Друштво књижевника Војводине
 
 


Записници УО
ЗАПИСНИК СА XIX СЕДНИЦЕ УО ДКВ


XIX седница УО ДКВ одржана је 04.04.2017. с почетком у 11 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.     Седници су присуствовали: Ђезе Бордаш, в.д. председникa, Јован Зивлак (потпредседник ДКВ), Фрања Петриновић, Владимир Гвозден, Илеана Урсу, Давид Кецман, Бранислав Живановић, Михал Ђуга, Владимир Кочиш. Нису присуствовали седници: Зоран Ђерић, Драгана В. Тодоресков, Валентина Чизмар, Корнелија Фараго, Радомир Миљојковић.
Дневни ред:  
1. Усвајање Дневног реда
  2. Усвајање Записника УО
  3. Извештаји о активностима између две седнице и финансијска ситуација
  4. Припреме за Скупштину
  5. Усвајање Плана активности за поверене послове Закон о култури члан 67.
  6. Пријем нових и почасних чланова ДКВ и додела диплома за допринос афирмацији ДКВ, посебно Међународног фестивала.
  7.Разно
1. Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника са претходне седнице УО
3. Говорећи о финансијској ситуацији Зивлак је истакао  да је врло лоша, да нисмо добили до овог тренутка ништа. Конкурисали смо на свим конкурсима за Град, Покрајину и Републику, поднели све извештаје. Сачинили смо око сто страна, 5-6 извештаја сваком нашем финасијеру. Зивлак се заложио  да УО  предложи Скупштини закључак који би упутили нашим финансијерима да се отежавајућа и непотребна процедура на конкурсима и поводом извештаја поједностави, да се учини да буде прегледнија и рационалнија и да се лиши непотребнех претензија које ничему не служе. Треба да се сведе на опис утрошка новца и на једностани опис смисла пројекта, без неумесних спекулација научно-истраживачка типа и моралистичких судова.
Зивлак је рекао да је изашао број Златне греде посвећен најмлађој генерацији писаца приређивача Стевана Брадића и Драгана Бабића а да пред Скупштину излази број посвећен најновијој женској књижевности који је направила Драгана В. Тодоресков.
Зивлак је такође напоменуо да је председник Покрајинске владе господин Игор Мировић обећао да ће учинити да ДКВ добије обећани новац за прошлогодишњи Фестивал из резерви којима располаже и да ће се наћи решење за дуг Пословном простору.
Вршилац дужности председника Ђезе Бордаш је рекао да је присуствовао разговору са председником владе АП Војводине господином Мировићем и да је уверен да ће на основу ставова господина Мировиће проблеми бити решени и дуг за Фестивал и дуг Пословном простору.
Рачуновођа ДКВ Ласло Ремели је рекао да смо конкурисали за Златну греду, Фестивал и Бранкову награду а да у сваком уговору стоји клаузула да ако  постоје неиспуњене уговорне обавезе Градској управи за културу, онда ћемо имати проблема.   Приговор из Града се вероватно односи на ситуацију правдања средства за Златну греду. Међутим, ми смо послали захтев да нам се из оправданих разлога  слање извештаја помери за април текуће године.
Илеана Урсу је нагласила како у Граду само може бити питања у вези финасирања Греде, а никако за остале пројекте, јер смо их у најбољем смислу реализовали и сачинили валидне извештаје.
Зивлак је рекао да ако постоје правне норме и закони онде су они свуда у одговарајућим условима примењиви. Па ако држава може да мења уговоре са својим партнерима када се промене услови, онда можемо и ми поводом једног финасијски скромног Фестивала. Ако правне норме нису универзалне, онда нису правне. То значи да би Град у складу с тим требалода прихвати преформулацију  обавеза из уговоре, јер су промењени услови.
Ђезе Бордаш је рекао да је исплата средстава за Фестивал коју ће обећао председник Мировић могућа тек кад се усвоји на седници владе Војводине, а на предлог Секретаријата за културу. Бордаш је се запитао, како то да још нема одлуке када за то постоје услови и када смо ми припремили потпуну документацију и предали је  Секретаријату за културу.
Илеана Урсу је рекла да је била у Секретаријату за културу и јавно информисање и тамо јој је речено да још ништа није предузето, не зна се када ће, стиже ревизија, исплате нема у једном периоду. Она је предложила да се поново ступи у контакт с председником Мировићем.
4. Поводом припрема за Ванредну изборну Скупштину, која је заказана за  8. април у 10 часова и 30 минута у Форуму, Ласло. Ремели је рекао да су позивнице за Скупштину послате свима који су платили чланарину. До сада их је платило око 80 чланова. Послате су свима који су ангажовани и органима ДКВ, који имају примања испод просека, самосталним уметницима и старијим од 75 година.
Ђезе Бордаш је предложио Дневни реда  Скупштине.
1.Избор Радног председништва
2. Одавање поште преминулим члановима између две скупштине
3. Избор Верификационе комисије, записничара, Комисије за оверу записника и Надзорног одбора
4. Саопштење о пријему нових чланова
5.Владимир Гвозден: Писање и свет робног капитализма
6. Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године, Награда за превод године, Награда За животно дело)
Пауза 10 минута.
7. Извештај о раду, Финансијски извештај ДКВ за 2016. годину и План делатности за 2017. год.
8. Дискусија и текућа питања 
9. Избор председника ДКВ и управног одбора
За  радно председништво предложени су  Ђезе Бордаш, Јован Зивлак, Владимир Гвозден и Илеана Урсу.
Након конституисања радног председништва Скупштина би требало да ода пошту преминулим члановима.
Верификациона комисија утврђује легитимност скупштине да ли је довољан број чланова присутан и да ли постоји  кворум (50+1 активних чланова који плаћају чланарину, ако нема тог броја чека се 30 мин од почетка Скупштине и Скупштина може наставити рад са присутним бројем чланова.
У верификациону комисију предложени су: Ева Ваш Харкаи, Виктор Радун, Вирђинија Поповић. У Комисија за оверу записника предложени су: Корнелија Фараго, Давид Кецман. У Надзорни одбор  који утврђује валидност докоментације ДКВ предложени су: Владимир Кочиш, Драгомир Шошкић, Рајица Драгићевић.
Бранислав  Живановић је предложен за  записничара  Скупштине.
Саопштење о пријему нових чланова ће прочитати председник комисије за пријем нових чланова Фрања Петриновић.
О Награди за књигу године говориће Драгана В. Тодоресков, о Награди за превод године Зоран Ђерић а о Награди за животно дело Ђезе Бордаш.
Након уручења  награда и паузе од 10 минутаа подносе се Извештаји о раду и План делатности за текућу години, подносилац је Јован Зивлак.
Финансијски извештај ће саопштити  Ласло Ремели а Ђезе Бордаш ће говорити  о положају ДКВ као организације писаца.
Након тога отвара се дискусија и текућа питања.
Након дискусије  долази до избора председника а Зивлак је нагласио како би председник требало да предложи Скупштини нове чланове Управног одбора. Изван дискусије је да председник мора имати сараднике са којима може ефикасно радити и сарађивати и логично је да их он предлаже, уз поштовање одређених принципа о компентенцијама, националној, полној и регионалној заступљености.
5. Зивлак је говорио о Плану активности, петогодишњем плану, о списку чланова, о истакнутим члановима.
Ћезе Бордаш је почитао члан 67, Закона о култури. Постављено је питање да ли смо оспособљени да водимо поверене послове а то не подразумева само процедуру кандидовања самосталних уметника.
Зивлак је објаснио ко може бити самостални уметник. Напоменуо је да ДКВ има десет самосталних уметника. Два на територији Бачке Паланке и осам на територији Новог Сада и да се уплаћује за њих пензионо и здравствено осигурање. То су поверени послови. Годишњи план подразумева низ послова, од иновирања правилника, рада комисије која номинује кандидате за самосталне уметнике и утврђује валидност њихове кандидатуре. Секретар и рачуновођа контактирају са Градом  и припремају уговоре, контактирају са самосталним уметницима и са социјалним и здравственим, ажурирају документацију и сл. Осим усвајања Правилника о самосталним уметницима и другим категоријама уметника, трочлана комисија врши проверу да ли самостални уметници на годишњем нивоу испуњавају тражене услове за статус. Узимајући у обзир све послове  око праћења и организовања оптималног функционисања  поводом сатуса самостакних уметника закључено је  да за поверене послове за самосталне уметнике тражимо 100.000 дин. од Министарства културе Србије.
Годишњи план за поверене послове је усвојен и са примереним описом послова и калкулацијама биће приложен уз Записник и послат у Министарство.
6. Зивлак је говорио o пријему нових и почасних чланова ДКВ и додели диплома за допринос афирмацији ДКВ, посебно Међународног фестивала.
Предложено је да се по позиву прими преводилац Милена Алексић, Нови Сад и Агнеш Озер, Нови Сад.
Предложено је да се као почасни инострани чланови у ДКВ  приме аутори који су доприносили афирмацији Друштва књижевника, а посебно Међународног новосадског књижевног фестивала: Жан Портант, Луксембург; Ханс Михаел Шпајер, Немачка; Василиј Соколов, Русија; Рајнер Кунце, Немачка и Гжегож Латушињски, Пољска.
УО предлаже да се због доприносa у афирмацији Друштва, посебно Међународног новосадског књижевног фестивала,  почасне дипломе доделе следећим новинарима и јавним радницима: Драган Којић, директор Библиотеке града Новог Сада; Јованка Симић, новинар  Вечерњих новости; Нада Зорић, новинар ТВ Војводине; Радмила Лотина, новинар листа Дневник и Борис Павлов, новинар ТВ Нови Сад.

Седница је завршена око 12 часова и 10 минута.

1

 
ЗАПИСНИК СА XVIII СЕДНИЦЕ УО ДКВ

   XVIII седница УО ДКВ одржана је 07.03.2017. с почетком у 11 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.
    Седници су присуствовали: Ђезе Бордаш, в.д. председникa, Јован Зивлак (потпредседник ДКВ), Драгана В. Тодоресков, Корнелија Фараго, Фрања Петриновић, Владимир Гвозден, Илеана Урсу, Давид Кецман, Бранислав Живановић, Валентина Чизмар, Радомир Миљојковић, Михал Ђуга, Недељко Терзић. Спречени да присуствују седници: Зоран Ђерић, Владимир Кочиш.

            Дневни ред:

1. Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника са претходне седнице
3. Извештаји о активностима између две седнице /финансијска ситуација, извештаји и захтеви за финансирање/
4. Усвајање коначног састава жирија и комисија ДКВ
5. Усвајање извештаја комисија и жирија о пријему и наградама у ДКВ
6. Пријем нових чланова по позиву
7. Предлог годишњег Финансијског извештаја за 2016. годину за Скупштину
8. Припрема за скупштину и усвајање дневног реда
9. Разно

1. Дневни ред је усвојен.
2. Одата је пошта преминулима између две седнице Јованки Николић и Ласлу Геролду.
3. Подсекретар покрајинског секретаријата за културу Зоран Лазин је присустовао седници УО на позив ВД председника Ћезе Бордаша и на самом почетку је ставио примедбу на неке тачке Дневног реда, записника са претходне седнице и предлога дневног реда у вези наступајуће скупштине.
Зивлак је објаснио да постоји логика у сценарију скупштине и да се од тога не може одступити. Избор председника логично следи након подношења извештаја. Не може ново руководство да буде одговорно за извештај о раду ДКВ и сл. Што се тиче утврђивања тачног датума одржавања скупштине, Зивлак је нагласио је да  пошто немамо стручне службе, морамо сами да  радимо организацију, а то тражи озбиљне напоре,  јер  су захтеви за припрему докумената, од извештаја о раду, плана рада, финасијског извештаја и др, врло озбиљни.
Бордаш је подсетио да је прошле године Скупштина одржана у априлу и да су могућа одступања од неких ситуација.
Једногласно је усвојен записник са претходне седнице, као и предлог  дневног реда за скупштину.
О активностима од последње седнице говорио је Ђезе Бордаш и истакао да није постигнуто много у разговорима са Градом нити има великог помака у решавању проблема. Рекао је да је био на суду у децембру на рочишту поводом тужбе Пословног простора и да је рочиште одложено за 8. март. Такође је био на разговору са покрајинским секретаром Мирославом Штаткићем, где нису постигнути значајни помаци.
Коначно, примљени смо Зивлак и ја код председника Покрајинске владе господина Игора Мировића. Тај разговор је на наше задовољство отворилo могућности да се проблеми реше.
Бордаш је скренуо пажњу да су субвенције за програме, за Фестивал, Златну греду, текуће трошкове, током претходне године, драстично смањене за ДКВ, чак за 30% и у Покрајини, Граду, као и у Републици. У неким случајевима чак и више.
Бордаш је известио УО да  је био на разговору са Иштваном Пастором о проблемима ДКВ.
Илеана Урсу је напоменула да је овде реч о премошћавању проблема а не о коренитом решавању проблема. Сматра да се проблеми морају посматрати без пристрасности. Компетентни органи морају да схвате да удружења па тако и ДКВ имају највећи значај за културу Војводине.
Лазин је истакао да је покрајина Војводина исплатила уредно ДКВу износ за текуће трошкове, али је проблем настао што Град није дао средства. Лазин сматра да дуг Пословном простору ствара највеће проблеме у раду ДКВ. Лазин је рекао да се ДКВ проблем простора може решити у Аполо центру.
Зивлак је скренуо пажњу да је Покрајина смањила износ за  текуће тошкове за 40 %, и да је  непостајање споразума са Градом и Републиком  довело до текућих потреса. Зивлак је нагласио како се ипак нада да ће се проблеми решити, посебно после уредбе и конкурса у Граду где се наговештва решење за плаћање текућих трошкова.
Зивлак је рекао да су Златна греда и Фестивал најрепрезентативнији дођаји у пољу високе културе у Новом Саду и региону и да та чињеница треба бити од наших финасијера поштована. Зивлак је посебно нагласио да пријем код председника владе Војводине Игора Мировића по својим последицама може бити услов за коначно решење неколико битних проблема у раду и деловању ДКВ. Председник је покренуо процес да се дугови за Фестивал реше из резерви којима он лично  управља  и да се реши коначно проблем дуга за закуп. Иначе та средства су раније у више наврата обећана од стране секретара за Културу у Покрајини. Наше је уверење да ће оба проблема бити решена врло брзо и ми смо састанак напустили са осећањем да  господин Мировић подржава ДКВ, тј. његове репрезентативне манифестације.
Бордаш је говорио о износима за програме ДКВ и колико су умањена средства прошле године у односу на претпрошлу.
Терзић је говорио с осећањем резигнације о разговорима у Граду и о неразумевању које окружује ДКВ међу политичким посленицима и њиховим културним и бирократским представницима.
Владимир Гвозден је говорио такође о простору и проблемима који стоје и мирују који нису само технички или правни већ и морални. Бордаш је изнео запажање да је врло важно поново отићи на разговоре са Рожићем и председником Мировићем.
Лазин је поново инсистирао да се реши питање дуга према Пословном простору или отплатом на рате или отписом у потпуности у споразуму са Градом.
Давид Кецман је истакао да је врло важно да ДКВ пронађе решење за своје проблеме и да је револтиран читавом ситуацијом.
Зивлак је предложио да се усвоје финансијски извештај, извештај о активностима између две седнице, извештај о конкурсима и захтев за конкурисање за текуће трошкове. Сви конкурси се завршавају 10. марта а за град 13. марта.
Зивлак је предложио  да се инсистира да ДКВ  потпише протокол  о финасирању својих најважнијих манифестација. Зивлак је истакао да не сматра да било која културна  манифестција  у Граду и у Покрајини треба да има предност у односу на Међународни новосадски књижевни фестивал. У том смислу, требало би повести озбиљне разговоре са надлежним у Граду и у Покрајини.
Све предлози које је дао Зивлак су усвојени.
4. Усвојен је коначан састав жирија и комисија ДКВ.
Комисија за пријем нових чланова: Фрања Петриновић, Драгана В. Тодоресков, Владимир Кочиш, Михал Ђуга, Мирјана Марковић, Бранислав Живановић, Јоан Баба, Ева Ваш Харкаи.
Жири награде за књигу године: Фрања Петриновић, Драгана В. Тодоресков, Бранислав Живановић.
Жири награде за превод године: Илеана Урсу, Ђезе Бордаш, Владимир Гвозден, Валентина Чизмар, Зоран Ђерић.
Жири награде за животно дело: Јован Зивлак, Зоран Ђерић, Владимир Гвозден, Ђезе Бордаш, Зденка Валент Белић.
5. Усвојене су одлуке жирија и комисија:
Жири  награде за животно дело Друштва у саставу Јован Зивлак, Зоран Ђерић, Владимир Гвозден, Зденка Валент Белић и Ђезе Бордаш/председник/ на основу Правилника о додели награде донео је одлуку да се награда додели књижевнику Ото Толнаију.
Жири за књигу године, Друштва књижевника Војводине, радио је у саставу: Фрања Петриновић (председник), Драгана В. Тодоресков и Бранислав Живановић (чланови). Жири је једногласно изабрао песничку књигу Селимира Радуловића Сенка осмог еона за најбољу књигу објављену у 2016. години.
Жири за превод године ДКВ у саставу Зоран Ђерић /председник/, Владимир Гвозден, Валентина Чизмар, Корнелија Фараго и Илеана Урсу донео је одлуку  да се Награда за превод године за 2016. годину, додели Рељи Дражићу за преводе са немачког језика два романа Едена фон Хорвата, Омладина без бога и Дете нашег доба.
Одлуке су усвојене.
6. Комисија за пријем нових чланова предлаже следећа кандидате за чланове ДКВ: Деана Саиловић, Ана Берта, Нада Ђурђевић, Љиљана Фијат, Снежана Алексић Станојловић, Жељко Цеснак, Драгутин Бег, Милутин Ивановић, Милосава Павловић, Горан Јовић, Аница Гарић, Лидија Ћирић, Наташа Бундало Микић, Љубиша Војиновић, Моника Чик, Шандор Золтан, Кристина Оровец, Харгита Хорват Футо.
По позиву за пријем у чланство: Никола Оравец, Ана Терек, Оршоља Бенчик, Душан Вејновић, Милан Ковачевић, Милош К. Илић, Горан Сегединац, Силвиа Дражић, Реља Дражић, Душка Радивојевић, Катарина Моснак Багљаш, Михал Бабјак, Мирослава Дудкова, Срђан Малешевић.
Предлози су  усвојени.
7. Предлог и преглед финансијског извештаја за Скупштину за 2016. год: ДКВ је у 2016. год остварило укупан приход од 3.931.973 дин што је на остварене приходе у износу у 2015. год од 4.967.160 дин мање за 26%. Укупни расходи у 2016. год износе 3.931.973 дин што у односу на расходе у 2015. години од  5.395.472 износи смањење трошкова за 37 %. Непокривени расходи у 2016. год износе 0 дин док су непокривени расходи у 2015. год износили 107.000 дин. ДКВ је у 2016. год примило за програме 2.852.825 од Града, Покрајине и Републике а са осталим приходима – донацијама укупно 3.931.973 динара.
8. Председник се бира на крају по Дневном реду на Скупштини. Прихваћен је предлог да Владимир Гвозден говори  на тему  Књижевност у свету робе. Предложено је и усвојено да се Ванредна Скупштина одржи 8. априла на којој ће присуствовати и новопримљени чланови ДКВ.
Усвојен је дневни ред Скупштине:
1. Избор Радног председништва
2. Одавање поште преминулим члановима између две скупштине
3. Избор Верификационе комисије, записничара, Комисије за оверу записника и Надзорне комисије
4. Саопштење о пријему нових чланова
5. Владимир Гвозден: Писање и свет робног капитализма
6. Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године, Награда за превод године, Награда За животно дело)
 Пауза 10 минута.
7. Извештај о раду, Финансијски извештај ДКВ за 2016. годину и План делатности за 2017. год.
8. Дискусија и текућа питања 
9. Избор председника ДКВ и управног одбора
Предложено је да се закаже конференција за штампу 9. марта на којој ће бити саопштене одлуке жирија за награду за књигу године, за награду за превод године и за награду за животно дело.                                             
9. Разговор и поновни предлог господина Лазина да се прегледа простор и да се дуг према граду коначно реши. Господин Терзић је рекао да не може више да буде члан Управног одбора ДКВ.

Седница је завршена у 12 часова и 40 минута.

  11
 

 
ЗАПИСНИК СА XVII СЕДНИЦЕ УО ДКВ

XVII седница УО ДКВ одржана је 13.12.2016. с почетком у 11 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.
Седници су присуствовали: Јован Зивлак (потпредседник ДКВ), Драгана В. Тодоресков, Владимир Кочиш, Фрања Петриновић, Ђезе Бордаш, Илеана Урсу, Давид Кецман, Бранислав Живановић, Валентина Чизмар, Радомир Миљојковић, Михал Ђуга. Спречени да присуствују седници: Зоран Ђерић, Корнелија Фараго, Недељко Терзић.

ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника са XVI седнице
3. Извештаји о активностима између две седнице /финансијска ситуација, извештаји и захтеви за финансирање
4. Избор ВД председника (члан 13 статута ДКВ)
5. Разно

1. Дневни ред је једногласно усвојен.
2. Записници са XV и XVI седнице су једногласно усвојени
3. Зивлак је поздравио нове чланове УО ДКВ Радомира Миљојковића и Валентину Чизмар. Нагласио је да је потребно изабрати ВД председника који ће водити ДКВ до Скупштине по члану 13. статута ДКВ и да ће се на данашњој седници разматрати актуелна питања. Имали смо проблем са Градом поводом деложације, примљени смо од стране секретара Далибора Ржића, неосредно после конференције за штампу која је имала велики одјек а јавност нам пружа подршку. На састанку код секретара Рожића, уз Зивлака су били и Илеана Урсу и Фрања Петриновић. Ситуација не обећава и ништа није у потпуности извесно али је у назнакама наговештено да је могуће да се одложи деложација. Померење је могуће до средине или краја јануара 2017. године и у том периоду је важно постићи договор о репрограмирању дуга и важно је наћи решење за нови простор. Добро би било да простор буде функционалнији око 120м2, с тим да 40м2 буде за три канцеларије и око 80м2 сала за књижевне вечери.
Што се репрограмирања дуга од 700 000 дин који ће до краја године порасти на 800 000, то ће бити предмет преговарања и биће проблема.
Надамо се да ће Покрајина у међувремену измиривати своје обавезе у складу  са  Законом о култури.
Средства добијена за програме, тј. за пројекте законски не могу да се преусмеравају за текуће трошкове у шта улази закуп и сви трошкови који служе одржавању функција Друштва: струја, вода, телефон, грејање, интернет.
Зивлак је саопштио два предлога : 1. Да тражимо да се дуг отпише или 2.  да имамо већи број финасијски приххватљивих рата и грејс период – да се добије време за почетак отплате од 6 месеци. Зивлак је предложио да у разговрима учествују, поред њега, Илеана Урсу и Ђезе Бордаш и ако дође до неких померања да се укључи и Владимир Гвозден.
Илеана Урсу је предложила да у  разговору са представницима  Секретаријата за културу Покрајине , као и са  Наталијом Јосиповић и Бошком Барошем, који води финансије у секретаријату, учествују Владими Гвозден, Ђезе Бордаш и она.
Зивлак је нагласио да је секретар Мирослав Штаткић отворио Фестивал  и  да је обећао да ће Фестивал  добити два  милиона да покрије трошкове. Требало би имати на уму да нису плаћени скоро сви најважнији хонорари за учеснике као ни Бранкова награда.
УО се једногласно сложио да ВД председник који ће водити друштво до Скупштине буде Ђезе Бордаш, по статуту ДКВ, и да ће Скупштина бити заказана за крај фебруара.
5. Жирији и комисија су претрпели извесне измене на предлоге Зивлака и уз сугестије и предлоге осталих чланова УО ДКВ.
Жири награде за књигу године: Фрања Петриновић, Драгана В. Тодоресков, Бранислав Живановић. Жири награде за превод године: Илеана Урсу, Корнелија Фараго, Владимир Гвозден, Зденка Валент Белић и Зоран Ђерић. Комисија за пријем нових чланова: Зоран Ђерић, Михал Ђуга, Ђезе Бордаш, Драгана В. Тодоресков, Владимир Кочиш, Мирјана Марковић и Бранислав Живановић. Жири награде за животно дело: Зоран Ђерић, Јован Зивлак и Корнелија Фараго. Програмски одбор МНКФ: Јован Зивлак, Радомир Миљојковић, Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Алпар Лошонц, Михал Ђуга, Ђезе Бордаш, Илеана Урсу, Бранислав Живановић, Драгана В. Тодоресков, Стеван Брадић и Драган Бабић. Састав жирија осталих награда није измењен.
УО је једногласно усвојио саставе жирија и комисија ДКВ.
На крају седнице било је речи о важности одржаних симпозијума, о удружењу и о чланарини, са закључком да се упуте уплатнице члановима да измире своје обавезе. Зивлак је нагласио да закључак  о изабраном ВД председнику треба послати у штампу.

Седница се завршила у 12,05 часова.

1111

 
ЗАПИСНИК СА XVI СЕДНИЦЕ УО ДКВ

 XVI седница УО ДКВ одржана је 7.12.2016. с почетком у 11 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.
Седници су присуствовали: Јован Зивлак (потпредседник ДКВ), Владимир Гвозден, Драгана В. Тодоресков, Владимир Кочиш, Фрања Петриновић, Ђезе Бордаш, Илеана Урсу, Давид Кецман, Бранислав Живановић, Виктор Радун, Михал Ђуга. Спречени да присуствују: Корнелија Фараго, Зоран Ђерић, Недељко Терзић, Маја Фамилић.

ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника са XV седнице
3. Извештаји о активностима између две седнице /финансијска ситуација, извештаји и захтеви за финансирање/
4. Разговор о деложацији ДКВ из просторија у Браће Рибникара, заказана за 8. децембар 2016. год
5. Разно

1. Дневни ред је једногласно усвојен.
2. Записник са XV седнице је једногласно усвојен.
3. Оставка председника ДКВ Николе Страјнића
Председник ДКВ Никола Страјнић је поднео неопозиву оставку на све функције. Прочитана је изјава о оставци у којој није било никаквог образложења.
Јован Зивлак је наласио да и поред права УО да руководи и води рачуна о најважнијим пословима Друштва, Никола Страјнић није прихватио да се одржи седница поводом деложације и тиме ускратио Управном одбору  право да се изјасни о тако битном проблему.  Седнице је сазвана на захтев четвртине чланова УО, на основу става којим се то регулише у Пословнику о раду УО.
Илеана Урсу је напоменула да је важно да се сви сложе око оставке и суспендовања овлашћења досадашњег председника првенствено због потписа.
Зивлак је додао да је важно да се изабере ВД који ће имати право потписа и радити на приприме скупштине. Указао је на то да је Страјнић дао оставку, да га нико из УО није на то приморао, у тренутку када су највећи проблеми за ДКВ, од финасијских до просторних и када прети исељење.  
Сви чланови УО су се сложили да прихватају оставку Николе  Страјнића.
Зивлак је предложио да Ђезе Бордаш, као потпредседника,  буде један од чланова који има право потписа. Такође је истакао да је важно коптирање нових чланова. Предложио је два нова члана као део УО ДКВ. Сматра да ће два нова члана дати допринос раду УО и истакао је разлоге због којих предлаже Радомира Миљојковића и Валентину Чизмар  да буду кооптирани уместо Николе Страјнића  и Маје Фамилић, јер она већ дуже период, нажалост, не присутвује састанцима, због заузетости . Предлози су једногласно прихваћени.
Зивлак је нагласио да је врло важно да неко оперативно води друштво до Скупштине, да се мора добро промислити ко ће бити вд председник и ко ће успети да се снађе у овој тешкој ситуацији за Друштво. Подсетио је на саму чињеницу да имамо Фестивал, часопис, међународну сарадњу, добре писце; да је ДКВ асоцијација  која мора да се избори за самопоштовање у актуалном опадању улоге уметничке књижевности.
Зивлак је нагласио да је речено у Покрајинском секретаријату за културу да ће за ДКВ за  трошкове Фестивала добити два милиона од Покрајине. Зивлак је навео да  предао калкулације за поменуте трошкове и да су уз дугу дискусију усвојене и одбрене, уз присуству служби из Покрајине и Града и уз присуство Зорана Лазина, подсекретара и Небојше Кузмановића, заменик секретара.  
Пошто је било извесних примедби на хонораре, који су између осталог врло скромни, Зивлак је предложио је да наш Правилник о хонорарима на једној од селедећих седница УО упореди са правилницима Удружења преводилаца Србија, СКД, УКС и Министарства културе Србије. Нагласио је да морамо да се боримо као писци, искључиво као писци, да чувамо свој језик и начин изражавања. Дотакао се теме фестивала и трошкова око фестивала.
4.Поводом   деложације Илеана Урсу је истакла да се стално понавља грешка  што не водимо записнике, белешке са састанака са надлежним политичарима из сектора културе у Граду и у Покрајини. Врло је важно поставити се паметно и спречити да се догоди најављена деложација, исељење ДКВ из просторија, наредног дана. Од значаја је, нагласила је Илеана, да се зна ко коме дугује. Истакла је да је разговарала са секретаром Далибором  Рожићем и да је све смислено што се бирократије и Управе тиче. Поменула је да постоји уговор са Пословним простором на шта је Зивлак рекао да је уговор истекао. Илеана је рекла да је Пословни простор под ингеренцијама Урбанизма и да од њих све зависи. Илеана је нагласила да је секретар Рожић спреман да прими делегацију писаца у 14, 30 часова. Да учествују у разговору предложени су  Илеана Урсу, Фрања Петриновић и Јован Зивлак.
Зивлак је нагласио да чланови Управе не треба на било који начин физички  да се супростављају  и ометају деложацију, ако до ње фактички  дође.
 УО је усвојио Саопштење о деложацији и предлогу да се дође до оптималаног решења  у односима   градских власти и ДКВ.
5. Од 5. тачке састанак је постао отворен за медије. Зивлак је нагласио да је  Удружење под сталном пресијом да ће доћи судски извршитељи. Проблем је у томе да ДКВ као репрезентативно удружење има морално право да користи средства из буџета за текуће трошкове што му је годинама оспоравано у граду. По члану 77 закона у култури то односи на удружења која доприносе значајно културним вредностима средине у којој делују. Неспорно је да је ДКВ најрепрезентативнија организација у пољу савремене књижевности у нашој среднини и да су њени доприноси неспорни и да служе на част  граду Новом Саду. Зивлак је говори о припремама  да се наводно у буџету Града издвоји милион динара за текуће трошкове и нагласио као би ткав исход био изванредан и рационалан.
На питање новинара да ли ће се предати просторије, Зивлак одговарио да чланови ДКВ неће ометати поступак деложације, али да неће предати кључеве.
Добили смо подршку од многих писаца из читаве земље и посебнмо од СДК. Писци Србије би требало да организовано наступају, солидарно и снажно у заступању заједничких интереса. Зивлак је нагласио да је књижевност као таква дала културни карактер Новом Саду од осамнаестог века па до данас. У новијим временима ДКВ даје том карактеру снажан допринос и несхватљиво је да овакве ствари дешавају.
Владимир Гвозден је поближе објаснио финансијску ситуацију а Ђезе Бордаш је говорио колико је за њега ова ситуација поражавајућа а да сматра да је ДКВ потребан овом граду и да је срамота што је дошло до ситуације са деложацијом.
Зивлак је нгласио колико су важне манифестације ДКВ, од Фестивала до часописа Златна греда, од међународне сарадње до књижевних награда, од појединачних доприноса писаца до респектабилног мултикултуризма наше књижевне организације. Министарство културе Србије је ДКВ прогласило  репрезентативним удружењем, и то би требало да има некакав смисао им и за ову средину.

Седница је завршена у 11, 39 часова. Конференција за штампу је трајала пола сата.

1111

1

 ДВАНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ НОВОСАДСКИ КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ
THЕ TWELFTH INTERNATIONAL NOVI SAD LITERATURE FESTIVAL
28th –31 st August 2017 * Novi Sad
Друштво књижевника Војводине
Association of Writers of Vojvodina * Serbia
Braće Ribnikar 5, 21000 Novi Sad


САОПШТЕЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ
Друштво књижевника се не први пут налази у критичној ситуацију у односу на свој материјални статус. Оно је сличне ситуацији у току последњих осам година, са учесталим претњама судских извршитеља, успевало привремено да реши и да наиђе на разумевање средине и надлежних политичких и културних субјеката. Међутим, у актуелном тренутку наша ситуација не само што је заснована на високој мери неспоразума и оспоравања наше улоге од стране културне и политичке биорократије, с обзиром на право Друштва да користи економску и финансијску подршку средине у којој делује због свог посебног положаја у односу на морални капитал који ствара,  него се у  популистичком контексту проблематизује смисао постајања наше организација и улоге уметничке културе коју производе њени чланови. Да су ствари драматичне како приказујемо говоре и чињенице о оспоравању нашег права да имамо доличан и скроман простор у којем бисмо  деловали.
Закључком Привредног суда а на основу тужбе ЈП Пословни простор налаже се деложација наше организације/8. 12. у 11,30 сати a основ је дуг за закуп просторија - који је морао бити у домену одговорности Града Новог Сада/, у присуству судских извршитеља, из просторија на адреси Браће Рибникар 5. Овакав преседан није познат ни у Србији ни у региону; неприхватљиво је да се једно књижевно удружења на овакав начин третира.
У својој педесетогодишњој историји ДКВ, такође, није имало овакво екстремно понашање власти према својој улози. Ми не можемо изричито тврдити да се иза оваквог појавно економистичког, правног и бирократског понашања крије нека посебна идеологија, али можемо видети да је Нови Сад постао средина несклона актерима уметничке књижевности и понижавању високе културе у склапање широког пакта са културним индустријама и масовном културом. Не видимо да овај град има наглашено продуктивне намере у подржавању стваралаца ове средине који заступају високу уметност, ни визуалну, ни музичку, ни књижевну. Ово је тренутак да се замислимо, да покренемо разговор о томе шта би требало да буде основа наше културе; да ли стрпљиво и рационално подржавање оригиналне уметничке културе или бесомучна аутоколнијализација наводним глобалним и универзалним вредностима.
Друштво књижевника своја права црпе и из културне историје ове средине која је посебна и контексту целокупне српске културе и из Закона о култури који пројектује обавезе града Новог Сада, Републике и Покрајине према једном репрезентативном удружењу које је афирмисало дуги низ године не само високе књижевне вредности својих чланова, носилаца најзначајнијих књижевних и културних награда и признања у земљи и иностранству, него и на најубедљивији начин демонстрирало културну етику заједничког живота у овој средини, у овој држави,  и многоструко уважавало разлике и вредности које из тога произилазе.
Имајући на уму високе вредности које  Друштво ствара, од европски уваженог међународног књижевног фестивала, часописа Златна греда, књижевних и научних симпозијума, који су истраживали доприносе разумевању наше књижевне традиције и наше актуалне културне реалности, афирмације многих књижевних догађаја и појава, позивајући се на свој репрезентативни статус, као организација чија је улога прихваћана и поштована у доприносима културе, посебно на Закон о култури РС, које те вредности претпоставља као основу нашег статуса, ДКВ се обраћа градским властима; Градском већу и секретаријату за културу града Новог Сада да обуставе спровођење  судског закључка Привредног суда по налога ЈП Пословни простор (који формално више и не постоји, од 1. 12. 2016) и  ову ескалацију понижавања књижевности и писаца у овој средини уведе у сферу разумних решења која ће ићи за тим да се нађе примерено и трајно решење за положај ДКВ, како је стотине пута декларативно обећавано у претходном периоду од стране поменутих власти.
ДКВ тражи да се дугорочно  реши његов статус и да има на располагању адекватне просторије у складу са својим културним доприносима.
Друштво тражи да се без одлагања покрене процес решавања проблема свих репрезентативних удружења у граду Новом Саду, њиховог смештаја и финансирања текућих трошкова / УЛУВ и УПИДИВа/.
Друштво  скреће пажњу да се мора променити однос према високој култури и уметности у овој средини; аутори и дела оригналне књижевности, музике, сликарства и визуалне културе морају бити основ културне стратегије  у овом граду а не палијативни и привремени гестови које производе културне индустрије и њени загрижени адвокати који овај град истрајно гуруају на руб провинцијалне и бездушне дестинације која ће бити препознатљива као иритантни и неаутентични произвођач буке.
 
У Новом Саду,
7.12. 2016.

 1

 
ЗАПИСНИК СА XV СЕДНИЦЕ УО ДКВ


XV седница УО ДКВ одржана је 27.10.2016. с почетком у 10 часова и 30 минута, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.
Седници су присуствовали: Никола Страјнић (председник ДКВ), Јован Зивлак (потпредседник ДКВ), Корнелија Фараго, Владимир Гвозден, Драгана В. Тодоресков, Владимир Кочиш, Фрања Петриновић, Ђезе Бордаш. Спречени да присуствују: Илеана Урсу, Давид Кецман, Михал Ђуга, Зоран Ђерић, Бранислав Живановић, Недељко Терзић, Маја Фамилић.

ДНЕВНИ РЕД:

1, Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника са XIV седнице УО ДКВ
3. Извештаји о активностима између две седнице /Фестивал, Златна греда/
4. Финансијска ситуација – исплате дуговања
5. Разматрање ситуације са Пословним простором
6. Покрајински конкурс из ребаланса
7. Припреме за 12. Међународни новосадски књижевни фестивал
8. Разно

1. Дневни ред је једногласно усвојен.
2. Записник са XIV седнице УО ДКВ је једногласно усвојен.
3. О Златној греди Зивлак је рекао да ће поред финансијских тешкоћа ипак моћи да се штампа двоброј.
Једанаести међународни новосадски књижевни фестивал је завршен, реакције су изузетне. Учесници су оценили фестивал као један од најбољих у Европи, по начину како је организован, по концепцији, по квалитету учесника, по организацији простора, односу према јавности, публици а посебна вредност фестивала је у томе што учесници имају могућност међусобне комуникације. Зивлак је такође напоменуо да је презадовољан гостима и нашим учесницима фестивала.
4. Финансијске потешкоће су се највише огледале у томе што је од града добијено пола милиона за организацију фестивала уместо милион. Дуговања су велика и целокупна финансијска ситуација је тешка.
5. Председник Никола Страјнић је говорио о финансирању, о ситуацији са Пословним простором, о споразуму и тражењу начина да се одгоди деложација. Говорио је о тражењу новог простора и да је било речи о новој згради у Сремским Карловцима коју би требало адаптирати и уступити Удружењу (сала од око 80м2).
Владимир Гвозден сматра да не треба да се дели тај простор са другим удружењима.
6. Говорило се и о Протоколу о сарадњи. Као сврха протокола Зивлак је закључио да је битна стабилизација односа најважнијих финансијера покрајинских и градских, према манифестацијама ДКВ и да са извесношћу можемо да рачунамо на финасирање важних манифестација.
7. Зивлак је рекао да нису измирени трошкови пореза за награду Фестивала. Хонорари за симпозијум нису исплаћени, као ни трошкови за превођење, трошкови за песнике, озвучење, хотелски смештај, организацију транспорта као ни Бранкова награда. Зивлак је нагласио да постоји чврст став Покрајинског секретаријата да се трошкове Фестивала  финасирују из ребаланса са 2.000.000,00 динара. О томе ће се ускоро потписати уговор када буду припремљене одговарајуће калкулацијем и образложења.
Зивлак је нагласио да је у плану 12. Међународни новосадски књижевни фестивал и да је ступио у контакт са Швеђанима. У остварењу тог контакта речено је да ће фестивал добити помоћ и да ће бити олакшана финансијска ситуација као и то да ће Шведска бити гост фестивала 2017. године.
Владимир Гвозден се сложио да Швеђани имају изванредне фондације.
Зивлак је истакао да се треба припремати и за наредне године. Планира се да гости у будућности буду Шпанија, Мађарска и Русија.
8. На самом крају седнице се разматран је Пословник о раду УО где се говори у чијој је надлежности сазивање седнице. Поред члана у којем се говори  да је председник надлежан за сазивање седница УО и да може заказати седницу на предлог четвртине чланова УО, усвојен је нови став да се седница УО може заказти на захтев најмање четвртине чланова УО.  На седници је на предлог чланова УО донесена следећа одлука о хонорару за директора Међународног књижевног фестивала Јована Зивлака за рад у организацији XI МНКФ од 2016. године. Хонорар се одређује  за  организацију Фестивала, који је одржан од 29. ав­гу­ста до 2. септембра,  што подразумева ангажман у току  десет месеци – израду финасијског плана, селекцију учесника / око 100 учесника/ преписку, организацију превода, организацију израде и штампе антологије данске поезије, припрему каталога, дизајн плаката, каталога, разгледница, рад жирија, рад у жирију за награду Нови Сад, избор простора, писање сценарија, организација симпозијума и формулисање теме, избор сарадника, организацију транспорта, излета, хотела, финансијска реализација, руковођење Програмским одбором Фестивала и кординацију свих фестивалских тела и активности, као и представљање истих активности пред финасијерима и пред јавношћу. Читав Фестивал је у свим сегментима од идеје, до реализације, дело  непосредног ангажовања директора ове  манифестиције у свим аспектима организације, комуникације, одабира сарадника, организовања сценарија, адвертајзинјга до редакције свих текстова и превода до уређивања свих публикација Фестивала.
На овој седници одржаној 27. октобра 2016. Управни одбор ДКВ је, оцењујући рад Јована Зивлака, донео одлуку да за његов десетомесечни рад за Фестивал одреди хонорар у висини од 290.000,00 динара бруто - oкo 200.000,00 нето. Исплата се има извршити по приспећу средстава.Одлуку о хонорару доставити Јовану Зивлаку, а два примерка  одложити у архиву ДКВ. Одлуку ће потписати УО ДКВ Никола Страјнић, као и одговарајући уговор са Јованом Зивлаком.


Седница је завршена у 11, 27 часова.

 
ЗАПИСНИК СА XIV СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ
XIV седница УО ДКВ одржана је 26.07.2016. са почетком у 10,00 часова у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.
Седници су присуствовали: Никола Страјнић (предедник ДКВ), Јован Зивлак (потпредседник ДКВ), Корнелија Фараго,  Фрања Петриновић,  Михал Ђуга, Ђезе Бордаш, Бранислав Живановић, Владимир Гвозден , Давид Кецман  и Недељко Терзић. Спречени да присуствују седници били су Илеана Урсу, Драгана В. Тодоресков,  Маја Фамилић,  Владимир Кочиш  и  Зоран Ђерић .
После констатовања кворума, председавајући Страјнић предложио је следећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника са XII и XIII седнице
3. Извештаји о активностима између две седнице /завршне припреме за Фестивал, Греда/
4. Финансијска ситуација
5. Разматрање ситуације са Пословним простором – поновна тужба
6. Рад фестивалских жирија / Бранкова,  Награда Нови Сад,  Слем/
7. Разно

1. Дневни ред је једногласно усвојен
2. Записнициса XII и XIII седнице једногласно су усвојени
3. Председавајући Страјнић позвао је потпредседника ДКВ и директора МНКФ Јована Зивлака да извести о активностима ДКВ између две седнице УО, као и обавести УО о завршним припремама за  МНКФ.
Зивлак је рекао да, упркос незавидним финансијским околностима у којима се ДКВ поново налази, све програмске активности теку успешно, колико је то могуће у тренутој ситуацији. Изаћи ће за сада један двоброј Греде и он се већ налази у припреми. Толико можемо у овом тренутку, јер за два двоброја нисмо добили средства. Главне припреме за Фестивал су завршене, целокупна логистика је одрађена и исплаћени су и део путних трошкова за госте, колико смо могли у овој ситуацији. Остатак ће гостима бити надокнађен за време МНКФ. Потребно је рећи да су већина гостију сама купила карте, према иструкцијама које смо им послали и тиме су показали изузетно разумевање.
Зивлак је предложио с обзиром на ситуацију да се   донеса  Одлука о компензацији путних трошкова за госте Фестивала из иностранства.
Пошто ДКВ тренутно нема средства за куповину авионских карата / због кашњења уплата од наших финасијера/, возних, аутобуских или за плаћање трошкова сопственог путничког превоза  за госте Фестивала из иностранства  предложено је  да решење изнађе тако што ће гости купити карте или сносити трошкове  из споствених средстава у местима одакле долазе а ДКВ ће им компензирати трошкове по приспећу на Фестивал.
Овим се отклања препрека у доласку гостију на Фестивал и омогућује се да путни трошкови буду нижи због благовремених резервација.
Списак гостију који су купили карте или ће их купити накнадно, део је ове Одлуке.
Увелико раде сви фестивалски жирији (за Бранкову награду  и  Слем, као и за Међународну књижевну награду Нови Сад).  Имамо  и обећање од новог покрајинског секретара Штаткића, који нам је наклоњен, да ћемо у ребалансу добити 2-3 милиона динара, као и даће нам Покрајина финансирати штампање плаката и поставити електронски билборд. Ребаланс ће бити тек у октобру, те треба премостити ситуацију до тада. Проф. Страјнић и Зивлак су такође тражили пријем и код новог градског секретара Рожића, где се очекују позитивнији резултати него до сада. Поставиће се панои по граду са слоганом ’’Пиши поезију’’, у сарадњи са Студентским центром.
Од гостију предстојећег МНКФ, Зивлак је набројао неке: добитника Елиотове награде и уредника најстаријег часописа за поезију у Великој Британији Мориса Риордана, младог шпанског песника Хавијера Велу,  добитника престижних шпанских награда, Пиу Јул и Томаса Боберга, такође носиоце престижних књижевних признања. Биће одржан Симпозијум на тему поезије и баналности, као и уобичајени фестивалски програми у Абсолуту,  на Тргу младенаца,  излет на Фрушку гору,  додела Бранкове награде у Сремским Карловицима итд.
УО  је констатовао да је овим излагањем покривена шеста тачка (о раду фестивалских жирија)

4. Што се тиче финансијске ситуације, Зивлак је рекао да скоро и да не памти да је Друштво било у горој ситуацији. Добили смо милион и сто,  за Фестивал  и Греду, уместо два милиона, а постоји дуг од пола милиона према Пословном простору. За новац који смо добили за покривање пређашњег дуга Пословном простору, Град сада тражи правдање у виду програмских активности. Криминално је шта се ради са Пословним простором – наплаћују нам месечни закуп 30.000 динара, па због камата он нарасте на милион динара, па Пословни простор заради милион динара. Члан Закона о култури који јасно упућује на могућност да текуће трошкове репрезентативног удружења покривају Град и Република (45%) и даље се не спроводи. Суочени смо са бирократским заврзламама, типа да се од ДКВ тражи да докаже да није покрајинска, већ градска установа, док постоје примери да средства од Града добијају фирме која немају седиште на територији Новог Сада. Једини начин да се односи са Градом уреде јесте да се потпише нека врста протокола, какву на пример имају са Егзитом. Респектабилна књижевна организација са репрезентативним статусом,  као што је ДКВ, са бројним и квалитетним програмима и Фестивалом који спада у врхунска културна догађања на овим просторима, заслужује један цивилизован начин комуницирања и трајно отклањање сметњи у ионако врло скромном финансирању. Примера ради, ЕXИТ добија 500.000 ЕУР, док ми никада нисмо добили више од 20.000 ЕУР, док по квалитету уопште не заостајемо, напротив. Све то успевамо и са изузетно скромним људским ресурсима – Зивлак је нагласио и да целокупну организацију  МНКФ обавља практично са још два човека, а и за тај  минимални број људи скоро да немамо средства.
Проф. Страјнић истрајно преговара у вези дуга  са  Пословном простором, али за сада осим обећања нема никаквих помака у вези са решавањем тужбе Пословног простора, односно њеним повлачењем. Постоји озбиљна могућност да због тужбе Пословни простор принудно повуче новац са рачуна  ДКВ, што би значило непремостив проблем.
УО је констатовао да је овим делом излагања и дискусије покривена тачка пет (разматрање поновне тужбе Пословног простора).
Нигде у региону ниједно  удружење није у ситуацији  као ДКВ, наставио је Зивлак. Ниједној градској средини нигде не пада на памет да прогони друштва овог типа, већ напротив већина струковних  књижевних удружења ослобођено је плаћања закупа.
Имамо милион и по динара императивног дуга, смањене приходе за 600.000 динара и нисмо добили ни динара од Покрајине.  Поставља се питање како да ДКВ превазиђе ове проблеме, посебно поред Друштву несклоних људи који седе у неким комисијама и воде се личним, а не уметничким критеријумима.
Зивлак је предложио да проф. Страјнић и Ђезе Бордаш буду представници  ДКВ  у разговорима са Градом.  Разговоре  у  Покрајини може да настави да води он, јер је већ успоставио коректан дијалог. Зивлак је рекао да су му рекли да нема сумње у наклоност према ДКВ,  Фестивалу  и  Греди, као и  да би ми требало да будемо амблем културе, посебно у знаку кандидатуре за Европску престоницу културе.
Проф. Страјнић и Ђезе Бордаш су прихватили задужење и УО се сложио са Зивлаковим предлогом.  Усвојено је да се, за почетак и као основни минимум, тражи да се, до даљег разматрања,  тренутно бар обустави тужба Пословног простора. Такође,  УО се сложио да би и у наредним разговорима ДКВ требало да настави да инсистира на аргументу репрезентативног удружења.  Важно је  и  разговарати  о кључном проблему решавања финансирања текућих трошкова – закупа,  струје,  интернета,  грејања, плата за двоје запослених, сада минималне и нередовне – што би требало, па Закону о култури, да сноси Град.

5.  Под тачком разно није било дискусије.

XIV седница  УО  ДКВ  окончана је  у  11,39.
 
ЗАПИСНИК СА XIII СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

XIII седница УО ДКВ одржана је 10.05.2016.  у 11,05 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5. Седници је председавао председник ДКВ проф. др Никола Страјнић, а присуствовали су: Илеана Урсу, Драгана В.Тодоресков, Ђезе Бордаш, Фрања Петриновић, Јован Зивлак, Давид Кецман, Недељко Терзић . Одсутни су били: Маја Фамилић, Зоран Ђерић, Корнелија Фараго, Бранислав Живановић, Михал Ђуга и Владимир Гвозден.
После констатовања кворума, председавајући Страјнић предложио је следећи

ДНЕВНИ РЕД XIII СЕДНИЦЕ УО ДКВ

1. Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника УО, Усвајања Записника са Редовне скупштине ДКВ
3. Извештаји о активностима између две седнице /финансијска ситуација
4. Судски налог за принудно за исељење ДКВ из постојећих просторија због дугова – актуелна ситуација
5. Извештај о састанку са преддставницима уметничких удружења Војводине  
6 .Разно

1.Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Једногласно је усвојен Записник УО са XII седнице и Записник са редовне годишње Скупштине ДКВ.
Илеана Урсу је константовала да је редовна годишња Скупштина ДКВ била изузетно успела и да су све дискусије биле конструктивне и разложне.
Ђезе Бордаш је истекао да су и садржаји били примерени и да је председник Страјнић водио Скупштину на изванредан начин.
Зивлак је истакао да се може рећи да скоро да није било оваквог одзива чланства ДКВ (више од 70 присутних чланова) за учестововање на Скупштини. Иако је број чланова ДКВ већи од 500, мора се узети у обзир да само један мањи део, максимално до 150, представља активно чланство, то јест писце који активно учествују у активностима ДКВ  и у књижевном животу.

3. У вези са финансирањем, Зивлак је рекао да је готово нервероватно да се сваки пут дешава да ДКВ никада не може да добије средства пре марта. Рачунају нам се камате, ангазовани писци  не добијају хонораре, нисмо у могућности да плаћамо обавезе, а држава нам уредно рачуна камате иако сама не испуњава своје обавезе за финансирање.
Илеана Урсу је рекла да слична ситуација и читавој култури, због лоше устројених прописа о финансирању којих је и сама држава свесна. Када средимо најважнија питања, као што су просторије,  ДКВ би требало да се избори за примерен модел финансирања који би био ефикаснији.

4. У вези са новим налогом за принудно исељење, проф. Страјнић је рекао да је добио информацију да се из Министарства чуде како општина не учествује у финансирању ДКВ, као и да су Зивлакови интервјуи поводом понављања критичне ситуације са Пословним простором изазвали пажњу.
Зивлак је рекао да је књиговођа Ласло Ремели уложио званичну жалбу, где је истакнут и неправилан и нелегалан начин бодовања од стране Пословног простора, те смо са тим спречили моменталну блокаду рачуна и средстава, али ситуација је и даље критична и биће таква док се тај проблем системски не реши.
Илеана Урсу је предложила да се, уколико ниједан други потез не уроди плодом, иде на обраћање директно вишим инстанцама у инстуцијама и држави, јер је врло могуће да би они били зачуђени ситуацијом у којој се налазе удружења као што је ДКВ.
Зивлак је рекао да би то могла да буде добра идеја, али да је потребно претходно исцрпети неке друге могућности. Такође, није јасно зашто се упорно не поштује члан 71. Закона о култури, који помиње могућности да Република и Град плаћају текуће трошкове, као и хонораре ангажаваних. Упркос томе, ми не само да не добијамо ништа, већ и скромни износ који добијамо од Покрајине за текуће трошкове стално се умањује: прошле године добили смо милион динара, са којима смо једва изашли на крај, а ове године средства су умањена чак 40%. Због свега тога, настао је поново и проблем са Пословним простором, као што имамо проблем и са хонорарима за књиговођу и секретара, који имају хонораре испод минимума и још их не добијају редовно. Упркос таквој ситуацији, ми све остале текуће трошкове редовно измирујемо.
Проф. Страјнић је рекао да треба променити чланове закона који коче системско решење проблема у култури, посебно сада када се Нови Сад кандидује за Европску престоницу културе.
Зивлак је рекао да је у Београду тај проблем решен тако што су удружења ослобођена плаћања текућих трошкова и још добијају средства.
5. Поводом састанка представника репрезентативних удружења из културе у просторијама ДКВ, Зивлак је рекао да је он присуствовао састанку и да су договорена начела будуће заједничке платформе са којом би се наступало у смислу решења проблема који су нам свима заједнички: пре свега, одговарајући функционални простор и финансирање. Зивлак је обавестио УО да ће се разговори и активности на заједничком наступу наставити. Илеана Урсу је рекла је у Новом Саду има простора који би могли бити одговарајући и функционални за сва репрезентативна удружења (на пример, зграда у којој је била смештена Музичка омладина у центру града) тј.  решење да сва репрезентативна удружења буду у једној згради.
Зивлак је рекао да би управо и у закључак требало ставити да тражимо да се нађе јединствено решење за сва репрезентативна удружења. Предлог је једногласно усвојен.

6. Под тачком разно није било дискусије.

Седница је завршена у 11,45 часова.
 
ЗАПИСНИК СА XII СЕДНИЦЕ УО ДКВ


XII седница УО ДКВ одржала се у среду, 27. априла 2016. у 14,00 сати у просторијама ДКВ, први спрат, Браће Рибникар 5.
Присутни су били Зоран Ђерић, Фрања Петриновић, Недељко Терзић, Никола Страјнић, Владимир Гвозден, Јован Зивлак, Давид Кеацман, Ђезе Бордаш, Владимир Кочиш
Одсутни: Корнелија Фараго, Драгана Тодоресков, Илеана Урсу, Бранислав Живановић, Маја Фамилић, Михал Ђуга.

После констатовања кворума, председавајући Страјниц Никола предложио је следећи
Дневни ред:
1. Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника са претходне седнице
3. Извештаји о активностима између две седнице /финансијска ситуација, извештаји и захтеви за финансирање/
4. Припреме за одржавање  Скупштине
5.Коначно усвајање докумената припремљених за Скупштину/ Извештај о активностима у 2015, План рада за 2016, Финансијски извештај и др/
6.Разно
1.    Дневни ред је једногласно усвојен.
2.    Записникса XI седнице  је једногласно усвојен
3.    Што се тиче финансирања, Зивлак је рекао да смо свим надлежним инстанцама поднели захтеве за финансирање Греде, Фестивала, Бранкове награде и режијских трошкова (Покрајини). За све пројекте направљени су извештаји, на којима су радили  Зивлак и књиговођа Ласло Ремели. Зивлак је рекао да је то захтеван и мукотрпан посао, који тражи пуно времена. Такође, постоји несклад између сталног захтевања извештавања и правдања са оним што ми као удружење од репрезенативног значаја добијамо. Финансијска ситуација је и даље лоша и имамо новца да плаћамо само основне потрепштине, како не бисмо дошли у ситуацију да останемо без струје или интернета. Лоша вест је да опет постоји проблем са Пословним простором, због дуга од 459.000 (са каматама). Зивлак је рекао да је са оваквим понашањем  Пословни простор неморална институција, која у тренутку вакума због смене власти и предпразнике, шаље овакве дописе и прети да ће нам блокирати рачун на који би требало да нам стигну средства за пројекте. Зивлак је предложио да се због оваквог поступка оштро и енергично реагује на Скупштини. На Зивлаков предлог, усвојен је следећи текст саопштења:
’’Скупштина ДКВ је енергично протествује против перманетног угрожавања рада ДКВ од стране Пословног простора, због претњи деложацијом и нерешавањем питања радног простора ДКВ од стране  градских власти и Републичког министарства за културу. Неприхватљиво је да ДКВ као репрезентатвно удружење нема одговарајући радни простор и  статус у складу са Законом о култури који би га ослободио осећања опсадног стања и прогона од полиције и судских извршитеља.
Страјнић је рекао да је разговорао са Вањом Вученовићем, чланом Градског већа задуженим за културу, али да није наишао на заинтересованост за овај проблем. Договорено је да се предузму конкретне мере како би се о свему овоме обавестила јавност али и реаговало код надлежних.’’
Давид Кецман и Владимир Гвозден предложили су да се и ово саопштење, као и наредна, обавезно представе медијима, како би и шира јавност била упозната са ситуацијом у којој се по ко зна који пут налази ДКВ, као и понашањем Пословног простора.
4.    Констатовано је да су све припреме за редовну годишњу Скупштину ДКВ обавељене на време и успешно, као и да је све спремно за њено данашње одржавање. Зивлак је предложио да се посебна пажња и поштовање укажу Форуму, који ће ове године бити домаћин Скупштине, као најзначајнијем месту мађарске културе у Војводини.
5.    Констатовано је да је сва документација спремна за данашњу Скупштину, као и да је доступна чланству и члановима УО. Финансијски извештај, који је сачинио Ласло Ремели дат је на увид Надзорној комисији (Корнелија Фараго ,Недељко Терзић и Владимир Кочиш), која је констатовала да нема неправилности. Управни одбор је усвојио План рада за 2016. као и Извештај о активностима, који су такође објављени на сајту Друштва књижевника Војводине.
6.    Под тачком разно није било дискусије, па је са обзиром на данашњу предстојећу Скупштину, УО завршио са радом.

Седница је завршења у 14,36 часова.

 

uo12 uo12

 
ЗАПИСНИК СА XI СЕДНИЦЕ УО ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ
XI седница УО ДКВ одржана је 14. априла 2016. у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5, са почетком у 11,00 часова. Седници је председавао председник ДКВ проф. др Никола Страјнић. Присутни чланови УО били су: Јован Зивлак, потпредседник, Драгана В. Тодоресков, Илеана Урсу, Корнелија Фараго, Недељко Терзић, Фрања Петриновић, Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Владимир Кочиш, Михал Ђуга, Ђезе Бордаш, потпредседник и Давид Кецман. Одсутни због обавеза били су Маја Фамилић и Бранислав Живановић.
Седницу је отворио проф. Страјнић констатовањем кворума. Предложио је следећи
Дневни ред:

1. Усвајање Дневног реда
2.Усвајање Записника са X седнице
3. Извештаји о активностима између две седнице /Фестивал, Греда, Извештаји и Захтеви за финансирање/
4.Финансијска ситуација
5. Припреме за Скупштину
6.Усвајање резултата и одлука комисија и  жирија/ Комисија за пријем, Жири за књигу године, Жири за превод године, Награда Мирослав Стрибер/
7. Разно

1.    Дневни ред је усвојен, уз предлог Зивлака да се тачка 6. разматра као тачка 5. и обрнуто. Предлог је усвојен.
2.    Записник са X седнице УО ДКВ усвојен је једногласно.
3.    Јован Зивлак је известио УО о активностима између две седнице. Што се МНКФ тиче, 90% је завршено. Дански песници ће бити овогодишњи гости и очекује се висок квалитет који ће издвојити XИ МНКФ. Неки од гостију биће Мишел Деги, један од најзначајнијих француских песника;Морис Риродан, уредник Поетри Лондон, а очекује се још гостију из Француске, Шпаније, Јужне Америке. Зивлак је рекао да се већ четири месеца бави препискама и плановима везаним за МНКФ и да су ДКВ сада потребна материјална средстава како би почели да реализујемо остале активности. У вези са тим, Зивлак је истакао да је ситуација у односу на Град драматична и да је потребно раѕумно говорити о стварима које немају своје утемељење ни оправдање.
Греда и даље нема новца за други двоброј који је већ требало да се припреми. Иако је прошло 4 месеца од последњег броја, средства нисмо добили а постоје дуговања за штампу и хонораре. Покрајина и Град непрестано траже извештаје, допуне извештаја (на пример, тачан списак гостију, уговоре са добитницима награда, одлуке жирија о наградама…) и изводе, упркос изванредно урађеном послу и сталном смањењу средстава (25%). ДКВ је за Град удружење грађана и ми немамо службу за то. Само од Покрајине добијамо, и то нередовно, нешто средстава за плате књиговође, тех. секретара и уредника Греде, а Град захтева од нас да правдамо сваку бројку, без обзира на то што имају што већина извештаја нема смисла и пртедставља бирократску тиранију. Заједно са књиговођом и секретаром, четири месеца се бавимо писањем и допуњавањем извештаја и то се претвара у непродуктиван и жалостан посао.
Такође, предати су на време (осим Конкурса за издаваштво у Покрајини, који још није обављен) и захтеви за финансирање Граду, Покрајини и Републици за све предвиђене програме ДКВ - Греда, МНКФ, Бранкова награда.
Илеана Урсу је констатовала је да Скупштина АПВ начинила грешку када је одобрила смањење давања за културу за 25%. Такође, Секретаријат за културу је остао оснивач медијских кућа на језицима мањина, те је и то мало средстава које му је остало морао да да тим кућама (иако је су и њима средстава смањена, што је констатовао Ђезе Бордаш). Те грешке су се већ одразиле и тек ће се одразити на финансије удружење из области културе, укључујући и ДКВ, закључила је Урсу.
Зивлак је нагласио проблем текућих трошкова, који представљају извор непрестаних проблема за Друштво. За текуће трошкове средстава би требало да добијемо од  Покрајине, Града, Републике,сви дају минимално и  али велико је питање да ли наша очекивања могу бити услишена. Зивлак је предложио да закључак буде управо констатовање ситуације да ДКВ не добија довољно средстава за своје главне активности – Греда, Фестивал, симпозијуми – као и да је питање решавања текућих трошкова и даље отворено.
Предлог закључка је једногласно усвојен.
4.    Књиговођа Ласло Ремели поднео је извештај о финансијској ситуацији. Он је рекао да нам се средства стално смањују и да је због тога све теже да финансирамо програмске активности као и текуће трошкове. Претрпели смо губитак средстава у износу од 765.000 динара у односу на 2014. Од АПВ прошле године добили смо 2.200.00 динара, а ове 1.995.000. Република нам је прошле године дала средства у износу од 880.000 а ове године 650.000 динара, док смо од Града прошле године добили 2.400,000 динара а ове 2.100,000. Реални губитак је још већи, јер постоје дугови Топлани, Чистоћи, Пословном простору, директору МНКФ Јовану Зивлаку, као и за плате књиговођи, уреднику Греде и тех. секретару.
Финансијски извештај је усвојен. Он ће бити презентован и на предстојећој Скупштини ДКВ.
Зивлак је рекао како је ДКВ и пре није никад био у комфрном положју у односу на финансијере, али је тренутна ситуација далеко најгора икад,  између осталог и јер Град и Република показује врло мало воље за разговор.
Са тим у вези, председник ДКВ Никола Страјнић известио је УО да је разговарао са представницима градских власти, Весном Срданов и Вањом Вученовићем који су му обећали да ће се изнаћи трајно решење. Скоро истовремено, у одвојеном разговору са Пословним простором, саопштено му је да ће Пословни простор морати да пошаље ДКВ неку врсту забране. Од тада до сада није успео да ступи у контакт ни са једним представником градске власти. Проф. Страјнић је изнео и предлог који му је неформално изнет, о евентуалном измештању просторија ДКВ у просторије Архива на Тврђави.
Зивлак је рекао да би требало имати озбиљну кампању у комуникацији са властима и предложио Ђезе Бордаша као члана делегације за преговоре. Предложио је да УО протествује против нерегуларних и неморалних активности као што су деложације уметничких удружења упркос томе што немерљиво доприносе култури Србије. Некоректно је и неполитично је да  репрезентативна удружења имају тако  неприхватљив статус, како финансијски тако и етички. Зивлак је предложио да се на Скупштини то формулише као закључак и предочи јавности.
Давид Кецман је подржао овај предлог и рекао да је у питању својеврсна пошаст према институцијама уметности и навео примере Дома културе у Сомбору. Предложио је и да се уметничка удружења удруже, сама нешто предузму и тако и на тај начин буду огледало друштва.
Недељко Терзић је рекао да би требало имати на уму са ким преговарамо као и да је Друштво книжевника Војводине институција од изузетног значаја, која заслужује адекватан третман. Он је предложио да се одмах после избора крене, са јасно осмишљеном платформом у преговоре и да УО, сходно томе, формира преговарачку групу у којој ће обавезно бити и представници ДКВ и из других градова.
Давид Кецман је упоредио ову ситуацију са околностима у којима се ДКВ већ налазио, док је седиште било у Лазе Телечког, те да се мудрошћу и упорношћу онда као што ће и сад пронашао начин за достојанствени опстанак ДКВ.
Зивлаков и Кецманов предлог су усвојени.
5.Председници комисија ДКВ образложили су одлуке комисија.
Зоран Ђерић је поднео извештај о раду Комисије за пријем нових чланова. Од многобројних пријава, у чланств ДКВ примљени су: Сања Тиркаило (1964, Шид), Гавра Влашкалин (1958, Зрењанин), Владимир Рајковић (Земун), Марија Васић Каначки (Вршац), Гордана Влајић (1959, Панчево), Иванка Радмановић(1958, Панчево), академик Радомир Ивановић (1937, Нови Београд), Коста Рошу (1947, Бегејци), Ференц Контра ( 1958, Нови Сад), Милена Тепавчевић (1948, Нови Сад) и  Флоријан Копчеу (1952,Турн Северин), као члан из иностранства. Од новопристиглих пријава, које су такође уважене, примљен је , Виктор Шкорић (1991, Ново Милошево).
Проф. Никола Страјнић образложио је одлуку да се Награда ДКВ за књигу године додели Недељку Терзићу за књигу ‘’Глад и глеђ’’.
Илеана Урсу образложила је одлуку да се Награда ДКВ за превод године додели Зденки Валент-Белић за превод са словачког језика романа "Догодило се првог септембра (или неког другог дана)", словачког писца Павола Ранкова.Издавач: Сезам Боок, Београд 2015.
Владимир Кочиш образложио је одлуку да се Награда ДКВ ‘’Мирослав Стрибер’’ додели Ирини Харди Ковачевић за књигу ‘’Небо над Крстуром’’, бајковите приче и легенде, коју је објавила НИУ „Руске слово“ из Новог Сада, 2012. године.
Образложења су усвојена и биће детаљно саопштена на редовној Скупштини ДКВ, као и објављена на сајту ДКВ.
6.У вези са припрема за редовну годишњу Скупштину ДКВ, УО је усвојио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор Радног председништва
2. Избор Верификационе комисије, записничара, Комисије за оверу записника и Надзорне комисије
3. Одавање поште преминулим члановима између две скупштине
4. Реч о Јаношу Бањаију (1939 - 2016), Тибор Варади
5. Саопштење о пријему нових чланова
6.Фрања Петриновић: О положају писца и његовом месту у друштву
7. Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године, Награда за превод године, Награда Мирослав Стрибер)

Пауза 10 минута.

8. Извештај о раду ДКВ за 2015, Финансијски извештај ДКВ за 2015. годину и План делатности за 2015. Годину
9 Одлука о допуни о праву заступања у складу са члановима 4. и 21. Статута и у складу са  законом
10. Дискусија и текућа питања

Предложено је да се Скупштина закаже, са обзиром на предстојеће празнике и изборе, за 27. април 2016. и то у послеподне, јер је радни дан у питању – предложено је 16,00 часова као време почетка.
 Зивлак је предложио да се Скупштина ипак одржи у Новом Саду.
Ђезе Бордаш преузео је на себе да разговора са надлежним у ИП ‘’Форум’’. То решење би било идеално, како због финансијске ситуације ДКВ, тако и због тога што ‘’Форум’’ поседује одличну салу за такву прилику.
УО је једногласно усвојио предлоге активности за одржавање редовне годишње Скупштине ДКВ.
7.Под овом тачком, Јован Зивлак је изнео искуство које је имао са Ђорђем Сладојем, који протествао  што, наводно, није изабран у селекцију писаца чланова Друштва, који су читали на Књижевном салону на Сајму књига. Неетично је и неприхватљиво да писац заступа себе на арогантан, агресиван и некултивисан начин и да свог колегу вређа обраћајући ми се на кућни телефон. Писци би требало да разговарају на достојанствен начин и да сва евентуална неслагања или разлике решавају у духу етичности и међусобног поштовања.
Проф. Страјнић је такође изнео непријатну ситуацију у којој је на Сајму књига био изложен вербалном нападу, заинтересованог издавача из Зрењанина, у вези са уметничким критеријумима које је заступао као члан комисије за издавачке пројекте у Управи за културу града.
УО је једногласно подржао Зивлака и проф. Страјнића и осудио све врсте комуникације чланова Друштва које нису примерена етичким одредбама Статута ДКВ.

XI седница УО ДКВ завршена је у 12,32 часова.
 
ЗАПИСНИК СА Х СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДКВ


X седница Управног одбора Друштва књижевника Војводине одржана је у четвртак, 11. фебруара 2016. у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5, са почетком у 11,00 часова.
Седници су присуствовали: Никола Страјнић (председник ДКВ), Јован Зивлак (потпредседник ДКВ), Корнелија Фараго, Илеана Урсу, Драгана В. Тодоресков, Фрања Петриновић, Владимир Кочиш, Михал Ђуга, Ђезе Бордаш, Зоран Ђерић и Недељко Терзић. Спречени да присуствују седници били су Бранислав Живановић, Владимир Гвозден и Давид Кецман.
После констатовања кворума, председавајући Страјнић предложио је следећи дневни ред:
1.    Усвајање записника са X седнице УО
2.    Извештај о активностима између две седнице
3.    Финансијска ситуација и проблеми са закупом за просторије ДКВ У Браће Рибникара
4.    Конкурси за пројекте и годишњи извештаји
5.    Формирање комисија и жирија ДКВ
6.    Припрема редовне годишње скупштине ДКВ
7.    Разно
Предлог дневног реда једногласно је усвојен.
1. У поводом тачке 3. записника са X седнице УО, Зивлак је предложио да његова новчана позајмица Друштву (1500 евра за Награду Нови Сад) буде констатована као део записника, са обзиром да су договорена средства од Покрајине (обично исплаћивана у јулу/августу) прошле године изостала.
Исто тако Зивлак је замолио да се констатује да се он, због неодговарајуће финасијске партиципације од стране Покрајинског секретаријата, која је умањена за 25%, иако је претходно обелдањена одлука да ће ДКВ добити 1000.000,00, одрекао свог целокупног годишњег хонорара за организацију  Фестивала од 200.000,00 динара, да би се могао исплатити део хонорара учесницима МНКФ.  
Предлог као и записник са X седнице УО једногласно су усвојени.
2. Никола Страјнић замолио је Зивлака да извести УО о активностима између две седнице. Зивлак се прво осврнуо  број 167/168 Златне греде, посвећен симпозијуму ’’Поезија и рат’’, слем песницима и осталим важним активностима у вези са МНКФ. Нагласио је да се сваки број Греде, за разлику од осталих издања тог формата, уредно шаље сарадницима, библиотекама, књижарама и институцијама. Затим, објављен је озбиљан, аналитичан, књижевно и критички зборник радова ’’Душан Васиљев, песник рата’’  који спада у ред квалитетнијих подухвата тог типа у земљи. Задњи број Греде (169/170) треба да изађе ових дана, са чиме ће бити завршен посао за прошлу годину што се тиче часописа.
Илеана Урсу је истакла како је издавање зборника радова о Душану Васиљеву, таквог квалитета и у периоду од шест месеци изузетна ствар.
Проф. Страјнић је такође истакао да ДКВ може да буде поносно на резултате које је остварило између две седнице УО, упркос тешким материјалним околностима и бројним проблемима са којима се суочава.
Зивлаков извештај и ове констатације једногласно су усвојене.

3. Поводом финасијске ситуације и проблемима са којима се суочава ДКВ, Зивлак је истакао да је је она и даље веома тешка – добили смо 25% мање средстава од оног што нам је на конкурсу одобрено. Такође и даље немамо никакве привилегије као буџетски корисници, упркос статусу репрезентативног удружења, значају и улози ДКВ, већ смо пре свега везани за конкурсе и  и често изозетно непримерена средства која добијамо на њима. Зивлак је информисао чланове УО да према његовим сазнањима, нови Закон о култури може да стври повољнији амбијент за рад ДКВ.
Поред враћања писцима националних пензија, репрезентативна удружења би требало да почну да добијају средства за текуће трошкове од Републике и од Града. Са тим средстима (за запослене у администрацији ДКВ, закуп, канцеларијски материјал, воду, струју, смеће...) ДКВ се више не би налазило у проблематичној ситуацији са сталним дуговањима и недостатком материјалних средстава за свакодневно функционисање, програме и активности, који су се доказали вредним статуса репрезентативног удружења. Са таквим решењем, као и од Града обећаним решењем за функционалније и боље просторије ДКВ, где би се и чланство ДКВ окупљало у већем броју, Друштво би могло да ради неупроредиво лакше и успешније.
ДКВ тренутно дугује неколико скромних хонорара секретару и рачуновођи, хонораре неким сарадницима Греде док се Зивлак се одрекао свог хонорара као директор МНКФ. Постоје и стални дугови Пословном простору који се увећавају због камата које ДКВ није у стању да исплаћује. До сада, упркос бројним покушајима, Друштво није наишло на одговарајуће разумевање у инстутицијама Града. Такође, промењена је и ситуација што се тиче спонзора. За разлику од Београда и услед партијских притисака у Новом Саду, ДКВ није наишло на одзив по том питању, упркос карактеру  и значају својих програма.
Никола Страјнић је известио УО о ситуацији са Пословним простором, која је тренутке била и драматична због инсистирања, па и судским путем, да ДКВ плати закупе и затезне камате за које нема средстава. Тренутно су у току су разговори са инстанцама у Граду за који, ако се и не може рећи да имају сигуран и повољан исход за ДКВ, на тренутке пружају умерени оптимизам да ће ипак бити слуха и разумевања за Друштво књижевника Војводине.
Илеана Урсу је изразила дубоку забринутост са судбину свих програма из области културе суфинансираних од АПВ, са обзиром на значајно смањивање буџета (само 2 милиона динара за комплетну издавачку делатност у Војводини).
Зивлак је истакао и важност плаћања чланарине ДКВ, која је добровољан чин али која значи да ако неко заиста жели да буде члан Друштва она мора плаћати чланарину. Неплаћање чланарине је десолидаризација са Друштвом и угрожавање његовог рада. Не може се стварати отпор према чланарини и то питање се у будућности мора решити. Писци који испуњавају услову, у оквиру ДКВ могу да добију статус самосталних уметника. Такође, ДКВ непрестано ангажује своје чланове у оквиру МНКФ као и у бројим другим активностима и програмима. Све то је довољан разлог да писци схвате да плаћањем чланарине заправо подржавају своју сопствену организацију.
Књиговођа Ласло Ремели известио је да су до Х седнице УО чланарину платило 40 чланова, не рачунајући оне које су по члану 8. Правилинка о чланству ослобођени од плаћања чланарине (чланови чија су месечна примања нижа од минималног износа зараде на територији Републике Србије, чланови старији од 75. године и чланови који су ангажовани у органима ДКВ).
Сви чланови УО су се сагласили са наведеним извештајима и закључцима.
4. У вези са предстојећим конкурсима Града, Покрајине и Републике, Зивлак је рекао да ћемо их, као и увек до сада, пратити и конкурисати са квалитетним и садржајним програмима. У току је и рад на извештајима за добијена средства из Републике, Града и Покрајине. Сва средства су наменски утрошена али је потребно приложити детаљну документацију и прорачуне.
Илеана Урсу је изразила дубоку забринутост са судбину свих програма из области културе суфинансираних од АПВ, са обзиром на значајно смањивање буџета (само 2 милиона динара за комплетну издавачку делатност у Војводини). Владимир Кочиш је илустровао последице смањења буџета на примеру гласила на русинском језику ’’Руске слово’’.
5. На предлоге Николе Страјнића и Јована Зивлака, као и уз сугестије и предлоге осталих чланова  формирани су следећи жирији и комисије:
Жири награде за књигу године: Никола Страјнић (председник), Драган Проле, Бранислав Живановић
Жири награде за превод године: Илеана Урсу (председник), Корнелија Фараго, Владимир Гвозден, Вићазослав Хроњец и Зоран Ђерић.
Жири награде ’’Иштван Конц’’: Вираг Габор, Пал Бендер, Алпар Лошонц
Комисија за награду Василе Васко Попа: Илеана Урсу, Валентин Ник и Вирђинија Поповић
Комисија за пријем нових чланова: Зоран Ђерић (председник), Михал Ђуга, Ђезе Бордаш, Јон Баба, Драгана В. Тодоресков, Владимир Кочиш, Мирјана Марковић и Бранислав Живановић.
Жири за Бранкову награду: Драгана В. Тодоресков, Стеван Брадић и Владимир Гвозден.
Жири награде за слем поезију: Бранислав Живановић, Драган Бабић, Милан Мијатовић.
Жири награде за животно дело: Зоран Ђерић, Никола Страјнић и Корнелија Фараго.
Жири награде ’’Мирослав Стрибер’’: Владимир Кочиш, Никола Цап, Никола Шанта (председник ће бити изабран на првој седници)
Програмски одбор МНКФ: Јован Зивлак (председник), Никола Страјнић, Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Алпар Лошонц, Михал Ђуга, Ђезе Бордаш, Илеана Урсу, Бранислав Живановић, Драгана В. Тодоресков, Стеван Брадић и Драган Бабић.
Зивлак је предложио да се Награда за животно дело ДКВ додељује по прилици и само у одређеним околностима и личностима које у потпуности задовољавају критеријуме година живота (75) као и уметничког стваралаштва.
УО је једногласно усвојио саставе жирија и комисија ДКВ.
6. У вези са предстојећем редовном Скупштином ДКВ, Зивлак је нагласио да је једина легитимна скупштина она која се обраћа чланству са легитимним финсијским годишњим извештајем о утрошеним средствима. То оставља март односно почетак априла 2016. као могуће термине. Књиговођа Ласло Ремели известио је да ће годишњи финансијски извештај бити готов крајем фебруара, када ћемо добити и одговор од Републике. Тек када то буде готово, могуће је заказати Скупштину.
Зивлак је указао на традицију ДКВ да Скупштину одржава у различитим местима у Војводини. Чланови УО су подржали тај систем, са обзиром на мултинационални карактер Друштва као и његову тертиторијалну одредницу.
Владимир Кочиш предложио је да се размотри одржавање Скупштине у Колу српских сестара. Илеана Урсу предложила је да се, са обзиром на постојеће добре контакте, узме у обзир Зрењанин, јер се Скупштина до сада није одржавала у Банату а и Градска кућа у Зрењанину представља добар простор за ту намену.
Договорено и усвојено да се предузму контакти у овом и осталим правцима  и да се крајња одлука о месту одржавања Скупштине донесе на следећој седници УО ДКВ.
7. Није било дискусије под овом тачком.
X седница УО ДКВ завршена је у 12,10 часова.

uo10     uo10

 
<<  1 2 3 4 5 6  >  >>

Резултати 1 - 10 од 57

DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 
Најчитаније

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

Насловна   |   Фестивал   |   Златна греда   |   ДКВ   |   Фото галерија   |   Контакт   |   Login

Ауторска права © 2008 - 2014. Друштво књижевника Војводине. Сва права задржана.
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон / Факс: 021 654 2432