Друштво књижевника Војводине
 
 


Записници УО
ЗАПИСНИК СА I СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

I седница УО ДКВ одржана је 07.05.2018. с почетком у 12 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.

Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга, Милена Летић, Бранислав Живановић, Владимир Гвозден, Владимир Кочиш, Валентина Чизмар, Илеана Урсу, Корнелија Фараго, Давид Кецман, Мирјана Марковић.

ДНЕВНИ РЕД:

1.      Усвајање Дневног реда

2.      Усвајање записника

3.      Предлог и избор кандидата за председника УО

4.      Реизбор кандидата за уредника и редакцију Златне греде и Уметничког директора МНКФ

5.      Допуне Правилника о раду Златне греде и Правилника о МНКФ

6.      Информација о резултатима конкурса ДКВ у Министарству за културу, Покрајинском секретаријату за културу и Управи за културу града Новог Сада

7.      Припреме Златне греде (два броја) и припреме Фестивала (разговор са аташеом за културу Амбасаде Шпаније)

8.      Усвајање становишта о односу ДКВ према резултатима културне политике у Граду и Покрајини према статусу ДКВ

9.      Информација о књижевној размени ДКВ са секцијом писаца Русије – Петроград

10.  Разно

 

1. Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3. Јован Зивлак је предложио Давида Кецмана и Илеану Урсу као кандидате за потпредседнике УО, што је једногласно усвојено.

4. На предлог Милене Летић Јован Зивлак је предложен да и наредне четири године буде  уредник часописа Златна греда, као и уметнички директор МНКФ. Јован Зивлак, је уосталом и творац наведених пројеката за које се свакодневно и неуморно залаже. Предлог је образложен у складу са Статутом и правилницима о раду Златне греде и Правилником о Међународном новосадском књижевном  фестивалу.

Нема разлога мењати било шта у овом погледу, навела је Илеана Урсу, будући да је часопис један од најбољих у земљи, а фестивал се значајно развија и несумњиво доприноси културном миљеу средине.

Зивлак је предложио састав уредништва Златне греде: Алпар Лошонц, Владимир Гвозден, Стеван Брадић и Зоран Ђерић.

На темељу постојећих правилника и Статуа Зивлаку је потврђен мандат за главног уредника Златне греде у трајању од четири године, са даном  усвајања одлуке о именовању.

УО је једногласно усвојио  и предлог да Јован Зивлак у наредном мандату води Међународни новосадски књижевни фестивал као уметнички директор.

Усвојен је и предлог Јована Зивлака за састав уредништва Златне греде.

Зивлак је захвалио на поверењу и  подсетио на перзистентан проблем са којим се суочавају како часопис, фестивал, тако и ДКВ у целини, а то је  ситуација где су, са становишта економскe доминације тржишне и потрошачке логике писци, књижевни критичари, преводиоци и уметнички ствараоци уопште неправедно протерани у илегалу. Таква ситуација је тужна и крајње нелегитимна, јер више готово да и не постоје достојни  хонорари за књижевнички посао, а то је само један од аспеката ове проблематике.

5.Допуна Правилника рада УО, члан 26, састоји се у овоме:

три неоправдана годишња изостанка са седнице УО повлачи искључење члана ДКВ из састава овог тела; уместо њега бира се нови члан из састава активних чланова ДКВ, чији се мандат верификује на првој наредној редовној скупштини.

УО може кооптирати највише 3 члана између две скупштине.

Ове измене су једногласно усвојене.

Што се тиче Правилника о раду Златне греде, Зивлак је предложио да се промени члан 7 који се тиче хонорара, дакле да се избрише обрачун хонорара по броју, већ да се прецизира да је то месечни хонорар.

Илеана Урсу је нагласила да рад у ДКВ, нарочито што се тиче часописа, мора бити адекватно плаћен, без обзира на непрофитни статус Друштва и слично. Такође би и члан 10 који се тиче исплате хонорарних ангажованих радника и сарадника морао накнадно бити прецизиран. Сви предлози су једногласно усвојени.

6.Зивлак је саопштио да је поводом годишњих  конкурса  од Републике добијено 350.000 динара за Златну греду, а за МНКФ 250.000 динара; такође је од Републике стигло и 180.000 динара за режијске трошкове, тј. поверене послове.

Ова средства су скромна, напоменуо је Зивлак, али се ипак јасно види позитивна тенденција Министарства културе, будући да су износи унеколико већи него прошле године.

У Новом Саду, са друге стране, ситуација је сасвим супротна, иако ДКВ има  статус репрезентативног удружења проглашеног од стране Министарства културе Србије.

Од Покрајине часопис је добио само 180.000 (драстично мање него прошле године), док је МНКФ добио 700.000.

Од Града је добијено за режију 280.000, за часопис 400.000, и што је врло изненађујуће за МНКФ, по свему судећи, није добијено ништа. То треба проверити. У случају да је исход негативан, требало би упутити протестно писмо о ускраћивању средстава за један од најважнијих књижевних догађаја у региону, као и захтевати састанак са градоначелником и челним људима који одлучују о културним пројектима Града, са тенденцијом да се скрене пажња на ове недопустиве пропусте.

7. Што се тиче припреме часописа Златна греда, један број је посвећен сигнализму, који је сачинила др Јелена Марићевић са Филозофског факултета, док је у другом броју преовалађујућа тема дендизам, и поводом тога можемо најавити изванредне текстове, и занимљиве рефлексије. Оба броја су скоро завршена, недостаје само још нешто од критике и домаћих текстова, известио је Зивлак.

МНКФ је у завршној фази, међутим, ми за његову реализацију имамо само 1000 000,00 дин, уколико не добијемо још толико фестивал ће морати бити отказан.

8. О културној политици Града и Покрајине према ДКВ већ је много речено, те је јасно да таква политика у неким аспектима није коректна, будући да су константно на делу неспоразуми и недостатак концентрације да се проблем дефинитивно реши. Друштво очекује да се проблем схвати, да није у питању само закуп, него текући трошкови, дакле, основне инфраструтурне функције ДКВ. Не може ДКВ да ради без књиговође, рачуновође, без телефона, без интернета, без секретара, без канцеларијског материјала, без грејања... Ми стварамо одређена средства, од чланирине, откупа, донација итд, и у великој мери штедимо и очекујемо да Град и Покрајина разумеју ситуцију. ДКВ је једина репрезентативна књижевна организација у Србији и у региону која има проблема са текућим трошковима. Није реч о намери да се стварају дугови, него је реч о томе да Држава не жели да схвати проблем и стално га генерише као основ за лошу савест писаца у Војводини. О овоме се мора отворено разговарати, без бирократских предрасуда. Коначно, нисмо задовољни третманом, јер се дефинитивно не поштују репрезентативност и  напори ДКВ који су висококвалитетни, те молимо да се обрати пажња на оно што Друштво истински ради као одговорни субјект у стварању културе и културне политике.

9. За књижевну размену писаца и пут у Петроград одређени су Стојан Бербер и Милена Алексић, међутим дошло је до отказа М. Алексић, па је потребно хитно наћи ново решење.  Контактирана је и позвана Валентина Чизмар. Овај предлог је једногласно усвојен.

10. Зивлак је навео да се у скорије време мора написати писмо, поводом скупштине ДКВ, у коме ће се ДКВ захвалити општини Сремска Митровица на изузетној пажњи, професионалном односу, уважавању писаца итд. То писмо ће, осим тога, бити објављено и у „Златној греди“.

Давид Кецман је изјавио да би требало организовати конференцију за штампу барем једном годишње, јер је изузетно важно да се што више излази у јавност и дају информације о активностима али и проблемима ДКВ. Наше удружење морало би уопште самоиницијативно да се обрати медијима свих врста, за шта постоје бројни разлози.

Милена Летић додала је да је то једини начин да се анимира јавност, као и да би тако оријентисани медијски наступи требало да буду чести.

УО се сложио да су ово добре идеје; Зивлак је истакао да би пре свега конференцију за штампу требало направити поводом фестивала, где би се представили његови учесници, програм и концепт, као и проблеми који постоје у вези са организацијом фестивала.

Седница је завршена у 13,20 часова.

 
ЗАПИСНИК СА XXV СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

XXV седница УО ДКВ одржана је 11.04.2018. с почетком у 11,30 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.

Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга, Радомир Миљојковић, Ђезе Бордаш, Бранислав Живановић, Владимир Гвозден, Фрања Петриновић, Ђерић Зоран, Владимир Кочиш, Илеана Урсу, Давид Кецман, Мирјана Марковић.

ДНЕВНИ РЕД:

1.      Усвајање Дневног реда

2.      Усвајање записника

3.      Извештаји за 2017. о раду ДКВ

4.      Годишња ванредна скупштина ДКВ – утврђивање коначног плана рада

5.      Усвајање одлука комисија и жирија за Пријем нових чланова, Награду за књигу године, Награду за превод године, Награду за животно дело

6.      Предлог кандидата за УО

7.      Разно

 

  

1. Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3. Извештаји о раду ДКВ за 2017. годину су једногласно усвојени.

4.  Што се тиче годишње ванредне скупштине ДКВ, Зивлак је пре свега навео чланове радног председништва које ће том приликом чинити он лично, Мирјана Марковић, Михал Ђуга, као и Давид Кецман у другом делу. На скупштини ће најпре бити уручена награда за књигу године, потом за превод године, и напокон за животно дело; председници жирија ће уручивати дипломе. Дамир Смиљанић ће одржати филозофску беседу на тему ривалитета и зависти у књижевности. Жути гласачки листићи биће подељени искључиво члановима који су платили чланарину, члановима који раде у органима Друштва, као и члановима који имају преко 75 година или су ослобођени од плаћања чланарине због изразито неповољне материјалне ситуације, потсетио је Зивлак. Они који немају статус активног члана Друштва могу дакле присуствовати скупштини али не могу учествовати у самом гласању. УО је предложио да на скупштини у саставу надзорног одбора буду Владимир Кочиш, Рајица Драгићевић, и Мирјана Штефаницки Антонић, док ће верификациону комисију чинити Љубица Давчек, Бранко Ристић и Недељко Терзић. Оверу записника радиће Милена Летић,Валентина Чизмар и Стојан Бербер. Сви предлози су једногласно усвојени.

5. Зивлак је известио да су председници жирија и комисије доставили своја писмена образложења одлука о наградама ДКВ за 2017. годину. Одлука жирија за књигу године је да се награда уручи Угљеши Шајтинцу за дело „Жена из Хуареза“, док је жири за превод године одлучио да се награди Душка Радивојевић за превод књиге Хавијера Маријаса „Занесености“, а награда за животно дело припала је Стојану Берберу. УО је једногласно усвојио све одлуке. Што се тиче пријема нових чланова, комисија је размотрила још неке предлоге и жалбе, након чега је формирала коначан списак примљених кандидата, који је прихваћен од стране УО: по позиву у ДКВ примају се Ђорђе Нешић (Сомбор, 1957), Драган Јаковљевић (Будимпешта, 1965), и Ранко Павловић (Бања Лука, 1943); а остали примљени кандидати су: Даниел Пихиадес (Кисач, Канада, 1931), Саша Сабадош (Сомбор, 1989), Љиљана Малетин Војводић (Нови Сад, 1966), Десанка Ристић (Кикинда, 1965), Душан Војводић (Нови Сад, 1948), Добривоје Бата Марковић (Нови Сад, 1967), Станка Ћаласан (Нови Сад, 1947), Бојана Чупић (Нови Сад, Канада, 1975), Милорад Куљић (Нови Сад, Стари Лединци, 1956), Зорица Тијанић (Нови Београд, 1971), Татјана Петровић (Нови Сад, 1966), Зорица Мишић ( Нови Сад, 1966).

6. Милена Летић је изјавила да један проблем већ извесно време непотребно одузима време и отежава рад Управном одбору, проблем председника ДКВ. Будући да све битне послове Удружења и све што је члановима појединачно важно -  а то су пре свега организација часописа и фестивала - свакако обавља Јован Зивлак (и то целокупан посао од идеје до реализације), не види се разлог зашто он не би и званично био председник Удружења. УО је усвојио овај предлог. Дако Кецман је додао да на овој и сличним важним функцијама ДКВ не може бити неко ко нема довољно времена и посвећености послу, иако већина поседује неопходне квалификације, као и да би се сви чланови УО могли више ангажовати око активности Удружења. Јован Зивлак се захвалио на подршци, и још једном потсетио на неке од актуелних проблема ДКВ: слаба подршка челника Града поводом послова Удружења и доминантно виђење културе као културне индустрије, опструкција уместо помоћи, покушаји деложације који су привремено одложени, гомилање бирократских проблема и дугова за које нас Град тужи уместо да, као што би требало, обезбеди средства за измирење дугова итд. Мора се напорно радити на томе да култура и уметност у нашем друштву добију третман који заслужују, и да фундаментални пројекти ДКВ, као што је МНКФ, добију неопходну подршку, те да опстану и буду даље развијани у будућности.

  

Предложени су следећи кандидати за УО: Габор Вираг, Дако Кецман, Михал Ђуга, Корнелиа Фараго, Зоран Ђерић, Владимир Кочиш, Илеана Урсу, Милена Летић, Радомир Миљојковић, Владимир Гвозден, Валентина Чизмар, Бранислав Живановић, Мирјана Марковић, Виктор Радун.

7. УО је на крају седнице разматрао договоре у вези са техничком организацијом ванредне годишње скупштине ДКВ, као што је питање превоза.

 Седница је завршена у 12,00 часова. 

 
ЗАПИСНИК СА XXIV СЕДНИЦЕ УО ДКВ

XXIV седница УО ДКВ одржана је 8.03.2018. с почетком у 12 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.

Седници су присуствовали:

ДНЕВНИ РЕД:

1.      Усвајање Дневног реда

2.      Усвајање Записника са двадесетитреће седнице

3.      Извештаји о активностима између две седнице /Греда, Салон/

4.      Формирање списка учесника и концепције за Међународни новосадски књижевни фестивал

5.      Годишњи извештаји за Републику, Покрајину и Град

6.      Пријаве за годишње конкурсе у Републици, Покрајини, Граду

7.      Заказивање годишње ванредне скупштине ДКВ

8.      Верификација комисија и жирија за Пријем нових чланова, Награду за књигу године, Награду за превод године, Награду за животно дело, Награду за књижевност на мађарском језику

9.      Предлог кандидата за Сајам у Петербургу

10.  Предлог кандидата за комисије за пројекте у Граду

11.  Разно

  

1. Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записници са две претходне седнице биће накнадно израђени.

3. На тему активности Друштва између две седнице Јован Зивлак је најпре издвојио часопис „Златна греда“, наиме, за месец и по дана урађена су три броја за које се може тврдити да су тематски одлично конципирана. Испуњене су обавезе према финансијерима као и према читаоцима, и поред тога што је новац изузетно касно стигао. Осим овога, реализован је и Симпозијум, где су успешно прикупљени сви текстови, и где се реферирасало о свим догађајима са МНКФ-а.

4. Што се тиче Међународног новосадског књижевног фестивала, Зивлак је истакао да се на овом пројекту мора радити читаве године услед комплексности и проблема који се углавном појављују у оквиру договарања гостовања учесника из страних земаља, као и неопходног преводилачког посла, односно буџета за исти. Списак учесника није коначно утврђен, али је познато да ће, што се страних земаља тиче, присуствовати књижевници из Данске, Енглеске, Мађарске, Шпаније. Критеријум за домаће писце је исти као и претходних година – неопходно је да писац поседује одређена признања, значајније песничке награде. За сада  се размишља о  учешћу Живорада Недељковића, Радмиле Лазић, Ђорђа Кубурића... с тим што може доћи до измена. Надаље, тражен је буџет у износу од 3 700 000 динара, где су урачунати путни трошкови, смештај, као и мали хонорар у износу од максимално 150 еура. У буџетски план такође спадају средства за каталоге, позивнице, трошкове интернета, плакате, конференције за штампу, заставе, и сви други битни аспекти адвертајзинга фестивала. Простори одржавања догађаја фестивала су следећи: Трг младенаца (3 дана), кафе „Абсолут“ (2 дана), Балкон (2 дана), Градска библиотека (2 догађаја). Зивлак је нагласио да ове године додељивање Бранкове награде неће бити одржано у Сремским Карловцима, већ у Новом Саду, услед лоше организације и слабог одзива локалне публике претходних година.

Радомир Миљојковић је додао да ће књижевници из иностранства бити угошћени и у Жабљу, Сомбору и Сремској Митровици.

5. Зивлак је саопштио да су израђени сви неопходни извештаји, као и да су сви захтеви из уговора реализовани и задовољени. Прегледно су предочени трошкови, као и све радње које су чинили чланови ДКВ као организатори Међународног новосадског књижевног фестивала, као издавачи часописа „Златна греда“, као организатори Бранкове награде, итд. Постоји коректан однос ДКВ према свим обавезама које су произашле из уговора, изузев тога што постоје дугови из претпрошле године, али исти су настали кривицом Покрајинског секретаријата који није обезбедио обећана средства.

6. У току су израде конкурсних пријава које ће бити у складу са препостављеним финансијским и програмским пројекцијама. Основни интереси су да од Републике, Покрајине и Града буду долично финасирани наши најзначајнији пројекти: Фестивал, Греда, Бранкова награда, као и трошкови режије.

7. Једногласно је одлучено да годишња ванредна скупштина ДКВ буде одржана 7. Или 14.04.2018. године у 10 и 30 часова.

Радомир Миљојковић  је изнео предлог дневног реда који је једногласно усвојен.

1.Избор Радног председништва
2. Одавање поште преминулим члановима између две скупштине
3. Избор Верификационе комисије, записничара, Комисије за оверу  записника и Надзорне комисије
4. Саопштење о пријему нових чланова 
5.Дамир Смиљанић: Ривалство и завист и књижевном животу
6. Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године, Награда за превод године, Награда

За животно дело)
Пауза 10 минута.

7. Извештај о раду, Финансијски извештај ДКВ за 2017. годину и План делатности за 2018. год.

8. Дискусија и текућа питања 

9. Избор председника ДКВ

 

С поштовањем,

Радомир Миљојковић,

Вд председник ДКВ

 

Аутобус полази у 9,00 сати, испред Дома војске на  Београдском кеју

 

У складу са Статутом ДКВ у раду Скупштине могу учествовати само чланови који редовно измирују чланарину

Чланови који нису платили чланарину до крај марта, могу то учинит до датума Скупштине и на самој Скупштини ће добити контролни листић с којим ће моћи учествовати у раду

Чланови који нису платили пет и више годишњих чланарина, неће моћи учествовати у раду Скупштине ако не уплате најмање три годишње чланарине

 

Јован Зивлак предложио је да у саставу радног председништва том приликом буду он лично, Мирјна Марковић и Михал Ђуга, што је прихваћено.

8. Једногласно су усвојени предлози за следеће саставе комисија односно жирија: комисија за пријем нових члaнова - Фрања Петриновић (председник), Владимир Кочиш, Михал Ђуга, Јон Баба, Бранислав Живановић, Мирјана Марковић; жири за доделу награде за животно дело – Радомир Миљојковић (председник), Давид Кецман, Зоран Ђерић, Владимир Гвозден, Радмила Гикић; жири за књигу године – Драган Бабић (председник), Бранислав Живановић, Валентина Чизмар; жири за превод године – Зоран Ђерић (председник), Владимир Гвозден, Корнелија Фараго, Илеана Урсу, Зденка Белић Валент.

9. Радомир Миљојковић предложио је следеће кандидате за Сајам у Петербургу: Стојан Бербер, који заслужује овакву част услед свог дугогодишњег рада, залагања и интересовања управо за руску културу, при чему је и превођен на руски језик, и Милена Алексић, као врстан преводилац руске поезије.

Што се тиче програмског одбора, Јован Зивлак предложио је следеће чланове: Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Радомир Миљојковић, Илеана Урсу, Михал Ђуга, Алпар Лошонц, Давид Кецман, Бранислав Живановић, Мирјана Марковић, Драган Бабић. Зивлак је такође нагласио да се у програмском одбору морају налазити људи који познају разне светске књижевности, као и стране језике.

10. Зивлак је објаснио да Град очекује, у складу са својом идејом транспарентности, предлагање два кандидата за комисије за пројекте, и то комисију за издавачку делатност и комисију за стваралаштво, где спадају фестивали и остале форме пројеката. Ти кандидати морају имати изражене компетенције, снагу и вољу да се носе са таквим изазовом, али и саму шансу да буду изабрани, додао је Зивлак, предлажући затим Владимира Гвоздена за комисију за издаваштво (будући да он темељно прати књижевност), и Илеану Урсу (која је радила у Покрајинском секретаријату за културу и добро је упозната са културним манифестациијама) за комисију за стваралаштво, што је уосталом у складу са тенденцијама Града да националне мањине буду заступљене.

11. Књиговођа Сања Петровић изнела је опсервације на тему финансијског стања ДКВ. Друштво је непрофитна организација, не поседује нити добит нити губитак, па је појава одређених губитака током 2017-е године била посве нелогична, што је успешно исправљено. Расходе Друштва  представљају, осим трошкова организације редовних пројеката, већином ауторски хонорари, као и платни промет у банкама; канцеларијски трошкови, као и трошкови књиговодствених услуга, који су минимални. У бити се може констатовати повећање омогућених средстава у  2017. години у односу на 2016. годину (која је била у финансијском смислу катастрофална), нарочито од стране Града који је финансирао режијске трошкове, као и Покрајине која је, финансирајући пројекте ДКВ, прошле године омогућила 2 000 000,оо динара више у односу на претпрошлу годину. Међутим, то и даље не значи да ДКВ има стабилан однос са финансијерима, питање је како ту стабилност постићи јер нам и ове године предстоји борба, навео је Зивлак, указавши на одређене проблеме са којима се ДКВ већ дуже време суочава услед мањкавости финансијских средстава. Један од њих је чињеница да од јануара месеца Друштво функционише без секретара, па многобројне послове припадне овој функцији обављају чланови насумично, што не представља пожељно решење. ДКВ је једно од ретких репрезентативих удружења у Војводини због чега би требало чак да има повлашћен положај у процесима конкурисања за пројекте, а не да се, напротив, суочава са проблемима основне организације рада као што је тренутно случај. Такође, средства су неопходна и за усавршавање манифестације Светски дан поезије, организацију трибине ДКВ, омогућавање финансијског прилога наградама ДКВ, и друго. Ако се представљамо као „град/друштво културе“ онда је ред да култура, и наше удружење коме је она суштински интерес, буду као такви препознати и истински подржани од стране релевантних института.

Седница је завршена у 13,15 часова.

 
ЗАПИСНИК СА XXIII СЕДНИЦЕ УО ДКВ

XXIII седница УО ДКВ одржана је 17.01.2018. с почетком у 12 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.

Седници су присуствовали: Владимир Гвозден, Радомир Миљојковић, Милена Летић, Ђезе Бордаш, Бранислав Живановић, Владимир Коциш, Илеана Урсу, Давид Кецман, Михал Ђуга, Јован Зивлак.

ДНЕВНИ РЕД:

1.      Усвајање Дневног реда

2.      Усвајање Записника са двадесетидруге седнице

3.      Оставка Ђезе Бордаша на функцију председседника ДКВ и избор вд председника

4.      Извештаји о годишњим активностима / Фестивал, Часопис и Бранкова награда, Режија/ Републичком министарству, Покрајинском секретаријату, Управи за културу града новог Сада

5.      Информација о реализацији часописа Златна греда

6.      Деложација ДКВ из просторија у Б. Рибникара 5 и потписивање уговора о репограмирању дуга за закуп

7.      Разматрање даљег деловања УО и ДКВ поводом неповољне финасијске  ситуације – проблеми дугова према Пословном простору, проблем финасирања режијских трошкова, дуговања сарадницима Греде и сарадницима Фестивала

8.      Припреме за XIII међународни новосадски књижевни фестивал

9.      Разно

  

 

1. Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са двадесетидруге седнице је једногласно усвојен.

3. Једногласно је прихваћена оставка Ђезе Бордаша на функцију председника ДКВ. Јован Зивлак се Бордашу захвалио у име свих присутних за све што је чинио за време свог мандата, нагласивши да тај посао није био лак и једноставан, будући да се Друштво већ извесно време суочава са разноврсним проблемима, почевши од незавидне финансијске ситуације до константних спољних притисака и покушаја мешања у рад и аутономне одлуке Друштва. Зивлак је потом предложио Радомира Миљојковића за функцију вд председника ДКВ, што су остали прихватили. Миљојковић се захвалио присутним члановима УО, и дао обећање да ће учинити све што је у његовој моћи да ДКВ изађе из тренутне неповољне ситуације, те да коначно буде прихваћено и долично третирано од стране државних институција.

4. Што се тиче годишњих Извештаја, Зивлак је најпре нагласио да они представљају основну формалну обавезу Друштва, јер без подношења истих није могуће учествовати у процесима конкурисања за новац. За сад је урађено следеће: Извештај за МНКФ (Репубици и Граду), за „Златну греду“ (Републици), за Бранкову награду (Покрајини), за режију (Граду), као и за Шведску на енглеском језику. Потребно је израдити преостале Извештаје, а потом конкурисати за финансијска средства код наведених државних инстанци, међутим, тај посао неће проћи без опструкција и бесмислених захтева који се постављају као услов одобравања буџета, упозорио је Зивлак, те као пример навео захтев за промену имена Бранкове награде. Однос државе и релевантних појединаца који су у позицији да одлучују о финансирању пројеката према ДКВ је у бити некоректан, за чега се разлог може пронаћи у чињеници да, по свему судећи, ове две стране не деле заједнички интерес истинског развоја културе и уметности – што свакако предстаља фундаментални циљ и сврху постојања ДКВ.

5. Изашла су три броја часописа „Златна греда“, међутим треба да изађе шест бројева, обавестио је Зивлак, и додао да је у данашње време изузетно тешко радити на часопису оваквог концепта. За озбиљне текстове потребно је обезбедити хонораре, што смо ми ретко у могућности. Треба радити на томе да хонорар постане општеприхваћена и легитимна категорија када се ради о књижевно-научном послу, у супротном људи су демотивнисани, а експанзија уметности и критичког мишљења, иначе преко потребна у нашој средини, је блокирана.

6. Зивлак је предочио следећу ситуацију када је реч о деложацији ДКВ: извесни људи из Сектора за имовину и имовинске правне односе су се појавили на овој адреси, без обавештења или званичног документа, захтевајући да добију кључеве просторија ДКВ. Након тога, написано је писмо са предлогом за репрограмирање дуга – тај процес, међутим, може отпочети тек у мају месецу. Проблематика овог питања је врло сложена, наиме, иста институција која касни са одобравањем финансија за потребе ДКВ нашла је за сходно да кажњава Друштво због његове немогућности да на време исплати одређене ставке (у овом случају закуп пословног простора); осим тога, износ закупа је повишен са 10 000 на 29 000 динара. Да би се овај проблем решио, неколико чланова ДКВ мора отићи лично у поменути Сектор за имовину, мада ефективније од тога било би обраћање градоначелнику Новог Сада.

7. Много тога је већ речено о неповољној финансијској ситуацији ДКВ, једино што нам преостаје је да конкуришемо за финансијска средства, истрајавамо у нашим намерама, и чекамо резултате, закључио је Зивлак.

  

8. На овогодишњем МНКФ имаћемо госте из Шпаније, а коначан списак учесника из ове земље биће ускоро познат, саопштио је Зивлак. Осим тога, гости ће доћи и из Португала, Италије, Француске, Данске, Шведске, Русије, Румуније, Маћарске. Тренутно су, дакле, на делу преговори са приређивачима и учесницима. Шпанци су имали намеру да се представе са женском поезијом, међутим, предочили смо им да наша публика пре свега није упозната са општом шпанском књижевности, те да би у складу са тим требало поступити.

9. Радомир Миљојковић обавестио је о потврђеном гостовању наших уметника у Данској, у оквиру њиховог „Карлсберг фестивала“ који се дешава у априлу.

Илеана Урсу апеловала је да би било корисно укључити се у актуелну тематику додељивања националних пензија за књижевнике.

Зивлак је подсетио да се дотичне пензије додељују „по заслузи“, о чему одучује комисија, те мало тога по том питању може ДКВ да учини; тренутно је тек у току формирање критерија. До сада су националне пензије биле додељиване махом уз подршку политичких елита. Треба пажљиво осмислити нашу реакцију поводом ове ствари, закључио је Зивлак.

 
ЗАПИСНИК СА XXII СЕДНИЦЕ УО ДКВ

XXII седница УО ДКВ одржана је 15.11.2017. с почетком у 11 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.

Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Михаљ Ђуга, Радомир Миљојковић, Ђезе Бордаш, Бранислав Живановић, Владимир Гвозден, Фрања Петриновић, Ђерић Зоран, Владимир Кочиш, Илеана Урсу, Давид Кецман, Мирјана Марковић.

ДНЕВНИ РЕД:

1.      Усвајање Дневног реда

2.      Усвајање Записника са двадесетипрве седнице

3.      Извештаји о активностима између две седнице и финансијска ситуација/ребаланс – средства за  Фестивал, часопис, Бранкову награду

4.      Информације о реализацији часописа Златна греда и XII међународног

новосадског књижевног фестивала

5.      Сагледавање финасијских могућности и припрема завршних извештаја за

Часопис и Фестивал

6.      Разматрање даљег деловања УО и ДКВ поводом неповољне финасијске

ситуације – проблеми дугова према Пословном простору, проблем финасирања

режијских трошкова, дуговања сарадницима Греде и сарадницима Фестивала

7.      Припреме за XIII међународни новосадски књижевни фестивал

8.      Извештаји и припреме одговора на притужбе добитнице награде за Слем

такмичење и ангажоване хоноране административне сарднице у првом кварталу

9.      Предлог статусне комисије за статус самосталног уметника

10.  Кадровска питања – присуство седницама УО

11.  Разно

  

1. Дневни ред је једногласно усвојен.

2. Записник са претходне седнице је једногласно усвојен.

3.  Јован Зивлак је навео да су, као и до сада, средства за организацију активности ДКВ стигла у последњи час, што је резултовало извесним потешкоћама. Пре свега, часопис „Златна Греда“ није било могуће покренути на време, будући да је Република омогућила средства тек пре две недеље. Неоспорна је чињеница то да буџет који тренутно добија ДКВ није довољан да би се на ваљан начин покрили сви неопходни трошкови организације чак и ових базичних активности Друштва као што су часопис и фестивал.

4. И поред финансијских неприлика, формирана су три броја часописа „Златна греда“. Број који је посвећен Симпозијуму ускоро ће бити у потпуности завршен, као и број између фестивалског и оних из прве половине године, а у процесу израде је такође и број посвећен есеју. Све ово би требало бити комплетирано до краја године; један број ће евентуално бити остављен за месец јануар. С обзиром на наведене финансијске потешкоће, ове резултате треба сматрати успехом, нарочито јер остали књижевни часописи у земљи излазе далеко ређе него што је случај са „Златном гредом“, закључио је Зивлак.

Што се тиче МНКФ, привремено смо одустали од такмичења у слем поезији, будући да поводом истог постоји низ извесних проблематичних, неизречених становишта. Претпоставља се да слем поезија није пожељна јер је по својој природи таква да често садржи алузије на тренутно политичко стање у земљи, што очигледно неким људима не одговара, па у складу  са тим и финансирање изостаје. Питање финансијских средстава је најпроблематичније када се ради о фестивалу, јер готово половина омогућеног буџета буде искоришћена за путне трошкове учесника, за које би се осим тога морали обезбедити и хонорари – сами учесници то очекују, што је у складу са праксом других фестивала у Европи и свету.

5. Потребно је направити прегледан и прецизан извештај о свим постојећим трошковима, истакао је Зивлак, до сада је то рађено на прилично конфузан начин. Било би пожељно водити дневник уплата и исплата, као и засебно и на систематски начин регистровати трошкове часописа и фестивала. Коначни извештаји биће, међутим, израђени када  сви послови и пројекти на којима се ради буду у потпуности завршени.

Зоран Ђерић је навео да би се институције власти морале одговорније односити према захтевима ДКВ, наиме, да би одређени пројекти функционисали захтеви за средства морали би бити испуњени у потпуности а не само делимично, на време а не уз енормна кашњења итд., будући да ДКВ није нека маргинална и неугледна организација.

6. Поводом дуговања ДКВ, нарочито везаних за Пословни простор, Бордаш је саопштио да се не дешава много у овом погледу, међутим извесне молбе за отписивање дугова су уручене Градском већу, чији се одговор тренутно чека. Највероватније ће бити отписане камате, као и дуг за прво полугодиште. Остала дуговања (где спадају режијски трошкови), међутим, нису решена.

Зивлак је истакао да је потребно уложити мало напора у решење овакве ситуације, будући да новац које је неопходан за наведена дуговања није изразито велики, али је велико понижење ДКВ. Када Република, Покрајина и Град не би надаље смањивали буџет за ДКВ, можда би се некако у тај износ и могли уклопити, али и даље остаје проблем средстава за радно место секретара, јер нико ко је истински подобан и квалификован за то радно место неће хтеди да ради за плату испод минималне, какву је ДКВ до сада могло да омогући. Укупан буџет који би требало тражити од државних инстанци, да би сви проблеми са којима се суочавамо били близу решења, износи 1 800 000 динара, закључио је Зивлак.

7. Давид Кецман је уочио да би било корисно организовати састанак представника ДКВ са људима из Покрајинског секретаријата, где би се говорило о позитивним последицама овогодишњег фестивала у оквиру припрема за наредни. За наш концепт се може са сигурношћу рећи да је добар, али у сваком случају га треба и даље развијати у погледу квалитета. Слично ономе претходно изнетом од стране његових колега, и Кецман је нагласио проблем несталног и немарног односа финансијера према ДКВ, чиме се угрожава рад, опстанак и развој несумњиво друштвено и културно корисних пројеката.

Радимир Миљојовић изнео је супротно мишљење: када би се догодио састанак представника ДКВ и Покрајинског секретаријата, дошли бисмо у такву ситуацију где би, сходно протоколу и пре било каквих даљих преговора, цензор морао оцењивати и вредновати наш фестивал и сам његов концепт. Треба радије упутити извесну протестну ноту, али сама ревизија предствљала би у неком смислу унижавање како Друштва тако и фестивала, јер углед и важност истих нису незаслужене нити уопште упитне категорије. Ми смо независна институција, наши концепти су аутономни и аутентични, сходно чему би требало и да се понашамо, закључио је Миљојковић.

Зивлак је, међутим, поводом ове тематике изјавио да се треба клонити екстремног поступања било које врсте. Није пожељно постављати ствари на начин који би наше Друштво декларисао као некакве противнике политике и локалне власти, јер ми то нисмо. За успех у овом пољу неопходно је успоставити одређене вештине преговарања са људима и баласирања између нужно супротстављених мишљења.

Што се тиче хонорара за директора МНКФ Јована Зивлака, усвојено је једногласно да он износи 120 000 динара.

У вези са овим, али и осталим аспектима финансирања фестивала, Зивлак је истакао потребу да се са државним структурама успостави такав један однос где би оне редовно и долично подржавале његову организацију. Уз то, потребно је такође обратити се и извесним домаћим и страним фондацијама.

8. У вези са притужбама на име дуговања за награде, Зивлак је објаснио да је Друштву било обећано, од стране локалних власти, 1 200 000 динара за прошлогодишње трошкове. Тај новац још увек није послат, из ког разлога нисмо у могућности да исплатимо дуговање за награду из слем поезије, за прошлогодишњу Бранкову награду, као и за преводиоце, главног уредника, порез, и трошкове часописа. Добитница награде за слем поезију не би требало да наступа непријатељски, већ да узме у обзир тешко финансијско стање у ком се ДКВ готово све време налази: наиме, још много награда није исплаћено, не нашом кривицом. Дотичној особи у Покрајинском секретаријату речено је да за награду из слем поезије није ни конкурисано, што је нетачан податак, јер послата су три захтева, за шта имамо одговарајуће потврде са писарнице Иѕвршног већа. Надаље, бивша хонорарна сарадница која је покренула приговор за неисплаћене хонораре треба исти да повуче, будући да за њега више не постоји основ јер је дуг регулисан.

9. Имали смо комисију у складу са нашим правилником, али неопходно је да имамо још једног самосталног уметика да не би изгубили позицију коју имамо код Републике, навео је Зивлак, додавши да десет самосталних уметника представља захтевани минимум.

10. УО мора размотрити присуства седницама наших чланова и у складу с тим поједине чланова замолити да се изјасне да ли имају интерес да и даље раде у УО.

11. Давид Кецман је изнео информације о конкурсу за пријем кандидата у САНУ, наиме до средине јануара траје рок за пријаву. Иницијатива писаца из Сомбора је да се  Јован Зивлак предложи за члана САНУ.

Јован Зивлак је нагласио да се мора покренути процес номиновања књижевника за националне пензије; овај предлог је још раније усвојен, али се на његовој реализацији није ништа конкретно урадило.

Седница је завршена у 12,20 часова.

 
ЗАПИСНИК СА XXI СЕДНИЦЕ УО ДКВ

XXI седница УО ДКВ одржана је 15.08.2017 с почетком у 11,00 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.     
Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Ђезе Бордаш, Илеана Урсу, Радомир Миљојковић, Владимир Кочиш, Корнелија Фараго, Валентина Чизмар,  Фрања Петриновић.
Одсутни: Зоран Ђерић, Бранислав Живановић, Михал Ђуга, Драгана В. Тодоресков, Мирјана Марковић, Владимир Гвозден, Давид Кецман.
За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника са претходне седнице
3. Предлог програма XII Међународног новосадског књижевног фестивалa
4. Финансијска ситуација / дотације, донације, спонзори/
5. Одлуке трочланог међународног жирија за награду Нови Сад и Одлука  жирија за Бранкову награду
6. Програм рада до почетка Фестивала/дозволе, резервације авионских карата, припреме каталога и антологије шведске поезије, плакати, заставе, сценариј, конференције за штампу, музичари, озвучење, преводиоци у току Фестивала, договори око коришћења простора за програме, резервације хотела, уговори са медијима, музичари, конферанса, транспорт до аеродрома, гостовања по градовима  и др.
7. Разно

1.Ђезе Бордаш је закључио, пошто није било примедбе, да је Дневни ред усвојен.
3.Јован Зивлак је презентовао програм фестивала и напоменуо да ће овогодишњи фестивал имати 10 учесника симпозијума, добитника Бранкове награде, пет Швеђана, затим 13 учесника из Француске, Италије, Данске, Румуније, Шпаније, Енглеске, Словачке, Немачке и Русије. Рекао је да из Шпаније долази Аурора Луке, компаратиста и преводилац. Преводи са латинског, старогрчког и старофранцуског. Велики песник је и Јохан Јенсен. Долазе нам и људи који су уредници часописа, попут Ив Жак Буена и Маура Понција. Такође је наглашено да из Немачке долази Ханс Тил, један од водећих писаца ПЕН центра у Немачкој.
 Што се тиче финансијске ситуације, Зивлак је напоменуо да Друштво има од Града 700.000 динара и да се очекује други део уплате од Шведске донације. Зивлак се нада да ће Друштво са овим парама моћи да реализује  део Фестивала.
4. Ђезе Бордаш је рекао да је од Града такође уплаћено и 410.000 динара за Златну греду и да се очекује још 200.000 динара за режијске трошкове.  Бордаш је даље говорио о томе како је Друштво од стране Покрајине одбијено за Бранкову награду. Такође је говорио о томе да ће се предати конкурс Секретаријату за културу који траје до 18.08.2017. године. (Зивлак припрема све пројекте и калкулације). Конкурише се за износ од 700.000,00 динара за Фестивал и 150.000,00 динара за Бранкову награду, као и за додатних 150.000,00 динара за један број Златне Греде. Бордаш је рекао да су сва та средства наменска и да се као таква морају и трошити. Што се Града тиче, Бордаш говори да је Друштво добило 700.000,00 динара за Фестивал и 410.000,00 динара за одређене трошкове Златне Греде. Ђезе Бордаш је такође рекао да режијске трошкове, према Уговору, треба трошити на следећи начин: услуге телекомуникација 5.000,00 динара, енергетске услуге (у првој половини) 23.000,00 динара, комуналне услуге 5.000,00 динара и књиговодствене услуге 20.000,00 динара. Бордаш је додао да према Уговору о суфинансирању текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе и уметности у граду Новом Саду за 2017. годину, Друштво је добило 147.000,00 динара од Градске управе за трошкове закупа простора.
Илеана Урсу је рекла да је нејасно за који период се мисли и да то у Уговору треба разјаснити.
Бордаш говорио о дуговању према Пословном простору поменуо је да су Илеана Урсу и он били на шест разговора и да је захтев Друштва, у коме се помиње плаћање дуга без камата, коначно отишао пред Скупштину Града. Прихватањем тог захтева те камате би се отписале.
Јован Зивлак је рекао да треба уважавати приоритете Друштва, а не приоритете финасијера. Зивлак сматра да је против правила да неко други диктира Друштва шта ће се плаћати, а шта не. Говорећи о финансијама Зивлак је напоменуо да су наши укупни режијски трошкови 2.000.000,00 динара и да је ситуација катастрофална. Ситуација је таква, тврди Зивлак, да по њиховом налогу морамо платити закуп простора, а да нису предвиђена средства за секретара, рачуновођу, књиговођу и остале трошкове. То значи да се пројектује да немамо нужне службе, а да људи морају напустити канцеларију ДКВ.
Што се тиче 5. тачке Дневног реда, Зивлак је навео да су чланови жирија за доделу Бранкове награде Марија Шимоковић, Стеван Брадић и Бранислав Живановић. Жири је донео одлуку да награду добије Стеван Таталовић за књигу ''Уступање места''. Таталовић нам је дао интервју за Каталог Фестивала и реч је о изузетно образованом песнику. Зивлак сматра да је жири направио добар избор. Што се тиче жирија за доделу Међународне књижевне награде у Новом Саду, којег чине Јован Зивлак, Владимир Гвозден и Петер Улф Халберг, он је донео одлуку да награди провокативног шведског аутор Јохана Јенсена. Овај аутор пише једну врсту радничко-брехтијанске антиглобалистичке поезије. Јенсен пише песничку књигу од 800 страница.
6. За 6. тачку дневног реда Зивлак наводи да су плакати за фестивал урађени и да се ускоро десет примерака пушта у штампу. Авионске карте су решене. Такође је рекао да имамо обавезу да рефундирамо новац за карте оним учесницима који су их сами купили, зато што је то било повољније. Музика и ангажман глумца СНПа  Миодрага Петровића је такође у реду. Каталог је у завршној фази. У штампу се пуштају две заставе.
Зивлак је такође додао да је у међувремену уговорио да Друштво добије од спонзора 70.000 динара за аутобус и ручак, јер Држава не признаје трошкове за ручак. Излет и ручак представљају тежњу Друштва да се Фестивал подигне на виши ниво. За откуп је добијено 45.000 динара и од Шведске смо добили близу милион динара. Од Републике можемо да очекујемо новац за Фестивал и за Златну Греду тек у септембру. Ангажовани су преводиоци. Обезбеђени су сви објекти у којима ћемо реализовати програме. Зивлак је написао и послао захтев Заводу за изградњу града за поправку клупа. Такође су решене све дозволе за постављање застава и реализацију Фестивала. Имамо проблема са озвучењем. Озвучење ће нам бити знатно скупље.
Радомир Миљојковић је понудио решење које се тиче озвучења. Предложио је да би могао да покуша да реши тај проблем. Напоменуто је да су то техничке ствари и да то треба решити. Миљојковић је предложио да се гостовање песника одржи свакако у Жабљу.
Зивлак је поменуо да постоји могућност да се, осим у Жабљу, гостовање учесника фестивала одржи и у Сремској Митровици. Такође је додато да ако заједница Мађара поднесе неки захтев може се гостовање реализовати и у још неком месту, нпр. у Топли, Сенти или Ади.
Ђезе Бордаш је рекао да је стигло писмо из Сремских Карловаца у коме пише да се даје сала на коришћење, али поред тога ништа више.
Јован Зивлак је напоменуо како нема услова да Друштво укључити Сремске Карловце у Фестивал, због финасијских разлога и због лоше органзације. Сви чланови су се сложили да се у Сремске Карловце не иде.
Илеана Урсу је анализирајући ситуацију говорила о томе како Карловчани дају само салу, знајући да нама сала и не треба. Додала је да се иде у библиотеку и да ћемо тако имати већу публику. Илеана Урсу је такође напоменула да би у супротном имали само непотребан трошак.
Усвојен је извештај о припремама за Фестивал, финасијска ситуација и  извештаји о одлукама жирија.
Седница је завршена у 12,20 сати.

 
ЗАПИСНИК СА XX СЕДНИЦЕ УО ДКВ

XX седница УО ДКВ одржана је 12.06.2017 с почетком у 11 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.     

Седници су присуствовали: Јован Зивлак, Ђезе Бордаш, Мирјана Марковић, Илеана Урсу, Владимир Гвозден, Радомир Миљојковић, Владимир Кочиш, Давид Кецман, Корнелија Фараго, Фрања Петриновић
Одсутни: Валентина Чизмар, Зоран Ђерић, Бранислав Живановић, Михал Ђуга, Драгана В. Тодоресков.
За седницу је предложен следећи дневни ред


1.Усвајање Дневног реда
2.Усвајање Записника са претходне седнице
3. Информација о конкурсима за 2017. Годину
4. Сагледавање финасијских могућности и реалних оквира за реализацију програма ДКВ
5. Разматрање ситуације са пословним простором
6.Разматрање даљег деловања УО и ДКВ поводом неповољне финасијске  ситуације
7. Завршне припреме за 12. Међународни новосадски књижевни фестивал
8. Пријем привременог хонорарног помоћног радника за послове око Фестивала, Златне греде, сајта и осталих адм. послова
9. Разно


1.Ђезе Бордаш je  закључио, пошто није било примедбе, да је Дневни ред усвојен.
Предложио је да се пређе трећу тачку.
3. На републичком нивоу конкурисали  за Греду и Фестивал и за програме за самосталне уметнике. Бордаш је рекао да имамо информацију да ћемо добити 2 пута по 240.000 динара. Највећи проблем је са Покрајином. Службено смо обавештени од секретара  Штаткића да се одбија захтев за финансирање 12. Међународног књижевног фестивала у Новом Саду и 57. Бранкове награде. Подржана је Златна  греда са 150.000,00 динара. Када сам добио то писмо тражио сам објашњење. На разговору су били присутни Небојша Кузмановић (заменик секретара) и Зоран Лазин  и обавештен сам да Покрајина за те намене нема средства. Прошла година није обрачуната по елементима који су у уговору назначени. Морамо тражити званично, писмено образложење. Оно  што нас је изненадило је записник који смо добили са састанка у коме стоји да је комисија, за доделу средстава за фестивал, састављена од следећих чланова: Никола Страјнић и Недељко Терзић, наши чланови. У комисији смо имали 2 бивша члана нашег управног одбора. Што се тиче Бранкове награде, речено нам је да се ми морамо договорити са Матицом Српском и Сремским Карловцима ко ће имати привилегију да додељује Бранкову награду, јер не могу три исте награде да се додељују, већ треба само једна. Такво објашњење је неприхватљиво.
Што се града тиче, Комисија предлаже 700.000 динара за организацију Фестивала и 410.000 за часопис ''Златна греда''. Оно што можемо очекивати од Покрајине то је 524.000 динара за режијске трошкове, а вероватно је да ће и Град одобрити исти тај износ. Морамо се прерачунати, јер дуговања су нам стварно велика и не знам како ћемо покрити све трошкове.
Председник Покрајинске владе, Игор Мировић, нам је рекао да ће нам надокнадити трошкове ѕа Фестивал који су нам обећани прошле године у износу од 1.400.000 динара. Писмо је и званично предато секретаријату за културу, јер се само преко њих може ићи. Међутим, они то писмо задржавају и не прослеђују кабинету председника. Када сам питао Секретаријат за културу зашто то писмо није предато кабинету председника, речено ми је да су то огромна средства за која они неће да дају потпис. Питам се шта нам је чинити.
Зивлак је подвукао да се овакав преседан никад није десио. Шта стоји иза тога? Ми немамо чињенице, само претпоставке. Бордаш је споменуо недоследност у објашњењима. Прво кажу ''нема папира'', па онда кажу да је то ''велики новац''. Пре свега, прошла година је за Фестивал је доследно и прецизно обрачуната и они су је одобрили. Када нешто не буде у реду за Покрајину, њихове службе нам пошаљу званично писмо да не признају те трошкове и траже повраћај или одговарајућу документацију. Да њихове усмене примедбе нису у реду говори овe чињеницe.
Нама није послат ниједан званични акт у коме нас обавештавају да смо нешто погрешили. То је једно. Друго, обрачунали смо 600.000 динара по њиховим упутствима које су одобрили. То је само део званичног обећања да ће нам дати 2.000000,00.  Обрчунали су трошкови штампања антологије  који су неоубичајено високи, око 180.000,00  динара. Ради се о штампарији коју су они препоручили и захтевали да радимо са њом. Ми смо за тај обим и тираж  антологије  и за позивнице могли платити неколико пута мање у другој штампарији.
Од осталих трошкова, платили смо хотелски смештај за госте.   Приложили смо стварне  рачуне. Затим, аутобуски превоз са одговарајућим рачуном. За све су биле издате одговарајуће  фактуре. У том случају се даје фотокопија извода плаћања, односно да је скинут тај износ. Даје се такође доказ о непосредном плаћању са нашег рачуна и приложи се фактура. Свему томе приложимо  наше образложење о сврсисходности тих гестова и да  улази у концепт финансирања наше манифестације. Ниједан рачун није споран. Невероватно. Кажу ''велике цифре''. Само да вас упознам, ''Струшке вечери поезије'' добијају 400.000 евра. Истина, они имају већи публицитет, то је манифестација од националног значаја, али ми нисмо ништа мање квалитетни од њих. Немојте погрешно да ме схватите. У региону сваки фестивал овог типа кошта између 80.000 и 200.000 евра. Код нас, једни  Улични свирачи су од града Новог Сада добили 7.000.000 динара. Шта смо ми добили? Које су то ''велике цифре''? Ја сам запрепашћен.
Ја сам  направио апликацију за Шведску фондацију за уметност. Добили смо 800.000 динара. Можда близу 900.000 динара. Нама најмање треба још 1.000.000 динара, поред средстава од Града и Републике,  да успешно реализујемо фестивал.
Са нама се конфронтира један непријатељски блок који оспорава књижевност и књижевне манифестације. Сви добри издавачи овде у Новом Саду, који имају свој карактер, доживели су од покрајинских комисија и Секретаријата негативне одговоре. Многе манифестације широм Војводине су добиле само по 50.000 динара. Нешто се дешава у сфери културне политике и то није добро. Ја не знам шта то значи.
Наш Фестивал је са одређеним резервама једанаест година имао подршку и у Покрајини и у Граду. Када је било проблема, добијали смо накнадно средства из резерви. Сваке године смо имали средства за излет, свечани ручак, за све програме да се Фестивал одржи. Имали смо билборде, заставе, каталоге, плаћали смо ауторима,  преводиоцима. Шта значи тај обрт? Људи из Секретаријата за културу који су нам се донедавно представљали као пријатељи, као пријатељи ДКВа, Фестивала... сада сматрају наше пројекте непотребним. То су исти људи који су уздизали Фстивал у висине и говорили да је то елитни културни догађај. Они сада сматрају да је 1.000.000 динара ''велика цифра''.  Због њиховог неиспуњеног обећања дужни смо 1.400 000,00. Људи у Секретаријату  су нам јавно обећали за Фестивал 2.000 000,00.  То су средства за награду / за награду Нови Сад, Бранкову и за Слем/, дужни смо и за порез. То су такође хонорари за учеснике симпозијума. Свега 7.000 динара по учеснику. Затим, то су хонорари за рад жирија и комисије која је радила за Фестивал. Платили смо хотел итд. Дужни смо преводиоцима, организаторима итд.
4. Илеана Урсу је рекла да треба да пробамо поново да тражимо средства? Сада када прође јун месец, они ће поново расписати конкурс.
Зивлак је нагласио да постоје две могућности: да добијемо неко спонзорство. Ако можемо 100.000, 200.000 или 300.000 динара да добијемо, биће боље. Друго, хтео сам да предложим да оснујемо савет фестивала који би посебно бринуо о Фестивалу, а да међу њима буду људи са снажним финансијским потенцијалима. Да буде седам чланова савета и да преко њих покушамо да добијемо нека средства.
Давид Кецман Дако  је рекао да пажљиво слуша. Знам шта значи наш фестивал шта значи часопис ''Златна греда'' и шта значи ово Друштво књижевника Војводине. Хтео би да кажем да морамо нешто радикалније урадити. Стицај околности, ти људи који су у политици имају такав однос према нама и они треба да одговарају за своје поступке, јер њихов однос према Фестивалу и овом Удружењу је неприхватљив. Пре десетак дана био сам учесник фестивала у Санкт-Петербургу и био сам у ситуацији да слушам градоначелника који  нас је званично примио, као и све учеснике фестивала. Том приликом сам увидео какав је однос градоначелника и његових сарадника према манифестацији, људима који су задужени да организују манифестацију и према нама који смо били гости тог међународног догађаја. Ја бих волео да се нађем у ситуацији да поменути људи виде тај однос. Њихов фестивал није упоредив са нашим. Ни у погледу организације, дочека гостију итд. Наш фестивал је жив, он траје, он се не завршава за 4 дана. Након нашег фестивала остају књиге, преводи, допринос савременој књижевности. Наш фестивала није само ради манифестације. Двојица руских песника  која су предложена да дођу, радују се доласку. Господин Соколов је мени лично рекао да је срећан што је примљен за почасног члана Друштва. Морамо да будемо оштрији према онима  који се неприкладно понашају према нама. Новца има. Нећемо да прихватимо да новца нема. Новац је само погрешно распоређен. Златна греда је часопис пар екселанс у овој земљи. Ја сматрам да треба да организујемо конференцију за штампу, да предочимо јавности целу ситуацију и ако треба напоље изаћи. Ми као писци и као чланови управе не смемо ништа од овог да прихватимо, ништа. Макар био и симболичан, ми ћемо имати фестивал, али ћемо рећи да ови не постоје. Нису се доказали у свом односу према културној политици. Ми морамо да будемо оштрији.
Зивлак: Нема три Бранкове награде, постоји само једна за младе песнике, за прву књигу, Друштва књижевника која траје око 60 година.  Ја сам направио  монографију о томе и ко не зна нека прочита.  То је награда која двоструко и петоструко дуже траје од поменутих, она је призната, јединствена и афирмисана. То што они бркају те друге  награде ''Бранкова'' и Бранко то је неоѕбиљно и неодговорно. Само неко ко не зна чињенице може правити такве неумесне поредбе.
Ђезе: У службеном писму пише ''Поштовани, обавештавамо Вас да ваш захтев за суфинансирање пројекта 57. Бранкове награде није одобрен''. Стоји потпис. Исто тако је и за Фестивал.
Илеана Урсу: Ми смо тражили образложење. Ово није образложење.
Зивлак: Мало пре смо објаснили да они усмено дају образложење. Ми смо објаснили шта смо приложили као правдање и каква је процедура. Они ту процедуру не поштују. Када је нешто неисправно, треба да добијемо  писмо какве су  неисправности у питању. То је елементарно. Они ништа у том смислу нису испоштовали.
Илеана Урсу: Ми морамо да имамо папир на коме се види да се они понашају недолично таквој институцији. Ово је све рекла- казала.
Ђезе: Оно што је битно јесте инсистирати на разговор са председником Мировићем. Друго, слажем се да треба оформити савет о којем је Зивлак причао. Наиме, сматрам да друштво треба да се обрати фондацији Нови Сад, која је формирана 2012. године..
Зивлак: Ако не буде било средстава за Бранкову награду онда ћемо да доделимо награду у виду хонорара из Греде. Биће мања награда, али ћемо одржати. Ако Карловци не прихвате ниједан облик подршке и финансирања награде, онда ћемо се преместити у библиотеку Нови Сад, у Дунавској улици, како би уштедели. Немамо новаца.  Немамо средстава за аутобус, коктел, диплому итд. То није мала ставка. Онда ћемо уручење одржати овде у Новом Саду.
5. Ђезе: Прихватамо предлог. Предлажем да пређемо на 5. тачку, односно на ситуацију са пословним простором.  
Што се тиче обавеза са пословним простором, нисмо се ништа договорили, већ смо у преговорима. Били смо код директорице. Почели смо разговоре. Требало би да платимо 200.000 у року од недељу дана. Затим још 200.000 ... Она полази од другог становишта. Она каже да треба прво да исплатимо износ за који смо тужени, а то је 450.000 динара, и на томе смо стали. Сада треба да водим разговор са госпођом Миром Радовић. Госпођа Радовић је члан Градског већа.
У овом тренутку за пословни простор дугујемо 861.000 динара.
За прошлу годину дугујемо 185.000 динара. За ову годину већ имамо 187.000 динара дуга. Укупно 362.000. То су рачунице.
Јун је месец, динара немамо, а живот тече. Струју мораш да платиш, воду мораш да платиш...
Зивлак: И тако сваке године. Они немају кривицу, само ми. За Греду нам дају средства у новембру месецу.
6.Радомир Миљојковић: Добити мање него што већ јесмо не можемо. Ја сам за радикализацију, за конференцију за штампу. Прихватам да се за сваку сламку морамо хватати. Прихватам ово писмо које је написано председнику Мировићу. У истој смо ситуацији као и све земље у транзицији. Што се тиче фестивала у Русији и тамо је слична прича. Укинут им је део финансирања и тај фестивал није оно што је био пре 3 године. Нит је било излета, нит је било пловидбе бродом, нити су хотели оног типа којег су били пре 3 године. Њихово удружење се налази у потпуно истој ситуацији као ми. Морамо јасно и гласно да кажемо шта о томе свему мислимо. Ми смо институција од интегритета и тако се морамо и понашати. Завлачење у мишију рупу нас сигурно из ње неће извући.

7. Ђезе: Морамо се уклопити. Ми морамо да се састанамо у року од месец дана поново. До тада ће уговори да стигну. Знаћемо шта имамо шта немамо. Тада морамо говорити о конкретним бројкама. Код Греде је иста ситуација. Не верујем да се за те паре можемо издати 6 бројева
Зивлак: Када добијемо новац  понашаћемо се рационално.
Илеана Урсу: Постоји програмски одбор који треба Управном одбору пре почетка фестивала да изнесе програм. Ми из одбора морамо да знамо колико ће људи доћи, колики ће трошкови да буду и сл. То је дакле задатак програмског одбора. Ово што Зивлак каже није спорно. Нико из Управног одбора не треба да се меша у програмски део фестивала. Фестивал није фестивал одбора, иницијатора и овог Друштва, већ је фестивал целе Војводине.
Зивлак: Ја бих волео да избегнемо дискусије о трошковима. Прво, досад сам четири пута подносио програм Фестивала и калкулације. То је довољно. Ја сам креативан човек, направио сам све ово и нећу поново да слушам шта треба да радим. Ја сам поднео програм и програм је усвојен. Кад дође тренутак да направимо завршну слику на темељу онога што се дешава, добићете информацију. То ће бити на Управном одбору. Оквири су такви и такви. Радиће се у оквиру реалних могућности. Нисмо, такође, добили сва средства, па према томе не можемо ни да правимо некаву прецизну слику. Она није ни могућа, јер се услови стално мењају. Нпр. авионске карте. Ми имамо изванредну солидарност  учесника, преводилаца и разних врста сарадника. Ја то поштујем и трудим се да се не понашам бирократски. Ми не можемо да платимо ником хонорар 30.000 или 20.000 динара, него  3.000 или 4.000 динара. Морате да схватите да је то врло деликатна позиција. У питању су односи са људима.
8. Ђезе: Идемо даље. Осма тачка дневног реда је пријем привременог хонорарског радника за административне послове, послове око фестивала, Златне греде и сајта.
Зивлак: Ја сам замолио да се распише конкурс. То је привремени хонорарни сарадник, који је потребан за опште послове. Он треба да ради као секретар Греде. Затим потебан је око фестивала, писања дозвола, набављења авионских карата итд. Потребно је да не изгубимо темпо око промоције (фејсбук и сајт). Врло је деликатно да ангажујемо човека за 20.000, да има факултет и да познаје енглески језик.
Ђезе: Апсолутно је логично да морамо да имамо администртивног радника.     
Зивлак: Оглас стоји 2 месеца. Јавила су се само 3 кандидата. Два кандидата не задовољавају услове. Ово је привремено. Радник ће бити 15 дана на пробном раду. Не задовољава све услове. Нема књижевно искуство. Завршио је туризам. Може да обавља административне послове. Дозволе, карте, заузимање простора....
Ђезе: До 1. јула је пробни рад, а после уговор на месец дана. Доносимо одлуку да се кандидат прими на одређено време.
Крај је састанка, хвала вам што сте присуствовали. Састаћемо се вероватно у року од три недеље.

 
ЗАПИСНИК СА XIX СЕДНИЦЕ УО ДКВ


XIX седница УО ДКВ одржана је 04.04.2017. с почетком у 11 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.     Седници су присуствовали: Ђезе Бордаш, в.д. председникa, Јован Зивлак (потпредседник ДКВ), Фрања Петриновић, Владимир Гвозден, Илеана Урсу, Давид Кецман, Бранислав Живановић, Михал Ђуга, Владимир Кочиш. Нису присуствовали седници: Зоран Ђерић, Драгана В. Тодоресков, Валентина Чизмар, Корнелија Фараго, Радомир Миљојковић.
Дневни ред:  
1. Усвајање Дневног реда
  2. Усвајање Записника УО
  3. Извештаји о активностима између две седнице и финансијска ситуација
  4. Припреме за Скупштину
  5. Усвајање Плана активности за поверене послове Закон о култури члан 67.
  6. Пријем нових и почасних чланова ДКВ и додела диплома за допринос афирмацији ДКВ, посебно Међународног фестивала.
  7.Разно
1. Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника са претходне седнице УО
3. Говорећи о финансијској ситуацији Зивлак је истакао  да је врло лоша, да нисмо добили до овог тренутка ништа. Конкурисали смо на свим конкурсима за Град, Покрајину и Републику, поднели све извештаје. Сачинили смо око сто страна, 5-6 извештаја сваком нашем финасијеру. Зивлак се заложио  да УО  предложи Скупштини закључак који би упутили нашим финансијерима да се отежавајућа и непотребна процедура на конкурсима и поводом извештаја поједностави, да се учини да буде прегледнија и рационалнија и да се лиши непотребнех претензија које ничему не служе. Треба да се сведе на опис утрошка новца и на једностани опис смисла пројекта, без неумесних спекулација научно-истраживачка типа и моралистичких судова.
Зивлак је рекао да је изашао број Златне греде посвећен најмлађој генерацији писаца приређивача Стевана Брадића и Драгана Бабића а да пред Скупштину излази број посвећен најновијој женској књижевности који је направила Драгана В. Тодоресков.
Зивлак је такође напоменуо да је председник Покрајинске владе господин Игор Мировић обећао да ће учинити да ДКВ добије обећани новац за прошлогодишњи Фестивал из резерви којима располаже и да ће се наћи решење за дуг Пословном простору.
Вршилац дужности председника Ђезе Бордаш је рекао да је присуствовао разговору са председником владе АП Војводине господином Мировићем и да је уверен да ће на основу ставова господина Мировиће проблеми бити решени и дуг за Фестивал и дуг Пословном простору.
Рачуновођа ДКВ Ласло Ремели је рекао да смо конкурисали за Златну греду, Фестивал и Бранкову награду а да у сваком уговору стоји клаузула да ако  постоје неиспуњене уговорне обавезе Градској управи за културу, онда ћемо имати проблема.   Приговор из Града се вероватно односи на ситуацију правдања средства за Златну греду. Међутим, ми смо послали захтев да нам се из оправданих разлога  слање извештаја помери за април текуће године.
Илеана Урсу је нагласила како у Граду само може бити питања у вези финасирања Греде, а никако за остале пројекте, јер смо их у најбољем смислу реализовали и сачинили валидне извештаје.
Зивлак је рекао да ако постоје правне норме и закони онде су они свуда у одговарајућим условима примењиви. Па ако држава може да мења уговоре са својим партнерима када се промене услови, онда можемо и ми поводом једног финасијски скромног Фестивала. Ако правне норме нису универзалне, онда нису правне. То значи да би Град у складу с тим требалода прихвати преформулацију  обавеза из уговоре, јер су промењени услови.
Ђезе Бордаш је рекао да је исплата средстава за Фестивал коју ће обећао председник Мировић могућа тек кад се усвоји на седници владе Војводине, а на предлог Секретаријата за културу. Бордаш је се запитао, како то да још нема одлуке када за то постоје услови и када смо ми припремили потпуну документацију и предали је  Секретаријату за културу.
Илеана Урсу је рекла да је била у Секретаријату за културу и јавно информисање и тамо јој је речено да још ништа није предузето, не зна се када ће, стиже ревизија, исплате нема у једном периоду. Она је предложила да се поново ступи у контакт с председником Мировићем.
4. Поводом припрема за Ванредну изборну Скупштину, која је заказана за  8. април у 10 часова и 30 минута у Форуму, Ласло. Ремели је рекао да су позивнице за Скупштину послате свима који су платили чланарину. До сада их је платило око 80 чланова. Послате су свима који су ангажовани и органима ДКВ, који имају примања испод просека, самосталним уметницима и старијим од 75 година.
Ђезе Бордаш је предложио Дневни реда  Скупштине.
1.Избор Радног председништва
2. Одавање поште преминулим члановима између две скупштине
3. Избор Верификационе комисије, записничара, Комисије за оверу записника и Надзорног одбора
4. Саопштење о пријему нових чланова
5.Владимир Гвозден: Писање и свет робног капитализма
6. Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године, Награда за превод године, Награда За животно дело)
Пауза 10 минута.
7. Извештај о раду, Финансијски извештај ДКВ за 2016. годину и План делатности за 2017. год.
8. Дискусија и текућа питања 
9. Избор председника ДКВ и управног одбора
За  радно председништво предложени су  Ђезе Бордаш, Јован Зивлак, Владимир Гвозден и Илеана Урсу.
Након конституисања радног председништва Скупштина би требало да ода пошту преминулим члановима.
Верификациона комисија утврђује легитимност скупштине да ли је довољан број чланова присутан и да ли постоји  кворум (50+1 активних чланова који плаћају чланарину, ако нема тог броја чека се 30 мин од почетка Скупштине и Скупштина може наставити рад са присутним бројем чланова.
У верификациону комисију предложени су: Ева Ваш Харкаи, Виктор Радун, Вирђинија Поповић. У Комисија за оверу записника предложени су: Корнелија Фараго, Давид Кецман. У Надзорни одбор  који утврђује валидност докоментације ДКВ предложени су: Владимир Кочиш, Драгомир Шошкић, Рајица Драгићевић.
Бранислав  Живановић је предложен за  записничара  Скупштине.
Саопштење о пријему нових чланова ће прочитати председник комисије за пријем нових чланова Фрања Петриновић.
О Награди за књигу године говориће Драгана В. Тодоресков, о Награди за превод године Зоран Ђерић а о Награди за животно дело Ђезе Бордаш.
Након уручења  награда и паузе од 10 минутаа подносе се Извештаји о раду и План делатности за текућу години, подносилац је Јован Зивлак.
Финансијски извештај ће саопштити  Ласло Ремели а Ђезе Бордаш ће говорити  о положају ДКВ као организације писаца.
Након тога отвара се дискусија и текућа питања.
Након дискусије  долази до избора председника а Зивлак је нагласио како би председник требало да предложи Скупштини нове чланове Управног одбора. Изван дискусије је да председник мора имати сараднике са којима може ефикасно радити и сарађивати и логично је да их он предлаже, уз поштовање одређених принципа о компентенцијама, националној, полној и регионалној заступљености.
5. Зивлак је говорио о Плану активности, петогодишњем плану, о списку чланова, о истакнутим члановима.
Ћезе Бордаш је почитао члан 67, Закона о култури. Постављено је питање да ли смо оспособљени да водимо поверене послове а то не подразумева само процедуру кандидовања самосталних уметника.
Зивлак је објаснио ко може бити самостални уметник. Напоменуо је да ДКВ има десет самосталних уметника. Два на територији Бачке Паланке и осам на територији Новог Сада и да се уплаћује за њих пензионо и здравствено осигурање. То су поверени послови. Годишњи план подразумева низ послова, од иновирања правилника, рада комисије која номинује кандидате за самосталне уметнике и утврђује валидност њихове кандидатуре. Секретар и рачуновођа контактирају са Градом  и припремају уговоре, контактирају са самосталним уметницима и са социјалним и здравственим, ажурирају документацију и сл. Осим усвајања Правилника о самосталним уметницима и другим категоријама уметника, трочлана комисија врши проверу да ли самостални уметници на годишњем нивоу испуњавају тражене услове за статус. Узимајући у обзир све послове  око праћења и организовања оптималног функционисања  поводом сатуса самостакних уметника закључено је  да за поверене послове за самосталне уметнике тражимо 100.000 дин. од Министарства културе Србије.
Годишњи план за поверене послове је усвојен и са примереним описом послова и калкулацијама биће приложен уз Записник и послат у Министарство.
6. Зивлак је говорио o пријему нових и почасних чланова ДКВ и додели диплома за допринос афирмацији ДКВ, посебно Међународног фестивала.
Предложено је да се по позиву прими преводилац Милена Алексић, Нови Сад и Агнеш Озер, Нови Сад.
Предложено је да се као почасни инострани чланови у ДКВ  приме аутори који су доприносили афирмацији Друштва књижевника, а посебно Међународног новосадског књижевног фестивала: Жан Портант, Луксембург; Ханс Михаел Шпајер, Немачка; Василиј Соколов, Русија; Рајнер Кунце, Немачка и Гжегож Латушињски, Пољска.
УО предлаже да се због доприносa у афирмацији Друштва, посебно Међународног новосадског књижевног фестивала,  почасне дипломе доделе следећим новинарима и јавним радницима: Драган Којић, директор Библиотеке града Новог Сада; Јованка Симић, новинар  Вечерњих новости; Нада Зорић, новинар ТВ Војводине; Радмила Лотина, новинар листа Дневник и Борис Павлов, новинар ТВ Нови Сад.

Седница је завршена око 12 часова и 10 минута.

1

 
ЗАПИСНИК СА XVIII СЕДНИЦЕ УО ДКВ

   XVIII седница УО ДКВ одржана је 07.03.2017. с почетком у 11 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.
    Седници су присуствовали: Ђезе Бордаш, в.д. председникa, Јован Зивлак (потпредседник ДКВ), Драгана В. Тодоресков, Корнелија Фараго, Фрања Петриновић, Владимир Гвозден, Илеана Урсу, Давид Кецман, Бранислав Живановић, Валентина Чизмар, Радомир Миљојковић, Михал Ђуга, Недељко Терзић. Спречени да присуствују седници: Зоран Ђерић, Владимир Кочиш.

            Дневни ред:

1. Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника са претходне седнице
3. Извештаји о активностима између две седнице /финансијска ситуација, извештаји и захтеви за финансирање/
4. Усвајање коначног састава жирија и комисија ДКВ
5. Усвајање извештаја комисија и жирија о пријему и наградама у ДКВ
6. Пријем нових чланова по позиву
7. Предлог годишњег Финансијског извештаја за 2016. годину за Скупштину
8. Припрема за скупштину и усвајање дневног реда
9. Разно

1. Дневни ред је усвојен.
2. Одата је пошта преминулима између две седнице Јованки Николић и Ласлу Геролду.
3. Подсекретар покрајинског секретаријата за културу Зоран Лазин је присустовао седници УО на позив ВД председника Ћезе Бордаша и на самом почетку је ставио примедбу на неке тачке Дневног реда, записника са претходне седнице и предлога дневног реда у вези наступајуће скупштине.
Зивлак је објаснио да постоји логика у сценарију скупштине и да се од тога не може одступити. Избор председника логично следи након подношења извештаја. Не може ново руководство да буде одговорно за извештај о раду ДКВ и сл. Што се тиче утврђивања тачног датума одржавања скупштине, Зивлак је нагласио је да  пошто немамо стручне службе, морамо сами да  радимо организацију, а то тражи озбиљне напоре,  јер  су захтеви за припрему докумената, од извештаја о раду, плана рада, финасијског извештаја и др, врло озбиљни.
Бордаш је подсетио да је прошле године Скупштина одржана у априлу и да су могућа одступања од неких ситуација.
Једногласно је усвојен записник са претходне седнице, као и предлог  дневног реда за скупштину.
О активностима од последње седнице говорио је Ђезе Бордаш и истакао да није постигнуто много у разговорима са Градом нити има великог помака у решавању проблема. Рекао је да је био на суду у децембру на рочишту поводом тужбе Пословног простора и да је рочиште одложено за 8. март. Такође је био на разговору са покрајинским секретаром Мирославом Штаткићем, где нису постигнути значајни помаци.
Коначно, примљени смо Зивлак и ја код председника Покрајинске владе господина Игора Мировића. Тај разговор је на наше задовољство отворилo могућности да се проблеми реше.
Бордаш је скренуо пажњу да су субвенције за програме, за Фестивал, Златну греду, текуће трошкове, током претходне године, драстично смањене за ДКВ, чак за 30% и у Покрајини, Граду, као и у Републици. У неким случајевима чак и више.
Бордаш је известио УО да  је био на разговору са Иштваном Пастором о проблемима ДКВ.
Илеана Урсу је напоменула да је овде реч о премошћавању проблема а не о коренитом решавању проблема. Сматра да се проблеми морају посматрати без пристрасности. Компетентни органи морају да схвате да удружења па тако и ДКВ имају највећи значај за културу Војводине.
Лазин је истакао да је покрајина Војводина исплатила уредно ДКВу износ за текуће трошкове, али је проблем настао што Град није дао средства. Лазин сматра да дуг Пословном простору ствара највеће проблеме у раду ДКВ. Лазин је рекао да се ДКВ проблем простора може решити у Аполо центру.
Зивлак је скренуо пажњу да је Покрајина смањила износ за  текуће тошкове за 40 %, и да је  непостајање споразума са Градом и Републиком  довело до текућих потреса. Зивлак је нагласио како се ипак нада да ће се проблеми решити, посебно после уредбе и конкурса у Граду где се наговештва решење за плаћање текућих трошкова.
Зивлак је рекао да су Златна греда и Фестивал најрепрезентативнији дођаји у пољу високе културе у Новом Саду и региону и да та чињеница треба бити од наших финасијера поштована. Зивлак је посебно нагласио да пријем код председника владе Војводине Игора Мировића по својим последицама може бити услов за коначно решење неколико битних проблема у раду и деловању ДКВ. Председник је покренуо процес да се дугови за Фестивал реше из резерви којима он лично  управља  и да се реши коначно проблем дуга за закуп. Иначе та средства су раније у више наврата обећана од стране секретара за Културу у Покрајини. Наше је уверење да ће оба проблема бити решена врло брзо и ми смо састанак напустили са осећањем да  господин Мировић подржава ДКВ, тј. његове репрезентативне манифестације.
Бордаш је говорио о износима за програме ДКВ и колико су умањена средства прошле године у односу на претпрошлу.
Терзић је говорио с осећањем резигнације о разговорима у Граду и о неразумевању које окружује ДКВ међу политичким посленицима и њиховим културним и бирократским представницима.
Владимир Гвозден је говорио такође о простору и проблемима који стоје и мирују који нису само технички или правни већ и морални. Бордаш је изнео запажање да је врло важно поново отићи на разговоре са Рожићем и председником Мировићем.
Лазин је поново инсистирао да се реши питање дуга према Пословном простору или отплатом на рате или отписом у потпуности у споразуму са Градом.
Давид Кецман је истакао да је врло важно да ДКВ пронађе решење за своје проблеме и да је револтиран читавом ситуацијом.
Зивлак је предложио да се усвоје финансијски извештај, извештај о активностима између две седнице, извештај о конкурсима и захтев за конкурисање за текуће трошкове. Сви конкурси се завршавају 10. марта а за град 13. марта.
Зивлак је предложио  да се инсистира да ДКВ  потпише протокол  о финасирању својих најважнијих манифестација. Зивлак је истакао да не сматра да било која културна  манифестција  у Граду и у Покрајини треба да има предност у односу на Међународни новосадски књижевни фестивал. У том смислу, требало би повести озбиљне разговоре са надлежним у Граду и у Покрајини.
Све предлози које је дао Зивлак су усвојени.
4. Усвојен је коначан састав жирија и комисија ДКВ.
Комисија за пријем нових чланова: Фрања Петриновић, Драгана В. Тодоресков, Владимир Кочиш, Михал Ђуга, Мирјана Марковић, Бранислав Живановић, Јоан Баба, Ева Ваш Харкаи.
Жири награде за књигу године: Фрања Петриновић, Драгана В. Тодоресков, Бранислав Живановић.
Жири награде за превод године: Илеана Урсу, Ђезе Бордаш, Владимир Гвозден, Валентина Чизмар, Зоран Ђерић.
Жири награде за животно дело: Јован Зивлак, Зоран Ђерић, Владимир Гвозден, Ђезе Бордаш, Зденка Валент Белић.
5. Усвојене су одлуке жирија и комисија:
Жири  награде за животно дело Друштва у саставу Јован Зивлак, Зоран Ђерић, Владимир Гвозден, Зденка Валент Белић и Ђезе Бордаш/председник/ на основу Правилника о додели награде донео је одлуку да се награда додели књижевнику Ото Толнаију.
Жири за књигу године, Друштва књижевника Војводине, радио је у саставу: Фрања Петриновић (председник), Драгана В. Тодоресков и Бранислав Живановић (чланови). Жири је једногласно изабрао песничку књигу Селимира Радуловића Сенка осмог еона за најбољу књигу објављену у 2016. години.
Жири за превод године ДКВ у саставу Зоран Ђерић /председник/, Владимир Гвозден, Валентина Чизмар, Корнелија Фараго и Илеана Урсу донео је одлуку  да се Награда за превод године за 2016. годину, додели Рељи Дражићу за преводе са немачког језика два романа Едена фон Хорвата, Омладина без бога и Дете нашег доба.
Одлуке су усвојене.
6. Комисија за пријем нових чланова предлаже следећа кандидате за чланове ДКВ: Деана Саиловић, Ана Берта, Нада Ђурђевић, Љиљана Фијат, Снежана Алексић Станојловић, Жељко Цеснак, Драгутин Бег, Милутин Ивановић, Милосава Павловић, Горан Јовић, Аница Гарић, Лидија Ћирић, Наташа Бундало Микић, Љубиша Војиновић, Моника Чик, Шандор Золтан, Кристина Оровец, Харгита Хорват Футо.
По позиву за пријем у чланство: Никола Оравец, Ана Терек, Оршоља Бенчик, Душан Вејновић, Милан Ковачевић, Милош К. Илић, Горан Сегединац, Силвиа Дражић, Реља Дражић, Душка Радивојевић, Катарина Моснак Багљаш, Михал Бабјак, Мирослава Дудкова, Срђан Малешевић.
Предлози су  усвојени.
7. Предлог и преглед финансијског извештаја за Скупштину за 2016. год: ДКВ је у 2016. год остварило укупан приход од 3.931.973 дин што је на остварене приходе у износу у 2015. год од 4.967.160 дин мање за 26%. Укупни расходи у 2016. год износе 3.931.973 дин што у односу на расходе у 2015. години од  5.395.472 износи смањење трошкова за 37 %. Непокривени расходи у 2016. год износе 0 дин док су непокривени расходи у 2015. год износили 107.000 дин. ДКВ је у 2016. год примило за програме 2.852.825 од Града, Покрајине и Републике а са осталим приходима – донацијама укупно 3.931.973 динара.
8. Председник се бира на крају по Дневном реду на Скупштини. Прихваћен је предлог да Владимир Гвозден говори  на тему  Књижевност у свету робе. Предложено је и усвојено да се Ванредна Скупштина одржи 8. априла на којој ће присуствовати и новопримљени чланови ДКВ.
Усвојен је дневни ред Скупштине:
1. Избор Радног председништва
2. Одавање поште преминулим члановима између две скупштине
3. Избор Верификационе комисије, записничара, Комисије за оверу записника и Надзорне комисије
4. Саопштење о пријему нових чланова
5. Владимир Гвозден: Писање и свет робног капитализма
6. Свечано уручење награда ДКВ (Награда за књигу године, Награда за превод године, Награда За животно дело)
 Пауза 10 минута.
7. Извештај о раду, Финансијски извештај ДКВ за 2016. годину и План делатности за 2017. год.
8. Дискусија и текућа питања 
9. Избор председника ДКВ и управног одбора
Предложено је да се закаже конференција за штампу 9. марта на којој ће бити саопштене одлуке жирија за награду за књигу године, за награду за превод године и за награду за животно дело.                                             
9. Разговор и поновни предлог господина Лазина да се прегледа простор и да се дуг према граду коначно реши. Господин Терзић је рекао да не може више да буде члан Управног одбора ДКВ.

Седница је завршена у 12 часова и 40 минута.

  11
 

 
ЗАПИСНИК СА XVII СЕДНИЦЕ УО ДКВ

XVII седница УО ДКВ одржана је 13.12.2016. с почетком у 11 часова, у просторијама ДКВ, Браће Рибникара 5.
Седници су присуствовали: Јован Зивлак (потпредседник ДКВ), Драгана В. Тодоресков, Владимир Кочиш, Фрања Петриновић, Ђезе Бордаш, Илеана Урсу, Давид Кецман, Бранислав Живановић, Валентина Чизмар, Радомир Миљојковић, Михал Ђуга. Спречени да присуствују седници: Зоран Ђерић, Корнелија Фараго, Недељко Терзић.

ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника са XVI седнице
3. Извештаји о активностима између две седнице /финансијска ситуација, извештаји и захтеви за финансирање
4. Избор ВД председника (члан 13 статута ДКВ)
5. Разно

1. Дневни ред је једногласно усвојен.
2. Записници са XV и XVI седнице су једногласно усвојени
3. Зивлак је поздравио нове чланове УО ДКВ Радомира Миљојковића и Валентину Чизмар. Нагласио је да је потребно изабрати ВД председника који ће водити ДКВ до Скупштине по члану 13. статута ДКВ и да ће се на данашњој седници разматрати актуелна питања. Имали смо проблем са Градом поводом деложације, примљени смо од стране секретара Далибора Ржића, неосредно после конференције за штампу која је имала велики одјек а јавност нам пружа подршку. На састанку код секретара Рожића, уз Зивлака су били и Илеана Урсу и Фрања Петриновић. Ситуација не обећава и ништа није у потпуности извесно али је у назнакама наговештено да је могуће да се одложи деложација. Померење је могуће до средине или краја јануара 2017. године и у том периоду је важно постићи договор о репрограмирању дуга и важно је наћи решење за нови простор. Добро би било да простор буде функционалнији око 120м2, с тим да 40м2 буде за три канцеларије и око 80м2 сала за књижевне вечери.
Што се репрограмирања дуга од 700 000 дин који ће до краја године порасти на 800 000, то ће бити предмет преговарања и биће проблема.
Надамо се да ће Покрајина у међувремену измиривати своје обавезе у складу  са  Законом о култури.
Средства добијена за програме, тј. за пројекте законски не могу да се преусмеравају за текуће трошкове у шта улази закуп и сви трошкови који служе одржавању функција Друштва: струја, вода, телефон, грејање, интернет.
Зивлак је саопштио два предлога : 1. Да тражимо да се дуг отпише или 2.  да имамо већи број финасијски приххватљивих рата и грејс период – да се добије време за почетак отплате од 6 месеци. Зивлак је предложио да у разговрима учествују, поред њега, Илеана Урсу и Ђезе Бордаш и ако дође до неких померања да се укључи и Владимир Гвозден.
Илеана Урсу је предложила да у  разговору са представницима  Секретаријата за културу Покрајине , као и са  Наталијом Јосиповић и Бошком Барошем, који води финансије у секретаријату, учествују Владими Гвозден, Ђезе Бордаш и она.
Зивлак је нагласио да је секретар Мирослав Штаткић отворио Фестивал  и  да је обећао да ће Фестивал  добити два  милиона да покрије трошкове. Требало би имати на уму да нису плаћени скоро сви најважнији хонорари за учеснике као ни Бранкова награда.
УО се једногласно сложио да ВД председник који ће водити друштво до Скупштине буде Ђезе Бордаш, по статуту ДКВ, и да ће Скупштина бити заказана за крај фебруара.
5. Жирији и комисија су претрпели извесне измене на предлоге Зивлака и уз сугестије и предлоге осталих чланова УО ДКВ.
Жири награде за књигу године: Фрања Петриновић, Драгана В. Тодоресков, Бранислав Живановић. Жири награде за превод године: Илеана Урсу, Корнелија Фараго, Владимир Гвозден, Зденка Валент Белић и Зоран Ђерић. Комисија за пријем нових чланова: Зоран Ђерић, Михал Ђуга, Ђезе Бордаш, Драгана В. Тодоресков, Владимир Кочиш, Мирјана Марковић и Бранислав Живановић. Жири награде за животно дело: Зоран Ђерић, Јован Зивлак и Корнелија Фараго. Програмски одбор МНКФ: Јован Зивлак, Радомир Миљојковић, Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Алпар Лошонц, Михал Ђуга, Ђезе Бордаш, Илеана Урсу, Бранислав Живановић, Драгана В. Тодоресков, Стеван Брадић и Драган Бабић. Састав жирија осталих награда није измењен.
УО је једногласно усвојио саставе жирија и комисија ДКВ.
На крају седнице било је речи о важности одржаних симпозијума, о удружењу и о чланарини, са закључком да се упуте уплатнице члановима да измире своје обавезе. Зивлак је нагласио да закључак  о изабраном ВД председнику треба послати у штампу.

Седница се завршила у 12,05 часова.

1111

 
<<  1 2 3 4 5 6 7  >  >>

Резултати 1 - 10 од 64

DKV logo
Medjunarodni novosadski knjizevni festival
 
List Zlatna greda
 
Најчитаније

CMS Web Design and Production::
Luka Salapura
Web Site Content Administration: DKV

Насловна   |   Фестивал   |   Златна греда   |   ДКВ   |   Фото галерија   |   Контакт   |   Login

Ауторска права © 2008 - 2014. Друштво књижевника Војводине. Сва права задржана.
Браће Рибникар 5, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон / Факс: 021 654 2432