средства за тај програм или не, да нам кажу шта нам могу дати да би ми знали на чему смо. Такође да свим нашим члановима пошаљемо уплатнице за чланарине и ако неко још хоће да уплати прилог те да скупимо потребна средства за закуп просторија. Председник ДКВ је предложио и УО је прихватио следеће закључаке:
да стављамо примедбу на начин формулисања Уговора о суфинасирању који унапред пројектују трошкове који су у великој мери неизвесни...
Да се прихвата извештај о финасијској ситуцији поводом Фестивала који је поднео Јован Зивлак и да се прихвати његова одлука о одустајању од хонорара за рад на Фестивалу, са уважавањем његовог високопрофесионалног и одговорног рада.
Да прихватимо покретање припреме извештаја за претходну годину и конкурсне докуменатације за програмске делатности ДКВ.
Закључци су једногласно прихваћени.

uo9  
4.Никола Страјнић је истакао да је 05.11.2015. Привредни суд у Новом Саду донео Закључак о заказивању пописа покретних ствари ДКВ за 08.12.2015. године ради наплате 7.800 динара неплаћених судских такси са упозорењем да ако дужник закључа просторије и онемогући спровођење извршење да ће судски извршитељ отворити просторије уз помоћ овлашћеног бравара и два пунолетна грађана и службених лица из надлежне Полицијске станице. Када је наш књиговођа Ласло Ремели судском извршитељу однео извод од 13.марта 2015. године о плаћеним судским таксама од њега је сазнао да он има налог за исељење уз присуство људи из Пословног простора. Значи у питању је превара и дезинформација, јер се ради о исељењу иако смо ми дуг по Судском спору исплатили у износу од милион динара. У међувремену у 2015. години је дуг порастао још за 330.000 због категоризације од 46 бодова, иако је градоначелник наложио да нас сврстају у групу са 23 бода.
Ми смо очекивали да се наш проблем са закупом просторија системски реши, а не да се поново стављамо у непримерену ситацују која нас спречава да се бавимо нашим редовним активностима.
Јован Зивлак : ми смо доведени у ситуацију понижења , оспоравају нам право да тражимо финансијску помоћ за текуће трошкове, тј. за трошкове закупа, јер наводно нисмо новосадско удружење, а 80% наших чланова је из Новог Сада и делују у Новом Саду. За режијске трошкове нас финансира једино Покрајински секретаријат за културу, ми тражимо да се  прихвати републички Закон о култури где се сугерише да трошкове плаћају и Град и Република или да нас Пословни простор ослободи плаћања закупа одлуком  Управе за културу и Градског већа у складу са њиховим реалним овлашћењима или да нам се да простор на коришћење без накнаде на 10 година, јер ми смо репрезентативно  удружење у складу са одлуком Министарства култре Србије и мултикултурално удружење које на најбољи начин заступа сложени карактер културе у Покрајини.
Надамо се да ће власт у овој средини и Држави имати разумевања за нашу ситуацију.
УО је поводом најављене деложације донео закључак да за 08.12.2015. закаже конференцију за штампу и припреми саопштење уколико на састанку који је заказан за 04.12.2015 у 13,30 између представника  Управе за културу  града Новог Сада и Пословног простора не дође до задовољавајућег решења.
5.УО је донео закључак да се 15.12.2015. у 18,00 часова закаже Књижевни салон на коме могу да учествују афирмисани књижевници и књижевнице, чланови ДКВ, који на примерен начин потврђују своје професионално присуство у књижевности, тј. у периодици и издаваштву. Фрања Петриновић је задужен да сачини избор учесника и направи концепцију  Салона.

uo-9
6.Јован Зивлак је истакао да је наше удружење позвано од стране Берлинског фестивала да  учествује у протесту против судске пресуде на смрт  Саудијског суда палестинског песника Ашрафа Фајада, због наводног богохуљења. Протест је планиран за 14. јануар 2016. У протесту ће учествовати преко тридесет књижевних организација и институција у Европи.
7.Никола Страјнић је истакао да је плаћање чланарине статутарна обавеза.
УО је донео одлуку  да чланарина за 2016 годину износи 1.500 динара. Ко не плаћа чланарину не може бити члан органа ДКВ, неплаћањем чланарине он је у статусу неактивног члана, с тим  што може учествовати у књижевним активностима ДКВ.
Страјнић је предложио да се размисли о могућности утемељењња Фонда солидарности ДКВ, који би помагао писцима, члановима ДКВ. Средства за Фонд требало би  оформити од  добровољних прилога чланова, донација установа, предузећа и појединаца и других новчаних и неновчаних прилога.
8.Под тачком 8 није било дискусије

Девета седница УО ДКВ је завршена у 12,00 сати

 
ЗАПИСНИК СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДКВ

Осма седница Управног одбора ДКВ одржана је 22.10.2015. са почетком у 11:00 часова.
Присутни су били: Никола Страјнић, председник ДКВ, Јован Зивлак, Драгана В. Тодоресков, Давид Кецман, Бранислав Живановић, Недељко Терзић, Владмир Кочич и Михал Ђуга.
Председник ДКВ Никола Страјнић је констатовао  кворум. Потпредседник ДКВ Јован Зивлак изнео је оправдане разлоге изостанка осталих чланова УО (Корнелија Фараго, Илеана Урсу, Ђезе Бордаш, Фрања Петриновић, Зоран Ђерић) и указао да, после оставке Милене Летић, постоји упражњено место у Управном одбору.
Усвојен је следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са 7. Седнице УО
2. Питање новог члана УО ДКВ
3. Извештај о активностима између две седнице
4. Финансијска ситуација
5. Припрема за градске, покрајинске, и републичке конкурсе
6. Разно

1. Усвојен је записник са 7. Седнице УО.
2. Председник Никола Страјнић је констатовао обавезу УО да кооптира новог члана као и оставку Милене Летић  на чланство у УО из личних разлога. Зивлак се, са тим у вези,  осврнуо на Седму седницу УО, и нагласио да је, у вези са програмским питањима Међународног фестивала, неопходно држати се одређених процедура и овлашћења, као и да УО недостаје чланова женског пола.
Недељко Терзић је предложио да нови члан УО буде Маја Фамилић, представник ромске књижевности која је у настајању, али не сме бити занемарена. Такође, указао је и на учешће Маје Фамилић на 10. МНКФ, као и на њен друштвени ангажман у циљу промоције књижевности. Никола Страјнић и Драгана В. Тодоресков су подржали предлог, са обзиром на њихово познавање књижевне делатности Маје Фамилић.  Управни одбор је затим  једногласно донео одлуку да Маја Фамилић, уколико прихвати, постане члан УО ДКВ.

3. Председник Страјнић је замолио директора МНКФ Јована Зивлака да поднесе извештај о делатностима Друштва књижевника Војводине између две седнице УО, посебно о 10. Међународном новосадском књижевном фестивалу.
Зивлак је рекао да се, упркос томе што је 10. МНКФ у потпуности успео на свим нивоима, може закључити да и даље не наилази на пуно и потребно разумевање и подршку, иако је у питању репрезентативан догађај који је  високо цењен у културној јавности земље и света.
Фестивак је поводом десет година постојања издао две антологије: антологију МНКФ и антологију француске поезије, са обзиром да су Француска и репрезентација француских песника  били посебан гост ове године. Обе антологије су квалитетне и на врхунском нивоу, што служи на част издавачкој делатности ДКВ и  што, између осталог, показује и интересовање које се одмах створило за оба издања.
Фестивал је трајао четири дана, током којих је постојао непрестани низ различитих активности и програма, на више места у граду и ван њега, са различитим садржајима и учесницима. Додељене су три награде: награда ’’Нови Сад’’ Ги Гофету, једном од најзначајнијих француских песника, добитнику Гонкурове награде за поезију и награде Француске академије, Бранкова награда као и награда победнику слем такмичења. Одржана су два значајна научна скупа: један о модерној француској поезији и други, симпозијум посвећен теми Поезија и рат, коме ће бити посвећен број Греде.
Зивлак је посебно истекао овогодишње учешће публике, који овај МНКФ издваја од свих до сада: одзив је био изузетан, посебно међу младим људима, на отварању је било 350 људи, а свакодневно је публика бројала око 150-200 посетилаца. Била су посећена читања поезије са балкона, у Ср. Митровици је била неуобичајено добра посета. Фестивал су пропратили и медији, овог пута више него пре, са два прилога на Културном дневнику РТС, интервјуима, више радијских укључења и репортажа, најавама и приказима у средствима штампе. Сви учесници су били одушевљени са програмима, осталим учесницима, атмосфером али и самим градом, и многи су напустили су Нови Сад  са жељом да се ускоро врате.
Што се Греде тиче, Зивлак је рекао да се мало касни, али да ћемо све своје обавезе реализовати на време. Један број већ је изашао, за седам-осам дана излази фестивалски број, за који се још чекају неки текстови, а онда следи и број који ће бити посвећен симпозијуму о Душану Васиљеву, који ће се у просторијама ДКВ одржати 4. новембра, са еминентим учесницима и квалитетним прилозима. Часопис има смисао ако има интенцију, а Греда је има; има теорисјки оквир, упознавање читалаца са савременом књићевношћу, промовисање новог начина читања класичне књижевности,  има интердисциплинарни карактер и није индифиретна према свом времена. У Греди се расправља о важним стварима, казао је Зивлак, и као пример навео расправу о  проблематичности полиграфа, која је својевремено објављена у Греди, а чије се увођење код нас у законску процедуру сада десило без било какве експертизе стручне и реакције интелектуалне јавности.
Владимир Кочиш је предложио да се медијима упути циркуларно писмо захвалности због начина како су испратили МНКФ и наставка сарадње у будућности, као и да се размисли о могућностима стварања платформе како би МНКФ био значајан учесник у апликацији Новог Сада за Европску престоницу културе 2020. Зивлак је рекао да до сада, колико је познато, нема дефинитивног решења за такву апликацију, али да нема сумње да МНКФ и ДКВ морају имати своје заслужено место, што овогодишњи МНКФ посебно доказује, и што је представник Града који је отворио МНКФ, Вања Вученовић и сам истакао. Страјнић је истакао да је било фасцинантно да је ове године  било заинтересовано публике, случајних и намерних посетилаца,  на читањима поезије.  Затим је поменуо и ’’Где су врата’’, антологију поезије МНКФ, која на више од 500. страна представља изузетан издавачки и уређивачки подухват, за који је пре свега заслужан Јован Зивлак.
4. Са тим у вези, а у оквиру разматрања тачке о финансијама, председник Страјнић је указао на огроман труд и заслугу директора МНКФ, Јована Зивлака,  на свим аспектима, и предложио да се донесе Одлука о повећању висине накнаде за директора у износу од 150.000 на 200.000 динара.
Зивлак је рекао да је ДКВ у деликатној ситуацији, због ребаланса буџета Покрајине  и смањења средстава од 25%. Такође, иако смо успели смо да исплатимо један озбиљан део, тренутно постоје и дугови  - нису исплаћени износи награда,  други део рачуна хотелу ’’Војводина’’, озвучење и  камера, симпозијум, аутори, преводиоци, затим неки људи који су радили са нама, а постоји и финансијски дуг ДКВ према Зивлаку за средстава које је позајмио Друштву. Зивлак је рекао, у вези са предлогом за повећање његовог хонорара, да сматра да повећање може да  буде исплаћено ако ДКВ буде у адеквантној финансијској ситуацији, или накнадно, са обзиром да постоји могућност да Покрајина следеће године надокнади овогодишње смањење средстава. Такође, указао је на идеални и реални хоризонт очекивања у вези са накнадом за посао који је обавио.
Сви чланови УО су се сложили са предлогом Одлуке о износу хонорара за директора МНКФ и одали признање Јовану Зивлаку за његов изузетан труд и резултате које је остварио као директор МНКФ, које покривају делатности  и активности током читаве године.
Ласло Ремели је поднео краћи финансијски извештај. Од Покрајине је добијено 800.000 динара за МНКФ и 200.000 за Нранкову награду, што ће после смањења од 25% износити 750.000. Зивлак је рекао да ће са тим у складу, бити потребно да изврше корекције распореда средстава. Указао је и да ДКВ добија најминималнија средства од Покрајине за канцеларијске трошкове, што није задовољавајуће. Од Града смо добили средства у износу од 1.000.000 али строго за програмске делатности, што опет оставља отвореним питање трошкова закупа простора и режија, због којих смо стално у дугу. При томе, ове године средства су смањена, што додатно отежава ситуацију. По Закону о култури, Град и република би факултативно требало да дају средстава ДКВ, као репрезенативном удружењу, али се за сада не то не дешава, нити ДКВ као слична удружења из Београда има бесплатно коришћење просторија. Ипак, мора се рећи да је Град прогресивно увећао подршку – Зивлак је навео пример средстава за Греду и МНКФ, значајно већих у протекле три године.
Међутим, и даље главно питање је питање текућих трошкова, због кога се ДКВ непрестано налази у проблемима.

 uo8 uo8
5. И ове године ДКВ ће конкурисати за средстава од Града, Покрајине и Републике, са  квалитетним садржајима  и програмима, и као репрезентативно удружење и непрофитна организација. У неолибералном друштву са тржишним законима ниједна сфера делатности не може да подлеже идеолошкој категоризацији, и ДКВ треба да се разуме ту чињеницу.
ДКВ ће конкурисати са свим програмима: 11. МНКФ, чији ће специјални гост бити Данска, шест свезака Греде, Светски дан поезије, симпозијум посвечен неком из реда ратних песника, међународна сарадња са Русијом, Румунијом и Бугарском (где би требало, нагласио је Зивлак, да постоји реципроцитет), антологија поезија за Струшке вечери, Књижевни салон, и Караван писаца. Зивлак је предложио да, од сада, библиотеке сносе трошкове гостовања писаца, као и да поента гостовања писаца јесте да писци из својих градова гостују у другим градовима.
Драгана В. Тодоресков је поменула своје гостовање у Сомбору, и одличну организацију Давида Кецмана. Он је истакао да би Караван писаца требало да буде брига оног код кога он гостује, и да обавезно треба неговати ту манифестацију. И он се сложио да је размена писаца кроз гостовања смисао Каравана.
6. Под тачком разно није било дискусије.
Осма седницa УО ДКВ  завршена је у 12:16.

 
ЗА­ПИ­СНИК СА СЕД­МЕ СЕД­НИ­ЦЕ УПРАВОГ ОДБОРА ДКВ

Сед­ма сед­ни­ца УО ДКВ одр­жа­на је 13. 08. 2015. у 10:00 ча­со­ва у про­сто­ри­ја­ма ДКВ, Бра­ће Риб­ни­кар 5.
Сед­ни­ци су при­су­ство­ва­ли: Ни­ко­ла Страј­нић, Јо­ван Зи­влак, Дра­га­на В. То­до­ре­сков, Бра­ни­слав Жи­ва­но­вић, Не­дељ­ко Тер­зић, Вла­ди­мир Ко­чиш, Ми­ле­на Ле­тић Јо­веш, Зо­ран Ђе­рић, Ко­р­не­ли­ја Фа­ра­го, Вла­ди­мир Гво­зден, Ми­хал Ђу­га, Да­вид Кец­ман и Ђе­зе Бор­даш. Од­сут­на из лич­них раз­ло­га би­ла је Иле­а­на Ур­су.

По­што је кон­стан­то­вао кво­рум, пред­сед­ник ДКВ Ни­ко­ла Страј­нић пред­ло­жио је сле­де­ћи Днев­ни ред:

1. Усва­ја­ње Днев­ног ре­да
2. Усва­ја­ње За­пи­сни­ка са прет­ход­не сед­ни­це
3. Из­ве­шта­ји о ак­тив­но­сти­ма из­ме­ђу две сед­ни­це
4. Раз­ма­тра­ње си­ту­а­ци­је о за­вр­шним при­пре­ма­ма 10 МНКФ
5. Ко­нач­ни про­грам Фе­сти­ва­ла
6. Фи­нан­сиј­ска си­ту­а­ци­ја
7. Ра­зно

1. Днев­ни ред је јед­но­гла­сно усво­јен.
2. За­пи­сник са 6. Сед­ни­це УО је јед­но­гла­сно усво­јен.
3. Пред­сед­ник Страј­нић је за­мо­лио пот­пред­сед­ни­ка ДКВ Јо­ва­на Зи­вла­ка да из­ве­сти УО о ак­тив­но­сти­ма из­ме­ђу две сед­ни­це.
Зи­влак је пр­во пред­ло­жио да се сје­ди­не тач­ке 3, 4, 5. и 6. Днев­ног ре­да, што је усво­је­но.
За­тим се освр­нуо на си­ту­а­ци­ју у ве­зи са пот­пи­си­ва­њем уго­во­ра са Гра­дом. Из Оп­шти­не зах­те­ва­ју да без струч­ног пре­гле­да про­ра­чу­на тро­шкова итд. пот­пи­сник до­ђе ис­кљу­чи­во у кан­це­ла­риј­ске про­сто­ри­је Град­ске упра­ве да та­мо пот­пи­ше уго­вор. Да­кле, без прет­хо­дог уви­да и кон­сул­та­ци­ја са струч­нинм слу­жба­ма. По­зна­то је да се из­нос ко­ји се до­би­ја од Град­ске упра­ве раз­ли­ку­је од из­но­са за ко­је се кон­ку­ри­ше и то зах­те­ва пре­ци­зан про­ра­чун тро­шко­ва и у од­но­су на ствар­не тро­шко­ве и у од­но­су на по­зи­ци­је дру­гих уче­сни­ка и фи­на­си­ра­њу. Зи­влак је на­гла­сио да се на тај на­чин мо­гу де­си­ти озбиљ­не гре­шке, и да то из­ме­ђу оста­лог го­во­ри о не­суп­тил­но­сти по­је­ди­них ак­те­ра у ре­а­ли­за­ци­ји уго­во­ра. За­то је пред­ло­жио да се уго­во­ри од стра­не ДКВ убу­ду­ће пот­пи­су­је у про­сто­ри­ја­ма ДКВ, по­сле ква­ли­тет­ног и струч­ног пре­гле­да и кон­су­ла­та­ци­ја. Та­ко­ђе, на­вео је и при­мер пот­пи­си­ва­ња уго­во­ра са Ре­пу­бли­ком и По­кра­ји­ном, ко­је Дру­штву увек ша­љу блан­ко уго­во­ре.
УО се сло­жио у ве­зи са за­кључ­ком да се убу­ду­ће не мо­гу ви­ше пот­пи­си­ва­ти уго­во­ри у Оп­шти­ни од стра­не ДКВ.
Зи­влак се за­тим освр­нуо на Злат­ну гре­ду и пред­сто­је­ћи 10. Ме­ђу­на­род­ни но­во­сад­ски књи­жев­ни фе­сти­вал.
Тре­нут­но ка­сни је­дан број Гре­де, као и не­ке ак­тив­но­сти за пре­пре­ме за 10. МНКФ, као нпр. две ан­то­ло­ги­је – јед­на фран­цу­ске мо­дер­не по­е­зи­је и ан­то­ло­ги­ја 10. го­ди­на МНКФ. Оста­ло је да се ура­ди и ка­та­лог 10. МНКФ на 54 стра­не, са 3 ин­тер­вјуа (Ларс Хен­сон, Паол Кеј­нег и Гиј Го­фет). За­тим, сле­ди и Ан­то­ло­ги­ја фран­цу­ске мо­дер­не по­е­зи­је у ко­јој ће би­ти за­сту­пље­но 12 пе­сни­ка, од ко­јих ће пет би­ти го­сти ово­го­ди­шњег МНКФ. Зи­влак је на­гла­сио да ће ју­би­лар­ни МНКФ би­ти ве­о­ма ин­те­ре­сан­тан и ква­ли­те­тан, са ре­но­ми­ра­ним го­сти­ма. При­пре­ма се и Ан­то­ло­ги­ја МНКФ, ко­ја ће об­у­хва­ти­ти свих де­сет фе­сти­ва­ла, и то ће би­ти из­ван­ре­дан књи­жев­ни и из­да­вач­ки до­га­ђај. У ан­то­ло­ги­ји ће се на­ћи кључ­ни мо­дер­ни пе­сни­ци из Ср­би­је и ре­ги­о­на, као мно­ги и стра­ни пе­сни­ци, ме­ђу ко­ји­ма су до­бит­ни­ци не­ких од нај­пре­сти­жни­јих ме­ђу­на­род­них и на­ци­о­нал­них на­гра­да и при­зна­ња – Апо­ли­не­ро­ве на­гра­де, Гон­ку­ро­ве, Ма­лар­ме­о­ве, Хел­дер­ли­но­ве, Тра­кло­ве, на­гра­де кра­ља Кар­ло­са, Лор­ки­не, Га­ли­ма­ро­ве, Јо­же­фа Ати­ле и др. Зи­влак је из­нео став да се са ре­ги­о­ном још увек са­ра­ђу­је огра­ни­че­но, Су­шти­на је да се нај­ве­ћи део па­жње усме­ра­ва на Нем­це, Фран­цу­зе, Ен­гле­зе, хи­спа­но­а­ме­рич­ку књи­жев­ност, ру­ску, дан­ску и др. али без за­не­ма­ри­ва­ња ква­ли­тет­не по­е­зи­је из зе­мље и ре­ги­о­на. Зи­влак је ис­та­као да је Но­ви Сад ипак књи­же­ве­но ма­ли град у ко­ме су ин­те­лек­ту­ал­ци по­ти­сну­ти из јав­ног жи­во­та и да по­сто­ји пад ин­те­ре­со­ва­ња за умет­нич­ку књи­жев­ност. Ипак, ДКВ са сво­јим скром­ним мо­гућ­но­сти­ма чи­ни ви­ше од оста­лих да се то про­ме­ни, као и да по­е­зи­ју при­бли­жи сва­ко­днев­ном жи­во­ту – то­ком МНКФ, вр­хун­ски пе­сни­ци го­во­ри­ће сво­ју по­е­зи­ју на Тр­гу мла­ден­ца као и са бал­ко­на клу­ба Аб­со­лут.
Зи­влак је из­ра­зио увре­ре­ње да МНКФ има сво­ју уло­гу, као и да се сва­ке го­ди­не мо­же при­ме­ти­ти ви­ше мла­дих љу­ди на фе­сти­вал­ским ма­ни­фе­сти­ци­ја­ма. Пу­бли­ку би тре­ба­ло и ани­ми­ра­ти, че­му слу­же ква­ли­тет­ни про­гра­ми и мо­де­ран и ди­на­ми­чин на­чин пред­ста­вља­ња са­вре­ме­не по­е­зи­је.
На при­мед­бе Ми­ле­не Ле­тић Јо­веш да у про­гра­му има је­дан уче­сник ко­ји не­ма од­го­ва­ра­ју­ћи ни­во, Зивлак од­го­ва­ра је да су сви асп­ке­ти пр­о­гра­ма већ ви­ше пу­та ди­ску­то­ва­ни и усва­ја­ни и да не­ма ни­ка­квог раз­ло­га да се та пи­та­ња на би­ло ко­ји на­чин по­но­во по­кре­ћу.
Дра­га­на В. То­до­ре­сков, пред­сед­ник жи­ри­ја Бран­ко­ве на­гра­де, под­не­ла је из­ве­штај о ра­ду жи­ри­ја и обра­зло­жи­ла од­лу­ку да до­бит­ник бу­де Је­ле­на Бла­ну­ша за књи­гу "Псе­у­до­тон". Ис­та­кла да је де­ло Је­ле­не Бла­ну­ше, упра­во сме­ште­но на гра­ни­ци ко­ја де­ли лич­но од на­та­ло­же­ног исто­риј­ског ис­ку­ства, уну­тра­шњи бунт од ко­лек­тив­ног де­мон­стри­ра­ња дис­то­пи­је, со­ци­јал­но од ме­та­фи­зич­ког, на­ла­зи пра­ве ре­чи ко­је, ли­ше­не па­те­ти­ке, успе­ва­ју да одр­же вла­сти­ту дво­ва­лент­ност и да че­сто збу­не али и ус­хи­те чи­та­о­це.
Јед­но­гла­сно је усво­је­на Од­лу­ка о из­но­су Бран­ко­ве на­гра­де (око 100.000 ди­на­ра бру­то) у ко­ји ће би­ти укљу­че­ни и пра­те­ћи тр­о­шко­ви ве­за­ни за Бран­ко­ву на­гра­ду – ау­то­бус за Срем­ске Кар­лов­це, ру­чак, хо­но­ра­ри жи­ри­ја и хо­на­ра­ри му­зи­ча­ра.
Зи­влак се освр­нуо и на фи­нан­сиј­ски аспект. ДКВ би тре­ба­ло да до­би­је 2.550.000 ди­на­ра са Бран­ко­вом на­гра­дом, а по­треб­но је 3.000.000. 00. Ука­зао је на број­не тр­о­шко­ве у ве­зи са ак­тив­но­сти­ма МНКФ – ка­ме­ра, фо­то­граф, хо­тел­ски сме­штај, хо­но­ра­ри уче­сни­ка, пре­во­ди­о­ци (ко­јих је ан­га­жо­ва­но око 40), тех­нич­ко и ор­га­ни­за­ци­о­но особ­ље... а ко­је се ДКВ тру­ди да све­де на ми­ни­мум.
УО је упо­знат и са те­ку­ћим при­пре­ма­ма у ве­зи са ку­по­ви­ном авио-кар­ти за го­сте МНКФ, као и са ре­зер­ва­ци­јом хо­те­ла.
По­твр­ђен је Про­грам 10. МНКФ као и Пр­о­грам­ски од­бор (Јо­ван Зи­влак, ди­рек­тор, Вла­ди­мир Гво­зден, Зо­ран Ђе­рић, Ђе­зе Бор­даш, Иле­а­на Ур­су, Ми­хал Ђу­га, Ал­пар Ло­шонц, Ни­ко­ла Страј­нић, Не­дељ­ко Тер­зић, Бра­ни­слав Жи­ва­но­вић, Дра­га­на В. То­до­ре­сков, Дра­ган Ба­бић).
6. Зи­влак је скре­нуо па­жа­њу да је не­дав­но умро наш члан Мла­ден Дра­же­тин, књи­жев­ник, пе­да­гог и јав­ни рад­ник.
Сед­ни­ца је за­вр­ше­на у 11,00. ча­со­ва.

 uo7 uo7
 

 
ЗА­ПИ­СНИК СА ШЕСТЕ СЕД­НИ­ЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИ­ЖЕВ­НИ­КА ВОЈ­ВО­ДИ­НЕ
uo6uo6
Ше­ста сед­ни­ца УО Дру­штва књи­жев­ни­ка Вој­во­ди­не одр­жа­на је 16. апри­ла 2015 са по­чет­ком у 11 са­ти.
Сед­ни­ци су при­су­ство­ва­ли: Фра­ња Пе­три­но­вић, Не­дељ­ко Тер­зић, Ни­ко­ла Страј­нић, Вла­ди­мир Гво­зден, Зо­ран Ђе­рић, Ми­хаил Ђу­га, Ђе­зе Бор­даш, Иле­а­на Ур­су, Бра­ни­слав Жи­ва­но­вић, Јо­ван Зи­влак, Кор­не­ли­ја Фа­ра­го, Ми­ле­на Ле­тић Јо­веш, Да­вид Кец­ман и Вла­ди­мир Ко­чиш. Дра­га­на То­до­ре­сков је на­ја­ви­ла да не­ће мо­ћи при­су­ство­ва­ти седници.

Ни­ко­ла Страј­нић је као пред­се­да­ва­ју­ћи про­чи­тао тач­ке днев­ног ре­да.
1. Усва­ја­ње днев­ног ре­да
2. Усва­ја­ње За­пи­сни­ка са В сед­ни­це
3. Из­ве­штај о ра­ду и План де­лат­но­сти / за скуп­шти­ну/
4. Фи­нан­сиј­ска си­ту­а­ци­ја
5. При­пре­ме за Скуп­шти­ну
6. Из­ве­штај о ра­ду жи­ри­ја ДКВ-а
7. Ра­зно

1. Днев­ни ред је усво­јен.

2. Усво­јен је и За­пи­сник са V сед­нице.

3. Ни­ко­ла Страј­нић је дао реч Јо­ва­ну Зи­вла­ку да под­не­се из­ве­штај о ра­ду и пла­ну де­лат­но­сти. Зи­влак је ре­као да УО има увид у до­са­да­шњи рад, као и у пла­но­ве де­лат­но­сти, јер је на сва­кој сед­ни­ци УО ин­фор­ми­сан о свим бит­ним чи­ње­ни­ца­ма ра­да и пла­на де­лат­но­сти и да ће у истом сми­слу Скуп­шти­на би­ти упо­зна­та са свим бит­ним чи­ње­ни­ца­ма ра­да ДКВ ко­ја ће се одр­жа­ти 19. апри­ла 2015. Пред­лог је при­хва­ћен. Фи­нан­сиј­ски из­ве­штај је од­ло­жен, та­ко­ђе за 19.април.
Јо­ван Зи­влак је ре­као да је ДКВ у про­те­клој го­ди­ни по­ве­ћа­ли при­хо­де на 7 ми­ло­на што се до са­да ни­је де­ша­ва­ло. На­по­ме­нуо је и то да књи­жев­ни­ци ко­ји има­ју ста­тус са­мо­стал­них умет­ни­ка мо­ра­ју за­до­во­ља­ва­ти усло­ве за ста­тус, тј. да је њи њи­хо­ва оба­ве­за да об­ја­вљу­ју књи­ге и тек­сто­ве у ча­со­пи­си­ма у скла­ду са пра­ви­ли­ма ко­ји ва­же за са­мо­стал­не умет­ни­ке. У том сми­слу њи­хов ста­тус ће би­ти одр­жив и има­ће стаж и здрав­стве­но оси­гу­ра­ње.

4. По­себ­на па­жња по­све­ће­на је про­бле­му пла­ћа­ња ре­жиј­ских тро­шко­ва за ко­је ДКВ не­ма по­др­шку ни Гра­да ни Ре­пу­бли­ке. Зи­влак је на­гла­сио да је то њи­хо­ва фа­кул­та­тив­на оба­ве­за по За­ко­ну о кул­ту­ри. Зи­влак је на­по­ме­нуо да ДКВ на осно­ву За­ко­на о рас­по­ла­га­њу јав­ном сво­ји­ном од­лу­ком Гра­да мо­же би­ти осло­бо­ђен пла­ћа­ња тро­шко­ва за­ку­па. Ме­ђу­тим, ту још по­сто­је про­бле­ми и не­ра­зу­ме­ва­ње. Зи­влак је из­ра­зио уве­ре­ње да ће те про­бле­ме у са­рад­њи са Ни­ко­лом Страј­ни­ћем ус­пе­ти да ре­ши, иа­ко ни­је ла­ко.
Дуг ко­ји има­мо пре­ма ЈКП По­слов­ни про­стор је је­дан од нај­те­жих фи­нан­сиј­ских про­бле­ма са ко­ји­ма се су­о­ча­ва упра­ва Дру­штва књи­жев­ни­ка Вој­во­ди­не. Ка­да успе­мо да га ис­пла­ти­мо, на­да­мо се, уз подршку Гра­да Но­вог Са­да, на­ша си­тау­ци­ја ће се у ве­ли­кој ме­ри учи­ни­ти и оп­ти­мал­ни­јом и бо­љом за де­ло­ва­ње ДКВ. Ве­ру­је­мо да ће­мо и за оста­ле вр­сте те­ку­ћих тро­шко­ва обез­бе­ди­ти сред­ства.
Кон­ста­то­ва­но је да су у про­те­клом пе­ри­о­ду (из­ме­ђу две скуп­шти­не) пре­ми­ну­ли чла­но­ви ДКВ-а: Па­вел Га­та­јан­цу, Ште­фан Ху­дак, Па­вел Му­ча­ји и Јел­ка Ре­ђеп.

5. Јо­ван Зи­влак је скре­нуо па­жњу на овла­шће­ња Скуп­шти­не, Управ­ног од­бо­ра, жи­ри­ја и ко­ми­си­ја. Ако је реч о Ста­ту­ту Скуп­шти­на мо­же да ре­а­гу­је и има овла­шће­ња, ре­као је. Она мо­же да про­бле­ма­ти­зу­је да ли не­ке од­лу­ке ор­га­на ДКВ има­ју ста­ту­тр­ну за­сно­ва­ност. Естет­ске вред­но­сти ни­су пред­мет ње­ног ра­да. Ти­ме се ба­ве уред­ни­штва Злат­не гре­де и жи­ри­ји, као и ко­ми­си­је ко­је би­ра Управ­ни од­бор. Скуп­шти­на је над­ле­жа­на за из­бор пред­сед­ни­ка и управ­ног од­бора, као и за по­себ­не ко­ми­си­је ко­је во­де ра­чу­на о за­ко­ни­то­сти ра­да ор­га­на ДКВ. Скупш­ти­на усва­ка фи­нан­сиј­ски го­ди­шњи из­ве­штај и слич­но.
За­кљу­че­но је да ће са­оп­ште­ње о при­је­му но­вих чла­но­ва ура­ди­ти Зо­ран Ђе­рић. Дра­га­на То­до­ре­сков ће го­во­ри­ти о Не­на­ду Ми­тро­ву. Ни­ко­ла Страј­нић ће све­ча­но уручи­ти на­гра­де, да­ти из­ве­штај о ра­ду украт­ко.
Ове го­ди­не ни­смо до­би­ли сред­ства за сим­по­зи­јум по­све­ћен Ва­си­ље­ву, ре­као је Зи­влак, а по­том пред­ло­жио је да ко­ле­га Ра­до­мир Ми­љој­ко­вић пред­се­да­ва на скуп­шти­ни у Жа­бљу јер је он и до­ма­ћин ко­ји је ор­га­ни­зо­вао и пре­воз и ру­чак и про­стор. Го­во­ри­ло се, та­ко­ђе, о кул­тур­ним, али и еко­ном­ским бо­љит­ци­ма одр­жа­ва­ња ре­дов­не го­ди­шње скуп­шти­не ван гра­да Но­вог Са­да.
Иле­а­на Ур­су је из­ра­зи­ла са­гла­сност са Јо­ва­ном Зи­вла­ком о овом пи­та­њу.
Зи­влак је пред­ло­жио да се скуп­шти­ни усво­ји пред­лог да и пот­пред­сед­ник мо­же да бу­де овла­шће­ни пот­пи­сник као и пред­сед­ник. Да све то бу­де у скла­ду са за­ко­ном и уве­де­но у Ста­тут ДКВ и ре­ги­стро­ва­но у АПР-у.
Усво­јен је пот­пу­ни днев­ни ред ре­дов­не Скуп­шти­не ко­ја је за­ка­за­на за 19. април, 2015. и ак­тив­но­сти по­во­дом ње­не ор­га­ни­за­ци­је:
1. Из­бор Рад­ног пред­сед­ни­штва
2. Ода­ва­ње по­ште пре­ми­ну­лим чла­но­ви­ма из­ме­ђу две скуп­шти­не
3. Из­бор Ве­ри­фи­ка­ци­о­не ко­ми­си­је, за­пи­сни­ча­ра, Ко­ми­си­је за ове­ру за­пи­сни­ка и Над­зор­не ко­ми­си­је
4. Са­оп­ште­ње о при­је­му но­вих чла­но­ва
5. Дра­га­на В. То­дре­сков Реч о де­лу Не­на­да Ми­тро­ва (Ал­фред Ро­зен­цвајг, 1896–1941)
6. Све­ча­но уру­че­ње на­гра­да ДКВ (На­гра­да за књи­гу го­ди­не, На­гра­да за пре­вод го­ди­не,  На­гра­да Ва­си­ле Вас­ко По­па).
Па­у­за 10 ми­ну­та.
7. Из­ве­штај о ра­ду, Фи­нан­сиј­ски из­ве­штај ДКВ за 2014. го­ди­ну и План де­лат­но­сти за 2015. го­ди­ну.
8. До­пу­на Ста­ту­та ДКВ.члан 4. и члан 21.
9. Пред­лог УО да се у ње­гов са­став ко­оп­ти­ра­ју Бра­ни­слав Жи­ва­но­вић, Дра­га­на В. То­до­ре­сков и Фра­ња Пе­три­но­вић уме­сто Дра­ги­ње Ра­ма­дан­ски, Пет­ка Во­ји­ни­ћа Пур­ча­ра (остав­ке) и Па­ве­ла Га­та­јан­цуа (пре­ми­нуо)
10. Ди­ску­си­ја и те­ку­ћа пи­та­ња
Ау­то­бус за Жа­баљ по­ла­зи у 9,30 ча­со­ва, пре­ко пу­та Би­о­ско­па Аре­на.
У скла­ду са Ста­ту­том ДКВ у ра­ду скуп­шти­не мо­гу уче­ство­ва­ти са­мо чла­но­ви ко­ји ре­дов­но из­ми­ру­ју чла­на­ри­ну.
Мо­ли­мо чла­но­ве да по­не­су јед­ну или ви­ше књи­га ко­је ће­мо по­кло­ни­ти Би­бли­о­те­ци "Вељ­ко Пе­тро­вић" у Жа­бљу.

6. Иле­а­на Ур­су (као пред­сед­ни­ца жи­ри­ја) је ре­кла да ће на­гра­да Ва­сил Вас­ко По­па би­ти уру­че­на Јо­а­ну Ба­би за до­при­нос по­е­зи­ји на ру­мун­ском и пре­вођењу са срп­ског на ру­мун­ски је­зик. Она је ре­кла да се ово при­зна­ње до­де­љу­је за ви­ше на­сло­ва и до­при­но­са, јер се на­гра­да до­де­љу­је сва­ке че­твр­те го­ди­не. УО је при­хва­тио пред­лог.
Зо­ран Ђе­рић је на­по­ме­нуо да је но­ви члан – по по­зи­ву, по­ред Вир­ђи­ни­је По­по­вић и Ева Тол­ди.

7. Под тач­ком ра­зно раз­го­ва­ра­ло се о ме­ђу­на­род­ној раз­ме­ни пи­са­ца. Сед­ни­ца је за­вр­ше­на у 12 са­ти.
 
ЗАПИСНИК СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
uo5uo5
Пета седница Управног одбора Друштва књижевника Војводине је одржана 01. априла 2015. године са почетком у 11,00 сати.
Седници УО су присуствовали: Никола Страјнић, Милена Летић, Илеана Урсу, Владимир Кочиш, Владимир Гвозден, Корнелија Фараго, Недељко Терзић, Бранислав Живановић, Зоран Ђерић, Драгана Тодоресков, Фрања Петриновић и Јован Зивлак.
Одсутни су били: Давид Кецман, Бордаш Ђезе и Михаљ Ђуга.

После констатовања кворума, председник УО Никола Страјнић је предложио следећи дневни ред:
1. Усвајање дневног реда
2. Усвајање записника са четврте седнице
3. Нови Чланови УО (Бранислав Живановић, Драгана Тодоресков, Фрања Петриновић)
4. Извештаји о активностима између две седнице (Фестивал, Греда, Захтеви за финансије, Закуп)
5. Финансијска ситуација
6. Припреме за Скупштину (предлог 11. или 19. април)
7. Извештај и рад жирија ДКВ
8. Разно

1. Усвојен је дневни ред који је предложио председавајући.

2. Усвојен је записник са четврте седнице УО.

3. Управни одбор је за нове чланове УО кооптирао Бранислава Живановића уместо преминулог Павела Гатајанцуа, Драгану В. Тодоресков уместо Драгиње Рамадански и Фрању Петриновића уместо Петка Војнић Пурчара.

4. Јован Зивлак је поднео извештај (планове) за Фестивал, Греду и Конкурсе за 2015. годину. Поводом Фестивала Зивлак је рекао да ће бити око 22 гостију из иностранства, гост фестивала је Француска, доћи ће песници из Британије, Данске, Шпаније, Пољске, Мађарске, САД, Сирије, остварићемо размену књижевника са Румунима, Русима и Бугарима. Утврђена је тема Симпозијума: "Књижевност и рат" са око петнаестак учесника, на Фестивалу ће бити припремљене две антологије: Антологија француске поезије (12 песника) и Антологија десет година Фестивала са око 250 песника. Песници са Фестивала ће гостовати у градовима Војводине. Припремљена је Греда (јануар-фебруар), за Греду средства је уплатила Покрајина у износу од 200.000 динара.
Извештај је прихваћен.

5. Поводом конкурса за средства (Република, Покрајина, Град) Зивлак је рекао да је припрема документације захтевна.За сваки пројекат потребно је припремити по 15ак страна, многи издавачи нису успели да задовоље процедуру, па су одбијени. Захтеви конкурса су врло стриктни и очекује се да се припреми велики број докумената почев од уговора о коректури, лектури, уговора са преводиоцима, уговора о правима, образложења, рецензија, калкулација за штампу, припрему, трошкова за филмовање, израда корица, плаката. Такође, ми морамо да правдамо средства по ставкама и од програмских средстава не можемо да трошимо средства за друге намене.
Зивлак је истакао да смо ми једна од најрепрезентативнијих асоцијација књижевности у Војводини, али нисмо ослобођени непрестане борбе за примерени статус књижевности, писца и рада наше организације што производи различите сукобе са друштвеним и политичким елитама. У Новом Саду, посебно, то се може трећи без предрасуда, књижевност нема очекивану улогу и утицај. Наша средства за деловање за промену општег стања нису снажна, али она нам једино преостају а то су наш часопис Златна греда, наш Фестивал и делимична подршка од медија.
Илеана Урсу је истакла да није продуктивно што су у програме културе ушле све гастрономске организације те се због тога на конкурсима смањио број финансираних програма на три по асоцијацији или издавачу како би се смањио притисак на буџет. Профит у култури је постао максима која се захтева и тамо где постоје могућности и где их нема.
Владимир Гвозден је поменуо културну индустрију, а Јован Зивлак је истакао да се појам културе проширио на популарну музику, разне видове нематеријалног културног наслеђа, туризама, једном речју на врло широк и проблематичан коцепт културних индустрија.
Председник Никола Страјнић је поменуо да су сва репрезентативна удружења у Београду ослобођена закупа на 10 година. У Новом Саду Пословни простор управља са објектима који су у надлежности Града и ми смо на путу да нађемо решење са Управом за културу иако има још проблема због дуга од милион динара.
Извештај је прихваћен.

6. Што се тиче припрема за Скупштину председник ДКВ Никола Страјнић је предложио Управном одбору следећи дневни ред:
1. Избор Радног председништва
2. Одавање поште преминулим члановима између две скупштине
3. Избор Верификационе комисије, записничара, Комисије за оверу записника и Надзорне комисије
4. Саопштење о пријему нових чланова
5. Драгана В. Тодресков Реч о делу Ненада Митрова (Алфред Розенцвајга, 1896–1941)
6. Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године, Награда за превод године, Награда Василе Васко Попа).
Пауза 10 минута.
7. Извештај о раду, усвајање Финансијског извештаја ДКВ за пословну 2014. годину и План делатности за 2015. годину.
8. Допуна Статута ДКВ, члан 4. и члан 21.
9. Предлог УО да се у његов састав кооптирају Бранислав Живановић, Драгана В. Тодоресков и Фрања Петриновић уместо Драгиње Рамадански, Петка Војинића Пурчара (оставке) и Павела Гатајанцуа (преминуо).
10. Дискусија и текућа питања

Управни одбор је донео одлуку да се редовна годишња скупштина Друштва књижевника Војводине одржи 19. априла (недеља), 2015. године у Сали Скупштине општине Жабаљ, Николе Тесле 45, са почетком у 10,30 часова. Предложени су следећи чланови за радна тела скупштине:
Радно председништво: Никола Страјнић, Корнелија Фараго, Радомир Миљојковић.
Записничар Бранислав Живановић.
Верификациона комисија: Хаџи Зоран Лазин, Александар Павић, Милена Летић Јовеш.
Комисија за оверу записника: Фрања Петриновић, Илеана Урсу Ненадић, Драгана В. Тодоресков.
Изборна комисија се ове године неће формирати. Надзорна комисија: Ђеза Бордаш, Владимир Кочиш, Рајица Драгичевић.
Верификациона комисија утврђује број присутних и уколико је мање од 70 присутних онда се чека 15 минута и Скупштина наставља да ради са постојећим саставом (кворумом), у радном делу учествују они чланови који редовно плаћају чланарину.
Саопштење о пријему нових чланова ће поднети Зоран Ђерић, о добитнику Награде за књигу године ће говорити Никола Страјнић, о Награди за превод године ће говорити Аурора Ротариу Плањанин а о добитнуку Награде националних заједница "Василе Васко Попа" ће говорити Илеана Урсу.
Извештај о раду ће поднети Никола Страјнић, Финансијски извештај Ремели Ласло а План делатности за 2015. годину Јован Зивлак.

7. Извештај и рад жирија ДКВ
Жири за књигу године: Никола Страјнић (председник), Драган Проле, Недељко Терзић.
Жири за превод године: Аурора Ротариу Плањанин (председник), Корнелија Фараго, Владимир Гвозден, Вићазолав Хроњец и Зоран Ђерић.
Комисија за награду Василе Васко Попа: Илеана Урсу (председник), Валентина Ник и Вирђинија Поповић.
Комисија за пријем нових чланова: Зоран Ђерић (председник), Михаљ Ђуга, Ђезе Бордаш, Илеана Урсу, Александар Павић, Владимир Кочиш, Мирјана Марковић, и Бранислав Живановић
Никола Страјнић је као председник жирија за доделу Награде за књигу године саопштио одлуку жирија да се ове године награда додели Зорану Ђерићу за књигу "Поетика бездомности", словенска књижевна емиграција у XX веку, која је плод десетогодишњег научног рада аутора.
Владимир Гвозден је у име одсутне Аурора Ротариу Плањанин председника комисије саопштио одлуку жирија да се Награда за превод године додели Марији Ненадић за превод поезије Тодора Манојловића са српског на румунски.
Илеана Урсу је као преседник жирија за Награду Василе Васко Попа за допринос поезији писаној на румунском језику и за преводилаштво са српског на румунски језик саопштила одлуку жирија да се награда долели Јону Баби.
Зоран Ђерић је као председник жирија за пријем нових чланова саопштио предлог жирија да се у у чланство ДКВ приме:
Немања Раичевић, Нови Сад (1976); Жељка Аврић, Сремска Митровица (1964); Др Ева Толди, Нови Сад (1962); Валентина Чизмар, Врбас (1979); Душан Лончар, Нови Сад (1946); Никола Цап, Куцура (1959); Станко Ж. Шајтинац, Зрењанин (1952); Алија Краснићи, Суботица (1952); Дејан Мак, Вршац, (1974); љиљана Булајић, Копенхаген, Данска (1955) и Будимир Фрка, Нови Сад (1948).
Одлуке и предлози су једногласно усвојени.

8. Под тачком разно Ремели Ласло је информисао УО да је завршни рачун за 2014. годину предат у року до 31. 03. 2015. године и потписан од стране овлашћеног лица те да га УО може дати Скупштини на усвајање.

УО је једногласно прихватио предлог.
Седница УО је завршена у 12 часова.
 
ЗАПИСНИК СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДКВ

uou

uu

Четврта седница Управног одбора Друштва књижевника Војводине је одржана 5. марта 2015. године са почетком  у 11,00 сати. 
Седници УО су су присуствовали: Никола Страјнић, Милена Летић, Илеана Урсу, Давид Кецман, Владимир Кочиш, Владимир Гвозден, Корнелија Фараго, Недељко Терзић и Јован Зивлак.
Одсутни су били: Зоран Ђерић и Драгиња Рамадански, због болести , Бордаш Ђезе, Петко Војнић Пурчар и Михаљ Ђуга.
После констатовања кворума, председник УО Никола Страјнић је предложио следећи дневни ред:
1 Усвајање дневног реда
2. Усвајање записника са треће седнице
3. Извештај о активностима између две седнице /Фестивал, Греда, Извештаји    и Захтеви за финансирање
4. финансијска ситуација
5. Припреме за Скупштину
6. Усвајање састава комисија и жирија ДКВ
7. Разно
1. Усвојен је дневни ред који је предложио председавајући.
Минутом ћутања је одата почаст преминулим колегама и члановима ДКВ : Јелки Ређеп, Штефану Худаку, Дејану Тадићу и Павелу Гатајанцу.
2. Усвојен је записник са треће седнице УО
3. У вези треће тачке дневног реда Јован Зивлак је рекао да посао у ДКВ није једноставан, има пуно активности а држава је све захтевнија, очекују се  обимни извештаји о Фестивалу, Греди, Бранковј награди, режијским трошковима...,  а потом се остварује право да се конкурише за средства. Писање  извештаја и формирање документације за конкурсе захтева многе услове,  почев од копирања  документа којим се правдају средства,  затим писање извештаја, попуњавање формулара од десетак страница итд. Пошто смо предали извештаје онда приступамо попуњавању захтева ( сваки по петнаестак страна) за програме у  2015 години онако како смо се договорили на седници Управног одбора те сада очекујемо резултате тих конкурса код Града, Покрајине и Републике.
Илеана Урсу је потврдила је  код Покрајинске комисије  извештај о Фестивалу  био добро прихваћен и да можемо очекивати  да ће адекватно бити финансиран десети МНКФ.
Зивлак је нагласио да је садржај Фестивала, програм и списак учесника дефинисан. Гост Фестивала је Француска. Биће то квалитетан догађај са око 100 учесника, од тога око 25 из иностранства. Са изузетним  страним песницима.
Греда ће, због тренутног недостатка средстава, изаћи тек у априлу.
4. Финансијска ситуција – Зивлак је истакао да чекамо резултате конкурса. С друге стране, константни проблем нашег Друштва је дуг од милион динара Пословном простору. Ми се не можемо ослободити тог дуга осим ако Град не прихвати да финасира део текућих трошкова. Покрајина за текуће трошкове даје око милион динара и она не може да финасира све, у складу са Законом о култури. Средствима из Покрајине покривамо струју, воду, грејање, чистоћу, информатику, телефоне, интернет, канцеларијски материјал, трошкове седница УО, изузетно ниске хонораре за рачуновођу и књиговођу, хонорарар за секретара ДКВ и др. Остаје закуп, одржавање, део хонорара за руководиоца радне заједнице, трошкови транспорта и  превоза, поштански трошкови и др. За разлику од уметничких удружења у Београду која су ослобођена на десет година трошкова закупа и добијају скромна средства за текуће трошкове у целини, ми се годинама боримо да избегнемо деложацију или да нам Пословни простор протествује меницу у сред неког важног пројекта и да нас потпуно компромитује и понизи. Не разумем поменуте околности, нити могу да прихватим да се ДКВ не подржава, упркос томе што је важна институција културе у Новом Саду и шире. Наш часопис и наш Фестивал су пројекти који су водећи у својој категорији. Фестивал има неспорну међународну репутацију.
Илеана Урсу је додала да ми немамо институције које се баве савременом  језичком културом и промовисањем књижевности. Факултети се баве образовањем и продукцијом професора књижевности.Ми истински  промовишемо савремену књижевност и зато смо компетентни и одговорни.
5. Председник Никола Страјнић је предложио да се скупштина одржи у другој половини  априла, пошто је у њеној надлежности  усвајање завршног рачун који се ове године предаје до 31. марта .
Зивлак је подсетио да још немамо решење за место одржавања. Требало би да тражимо решење  у  сали Електровојводине, Скупштини Града,  у Матице српској, Скупштини општине Жабаљ или негде другде.
 Илеана Урсу је предложила Раднички дом.
Зивлак је  нагласио да за Скупштину треба припремити  Годишњи извештај, Финасијски извештај, План делатности за 2015 који је усвојен на седници УО. Такође би требало привести крају рад жирија и комисија за Књигу године, превод године, Награду за животно дело, предлог за пријем нових чланова и др.
Скупштину би требало организовати и водити у складу са Статутом. У раду Скупштине могу, како је познато, да учествују само они који плаћају чланарину. Скупштина може да расправља само о оним темама које су утврђене Дневним редом. О стварима које нису у надлежности Скупштине не може се расправљати. Мора се поштовати Статут и процедура и о важним стварима се не смеју допустити импровизације и непоштовање смисла рада нашег Друштва. Ми треба да афирмишемо  оне који раде, оне који се баве књижевношћу, који је афирмишу, који имају високу књижевну и моралну репутацију у нашој култури, оне који су добили награде, који објављују књиге.
Илеана Урсу је подржала претходна залагања и нагласила да ми не би требало да се  правдамо  онима који нису присутни у књижевности, онима који не држе корак са временом и који траже заслуге без основа.
6. Усвајање састава комисија и жирија ДКВ:
Жири за књигу године: Драган Проле, Никола Страјнић, Недељко Терзић.
Жири за превод године: Корнелија Фараго, Аурора Ротариу Плањанин, Владимир Гвозден, Вићазолав Хроњец и Зоран Ђерић.
Комисија за животно дело: Никола Страјнић, Фрања Петриновић, Недељко Терзић,
Алпар Лошонц и Илеана Урсу.
Комисија за пријем нових чланова: Михаљ Ђуга, Ђезе Бордаш, Илеана Урсу, Александар Павић, Владимир Кочиш, Мирјана Марковић, Зоран Ђерић и Бранислав Живановић.
Програмски одбор Међународног новосадског књижевног фестивала: Јован Зивлак (председник), Никола Страјнић, Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Ђезе Бордаш, Михал Ђуга, Алпар Лошонц, Илеана Урсу, Недељко Терзић, Стеван Брадић и Бранко Ристић.
7. Разно.
Предложено је да се уместо преминулог члана Павела Гатејанцуа кооптира Бранислав Живановић, критичар, песник и добитник Бранкове награде. Да се уместо Драгиње Рамадански и Петка Војинића Пурчара, који су поднели оставке, разговара са истакнутим писцима Драганом Тодоресков и Фрањом Петриновићем.
Предложено је да секретаријат ДКВ упути  уплатнице за чланарине члановима који дугују за 2013. и 2014. годину, као  и за 2015. годину. Годишњи износ за чланарину је 1200,00 динара.
Седница УО је завршена у 12,00 часова.

uu

 
<<  1 2 3 4 5 6 7 8  >  >>

Резултати 21 - 30 од 71

DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 
Најчитаније

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

Насловна   |   Фестивал   |   Златна греда   |   ДКВ   |   Фото галерија   |   Контакт   |   Login

Ауторска права © 2008 - 2014. Друштво књижевника Војводине. Сва права задржана.
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон / Факс: 021 654 2432