Друштво књижевника Војводине
 
 


Записници УО
ЗАПИСНИК СА XVI СЕДНИЦЕ УО ДКВ

 XVI седница УО ДКВ одржана је 7.12.2016. с почетком у 11 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.
Седници су присуствовали: Јован Зивлак (потпредседник ДКВ), Владимир Гвозден, Драгана В. Тодоресков, Владимир Кочиш, Фрања Петриновић, Ђезе Бордаш, Илеана Урсу, Давид Кецман, Бранислав Живановић, Виктор Радун, Михал Ђуга. Спречени да присуствују: Корнелија Фараго, Зоран Ђерић, Недељко Терзић, Маја Фамилић.

ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника са XV седнице
3. Извештаји о активностима између две седнице /финансијска ситуација, извештаји и захтеви за финансирање/
4. Разговор о деложацији ДКВ из просторија у Браће Рибникара, заказана за 8. децембар 2016. год
5. Разно

1. Дневни ред је једногласно усвојен.
2. Записник са XV седнице је једногласно усвојен.
3. Оставка председника ДКВ Николе Страјнића
Председник ДКВ Никола Страјнић је поднео неопозиву оставку на све функције. Прочитана је изјава о оставци у којој није било никаквог образложења.
Јован Зивлак је наласио да и поред права УО да руководи и води рачуна о најважнијим пословима Друштва, Никола Страјнић није прихватио да се одржи седница поводом деложације и тиме ускратио Управном одбору  право да се изјасни о тако битном проблему.  Седнице је сазвана на захтев четвртине чланова УО, на основу става којим се то регулише у Пословнику о раду УО.
Илеана Урсу је напоменула да је важно да се сви сложе око оставке и суспендовања овлашћења досадашњег председника првенствено због потписа.
Зивлак је додао да је важно да се изабере ВД који ће имати право потписа и радити на приприме скупштине. Указао је на то да је Страјнић дао оставку, да га нико из УО није на то приморао, у тренутку када су највећи проблеми за ДКВ, од финасијских до просторних и када прети исељење.  
Сви чланови УО су се сложили да прихватају оставку Николе  Страјнића.
Зивлак је предложио да Ђезе Бордаш, као потпредседника,  буде један од чланова који има право потписа. Такође је истакао да је важно коптирање нових чланова. Предложио је два нова члана као део УО ДКВ. Сматра да ће два нова члана дати допринос раду УО и истакао је разлоге због којих предлаже Радомира Миљојковића и Валентину Чизмар  да буду кооптирани уместо Николе Страјнића  и Маје Фамилић, јер она већ дуже период, нажалост, не присутвује састанцима, због заузетости . Предлози су једногласно прихваћени.
Зивлак је нагласио да је врло важно да неко оперативно води друштво до Скупштине, да се мора добро промислити ко ће бити вд председник и ко ће успети да се снађе у овој тешкој ситуацији за Друштво. Подсетио је на саму чињеницу да имамо Фестивал, часопис, међународну сарадњу, добре писце; да је ДКВ асоцијација  која мора да се избори за самопоштовање у актуалном опадању улоге уметничке књижевности.
Зивлак је нагласио да је речено у Покрајинском секретаријату за културу да ће за ДКВ за  трошкове Фестивала добити два милиона од Покрајине. Зивлак је навео да  предао калкулације за поменуте трошкове и да су уз дугу дискусију усвојене и одбрене, уз присуству служби из Покрајине и Града и уз присуство Зорана Лазина, подсекретара и Небојше Кузмановића, заменик секретара.  
Пошто је било извесних примедби на хонораре, који су између осталог врло скромни, Зивлак је предложио је да наш Правилник о хонорарима на једној од селедећих седница УО упореди са правилницима Удружења преводилаца Србија, СКД, УКС и Министарства културе Србије. Нагласио је да морамо да се боримо као писци, искључиво као писци, да чувамо свој језик и начин изражавања. Дотакао се теме фестивала и трошкова око фестивала.
4.Поводом   деложације Илеана Урсу је истакла да се стално понавља грешка  што не водимо записнике, белешке са састанака са надлежним политичарима из сектора културе у Граду и у Покрајини. Врло је важно поставити се паметно и спречити да се догоди најављена деложација, исељење ДКВ из просторија, наредног дана. Од значаја је, нагласила је Илеана, да се зна ко коме дугује. Истакла је да је разговарала са секретаром Далибором  Рожићем и да је све смислено што се бирократије и Управе тиче. Поменула је да постоји уговор са Пословним простором на шта је Зивлак рекао да је уговор истекао. Илеана је рекла да је Пословни простор под ингеренцијама Урбанизма и да од њих све зависи. Илеана је нагласила да је секретар Рожић спреман да прими делегацију писаца у 14, 30 часова. Да учествују у разговору предложени су  Илеана Урсу, Фрања Петриновић и Јован Зивлак.
Зивлак је нагласио да чланови Управе не треба на било који начин физички  да се супростављају  и ометају деложацију, ако до ње фактички  дође.
 УО је усвојио Саопштење о деложацији и предлогу да се дође до оптималаног решења  у односима   градских власти и ДКВ.
5. Од 5. тачке састанак је постао отворен за медије. Зивлак је нагласио да је  Удружење под сталном пресијом да ће доћи судски извршитељи. Проблем је у томе да ДКВ као репрезентативно удружење има морално право да користи средства из буџета за текуће трошкове што му је годинама оспоравано у граду. По члану 77 закона у култури то односи на удружења која доприносе значајно културним вредностима средине у којој делују. Неспорно је да је ДКВ најрепрезентативнија организација у пољу савремене књижевности у нашој среднини и да су њени доприноси неспорни и да служе на част  граду Новом Саду. Зивлак је говори о припремама  да се наводно у буџету Града издвоји милион динара за текуће трошкове и нагласио као би ткав исход био изванредан и рационалан.
На питање новинара да ли ће се предати просторије, Зивлак одговарио да чланови ДКВ неће ометати поступак деложације, али да неће предати кључеве.
Добили смо подршку од многих писаца из читаве земље и посебнмо од СДК. Писци Србије би требало да организовано наступају, солидарно и снажно у заступању заједничких интереса. Зивлак је нагласио да је књижевност као таква дала културни карактер Новом Саду од осамнаестог века па до данас. У новијим временима ДКВ даје том карактеру снажан допринос и несхватљиво је да овакве ствари дешавају.
Владимир Гвозден је поближе објаснио финансијску ситуацију а Ђезе Бордаш је говорио колико је за њега ова ситуација поражавајућа а да сматра да је ДКВ потребан овом граду и да је срамота што је дошло до ситуације са деложацијом.
Зивлак је нгласио колико су важне манифестације ДКВ, од Фестивала до часописа Златна греда, од међународне сарадње до књижевних награда, од појединачних доприноса писаца до респектабилног мултикултуризма наше књижевне организације. Министарство културе Србије је ДКВ прогласило  репрезентативним удружењем, и то би требало да има некакав смисао им и за ову средину.

Седница је завршена у 11, 39 часова. Конференција за штампу је трајала пола сата.

1111

1

 ДВАНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ НОВОСАДСКИ КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ
THЕ TWELFTH INTERNATIONAL NOVI SAD LITERATURE FESTIVAL
28th –31 st August 2017 * Novi Sad
Друштво књижевника Војводине
Association of Writers of Vojvodina * Serbia
Braće Ribnikar 5, 21000 Novi Sad


САОПШТЕЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ
Друштво књижевника се не први пут налази у критичној ситуацију у односу на свој материјални статус. Оно је сличне ситуацији у току последњих осам година, са учесталим претњама судских извршитеља, успевало привремено да реши и да наиђе на разумевање средине и надлежних политичких и културних субјеката. Међутим, у актуелном тренутку наша ситуација не само што је заснована на високој мери неспоразума и оспоравања наше улоге од стране културне и политичке биорократије, с обзиром на право Друштва да користи економску и финансијску подршку средине у којој делује због свог посебног положаја у односу на морални капитал који ствара,  него се у  популистичком контексту проблематизује смисао постајања наше организација и улоге уметничке културе коју производе њени чланови. Да су ствари драматичне како приказујемо говоре и чињенице о оспоравању нашег права да имамо доличан и скроман простор у којем бисмо  деловали.
Закључком Привредног суда а на основу тужбе ЈП Пословни простор налаже се деложација наше организације/8. 12. у 11,30 сати a основ је дуг за закуп просторија - који је морао бити у домену одговорности Града Новог Сада/, у присуству судских извршитеља, из просторија на адреси Браће Рибникар 5. Овакав преседан није познат ни у Србији ни у региону; неприхватљиво је да се једно књижевно удружења на овакав начин третира.
У својој педесетогодишњој историји ДКВ, такође, није имало овакво екстремно понашање власти према својој улози. Ми не можемо изричито тврдити да се иза оваквог појавно економистичког, правног и бирократског понашања крије нека посебна идеологија, али можемо видети да је Нови Сад постао средина несклона актерима уметничке књижевности и понижавању високе културе у склапање широког пакта са културним индустријама и масовном културом. Не видимо да овај град има наглашено продуктивне намере у подржавању стваралаца ове средине који заступају високу уметност, ни визуалну, ни музичку, ни књижевну. Ово је тренутак да се замислимо, да покренемо разговор о томе шта би требало да буде основа наше културе; да ли стрпљиво и рационално подржавање оригиналне уметничке културе или бесомучна аутоколнијализација наводним глобалним и универзалним вредностима.
Друштво књижевника своја права црпе и из културне историје ове средине која је посебна и контексту целокупне српске културе и из Закона о култури који пројектује обавезе града Новог Сада, Републике и Покрајине према једном репрезентативном удружењу које је афирмисало дуги низ године не само високе књижевне вредности својих чланова, носилаца најзначајнијих књижевних и културних награда и признања у земљи и иностранству, него и на најубедљивији начин демонстрирало културну етику заједничког живота у овој средини, у овој држави,  и многоструко уважавало разлике и вредности које из тога произилазе.
Имајући на уму високе вредности које  Друштво ствара, од европски уваженог међународног књижевног фестивала, часописа Златна греда, књижевних и научних симпозијума, који су истраживали доприносе разумевању наше књижевне традиције и наше актуалне културне реалности, афирмације многих књижевних догађаја и појава, позивајући се на свој репрезентативни статус, као организација чија је улога прихваћана и поштована у доприносима културе, посебно на Закон о култури РС, које те вредности претпоставља као основу нашег статуса, ДКВ се обраћа градским властима; Градском већу и секретаријату за културу града Новог Сада да обуставе спровођење  судског закључка Привредног суда по налога ЈП Пословни простор (који формално више и не постоји, од 1. 12. 2016) и  ову ескалацију понижавања књижевности и писаца у овој средини уведе у сферу разумних решења која ће ићи за тим да се нађе примерено и трајно решење за положај ДКВ, како је стотине пута декларативно обећавано у претходном периоду од стране поменутих власти.
ДКВ тражи да се дугорочно  реши његов статус и да има на располагању адекватне просторије у складу са својим културним доприносима.
Друштво тражи да се без одлагања покрене процес решавања проблема свих репрезентативних удружења у граду Новом Саду, њиховог смештаја и финансирања текућих трошкова / УЛУВ и УПИДИВа/.
Друштво  скреће пажњу да се мора променити однос према високој култури и уметности у овој средини; аутори и дела оригналне књижевности, музике, сликарства и визуалне културе морају бити основ културне стратегије  у овом граду а не палијативни и привремени гестови које производе културне индустрије и њени загрижени адвокати који овај град истрајно гуруају на руб провинцијалне и бездушне дестинације која ће бити препознатљива као иритантни и неаутентични произвођач буке.
 
У Новом Саду,
7.12. 2016.

 1

 
ЗАПИСНИК СА XV СЕДНИЦЕ УО ДКВ


XV седница УО ДКВ одржана је 27.10.2016. с почетком у 10 часова и 30 минута, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.
Седници су присуствовали: Никола Страјнић (председник ДКВ), Јован Зивлак (потпредседник ДКВ), Корнелија Фараго, Владимир Гвозден, Драгана В. Тодоресков, Владимир Кочиш, Фрања Петриновић, Ђезе Бордаш. Спречени да присуствују: Илеана Урсу, Давид Кецман, Михал Ђуга, Зоран Ђерић, Бранислав Живановић, Недељко Терзић, Маја Фамилић.

ДНЕВНИ РЕД:

1, Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника са XIV седнице УО ДКВ
3. Извештаји о активностима између две седнице /Фестивал, Златна греда/
4. Финансијска ситуација – исплате дуговања
5. Разматрање ситуације са Пословним простором
6. Покрајински конкурс из ребаланса
7. Припреме за 12. Међународни новосадски књижевни фестивал
8. Разно

1. Дневни ред је једногласно усвојен.
2. Записник са XIV седнице УО ДКВ је једногласно усвојен.
3. О Златној греди Зивлак је рекао да ће поред финансијских тешкоћа ипак моћи да се штампа двоброј.
Једанаести међународни новосадски књижевни фестивал је завршен, реакције су изузетне. Учесници су оценили фестивал као један од најбољих у Европи, по начину како је организован, по концепцији, по квалитету учесника, по организацији простора, односу према јавности, публици а посебна вредност фестивала је у томе што учесници имају могућност међусобне комуникације. Зивлак је такође напоменуо да је презадовољан гостима и нашим учесницима фестивала.
4. Финансијске потешкоће су се највише огледале у томе што је од града добијено пола милиона за организацију фестивала уместо милион. Дуговања су велика и целокупна финансијска ситуација је тешка.
5. Председник Никола Страјнић је говорио о финансирању, о ситуацији са Пословним простором, о споразуму и тражењу начина да се одгоди деложација. Говорио је о тражењу новог простора и да је било речи о новој згради у Сремским Карловцима коју би требало адаптирати и уступити Удружењу (сала од око 80м2).
Владимир Гвозден сматра да не треба да се дели тај простор са другим удружењима.
6. Говорило се и о Протоколу о сарадњи. Као сврха протокола Зивлак је закључио да је битна стабилизација односа најважнијих финансијера покрајинских и градских, према манифестацијама ДКВ и да са извесношћу можемо да рачунамо на финасирање важних манифестација.
7. Зивлак је рекао да нису измирени трошкови пореза за награду Фестивала. Хонорари за симпозијум нису исплаћени, као ни трошкови за превођење, трошкови за песнике, озвучење, хотелски смештај, организацију транспорта као ни Бранкова награда. Зивлак је нагласио да постоји чврст став Покрајинског секретаријата да се трошкове Фестивала  финасирују из ребаланса са 2.000.000,00 динара. О томе ће се ускоро потписати уговор када буду припремљене одговарајуће калкулацијем и образложења.
Зивлак је нагласио да је у плану 12. Међународни новосадски књижевни фестивал и да је ступио у контакт са Швеђанима. У остварењу тог контакта речено је да ће фестивал добити помоћ и да ће бити олакшана финансијска ситуација као и то да ће Шведска бити гост фестивала 2017. године.
Владимир Гвозден се сложио да Швеђани имају изванредне фондације.
Зивлак је истакао да се треба припремати и за наредне године. Планира се да гости у будућности буду Шпанија, Мађарска и Русија.
8. На самом крају седнице се разматран је Пословник о раду УО где се говори у чијој је надлежности сазивање седнице. Поред члана у којем се говори  да је председник надлежан за сазивање седница УО и да може заказати седницу на предлог четвртине чланова УО, усвојен је нови став да се седница УО може заказти на захтев најмање четвртине чланова УО.  На седници је на предлог чланова УО донесена следећа одлука о хонорару за директора Међународног књижевног фестивала Јована Зивлака за рад у организацији XI МНКФ од 2016. године. Хонорар се одређује  за  организацију Фестивала, који је одржан од 29. ав­гу­ста до 2. септембра,  што подразумева ангажман у току  десет месеци – израду финасијског плана, селекцију учесника / око 100 учесника/ преписку, организацију превода, организацију израде и штампе антологије данске поезије, припрему каталога, дизајн плаката, каталога, разгледница, рад жирија, рад у жирију за награду Нови Сад, избор простора, писање сценарија, организација симпозијума и формулисање теме, избор сарадника, организацију транспорта, излета, хотела, финансијска реализација, руковођење Програмским одбором Фестивала и кординацију свих фестивалских тела и активности, као и представљање истих активности пред финасијерима и пред јавношћу. Читав Фестивал је у свим сегментима од идеје, до реализације, дело  непосредног ангажовања директора ове  манифестиције у свим аспектима организације, комуникације, одабира сарадника, организовања сценарија, адвертајзинјга до редакције свих текстова и превода до уређивања свих публикација Фестивала.
На овој седници одржаној 27. октобра 2016. Управни одбор ДКВ је, оцењујући рад Јована Зивлака, донео одлуку да за његов десетомесечни рад за Фестивал одреди хонорар у висини од 290.000,00 динара бруто - oкo 200.000,00 нето. Исплата се има извршити по приспећу средстава.Одлуку о хонорару доставити Јовану Зивлаку, а два примерка  одложити у архиву ДКВ. Одлуку ће потписати УО ДКВ Никола Страјнић, као и одговарајући уговор са Јованом Зивлаком.


Седница је завршена у 11, 27 часова.

 
ЗАПИСНИК СА XIV СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ
XIV седница УО ДКВ одржана је 26.07.2016. са почетком у 10,00 часова у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.
Седници су присуствовали: Никола Страјнић (предедник ДКВ), Јован Зивлак (потпредседник ДКВ), Корнелија Фараго,  Фрања Петриновић,  Михал Ђуга, Ђезе Бордаш, Бранислав Живановић, Владимир Гвозден , Давид Кецман  и Недељко Терзић. Спречени да присуствују седници били су Илеана Урсу, Драгана В. Тодоресков,  Маја Фамилић,  Владимир Кочиш  и  Зоран Ђерић .
После констатовања кворума, председавајући Страјнић предложио је следећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника са XII и XIII седнице
3. Извештаји о активностима између две седнице /завршне припреме за Фестивал, Греда/
4. Финансијска ситуација
5. Разматрање ситуације са Пословним простором – поновна тужба
6. Рад фестивалских жирија / Бранкова,  Награда Нови Сад,  Слем/
7. Разно

1. Дневни ред је једногласно усвојен
2. Записнициса XII и XIII седнице једногласно су усвојени
3. Председавајући Страјнић позвао је потпредседника ДКВ и директора МНКФ Јована Зивлака да извести о активностима ДКВ између две седнице УО, као и обавести УО о завршним припремама за  МНКФ.
Зивлак је рекао да, упркос незавидним финансијским околностима у којима се ДКВ поново налази, све програмске активности теку успешно, колико је то могуће у тренутој ситуацији. Изаћи ће за сада један двоброј Греде и он се већ налази у припреми. Толико можемо у овом тренутку, јер за два двоброја нисмо добили средства. Главне припреме за Фестивал су завршене, целокупна логистика је одрађена и исплаћени су и део путних трошкова за госте, колико смо могли у овој ситуацији. Остатак ће гостима бити надокнађен за време МНКФ. Потребно је рећи да су већина гостију сама купила карте, према иструкцијама које смо им послали и тиме су показали изузетно разумевање.
Зивлак је предложио с обзиром на ситуацију да се   донеса  Одлука о компензацији путних трошкова за госте Фестивала из иностранства.
Пошто ДКВ тренутно нема средства за куповину авионских карата / због кашњења уплата од наших финасијера/, возних, аутобуских или за плаћање трошкова сопственог путничког превоза  за госте Фестивала из иностранства  предложено је  да решење изнађе тако што ће гости купити карте или сносити трошкове  из споствених средстава у местима одакле долазе а ДКВ ће им компензирати трошкове по приспећу на Фестивал.
Овим се отклања препрека у доласку гостију на Фестивал и омогућује се да путни трошкови буду нижи због благовремених резервација.
Списак гостију који су купили карте или ће их купити накнадно, део је ове Одлуке.
Увелико раде сви фестивалски жирији (за Бранкову награду  и  Слем, као и за Међународну књижевну награду Нови Сад).  Имамо  и обећање од новог покрајинског секретара Штаткића, који нам је наклоњен, да ћемо у ребалансу добити 2-3 милиона динара, као и даће нам Покрајина финансирати штампање плаката и поставити електронски билборд. Ребаланс ће бити тек у октобру, те треба премостити ситуацију до тада. Проф. Страјнић и Зивлак су такође тражили пријем и код новог градског секретара Рожића, где се очекују позитивнији резултати него до сада. Поставиће се панои по граду са слоганом ’’Пиши поезију’’, у сарадњи са Студентским центром.
Од гостију предстојећег МНКФ, Зивлак је набројао неке: добитника Елиотове награде и уредника најстаријег часописа за поезију у Великој Британији Мориса Риордана, младог шпанског песника Хавијера Велу,  добитника престижних шпанских награда, Пиу Јул и Томаса Боберга, такође носиоце престижних књижевних признања. Биће одржан Симпозијум на тему поезије и баналности, као и уобичајени фестивалски програми у Абсолуту,  на Тргу младенаца,  излет на Фрушку гору,  додела Бранкове награде у Сремским Карловицима итд.
УО  је констатовао да је овим излагањем покривена шеста тачка (о раду фестивалских жирија)

4. Што се тиче финансијске ситуације, Зивлак је рекао да скоро и да не памти да је Друштво било у горој ситуацији. Добили смо милион и сто,  за Фестивал  и Греду, уместо два милиона, а постоји дуг од пола милиона према Пословном простору. За новац који смо добили за покривање пређашњег дуга Пословном простору, Град сада тражи правдање у виду програмских активности. Криминално је шта се ради са Пословним простором – наплаћују нам месечни закуп 30.000 динара, па због камата он нарасте на милион динара, па Пословни простор заради милион динара. Члан Закона о култури који јасно упућује на могућност да текуће трошкове репрезентативног удружења покривају Град и Република (45%) и даље се не спроводи. Суочени смо са бирократским заврзламама, типа да се од ДКВ тражи да докаже да није покрајинска, већ градска установа, док постоје примери да средства од Града добијају фирме која немају седиште на територији Новог Сада. Једини начин да се односи са Градом уреде јесте да се потпише нека врста протокола, какву на пример имају са Егзитом. Респектабилна књижевна организација са репрезентативним статусом,  као што је ДКВ, са бројним и квалитетним програмима и Фестивалом који спада у врхунска културна догађања на овим просторима, заслужује један цивилизован начин комуницирања и трајно отклањање сметњи у ионако врло скромном финансирању. Примера ради, ЕXИТ добија 500.000 ЕУР, док ми никада нисмо добили више од 20.000 ЕУР, док по квалитету уопште не заостајемо, напротив. Све то успевамо и са изузетно скромним људским ресурсима – Зивлак је нагласио и да целокупну организацију  МНКФ обавља практично са још два човека, а и за тај  минимални број људи скоро да немамо средства.
Проф. Страјнић истрајно преговара у вези дуга  са  Пословном простором, али за сада осим обећања нема никаквих помака у вези са решавањем тужбе Пословног простора, односно њеним повлачењем. Постоји озбиљна могућност да због тужбе Пословни простор принудно повуче новац са рачуна  ДКВ, што би значило непремостив проблем.
УО је констатовао да је овим делом излагања и дискусије покривена тачка пет (разматрање поновне тужбе Пословног простора).
Нигде у региону ниједно  удружење није у ситуацији  као ДКВ, наставио је Зивлак. Ниједној градској средини нигде не пада на памет да прогони друштва овог типа, већ напротив већина струковних  књижевних удружења ослобођено је плаћања закупа.
Имамо милион и по динара императивног дуга, смањене приходе за 600.000 динара и нисмо добили ни динара од Покрајине.  Поставља се питање како да ДКВ превазиђе ове проблеме, посебно поред Друштву несклоних људи који седе у неким комисијама и воде се личним, а не уметничким критеријумима.
Зивлак је предложио да проф. Страјнић и Ђезе Бордаш буду представници  ДКВ  у разговорима са Градом.  Разговоре  у  Покрајини може да настави да води он, јер је већ успоставио коректан дијалог. Зивлак је рекао да су му рекли да нема сумње у наклоност према ДКВ,  Фестивалу  и  Греди, као и  да би ми требало да будемо амблем културе, посебно у знаку кандидатуре за Европску престоницу културе.
Проф. Страјнић и Ђезе Бордаш су прихватили задужење и УО се сложио са Зивлаковим предлогом.  Усвојено је да се, за почетак и као основни минимум, тражи да се, до даљег разматрања,  тренутно бар обустави тужба Пословног простора. Такође,  УО се сложио да би и у наредним разговорима ДКВ требало да настави да инсистира на аргументу репрезентативног удружења.  Важно је  и  разговарати  о кључном проблему решавања финансирања текућих трошкова – закупа,  струје,  интернета,  грејања, плата за двоје запослених, сада минималне и нередовне – што би требало, па Закону о култури, да сноси Град.

5.  Под тачком разно није било дискусије.

XIV седница  УО  ДКВ  окончана је  у  11,39.
 
ЗАПИСНИК СА XIII СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

XIII седница УО ДКВ одржана је 10.05.2016.  у 11,05 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5. Седници је председавао председник ДКВ проф. др Никола Страјнић, а присуствовали су: Илеана Урсу, Драгана В.Тодоресков, Ђезе Бордаш, Фрања Петриновић, Јован Зивлак, Давид Кецман, Недељко Терзић . Одсутни су били: Маја Фамилић, Зоран Ђерић, Корнелија Фараго, Бранислав Живановић, Михал Ђуга и Владимир Гвозден.
После констатовања кворума, председавајући Страјнић предложио је следећи

ДНЕВНИ РЕД XIII СЕДНИЦЕ УО ДКВ

1. Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника УО, Усвајања Записника са Редовне скупштине ДКВ
3. Извештаји о активностима између две седнице /финансијска ситуација
4. Судски налог за принудно за исељење ДКВ из постојећих просторија због дугова – актуелна ситуација
5. Извештај о састанку са преддставницима уметничких удружења Војводине  
6 .Разно

1.Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Једногласно је усвојен Записник УО са XII седнице и Записник са редовне годишње Скупштине ДКВ.
Илеана Урсу је константовала да је редовна годишња Скупштина ДКВ била изузетно успела и да су све дискусије биле конструктивне и разложне.
Ђезе Бордаш је истекао да су и садржаји били примерени и да је председник Страјнић водио Скупштину на изванредан начин.
Зивлак је истакао да се може рећи да скоро да није било оваквог одзива чланства ДКВ (више од 70 присутних чланова) за учестововање на Скупштини. Иако је број чланова ДКВ већи од 500, мора се узети у обзир да само један мањи део, максимално до 150, представља активно чланство, то јест писце који активно учествују у активностима ДКВ  и у књижевном животу.

3. У вези са финансирањем, Зивлак је рекао да је готово нервероватно да се сваки пут дешава да ДКВ никада не може да добије средства пре марта. Рачунају нам се камате, ангазовани писци  не добијају хонораре, нисмо у могућности да плаћамо обавезе, а држава нам уредно рачуна камате иако сама не испуњава своје обавезе за финансирање.
Илеана Урсу је рекла да слична ситуација и читавој култури, због лоше устројених прописа о финансирању којих је и сама држава свесна. Када средимо најважнија питања, као што су просторије,  ДКВ би требало да се избори за примерен модел финансирања који би био ефикаснији.

4. У вези са новим налогом за принудно исељење, проф. Страјнић је рекао да је добио информацију да се из Министарства чуде како општина не учествује у финансирању ДКВ, као и да су Зивлакови интервјуи поводом понављања критичне ситуације са Пословним простором изазвали пажњу.
Зивлак је рекао да је књиговођа Ласло Ремели уложио званичну жалбу, где је истакнут и неправилан и нелегалан начин бодовања од стране Пословног простора, те смо са тим спречили моменталну блокаду рачуна и средстава, али ситуација је и даље критична и биће таква док се тај проблем системски не реши.
Илеана Урсу је предложила да се, уколико ниједан други потез не уроди плодом, иде на обраћање директно вишим инстанцама у инстуцијама и држави, јер је врло могуће да би они били зачуђени ситуацијом у којој се налазе удружења као што је ДКВ.
Зивлак је рекао да би то могла да буде добра идеја, али да је потребно претходно исцрпети неке друге могућности. Такође, није јасно зашто се упорно не поштује члан 71. Закона о култури, који помиње могућности да Република и Град плаћају текуће трошкове, као и хонораре ангажаваних. Упркос томе, ми не само да не добијамо ништа, већ и скромни износ који добијамо од Покрајине за текуће трошкове стално се умањује: прошле године добили смо милион динара, са којима смо једва изашли на крај, а ове године средства су умањена чак 40%. Због свега тога, настао је поново и проблем са Пословним простором, као што имамо проблем и са хонорарима за књиговођу и секретара, који имају хонораре испод минимума и још их не добијају редовно. Упркос таквој ситуацији, ми све остале текуће трошкове редовно измирујемо.
Проф. Страјнић је рекао да треба променити чланове закона који коче системско решење проблема у култури, посебно сада када се Нови Сад кандидује за Европску престоницу културе.
Зивлак је рекао да је у Београду тај проблем решен тако што су удружења ослобођена плаћања текућих трошкова и још добијају средства.
5. Поводом састанка представника репрезентативних удружења из културе у просторијама ДКВ, Зивлак је рекао да је он присуствовао састанку и да су договорена начела будуће заједничке платформе са којом би се наступало у смислу решења проблема који су нам свима заједнички: пре свега, одговарајући функционални простор и финансирање. Зивлак је обавестио УО да ће се разговори и активности на заједничком наступу наставити. Илеана Урсу је рекла је у Новом Саду има простора који би могли бити одговарајући и функционални за сва репрезентативна удружења (на пример, зграда у којој је била смештена Музичка омладина у центру града) тј.  решење да сва репрезентативна удружења буду у једној згради.
Зивлак је рекао да би управо и у закључак требало ставити да тражимо да се нађе јединствено решење за сва репрезентативна удружења. Предлог је једногласно усвојен.

6. Под тачком разно није било дискусије.

Седница је завршена у 11,45 часова.
 
ЗАПИСНИК СА XII СЕДНИЦЕ УО ДКВ


XII седница УО ДКВ одржала се у среду, 27. априла 2016. у 14,00 сати у просторијама ДКВ, први спрат, Браће Рибникар 5.
Присутни су били Зоран Ђерић, Фрања Петриновић, Недељко Терзић, Никола Страјнић, Владимир Гвозден, Јован Зивлак, Давид Кеацман, Ђезе Бордаш, Владимир Кочиш
Одсутни: Корнелија Фараго, Драгана Тодоресков, Илеана Урсу, Бранислав Живановић, Маја Фамилић, Михал Ђуга.

После констатовања кворума, председавајући Страјниц Никола предложио је следећи
Дневни ред:
1. Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника са претходне седнице
3. Извештаји о активностима између две седнице /финансијска ситуација, извештаји и захтеви за финансирање/
4. Припреме за одржавање  Скупштине
5.Коначно усвајање докумената припремљених за Скупштину/ Извештај о активностима у 2015, План рада за 2016, Финансијски извештај и др/
6.Разно
1.    Дневни ред је једногласно усвојен.
2.    Записникса XI седнице  је једногласно усвојен
3.    Што се тиче финансирања, Зивлак је рекао да смо свим надлежним инстанцама поднели захтеве за финансирање Греде, Фестивала, Бранкове награде и режијских трошкова (Покрајини). За све пројекте направљени су извештаји, на којима су радили  Зивлак и књиговођа Ласло Ремели. Зивлак је рекао да је то захтеван и мукотрпан посао, који тражи пуно времена. Такође, постоји несклад између сталног захтевања извештавања и правдања са оним што ми као удружење од репрезенативног значаја добијамо. Финансијска ситуација је и даље лоша и имамо новца да плаћамо само основне потрепштине, како не бисмо дошли у ситуацију да останемо без струје или интернета. Лоша вест је да опет постоји проблем са Пословним простором, због дуга од 459.000 (са каматама). Зивлак је рекао да је са оваквим понашањем  Пословни простор неморална институција, која у тренутку вакума због смене власти и предпразнике, шаље овакве дописе и прети да ће нам блокирати рачун на који би требало да нам стигну средства за пројекте. Зивлак је предложио да се због оваквог поступка оштро и енергично реагује на Скупштини. На Зивлаков предлог, усвојен је следећи текст саопштења:
’’Скупштина ДКВ је енергично протествује против перманетног угрожавања рада ДКВ од стране Пословног простора, због претњи деложацијом и нерешавањем питања радног простора ДКВ од стране  градских власти и Републичког министарства за културу. Неприхватљиво је да ДКВ као репрезентатвно удружење нема одговарајући радни простор и  статус у складу са Законом о култури који би га ослободио осећања опсадног стања и прогона од полиције и судских извршитеља.
Страјнић је рекао да је разговорао са Вањом Вученовићем, чланом Градског већа задуженим за културу, али да није наишао на заинтересованост за овај проблем. Договорено је да се предузму конкретне мере како би се о свему овоме обавестила јавност али и реаговало код надлежних.’’
Давид Кецман и Владимир Гвозден предложили су да се и ово саопштење, као и наредна, обавезно представе медијима, како би и шира јавност била упозната са ситуацијом у којој се по ко зна који пут налази ДКВ, као и понашањем Пословног простора.
4.    Констатовано је да су све припреме за редовну годишњу Скупштину ДКВ обавељене на време и успешно, као и да је све спремно за њено данашње одржавање. Зивлак је предложио да се посебна пажња и поштовање укажу Форуму, који ће ове године бити домаћин Скупштине, као најзначајнијем месту мађарске културе у Војводини.
5.    Констатовано је да је сва документација спремна за данашњу Скупштину, као и да је доступна чланству и члановима УО. Финансијски извештај, који је сачинио Ласло Ремели дат је на увид Надзорној комисији (Корнелија Фараго ,Недељко Терзић и Владимир Кочиш), која је констатовала да нема неправилности. Управни одбор је усвојио План рада за 2016. као и Извештај о активностима, који су такође објављени на сајту Друштва књижевника Војводине.
6.    Под тачком разно није било дискусије, па је са обзиром на данашњу предстојећу Скупштину, УО завршио са радом.

Седница је завршења у 14,36 часова.

 

uo12 uo12

 
ЗАПИСНИК СА XI СЕДНИЦЕ УО ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ
XI седница УО ДКВ одржана је 14. априла 2016. у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5, са почетком у 11,00 часова. Седници је председавао председник ДКВ проф. др Никола Страјнић. Присутни чланови УО били су: Јован Зивлак, потпредседник, Драгана В. Тодоресков, Илеана Урсу, Корнелија Фараго, Недељко Терзић, Фрања Петриновић, Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Владимир Кочиш, Михал Ђуга, Ђезе Бордаш, потпредседник и Давид Кецман. Одсутни због обавеза били су Маја Фамилић и Бранислав Живановић.
Седницу је отворио проф. Страјнић констатовањем кворума. Предложио је следећи
Дневни ред:

1. Усвајање Дневног реда
2.Усвајање Записника са X седнице
3. Извештаји о активностима између две седнице /Фестивал, Греда, Извештаји и Захтеви за финансирање/
4.Финансијска ситуација
5. Припреме за Скупштину
6.Усвајање резултата и одлука комисија и  жирија/ Комисија за пријем, Жири за књигу године, Жири за превод године, Награда Мирослав Стрибер/
7. Разно

1.    Дневни ред је усвојен, уз предлог Зивлака да се тачка 6. разматра као тачка 5. и обрнуто. Предлог је усвојен.
2.    Записник са X седнице УО ДКВ усвојен је једногласно.
3.    Јован Зивлак је известио УО о активностима између две седнице. Што се МНКФ тиче, 90% је завршено. Дански песници ће бити овогодишњи гости и очекује се висок квалитет који ће издвојити XИ МНКФ. Неки од гостију биће Мишел Деги, један од најзначајнијих француских песника;Морис Риродан, уредник Поетри Лондон, а очекује се још гостију из Француске, Шпаније, Јужне Америке. Зивлак је рекао да се већ четири месеца бави препискама и плановима везаним за МНКФ и да су ДКВ сада потребна материјална средстава како би почели да реализујемо остале активности. У вези са тим, Зивлак је истакао да је ситуација у односу на Град драматична и да је потребно раѕумно говорити о стварима које немају своје утемељење ни оправдање.
Греда и даље нема новца за други двоброј који је већ требало да се припреми. Иако је прошло 4 месеца од последњег броја, средства нисмо добили а постоје дуговања за штампу и хонораре. Покрајина и Град непрестано траже извештаје, допуне извештаја (на пример, тачан списак гостију, уговоре са добитницима награда, одлуке жирија о наградама…) и изводе, упркос изванредно урађеном послу и сталном смањењу средстава (25%). ДКВ је за Град удружење грађана и ми немамо службу за то. Само од Покрајине добијамо, и то нередовно, нешто средстава за плате књиговође, тех. секретара и уредника Греде, а Град захтева од нас да правдамо сваку бројку, без обзира на то што имају што већина извештаја нема смисла и пртедставља бирократску тиранију. Заједно са књиговођом и секретаром, четири месеца се бавимо писањем и допуњавањем извештаја и то се претвара у непродуктиван и жалостан посао.
Такође, предати су на време (осим Конкурса за издаваштво у Покрајини, који још није обављен) и захтеви за финансирање Граду, Покрајини и Републици за све предвиђене програме ДКВ - Греда, МНКФ, Бранкова награда.
Илеана Урсу је констатовала је да Скупштина АПВ начинила грешку када је одобрила смањење давања за културу за 25%. Такође, Секретаријат за културу је остао оснивач медијских кућа на језицима мањина, те је и то мало средстава које му је остало морао да да тим кућама (иако је су и њима средстава смањена, што је констатовао Ђезе Бордаш). Те грешке су се већ одразиле и тек ће се одразити на финансије удружење из области културе, укључујући и ДКВ, закључила је Урсу.
Зивлак је нагласио проблем текућих трошкова, који представљају извор непрестаних проблема за Друштво. За текуће трошкове средстава би требало да добијемо од  Покрајине, Града, Републике,сви дају минимално и  али велико је питање да ли наша очекивања могу бити услишена. Зивлак је предложио да закључак буде управо констатовање ситуације да ДКВ не добија довољно средстава за своје главне активности – Греда, Фестивал, симпозијуми – као и да је питање решавања текућих трошкова и даље отворено.
Предлог закључка је једногласно усвојен.
4.    Књиговођа Ласло Ремели поднео је извештај о финансијској ситуацији. Он је рекао да нам се средства стално смањују и да је због тога све теже да финансирамо програмске активности као и текуће трошкове. Претрпели смо губитак средстава у износу од 765.000 динара у односу на 2014. Од АПВ прошле године добили смо 2.200.00 динара, а ове 1.995.000. Република нам је прошле године дала средства у износу од 880.000 а ове године 650.000 динара, док смо од Града прошле године добили 2.400,000 динара а ове 2.100,000. Реални губитак је још већи, јер постоје дугови Топлани, Чистоћи, Пословном простору, директору МНКФ Јовану Зивлаку, као и за плате књиговођи, уреднику Греде и тех. секретару.
Финансијски извештај је усвојен. Он ће бити презентован и на предстојећој Скупштини ДКВ.
Зивлак је рекао како је ДКВ и пре није никад био у комфрном положју у односу на финансијере, али је тренутна ситуација далеко најгора икад,  између осталог и јер Град и Република показује врло мало воље за разговор.
Са тим у вези, председник ДКВ Никола Страјнић известио је УО да је разговарао са представницима градских власти, Весном Срданов и Вањом Вученовићем који су му обећали да ће се изнаћи трајно решење. Скоро истовремено, у одвојеном разговору са Пословним простором, саопштено му је да ће Пословни простор морати да пошаље ДКВ неку врсту забране. Од тада до сада није успео да ступи у контакт ни са једним представником градске власти. Проф. Страјнић је изнео и предлог који му је неформално изнет, о евентуалном измештању просторија ДКВ у просторије Архива на Тврђави.
Зивлак је рекао да би требало имати озбиљну кампању у комуникацији са властима и предложио Ђезе Бордаша као члана делегације за преговоре. Предложио је да УО протествује против нерегуларних и неморалних активности као што су деложације уметничких удружења упркос томе што немерљиво доприносе култури Србије. Некоректно је и неполитично је да  репрезентативна удружења имају тако  неприхватљив статус, како финансијски тако и етички. Зивлак је предложио да се на Скупштини то формулише као закључак и предочи јавности.
Давид Кецман је подржао овај предлог и рекао да је у питању својеврсна пошаст према институцијама уметности и навео примере Дома културе у Сомбору. Предложио је и да се уметничка удружења удруже, сама нешто предузму и тако и на тај начин буду огледало друштва.
Недељко Терзић је рекао да би требало имати на уму са ким преговарамо као и да је Друштво книжевника Војводине институција од изузетног значаја, која заслужује адекватан третман. Он је предложио да се одмах после избора крене, са јасно осмишљеном платформом у преговоре и да УО, сходно томе, формира преговарачку групу у којој ће обавезно бити и представници ДКВ и из других градова.
Давид Кецман је упоредио ову ситуацију са околностима у којима се ДКВ већ налазио, док је седиште било у Лазе Телечког, те да се мудрошћу и упорношћу онда као што ће и сад пронашао начин за достојанствени опстанак ДКВ.
Зивлаков и Кецманов предлог су усвојени.
5.Председници комисија ДКВ образложили су одлуке комисија.
Зоран Ђерић је поднео извештај о раду Комисије за пријем нових чланова. Од многобројних пријава, у чланств ДКВ примљени су: Сања Тиркаило (1964, Шид), Гавра Влашкалин (1958, Зрењанин), Владимир Рајковић (Земун), Марија Васић Каначки (Вршац), Гордана Влајић (1959, Панчево), Иванка Радмановић(1958, Панчево), академик Радомир Ивановић (1937, Нови Београд), Коста Рошу (1947, Бегејци), Ференц Контра ( 1958, Нови Сад), Милена Тепавчевић (1948, Нови Сад) и  Флоријан Копчеу (1952,Турн Северин), као члан из иностранства. Од новопристиглих пријава, које су такође уважене, примљен је , Виктор Шкорић (1991, Ново Милошево).
Проф. Никола Страјнић образложио је одлуку да се Награда ДКВ за књигу године додели Недељку Терзићу за књигу ‘’Глад и глеђ’’.
Илеана Урсу образложила је одлуку да се Награда ДКВ за превод године додели Зденки Валент-Белић за превод са словачког језика романа "Догодило се првог септембра (или неког другог дана)", словачког писца Павола Ранкова.Издавач: Сезам Боок, Београд 2015.
Владимир Кочиш образложио је одлуку да се Награда ДКВ ‘’Мирослав Стрибер’’ додели Ирини Харди Ковачевић за књигу ‘’Небо над Крстуром’’, бајковите приче и легенде, коју је објавила НИУ „Руске слово“ из Новог Сада, 2012. године.
Образложења су усвојена и биће детаљно саопштена на редовној Скупштини ДКВ, као и објављена на сајту ДКВ.
6.У вези са припрема за редовну годишњу Скупштину ДКВ, УО је усвојио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор Радног председништва
2. Избор Верификационе комисије, записничара, Комисије за оверу записника и Надзорне комисије
3. Одавање поште преминулим члановима између две скупштине
4. Реч о Јаношу Бањаију (1939 - 2016), Тибор Варади
5. Саопштење о пријему нових чланова
6.Фрања Петриновић: О положају писца и његовом месту у друштву
7. Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године, Награда за превод године, Награда Мирослав Стрибер)

Пауза 10 минута.

8. Извештај о раду ДКВ за 2015, Финансијски извештај ДКВ за 2015. годину и План делатности за 2015. Годину
9 Одлука о допуни о праву заступања у складу са члановима 4. и 21. Статута и у складу са  законом
10. Дискусија и текућа питања

Предложено је да се Скупштина закаже, са обзиром на предстојеће празнике и изборе, за 27. април 2016. и то у послеподне, јер је радни дан у питању – предложено је 16,00 часова као време почетка.
 Зивлак је предложио да се Скупштина ипак одржи у Новом Саду.
Ђезе Бордаш преузео је на себе да разговора са надлежним у ИП ‘’Форум’’. То решење би било идеално, како због финансијске ситуације ДКВ, тако и због тога што ‘’Форум’’ поседује одличну салу за такву прилику.
УО је једногласно усвојио предлоге активности за одржавање редовне годишње Скупштине ДКВ.
7.Под овом тачком, Јован Зивлак је изнео искуство које је имао са Ђорђем Сладојем, који протествао  што, наводно, није изабран у селекцију писаца чланова Друштва, који су читали на Књижевном салону на Сајму књига. Неетично је и неприхватљиво да писац заступа себе на арогантан, агресиван и некултивисан начин и да свог колегу вређа обраћајући ми се на кућни телефон. Писци би требало да разговарају на достојанствен начин и да сва евентуална неслагања или разлике решавају у духу етичности и међусобног поштовања.
Проф. Страјнић је такође изнео непријатну ситуацију у којој је на Сајму књига био изложен вербалном нападу, заинтересованог издавача из Зрењанина, у вези са уметничким критеријумима које је заступао као члан комисије за издавачке пројекте у Управи за културу града.
УО је једногласно подржао Зивлака и проф. Страјнића и осудио све врсте комуникације чланова Друштва које нису примерена етичким одредбама Статута ДКВ.

XI седница УО ДКВ завршена је у 12,32 часова.
 
ЗАПИСНИК СА Х СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДКВ


X седница Управног одбора Друштва књижевника Војводине одржана је у четвртак, 11. фебруара 2016. у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5, са почетком у 11,00 часова.
Седници су присуствовали: Никола Страјнић (председник ДКВ), Јован Зивлак (потпредседник ДКВ), Корнелија Фараго, Илеана Урсу, Драгана В. Тодоресков, Фрања Петриновић, Владимир Кочиш, Михал Ђуга, Ђезе Бордаш, Зоран Ђерић и Недељко Терзић. Спречени да присуствују седници били су Бранислав Живановић, Владимир Гвозден и Давид Кецман.
После констатовања кворума, председавајући Страјнић предложио је следећи дневни ред:
1.    Усвајање записника са X седнице УО
2.    Извештај о активностима између две седнице
3.    Финансијска ситуација и проблеми са закупом за просторије ДКВ У Браће Рибникара
4.    Конкурси за пројекте и годишњи извештаји
5.    Формирање комисија и жирија ДКВ
6.    Припрема редовне годишње скупштине ДКВ
7.    Разно
Предлог дневног реда једногласно је усвојен.
1. У поводом тачке 3. записника са X седнице УО, Зивлак је предложио да његова новчана позајмица Друштву (1500 евра за Награду Нови Сад) буде констатована као део записника, са обзиром да су договорена средства од Покрајине (обично исплаћивана у јулу/августу) прошле године изостала.
Исто тако Зивлак је замолио да се констатује да се он, због неодговарајуће финасијске партиципације од стране Покрајинског секретаријата, која је умањена за 25%, иако је претходно обелдањена одлука да ће ДКВ добити 1000.000,00, одрекао свог целокупног годишњег хонорара за организацију  Фестивала од 200.000,00 динара, да би се могао исплатити део хонорара учесницима МНКФ.  
Предлог као и записник са X седнице УО једногласно су усвојени.
2. Никола Страјнић замолио је Зивлака да извести УО о активностима између две седнице. Зивлак се прво осврнуо  број 167/168 Златне греде, посвећен симпозијуму ’’Поезија и рат’’, слем песницима и осталим важним активностима у вези са МНКФ. Нагласио је да се сваки број Греде, за разлику од осталих издања тог формата, уредно шаље сарадницима, библиотекама, књижарама и институцијама. Затим, објављен је озбиљан, аналитичан, књижевно и критички зборник радова ’’Душан Васиљев, песник рата’’  који спада у ред квалитетнијих подухвата тог типа у земљи. Задњи број Греде (169/170) треба да изађе ових дана, са чиме ће бити завршен посао за прошлу годину што се тиче часописа.
Илеана Урсу је истакла како је издавање зборника радова о Душану Васиљеву, таквог квалитета и у периоду од шест месеци изузетна ствар.
Проф. Страјнић је такође истакао да ДКВ може да буде поносно на резултате које је остварило између две седнице УО, упркос тешким материјалним околностима и бројним проблемима са којима се суочава.
Зивлаков извештај и ове констатације једногласно су усвојене.

3. Поводом финасијске ситуације и проблемима са којима се суочава ДКВ, Зивлак је истакао да је је она и даље веома тешка – добили смо 25% мање средстава од оног што нам је на конкурсу одобрено. Такође и даље немамо никакве привилегије као буџетски корисници, упркос статусу репрезентативног удружења, значају и улози ДКВ, већ смо пре свега везани за конкурсе и  и често изозетно непримерена средства која добијамо на њима. Зивлак је информисао чланове УО да према његовим сазнањима, нови Закон о култури може да стври повољнији амбијент за рад ДКВ.
Поред враћања писцима националних пензија, репрезентативна удружења би требало да почну да добијају средства за текуће трошкове од Републике и од Града. Са тим средстима (за запослене у администрацији ДКВ, закуп, канцеларијски материјал, воду, струју, смеће...) ДКВ се више не би налазило у проблематичној ситуацији са сталним дуговањима и недостатком материјалних средстава за свакодневно функционисање, програме и активности, који су се доказали вредним статуса репрезентативног удружења. Са таквим решењем, као и од Града обећаним решењем за функционалније и боље просторије ДКВ, где би се и чланство ДКВ окупљало у већем броју, Друштво би могло да ради неупроредиво лакше и успешније.
ДКВ тренутно дугује неколико скромних хонорара секретару и рачуновођи, хонораре неким сарадницима Греде док се Зивлак се одрекао свог хонорара као директор МНКФ. Постоје и стални дугови Пословном простору који се увећавају због камата које ДКВ није у стању да исплаћује. До сада, упркос бројним покушајима, Друштво није наишло на одговарајуће разумевање у инстутицијама Града. Такође, промењена је и ситуација што се тиче спонзора. За разлику од Београда и услед партијских притисака у Новом Саду, ДКВ није наишло на одзив по том питању, упркос карактеру  и значају својих програма.
Никола Страјнић је известио УО о ситуацији са Пословним простором, која је тренутке била и драматична због инсистирања, па и судским путем, да ДКВ плати закупе и затезне камате за које нема средстава. Тренутно су у току су разговори са инстанцама у Граду за који, ако се и не може рећи да имају сигуран и повољан исход за ДКВ, на тренутке пружају умерени оптимизам да ће ипак бити слуха и разумевања за Друштво књижевника Војводине.
Илеана Урсу је изразила дубоку забринутост са судбину свих програма из области културе суфинансираних од АПВ, са обзиром на значајно смањивање буџета (само 2 милиона динара за комплетну издавачку делатност у Војводини).
Зивлак је истакао и важност плаћања чланарине ДКВ, која је добровољан чин али која значи да ако неко заиста жели да буде члан Друштва она мора плаћати чланарину. Неплаћање чланарине је десолидаризација са Друштвом и угрожавање његовог рада. Не може се стварати отпор према чланарини и то питање се у будућности мора решити. Писци који испуњавају услову, у оквиру ДКВ могу да добију статус самосталних уметника. Такође, ДКВ непрестано ангажује своје чланове у оквиру МНКФ као и у бројим другим активностима и програмима. Све то је довољан разлог да писци схвате да плаћањем чланарине заправо подржавају своју сопствену организацију.
Књиговођа Ласло Ремели известио је да су до Х седнице УО чланарину платило 40 чланова, не рачунајући оне које су по члану 8. Правилинка о чланству ослобођени од плаћања чланарине (чланови чија су месечна примања нижа од минималног износа зараде на територији Републике Србије, чланови старији од 75. године и чланови који су ангажовани у органима ДКВ).
Сви чланови УО су се сагласили са наведеним извештајима и закључцима.
4. У вези са предстојећим конкурсима Града, Покрајине и Републике, Зивлак је рекао да ћемо их, као и увек до сада, пратити и конкурисати са квалитетним и садржајним програмима. У току је и рад на извештајима за добијена средства из Републике, Града и Покрајине. Сва средства су наменски утрошена али је потребно приложити детаљну документацију и прорачуне.
Илеана Урсу је изразила дубоку забринутост са судбину свих програма из области културе суфинансираних од АПВ, са обзиром на значајно смањивање буџета (само 2 милиона динара за комплетну издавачку делатност у Војводини). Владимир Кочиш је илустровао последице смањења буџета на примеру гласила на русинском језику ’’Руске слово’’.
5. На предлоге Николе Страјнића и Јована Зивлака, као и уз сугестије и предлоге осталих чланова  формирани су следећи жирији и комисије:
Жири награде за књигу године: Никола Страјнић (председник), Драган Проле, Бранислав Живановић
Жири награде за превод године: Илеана Урсу (председник), Корнелија Фараго, Владимир Гвозден, Вићазослав Хроњец и Зоран Ђерић.
Жири награде ’’Иштван Конц’’: Вираг Габор, Пал Бендер, Алпар Лошонц
Комисија за награду Василе Васко Попа: Илеана Урсу, Валентин Ник и Вирђинија Поповић
Комисија за пријем нових чланова: Зоран Ђерић (председник), Михал Ђуга, Ђезе Бордаш, Јон Баба, Драгана В. Тодоресков, Владимир Кочиш, Мирјана Марковић и Бранислав Живановић.
Жири за Бранкову награду: Драгана В. Тодоресков, Стеван Брадић и Владимир Гвозден.
Жири награде за слем поезију: Бранислав Живановић, Драган Бабић, Милан Мијатовић.
Жири награде за животно дело: Зоран Ђерић, Никола Страјнић и Корнелија Фараго.
Жири награде ’’Мирослав Стрибер’’: Владимир Кочиш, Никола Цап, Никола Шанта (председник ће бити изабран на првој седници)
Програмски одбор МНКФ: Јован Зивлак (председник), Никола Страјнић, Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Алпар Лошонц, Михал Ђуга, Ђезе Бордаш, Илеана Урсу, Бранислав Живановић, Драгана В. Тодоресков, Стеван Брадић и Драган Бабић.
Зивлак је предложио да се Награда за животно дело ДКВ додељује по прилици и само у одређеним околностима и личностима које у потпуности задовољавају критеријуме година живота (75) као и уметничког стваралаштва.
УО је једногласно усвојио саставе жирија и комисија ДКВ.
6. У вези са предстојећем редовном Скупштином ДКВ, Зивлак је нагласио да је једина легитимна скупштина она која се обраћа чланству са легитимним финсијским годишњим извештајем о утрошеним средствима. То оставља март односно почетак априла 2016. као могуће термине. Књиговођа Ласло Ремели известио је да ће годишњи финансијски извештај бити готов крајем фебруара, када ћемо добити и одговор од Републике. Тек када то буде готово, могуће је заказати Скупштину.
Зивлак је указао на традицију ДКВ да Скупштину одржава у различитим местима у Војводини. Чланови УО су подржали тај систем, са обзиром на мултинационални карактер Друштва као и његову тертиторијалну одредницу.
Владимир Кочиш предложио је да се размотри одржавање Скупштине у Колу српских сестара. Илеана Урсу предложила је да се, са обзиром на постојеће добре контакте, узме у обзир Зрењанин, јер се Скупштина до сада није одржавала у Банату а и Градска кућа у Зрењанину представља добар простор за ту намену.
Договорено и усвојено да се предузму контакти у овом и осталим правцима  и да се крајња одлука о месту одржавања Скупштине донесе на следећој седници УО ДКВ.
7. Није било дискусије под овом тачком.
X седница УО ДКВ завршена је у 12,10 часова.

uo10     uo10

 
ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДКВ


Девета седница Упавног одбора ДКВ одржана је 04.децембра 2015. године  са почетком у 10,30 сати у просторијама ДКВ.
Присутни су били: Никола Страјнић, председник ДКВ, Јован Зивлак, Драгана В. Тодоресков, Бранислав Живановић, Недељко Терзић, Владимир Кочиш, Владимир Гвозден, Маја Фамилић, Ђезе Бордаш, Корнелија Фараго, Фрања Петриновић, Илеана Урсу Ненадић.
Седници су присуствовали и књижевници Драган Проле, Душан Радак и Драгомир Шошкић.
Председник ДКВ Никола Страјнић је констатовао кворум и изнео је оправдање за изостанак чланова УО Зорана Ђерића, Давида Кецмана и Михаља  Ђуга.
Усвојен је следећи дневни ред:
1.Усвајање дневног реда
2.Усвајање записника са 8. седнице УО
3.Извештаји о активностима између две седнице /финансијска ситуација, часопис Златна греда, Зборник о Душану Васиљеву, извештаји и захтеви за финансирање/
4.Судски налог за принудно исељење ДКВ из постојећих просторија заказано за 8.децембар због дугова  према Пословном простору
5.Припреме за одржавање Књижевног салона за 15.12.2015. у 18,00 сати у просторијама ДКВ
6.Читање поезије као гест солидарности са палестинским песником Ашрафом Фаyадом /35 година/ 14.01.2016. у 17,00 који живи у Саудијској Арабији, који је осуђен на смрт због злочина отпадништва. Читање се организује у сарадњи са Међународним берлинским књижевним фестивалом
7.Чланарине за 2016 годину
8.Разно

1.УО је донео закључак о  усвајању дневног реда
2.УО је донео закључак о освајању записника са 8. седнице УО
3.Јован Зивлак је истакао да је финансијска ситуација веома драматична. Одржали смо изанредно успешан и квалитетан  Фестивал а  трошкови нису покривени због нерешених односа између Републике и Покрајине, како смо обавештени, која је усвојила ребаланс буџета неповаљан за културу уопште и за нас а ми смо  у таквој ситуацији приморани да потпишемо Уговор о умањењу средстава за 25% у односу на средства која су нам  по конкурсу била одобрена. Ситуација је врло деликатна због тога  што смо  кренули са једном пројекцијом средстава а потом смо обавештени да ће нам одобрена  средства бити умањена  за 250.000 динара у тренутку када је Фестивал завршен. Озбиљан износ хонорара нећемо моћи да исплатимо а неке хонараре учесника и сарадника ћемо морати смањити. Осим тога, очекивали смо и скромна додатна средстава од Покрајине, која су, такође, изостала.
Покрајина средства одобрена за Фестивал, која је уобичајено исплаћивала пред почетак Фестивала, у јулу или августу, још није исплатила.  Због свега тога имамо напетих и  непријатних ситуација и ја настојим да нашим сарадницима објасним проблеме и да их замолим за стрпљење.  Имамо проблем са камерманом који неће да нам уступи  снимљени материјал са Фестивала  да користимо поједине сквенце за припрему Златне греда. Он инсистира да му претходно платимо за обављени посао. Нажалост, то сада нисмо у могућности, јер Покрајина није извршила своје обавезе. Надамо се да ће средства стићи ускоро и да ћемо делимично успети да платимо неке основне трошкове: хотел, Бранкову награду, трошкове транспорта, закуп озвучења и расвете, трошкове штампе, хонораре преводиоцима, хонораре за симпозијум и др.
Мени је као директору МНКФ УО одобрио хонорар за једногодишињи рад у припреми, организацији и реализацији Фестивала у износу од  150.000,00. Због настале ситуације у којој ће многима бити смањени хонорари а некима прети да остану неисплаћени ја се одричем мога хонорара, са надом да ће то делимично ублажити  настале потешкоће. Имајући на уму нашу врло неповољно ситуацију, молим УО да се сагласи са мојом одлуком.
УО је усовјио предлог. Такође, услед тога што тога што Друштво није добило у јулу/августу пун износ средстава од Покрајине, Зивлак је, на личну иницијативу, позајмио ДКВ износ од 1500 евра за Награду Нови Сад.

Греда је припремљена и урађен је прелом, сви радови су пристигли. Последња Греда ће у већем делу бити посвећена Симпозијуму о Душану Васиљеву а изаћи ће и Зборник радова о Душану Васиљеву.
Такође, Зивлак је  обавестио УО да је почео са шрипремом годишњих извештаја и конкурсних захтева за пројекте  ДКВ за 2016. годину. Захтеви ће бити урађени у складу са програмском оријентацијом ДКВ и захтевима конкурса а тичу се пројеката за Фестивал, Бранкову награду, часопис Греду, годишње награде ДКВ, међународну размену, књижевни караван, књижевни салон, Светски дан позије, симпозијуме...
Молим УО да се, такође,  направи закључак о следећем: да стављамо примедбу на начин формулисању Уговора  о суфинасирању наших пројеката, једнако са Покрајином, Републиком и Градом, где се захтева да се фиксирају износи појединачних трошкова, који су у великој мери неизвесни и ми као корисници средстава долазимо у незавидну ситуацију  приликом правдања и исплате хонорара, за  авионске карате за госте из иностранства и других трошкова који су променљиви и који зависе од дана резервације и  који се не могу планирати као фиксни трошкова режије који су унапред предвиљиви. Фиксно уговарање за такву врсту трошкова је контрапродуктивно и доводи нас у ситуацију да због виших реалних  трошкова не можемо рационално да планирамо.
Никола Страјнић се захвалио Јовану Зивлаку на исцрпном излагању речима: отварам расправу о извештају о активностима.
Илеана Урсу се сложила Зивлаковим предлозима и изразила бојазан да ми  ни благим ни оштрим закључцима нећемо постићи ништа а чињеница је да ће нам у 2016. години бити много горе зато што се Покрајински буџет смањује, а у оквиру Секретаријата за културу ми са Фестивалом нећемо имати приоритет, јер бавимо се нечим што је изнад тих малих прорачуна, због тога што о великом броју ствари  одлучују људи који су прочитали мало књига и не дотиче их то о чему ми разговарамо, зато мислим да је крајње време да изађемо из овог дела који се зове леп и отмен разговор са институцијама и да почнемо јавно да говоримо медијима о томе шта се дешава без злобе, мржње и горчине, са чињеницом да ми јесмо посебни – репрезентативно удружење, које заслужује много већу одговорност и бригу.
Владимир Кочиш је предложио да се у закључку захтева од институција да нам одмах на почетку године појектују колико ћемо добити  средстава и да нам што пре одговоре да ли ће они реализовати средства за тај програм или не, да нам кажу шта нам могу дати да би ми знали на чему смо. Такође да свим нашим члановима пошаљемо уплатнице за чланарине и ако неко још хоће да уплати прилог те да скупимо потребна средства за закуп просторија. Председник ДКВ је предложио и УО је прихватио следеће закључаке:
да стављамо примедбу на начин формулисања Уговора о суфинасирању који унапред пројектују трошкове који су у великој мери неизвесни...
Да се прихвата извештај о финасијској ситуцији поводом Фестивала који је поднео Јован Зивлак и да се прихвати његова одлука о одустајању од хонорара за рад на Фестивалу, са уважавањем његовог високопрофесионалног и одговорног рада.
Да прихватимо покретање припреме извештаја за претходну годину и конкурсне докуменатације за програмске делатности ДКВ.
Закључци су једногласно прихваћени.

uo9  
4.Никола Страјнић је истакао да је 05.11.2015. Привредни суд у Новом Саду донео Закључак о заказивању пописа покретних ствари ДКВ за 08.12.2015. године ради наплате 7.800 динара неплаћених судских такси са упозорењем да ако дужник закључа просторије и онемогући спровођење извршење да ће судски извршитељ отворити просторије уз помоћ овлашћеног бравара и два пунолетна грађана и службених лица из надлежне Полицијске станице. Када је наш књиговођа Ласло Ремели судском извршитељу однео извод од 13.марта 2015. године о плаћеним судским таксама од њега је сазнао да он има налог за исељење уз присуство људи из Пословног простора. Значи у питању је превара и дезинформација, јер се ради о исељењу иако смо ми дуг по Судском спору исплатили у износу од милион динара. У међувремену у 2015. години је дуг порастао још за 330.000 због категоризације од 46 бодова, иако је градоначелник наложио да нас сврстају у групу са 23 бода.
Ми смо очекивали да се наш проблем са закупом просторија системски реши, а не да се поново стављамо у непримерену ситацују која нас спречава да се бавимо нашим редовним активностима.
Јован Зивлак : ми смо доведени у ситуацију понижења , оспоравају нам право да тражимо финансијску помоћ за текуће трошкове, тј. за трошкове закупа, јер наводно нисмо новосадско удружење, а 80% наших чланова је из Новог Сада и делују у Новом Саду. За режијске трошкове нас финансира једино Покрајински секретаријат за културу, ми тражимо да се  прихвати републички Закон о култури где се сугерише да трошкове плаћају и Град и Република или да нас Пословни простор ослободи плаћања закупа одлуком  Управе за културу и Градског већа у складу са њиховим реалним овлашћењима или да нам се да простор на коришћење без накнаде на 10 година, јер ми смо репрезентативно  удружење у складу са одлуком Министарства култре Србије и мултикултурално удружење које на најбољи начин заступа сложени карактер културе у Покрајини.
Надамо се да ће власт у овој средини и Држави имати разумевања за нашу ситуацију.
УО је поводом најављене деложације донео закључак да за 08.12.2015. закаже конференцију за штампу и припреми саопштење уколико на састанку који је заказан за 04.12.2015 у 13,30 између представника  Управе за културу  града Новог Сада и Пословног простора не дође до задовољавајућег решења.
5.УО је донео закључак да се 15.12.2015. у 18,00 часова закаже Књижевни салон на коме могу да учествују афирмисани књижевници и књижевнице, чланови ДКВ, који на примерен начин потврђују своје професионално присуство у књижевности, тј. у периодици и издаваштву. Фрања Петриновић је задужен да сачини избор учесника и направи концепцију  Салона.

uo-9
6.Јован Зивлак је истакао да је наше удружење позвано од стране Берлинског фестивала да  учествује у протесту против судске пресуде на смрт  Саудијског суда палестинског песника Ашрафа Фајада, због наводног богохуљења. Протест је планиран за 14. јануар 2016. У протесту ће учествовати преко тридесет књижевних организација и институција у Европи.
7.Никола Страјнић је истакао да је плаћање чланарине статутарна обавеза.
УО је донео одлуку  да чланарина за 2016 годину износи 1.500 динара. Ко не плаћа чланарину не може бити члан органа ДКВ, неплаћањем чланарине он је у статусу неактивног члана, с тим  што може учествовати у књижевним активностима ДКВ.
Страјнић је предложио да се размисли о могућности утемељењња Фонда солидарности ДКВ, који би помагао писцима, члановима ДКВ. Средства за Фонд требало би  оформити од  добровољних прилога чланова, донација установа, предузећа и појединаца и других новчаних и неновчаних прилога.
8.Под тачком 8 није било дискусије

Девета седница УО ДКВ је завршена у 12,00 сати

 
ЗАПИСНИК СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДКВ

Осма седница Управног одбора ДКВ одржана је 22.10.2015. са почетком у 11:00 часова.
Присутни су били: Никола Страјнић, председник ДКВ, Јован Зивлак, Драгана В. Тодоресков, Давид Кецман, Бранислав Живановић, Недељко Терзић, Владмир Кочич и Михал Ђуга.
Председник ДКВ Никола Страјнић је констатовао  кворум. Потпредседник ДКВ Јован Зивлак изнео је оправдане разлоге изостанка осталих чланова УО (Корнелија Фараго, Илеана Урсу, Ђезе Бордаш, Фрања Петриновић, Зоран Ђерић) и указао да, после оставке Милене Летић, постоји упражњено место у Управном одбору.
Усвојен је следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са 7. Седнице УО
2. Питање новог члана УО ДКВ
3. Извештај о активностима између две седнице
4. Финансијска ситуација
5. Припрема за градске, покрајинске, и републичке конкурсе
6. Разно

1. Усвојен је записник са 7. Седнице УО.
2. Председник Никола Страјнић је констатовао обавезу УО да кооптира новог члана као и оставку Милене Летић  на чланство у УО из личних разлога. Зивлак се, са тим у вези,  осврнуо на Седму седницу УО, и нагласио да је, у вези са програмским питањима Међународног фестивала, неопходно држати се одређених процедура и овлашћења, као и да УО недостаје чланова женског пола.
Недељко Терзић је предложио да нови члан УО буде Маја Фамилић, представник ромске књижевности која је у настајању, али не сме бити занемарена. Такође, указао је и на учешће Маје Фамилић на 10. МНКФ, као и на њен друштвени ангажман у циљу промоције књижевности. Никола Страјнић и Драгана В. Тодоресков су подржали предлог, са обзиром на њихово познавање књижевне делатности Маје Фамилић.  Управни одбор је затим  једногласно донео одлуку да Маја Фамилић, уколико прихвати, постане члан УО ДКВ.

3. Председник Страјнић је замолио директора МНКФ Јована Зивлака да поднесе извештај о делатностима Друштва књижевника Војводине између две седнице УО, посебно о 10. Међународном новосадском књижевном фестивалу.
Зивлак је рекао да се, упркос томе што је 10. МНКФ у потпуности успео на свим нивоима, може закључити да и даље не наилази на пуно и потребно разумевање и подршку, иако је у питању репрезентативан догађај који је  високо цењен у културној јавности земље и света.
Фестивак је поводом десет година постојања издао две антологије: антологију МНКФ и антологију француске поезије, са обзиром да су Француска и репрезентација француских песника  били посебан гост ове године. Обе антологије су квалитетне и на врхунском нивоу, што служи на част издавачкој делатности ДКВ и  што, између осталог, показује и интересовање које се одмах створило за оба издања.
Фестивал је трајао четири дана, током којих је постојао непрестани низ различитих активности и програма, на више места у граду и ван њега, са различитим садржајима и учесницима. Додељене су три награде: награда ’’Нови Сад’’ Ги Гофету, једном од најзначајнијих француских песника, добитнику Гонкурове награде за поезију и награде Француске академије, Бранкова награда као и награда победнику слем такмичења. Одржана су два значајна научна скупа: један о модерној француској поезији и други, симпозијум посвећен теми Поезија и рат, коме ће бити посвећен број Греде.
Зивлак је посебно истекао овогодишње учешће публике, који овај МНКФ издваја од свих до сада: одзив је био изузетан, посебно међу младим људима, на отварању је било 350 људи, а свакодневно је публика бројала око 150-200 посетилаца. Била су посећена читања поезије са балкона, у Ср. Митровици је била неуобичајено добра посета. Фестивал су пропратили и медији, овог пута више него пре, са два прилога на Културном дневнику РТС, интервјуима, више радијских укључења и репортажа, најавама и приказима у средствима штампе. Сви учесници су били одушевљени са програмима, осталим учесницима, атмосфером али и самим градом, и многи су напустили су Нови Сад  са жељом да се ускоро врате.
Што се Греде тиче, Зивлак је рекао да се мало касни, али да ћемо све своје обавезе реализовати на време. Један број већ је изашао, за седам-осам дана излази фестивалски број, за који се још чекају неки текстови, а онда следи и број који ће бити посвећен симпозијуму о Душану Васиљеву, који ће се у просторијама ДКВ одржати 4. новембра, са еминентим учесницима и квалитетним прилозима. Часопис има смисао ако има интенцију, а Греда је има; има теорисјки оквир, упознавање читалаца са савременом књићевношћу, промовисање новог начина читања класичне књижевности,  има интердисциплинарни карактер и није индифиретна према свом времена. У Греди се расправља о важним стварима, казао је Зивлак, и као пример навео расправу о  проблематичности полиграфа, која је својевремено објављена у Греди, а чије се увођење код нас у законску процедуру сада десило без било какве експертизе стручне и реакције интелектуалне јавности.
Владимир Кочиш је предложио да се медијима упути циркуларно писмо захвалности због начина како су испратили МНКФ и наставка сарадње у будућности, као и да се размисли о могућностима стварања платформе како би МНКФ био значајан учесник у апликацији Новог Сада за Европску престоницу културе 2020. Зивлак је рекао да до сада, колико је познато, нема дефинитивног решења за такву апликацију, али да нема сумње да МНКФ и ДКВ морају имати своје заслужено место, што овогодишњи МНКФ посебно доказује, и што је представник Града који је отворио МНКФ, Вања Вученовић и сам истакао. Страјнић је истакао да је било фасцинантно да је ове године  било заинтересовано публике, случајних и намерних посетилаца,  на читањима поезије.  Затим је поменуо и ’’Где су врата’’, антологију поезије МНКФ, која на више од 500. страна представља изузетан издавачки и уређивачки подухват, за који је пре свега заслужан Јован Зивлак.
4. Са тим у вези, а у оквиру разматрања тачке о финансијама, председник Страјнић је указао на огроман труд и заслугу директора МНКФ, Јована Зивлака,  на свим аспектима, и предложио да се донесе Одлука о повећању висине накнаде за директора у износу од 150.000 на 200.000 динара.
Зивлак је рекао да је ДКВ у деликатној ситуацији, због ребаланса буџета Покрајине  и смањења средстава од 25%. Такође, иако смо успели смо да исплатимо један озбиљан део, тренутно постоје и дугови  - нису исплаћени износи награда,  други део рачуна хотелу ’’Војводина’’, озвучење и  камера, симпозијум, аутори, преводиоци, затим неки људи који су радили са нама, а постоји и финансијски дуг ДКВ према Зивлаку за средстава које је позајмио Друштву. Зивлак је рекао, у вези са предлогом за повећање његовог хонорара, да сматра да повећање може да  буде исплаћено ако ДКВ буде у адеквантној финансијској ситуацији, или накнадно, са обзиром да постоји могућност да Покрајина следеће године надокнади овогодишње смањење средстава. Такође, указао је на идеални и реални хоризонт очекивања у вези са накнадом за посао који је обавио.
Сви чланови УО су се сложили са предлогом Одлуке о износу хонорара за директора МНКФ и одали признање Јовану Зивлаку за његов изузетан труд и резултате које је остварио као директор МНКФ, које покривају делатности  и активности током читаве године.
Ласло Ремели је поднео краћи финансијски извештај. Од Покрајине је добијено 800.000 динара за МНКФ и 200.000 за Нранкову награду, што ће после смањења од 25% износити 750.000. Зивлак је рекао да ће са тим у складу, бити потребно да изврше корекције распореда средстава. Указао је и да ДКВ добија најминималнија средства од Покрајине за канцеларијске трошкове, што није задовољавајуће. Од Града смо добили средства у износу од 1.000.000 али строго за програмске делатности, што опет оставља отвореним питање трошкова закупа простора и режија, због којих смо стално у дугу. При томе, ове године средства су смањена, што додатно отежава ситуацију. По Закону о култури, Град и република би факултативно требало да дају средстава ДКВ, као репрезенативном удружењу, али се за сада не то не дешава, нити ДКВ као слична удружења из Београда има бесплатно коришћење просторија. Ипак, мора се рећи да је Град прогресивно увећао подршку – Зивлак је навео пример средстава за Греду и МНКФ, значајно већих у протекле три године.
Међутим, и даље главно питање је питање текућих трошкова, због кога се ДКВ непрестано налази у проблемима.

 uo8 uo8
5. И ове године ДКВ ће конкурисати за средстава од Града, Покрајине и Републике, са  квалитетним садржајима  и програмима, и као репрезентативно удружење и непрофитна организација. У неолибералном друштву са тржишним законима ниједна сфера делатности не може да подлеже идеолошкој категоризацији, и ДКВ треба да се разуме ту чињеницу.
ДКВ ће конкурисати са свим програмима: 11. МНКФ, чији ће специјални гост бити Данска, шест свезака Греде, Светски дан поезије, симпозијум посвечен неком из реда ратних песника, међународна сарадња са Русијом, Румунијом и Бугарском (где би требало, нагласио је Зивлак, да постоји реципроцитет), антологија поезија за Струшке вечери, Књижевни салон, и Караван писаца. Зивлак је предложио да, од сада, библиотеке сносе трошкове гостовања писаца, као и да поента гостовања писаца јесте да писци из својих градова гостују у другим градовима.
Драгана В. Тодоресков је поменула своје гостовање у Сомбору, и одличну организацију Давида Кецмана. Он је истакао да би Караван писаца требало да буде брига оног код кога он гостује, и да обавезно треба неговати ту манифестацију. И он се сложио да је размена писаца кроз гостовања смисао Каравана.
6. Под тачком разно није било дискусије.
Осма седницa УО ДКВ  завршена је у 12:16.

 
ЗА­ПИ­СНИК СА СЕД­МЕ СЕД­НИ­ЦЕ УПРАВОГ ОДБОРА ДКВ

Сед­ма сед­ни­ца УО ДКВ одр­жа­на је 13. 08. 2015. у 10:00 ча­со­ва у про­сто­ри­ја­ма ДКВ, Бра­ће Риб­ни­кар 5.
Сед­ни­ци су при­су­ство­ва­ли: Ни­ко­ла Страј­нић, Јо­ван Зи­влак, Дра­га­на В. То­до­ре­сков, Бра­ни­слав Жи­ва­но­вић, Не­дељ­ко Тер­зић, Вла­ди­мир Ко­чиш, Ми­ле­на Ле­тић Јо­веш, Зо­ран Ђе­рић, Ко­р­не­ли­ја Фа­ра­го, Вла­ди­мир Гво­зден, Ми­хал Ђу­га, Да­вид Кец­ман и Ђе­зе Бор­даш. Од­сут­на из лич­них раз­ло­га би­ла је Иле­а­на Ур­су.

По­што је кон­стан­то­вао кво­рум, пред­сед­ник ДКВ Ни­ко­ла Страј­нић пред­ло­жио је сле­де­ћи Днев­ни ред:

1. Усва­ја­ње Днев­ног ре­да
2. Усва­ја­ње За­пи­сни­ка са прет­ход­не сед­ни­це
3. Из­ве­шта­ји о ак­тив­но­сти­ма из­ме­ђу две сед­ни­це
4. Раз­ма­тра­ње си­ту­а­ци­је о за­вр­шним при­пре­ма­ма 10 МНКФ
5. Ко­нач­ни про­грам Фе­сти­ва­ла
6. Фи­нан­сиј­ска си­ту­а­ци­ја
7. Ра­зно

1. Днев­ни ред је јед­но­гла­сно усво­јен.
2. За­пи­сник са 6. Сед­ни­це УО је јед­но­гла­сно усво­јен.
3. Пред­сед­ник Страј­нић је за­мо­лио пот­пред­сед­ни­ка ДКВ Јо­ва­на Зи­вла­ка да из­ве­сти УО о ак­тив­но­сти­ма из­ме­ђу две сед­ни­це.
Зи­влак је пр­во пред­ло­жио да се сје­ди­не тач­ке 3, 4, 5. и 6. Днев­ног ре­да, што је усво­је­но.
За­тим се освр­нуо на си­ту­а­ци­ју у ве­зи са пот­пи­си­ва­њем уго­во­ра са Гра­дом. Из Оп­шти­не зах­те­ва­ју да без струч­ног пре­гле­да про­ра­чу­на тро­шкова итд. пот­пи­сник до­ђе ис­кљу­чи­во у кан­це­ла­риј­ске про­сто­ри­је Град­ске упра­ве да та­мо пот­пи­ше уго­вор. Да­кле, без прет­хо­дог уви­да и кон­сул­та­ци­ја са струч­нинм слу­жба­ма. По­зна­то је да се из­нос ко­ји се до­би­ја од Град­ске упра­ве раз­ли­ку­је од из­но­са за ко­је се кон­ку­ри­ше и то зах­те­ва пре­ци­зан про­ра­чун тро­шко­ва и у од­но­су на ствар­не тро­шко­ве и у од­но­су на по­зи­ци­је дру­гих уче­сни­ка и фи­на­си­ра­њу. Зи­влак је на­гла­сио да се на тај на­чин мо­гу де­си­ти озбиљ­не гре­шке, и да то из­ме­ђу оста­лог го­во­ри о не­суп­тил­но­сти по­је­ди­них ак­те­ра у ре­а­ли­за­ци­ји уго­во­ра. За­то је пред­ло­жио да се уго­во­ри од стра­не ДКВ убу­ду­ће пот­пи­су­је у про­сто­ри­ја­ма ДКВ, по­сле ква­ли­тет­ног и струч­ног пре­гле­да и кон­су­ла­та­ци­ја. Та­ко­ђе, на­вео је и при­мер пот­пи­си­ва­ња уго­во­ра са Ре­пу­бли­ком и По­кра­ји­ном, ко­је Дру­штву увек ша­љу блан­ко уго­во­ре.
УО се сло­жио у ве­зи са за­кључ­ком да се убу­ду­ће не мо­гу ви­ше пот­пи­си­ва­ти уго­во­ри у Оп­шти­ни од стра­не ДКВ.
Зи­влак се за­тим освр­нуо на Злат­ну гре­ду и пред­сто­је­ћи 10. Ме­ђу­на­род­ни но­во­сад­ски књи­жев­ни фе­сти­вал.
Тре­нут­но ка­сни је­дан број Гре­де, као и не­ке ак­тив­но­сти за пре­пре­ме за 10. МНКФ, као нпр. две ан­то­ло­ги­је – јед­на фран­цу­ске мо­дер­не по­е­зи­је и ан­то­ло­ги­ја 10. го­ди­на МНКФ. Оста­ло је да се ура­ди и ка­та­лог 10. МНКФ на 54 стра­не, са 3 ин­тер­вјуа (Ларс Хен­сон, Паол Кеј­нег и Гиј Го­фет). За­тим, сле­ди и Ан­то­ло­ги­ја фран­цу­ске мо­дер­не по­е­зи­је у ко­јој ће би­ти за­сту­пље­но 12 пе­сни­ка, од ко­јих ће пет би­ти го­сти ово­го­ди­шњег МНКФ. Зи­влак је на­гла­сио да ће ју­би­лар­ни МНКФ би­ти ве­о­ма ин­те­ре­сан­тан и ква­ли­те­тан, са ре­но­ми­ра­ним го­сти­ма. При­пре­ма се и Ан­то­ло­ги­ја МНКФ, ко­ја ће об­у­хва­ти­ти свих де­сет фе­сти­ва­ла, и то ће би­ти из­ван­ре­дан књи­жев­ни и из­да­вач­ки до­га­ђај. У ан­то­ло­ги­ји ће се на­ћи кључ­ни мо­дер­ни пе­сни­ци из Ср­би­је и ре­ги­о­на, као мно­ги и стра­ни пе­сни­ци, ме­ђу ко­ји­ма су до­бит­ни­ци не­ких од нај­пре­сти­жни­јих ме­ђу­на­род­них и на­ци­о­нал­них на­гра­да и при­зна­ња – Апо­ли­не­ро­ве на­гра­де, Гон­ку­ро­ве, Ма­лар­ме­о­ве, Хел­дер­ли­но­ве, Тра­кло­ве, на­гра­де кра­ља Кар­ло­са, Лор­ки­не, Га­ли­ма­ро­ве, Јо­же­фа Ати­ле и др. Зи­влак је из­нео став да се са ре­ги­о­ном још увек са­ра­ђу­је огра­ни­че­но, Су­шти­на је да се нај­ве­ћи део па­жње усме­ра­ва на Нем­це, Фран­цу­зе, Ен­гле­зе, хи­спа­но­а­ме­рич­ку књи­жев­ност, ру­ску, дан­ску и др. али без за­не­ма­ри­ва­ња ква­ли­тет­не по­е­зи­је из зе­мље и ре­ги­о­на. Зи­влак је ис­та­као да је Но­ви Сад ипак књи­же­ве­но ма­ли град у ко­ме су ин­те­лек­ту­ал­ци по­ти­сну­ти из јав­ног жи­во­та и да по­сто­ји пад ин­те­ре­со­ва­ња за умет­нич­ку књи­жев­ност. Ипак, ДКВ са сво­јим скром­ним мо­гућ­но­сти­ма чи­ни ви­ше од оста­лих да се то про­ме­ни, као и да по­е­зи­ју при­бли­жи сва­ко­днев­ном жи­во­ту – то­ком МНКФ, вр­хун­ски пе­сни­ци го­во­ри­ће сво­ју по­е­зи­ју на Тр­гу мла­ден­ца као и са бал­ко­на клу­ба Аб­со­лут.
Зи­влак је из­ра­зио увре­ре­ње да МНКФ има сво­ју уло­гу, као и да се сва­ке го­ди­не мо­же при­ме­ти­ти ви­ше мла­дих љу­ди на фе­сти­вал­ским ма­ни­фе­сти­ци­ја­ма. Пу­бли­ку би тре­ба­ло и ани­ми­ра­ти, че­му слу­же ква­ли­тет­ни про­гра­ми и мо­де­ран и ди­на­ми­чин на­чин пред­ста­вља­ња са­вре­ме­не по­е­зи­је.
На при­мед­бе Ми­ле­не Ле­тић Јо­веш да у про­гра­му има је­дан уче­сник ко­ји не­ма од­го­ва­ра­ју­ћи ни­во, Зивлак од­го­ва­ра је да су сви асп­ке­ти пр­о­гра­ма већ ви­ше пу­та ди­ску­то­ва­ни и усва­ја­ни и да не­ма ни­ка­квог раз­ло­га да се та пи­та­ња на би­ло ко­ји на­чин по­но­во по­кре­ћу.
Дра­га­на В. То­до­ре­сков, пред­сед­ник жи­ри­ја Бран­ко­ве на­гра­де, под­не­ла је из­ве­штај о ра­ду жи­ри­ја и обра­зло­жи­ла од­лу­ку да до­бит­ник бу­де Је­ле­на Бла­ну­ша за књи­гу "Псе­у­до­тон". Ис­та­кла да је де­ло Је­ле­не Бла­ну­ше, упра­во сме­ште­но на гра­ни­ци ко­ја де­ли лич­но од на­та­ло­же­ног исто­риј­ског ис­ку­ства, уну­тра­шњи бунт од ко­лек­тив­ног де­мон­стри­ра­ња дис­то­пи­је, со­ци­јал­но од ме­та­фи­зич­ког, на­ла­зи пра­ве ре­чи ко­је, ли­ше­не па­те­ти­ке, успе­ва­ју да одр­же вла­сти­ту дво­ва­лент­ност и да че­сто збу­не али и ус­хи­те чи­та­о­це.
Јед­но­гла­сно је усво­је­на Од­лу­ка о из­но­су Бран­ко­ве на­гра­де (око 100.000 ди­на­ра бру­то) у ко­ји ће би­ти укљу­че­ни и пра­те­ћи тр­о­шко­ви ве­за­ни за Бран­ко­ву на­гра­ду – ау­то­бус за Срем­ске Кар­лов­це, ру­чак, хо­но­ра­ри жи­ри­ја и хо­на­ра­ри му­зи­ча­ра.
Зи­влак се освр­нуо и на фи­нан­сиј­ски аспект. ДКВ би тре­ба­ло да до­би­је 2.550.000 ди­на­ра са Бран­ко­вом на­гра­дом, а по­треб­но је 3.000.000. 00. Ука­зао је на број­не тр­о­шко­ве у ве­зи са ак­тив­но­сти­ма МНКФ – ка­ме­ра, фо­то­граф, хо­тел­ски сме­штај, хо­но­ра­ри уче­сни­ка, пре­во­ди­о­ци (ко­јих је ан­га­жо­ва­но око 40), тех­нич­ко и ор­га­ни­за­ци­о­но особ­ље... а ко­је се ДКВ тру­ди да све­де на ми­ни­мум.
УО је упо­знат и са те­ку­ћим при­пре­ма­ма у ве­зи са ку­по­ви­ном авио-кар­ти за го­сте МНКФ, као и са ре­зер­ва­ци­јом хо­те­ла.
По­твр­ђен је Про­грам 10. МНКФ као и Пр­о­грам­ски од­бор (Јо­ван Зи­влак, ди­рек­тор, Вла­ди­мир Гво­зден, Зо­ран Ђе­рић, Ђе­зе Бор­даш, Иле­а­на Ур­су, Ми­хал Ђу­га, Ал­пар Ло­шонц, Ни­ко­ла Страј­нић, Не­дељ­ко Тер­зић, Бра­ни­слав Жи­ва­но­вић, Дра­га­на В. То­до­ре­сков, Дра­ган Ба­бић).
6. Зи­влак је скре­нуо па­жа­њу да је не­дав­но умро наш члан Мла­ден Дра­же­тин, књи­жев­ник, пе­да­гог и јав­ни рад­ник.
Сед­ни­ца је за­вр­ше­на у 11,00. ча­со­ва.

 uo7 uo7
 

 
<<  1 2 3 4 5 6 7  >  >>

Резултати 11 - 20 од 64

DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 
Најчитаније

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

Насловна   |   Фестивал   |   Златна греда   |   ДКВ   |   Фото галерија   |   Контакт   |   Login

Ауторска права © 2008 - 2014. Друштво књижевника Војводине. Сва права задржана.
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон / Факс: 021 654 2432